PISKORNA

1590 or. Piskorna, niezident. struga zapewne na W od Łaszczyna; Łaszczyn 5 km na SW od Miejskiej Górki.

[Pow. kośc., na granicy ze Śląskiem.]

1590 obl. 1591 podział lasów nal. do wsi → Łaszczyn obejmuje m. in. lasy, do których Ślązacy roszczą sobie pretensje [a więc zapewne lasy na W od wsi Łaszczyn]; na tym spornym terenie znajdują się: bór mniejszy leżący nad Konotoplą, Piskorny Bór nad strugą P., Piskorny Kał (→ Łaszczyn, gdzie obszerniejszy regest; KoścG 45, 32-32v).

Uwaga: Na MTop. 1950 na W od Łaszczyna liczne strugi bez nazw i rozlewiska.