PIOTRÓW

1577 Piotrów, niezident. młyn k. Sierakowa, może na N od rz. Warty.

1577 pow. pozn., par. Sieraków (ASK I 5, 714).

1577 [Jakub Rokossowski] kaszt. śremski płaci pobór od młyna P. (ASK I 5, 714).

[W innych rejestrach poborowych z XVI w. młyn P. nie figuruje.]

Uwaga: Młyn wymieniony jest łącznie z 2 młynami położonymi na N od Warty, → Borowym Młynem i → Niziołkiem; można przypuszczać, że i on znajdował się na N od tej rzeki.