PIOTROWO

1391 [nazwisko:] Petrofsky (WR 1 nr 1), 1396 or. Potrowo (Lek. 2 nr 1840), 1400 [nazwisko:] Poyttrowsky (WR 3 nr 160), 1403 [nazwisko:] Poytrcowsky! (WR 3 nr 202), 1407 Pyotrowo (KoścZ 3, 63), 1408 Pyotrowicze! (KoścZ 3, 89v), 5, 5 km na E od Czempinia.

1. 1435 n. pow. kośc. (PG 1, 92); 1563 n. par. Brodnica (ASK I 4, 142).

2. 1420 młynarz z P. (WR 3 nr 777).

3. Własn. szlach. 1391-1420 Przybysław Piotrowski (Pietrowski, Poytrowski) z P.: 1391-1417 tenże śwd. (WR 2 nr 27; WR 3 nr 1, 73, 78, 82, 97, 99, 116, 118, 202, 298, 302, 396, 397, 482, 644); 1396 tenże oraz Piotr z P. płacą karę, bo nie stanęli na wezwanie [na wojnę?] (reciperunt na woyne nestanø; Lek. 2 nr 1840); 1398 tenże odparł roszczenia Lutka [z Grabionowa] o dęby, dom w Grabionowie i in. drzewa (Lek. 2 nr 2183); 1400 tenże w sporze z kmieciem Mikołajem i zagrodnikiem [bez imienia] z Szołdr dowodzi, że ujął [uwięził] Mikołaja, bo on ranił jego ludzi (WR 3 nr 160); 1403 tenże w sporze z Andrzejem [recte: Henrykiem] Wyskotą synem Tomisława z Oporowa [k. Ponieca] o zabójstwo człowieka [nie wiadomo jakiego] (KoścZ 2, 64); 1404 tenże wygrywa proces z Bronisławem Jeligowskim, który w ciągu 3 lat musi uwolnić P. od roszczeń in. osób (KoścZ 2, 89v); 1406 tenże dowodzi, że jego koń, którego mu zabił Wyszech Chaławski, był wart 16 grz. (WR 3 nr 294); 1415 tenże dowodzi przy pomocy świadków, że gdy wezwał poręczycieli Bronisława Jeligowskiego do załogi, nic nie wiedział o zakazie król. (WR 3 nr 531); 1416 tenże ojcem Wojc. Kuranowskiego, który w jego imieniu dowodzi, ze Przybysław nie zapowiadał Siemianowi [osoba niezident.] wkupu w zapuście pani Agnieszki [ż. Sędziwoja Wyskoty z → Manieczek] w Manieczkach (WR 3 602); 1420 tenże dowodzi w sporze z Michałem [mieszcz.?] ze Śremu, że nie kupił od niego kobyły i jej nie „udławił”; przedmiot sporu wynosi 4 grz. i 9 sk. (WR 3 nr 823).

1396 Piotr → wyżej: Przybysław.

1407-28 Jimka (virtuosa Gimca), [raz, w 1428, nazwana Grzymką] ż. Przy by sława z P.: 1407 taż przegrywa proces z braćmi Mikołajem altarystą kośc. i Bodzętą z Piotrkowic o 1 ł. w → Piotrkowicach; sąd przysądza wspomn. braciom 1/2 ł. tamże od Jimki (KoścZ 3 k. 63, 89v, 102; WR 3 368); 1408 tejże Bodzechna z Piotrkowic dowodzi, że rodzice Bodzechny kupili od niej ślad w Piotrkowicach i posiadali go ponad 30 l. (WR 3 nr 368); 1428 taż wd. po Przybysławie, mieszka z c. Jafroszką w Śremie → niżej: Helszka.

1413 świadkowie: dwaj Janowie Piotrowscy [jeden z nich może z → Piotrowa k. Poznania?] (WR 3 nr 482).

1408-26 (w 1427 wspomn. jako zm.) Wojc. Piotrowski (zw. też Kuranowskim) syn Przybysława (KoścZ 8, 71, 120v, 127; 1408 tenże w sporze z Andrzejem Gryżyńskim [z Osiecznej] o Trzebinię (KoścZ 3, 99v); 1415 tenże w imieniu swego ojca Przybysława toczy proces z Sędziwojem i Agnieszką z Manieczek (WR 3 nr 564, 598); 1408-24 tenże śwd. (WR 3 nr 388, 905, 947, 1257 – tu jako Wojciech niegdyś Piotrowski); 1426 tenże w sporze z Maciejem z Wronowa [wyżej występował jako Maciej z Brodnicy] (KoścZ 8, 227v); 1426 tenże w sporze z Bartoszem pasterzem [poddanym Stan.] Żydówki [z Rogaczewa Wielkiego i Pasierbic] (KoścZ 8, 227v); 1426 tenże zawiera ugodę ze swą siostrą Jafroszką, że jej odda 150 starych owiec z jagniętami i z wełną (KoścZ 8, 227v).

1415-35 Mik. Piotrowski [zięć Wojciecha, mąż Helszki czyli Elżbiety Piotrowskiej → niżej]1Nie wiadomo, czy Mikołaj był posiadaczem osobnego działu w P. i ożenił się z c. sąsiada, czy też był człowiekiem z zewnątrz i przyjął nazwisko żony (KoścZ 9 k. 22, 125, 136v, 198v): 1415 tenże zeznaje, że on pierwszy ranił Frącka Sieńskiego (WR 3 nr 556); 1418-28 tenże śwd. (WR3 nr 663, 758, 1195, 1420, 1335); 1426 tenże w sporze z Mac. Chaławskim dowodzi, że kmieciowi z Szołdr zabrał sidła na ptaki (pomek) na swoim gruncie (WR 3 nr 1169); 1426 tenże w sporze z Wojc. Przylepskim; sprawa dot. Jana Gołego mieszcz. ze Śremu (WR 3 nr 1167); 1426 tenże razem z Wincentym z P. toczy spór z Sędziwojem Brlokiem [z Manieczek] (WR3 nr 598); 1428 tenże jest winien 6 grz. Piotrkowi słudze Rogalińskiego (KoścZ 9, 20); 1428 temuż Elżbieta Żakowska dowodzi, że nie przechowywała Jędrka podpalacza, który podpalił [dobra] Więceńca Kurano-wskiego [Piotrowskiego → wyżej] (WR 3 nr 1341); 1428-29 tenże w sporze z Marcinem Zgirzą ze Zgirzyc w związku z poręką złożoną przez nich wspólnie staroście gen. wlkp. za Miczka Jarosławskiego (KoścZ 9 k. 98, 98v, 136v, 182v, 201v); 1329 tenże w sporach z Zygmuntem Strobiszewskim i Andrzejem Brodnickim (KoścZ 9, 151v); 1429 tenże ręczy Jakuszowi Sepieńskiemu za Pakosza Jarosławskiego na sumę 16 sk. (KoścZ 9, 170v); 1435 tenże z ż. Elżbietą w asystencji Wincentego z Kuranowa, stryja rodź. Elżbiety, sprzedaje P. i folw. w Chaławach braciom Andrzejowi, Janowi, Piotrowi i Wojciechowi Bnińskim za 600 grz. (PG 1, 92).

1424, 1429 [recte 1430] Bartosz niegdyś Piotrowski śwd. [w 1424 występuje razem z Wojciechem] (WR 3 nr 1257, 1402).

1416-28 Wincenty Piotrowski [albo Kuranowski]: 1416, 1420 tenże oraz Helszka Chaławska jego siostra przegrywają proces z Borkiem Osieckim [z Osiecznej] o pr. bliższości do Trzebini (KoścZ 4, 420, dawniej k. 163; KoścZ 6, 3); 1420 tenże śwd. (WR 3 nr 837); 1421 temuż Maciej z Brodnicy zajął 150 owiec na gruncie nal. do Brodnicy (WR 3 nr 872); 1421 tenże śwd., niegdyś Piotrowski, przebywa w Sikorzynie (WR 3 nr 888); 1428 tenże → niżej: Helszka.

1426-28 Jafroszka [c. Przybysława i Jimki]: 1426 taż → wyżej: Wojciech; 1428 taż → niżej: Helszka.

1427-28 Sobiesława wd. po Wojciechu z P.: 1427 sąd uznaje jej pr. do oprawy na 1/2 P. w sporze z Michałem z Zador, który pozwał Helszkę c. Sobiesławy (KoścZ 8, 277); 1428 taż → niżej: Helszka.

1427-29 Helszka (Elżbieta) c. Sobiesławy [i Wojciecha], ż. Mik. Piotrowskiego: 1427 taż → wyżej: Sobiesława; 1428 taż w sporze z Janem Pucołowskim (KoścZ 9, 137v); 1428-29 taż sama lub z mężem w sporze z Budziwojem Chaławskim, m. in. o wyrąbanie drzew i wysieczenie łąki na gruncie nal. do Budziwoja (KoścZ 9 k. 88, 113v, 114, 127v, 137v, 149, 160); 1428 taż z matką zawiera ugodę polubowną z Grzymką [dotąd zw. zawsze Jimką] wd. po Przybysławie i jej c. Jafroszka: Helena z mężem mają płacić co roku, dożywotnio Grzymce i Jafroszce czynsz roczny 3 grz. szer. gr, 2 kopy szcr. gr oraz dostarczyć własnym wozem do Śremu 6 ćw. żyta; Helszka z mężem mogą wykupić te świadczenia jednorazową wpłatą sumy głównej 30 grz.; po śmierci Grzymki i Jafroszki czynsz i suma główna przypaść ma Helszce, a nie Winc. [Piotrowskiemu] (KoścZ 9, k. 56v); 1428-1429 taż w sporze zHanuszem siodlarzem z Kościana (KoścZ 9 k. 126v, 162v).

1435 Paweł Piotrowski kupuje cz. Chaław od Jakuba Szołdrskiego za 30 grz. (PG 1, 91).

1471 Jan z Sepna pozywa synów zm. Sędziwoja Grodzickiego [z Grodziska Wlkp.] o to, że Anna c.

Sędziwoja nie umorzyła dotąd swego dok. dot. P. i 2 ł. w Chaławach, co zaręczył zm. Sędziwój zm. Mac. Sepieńskiemu, bratu Jana (KoścZ 15, 260); 1471 Anna ż. Mik. Strykowskiego [c. Sędziwoja Grodzickiego?] sprzedaje P. oraz 2 ł. w Chaławach Janowi Sepieńskiemu za 400 grz. (PG 8, 94); 1487 Mac. Sepieński [może syn Jana?] zapisuje ż. Elżbiecie 200 grz. i 30 zł węg. posagu na 1/2 Sepna, P. oraz na folw. i karczmie w Chaławach (PG 10, 79v); 1509 Elżbieta wd. po Mac. Sepieńskim, ż. Mac. Starołęskiego [ze Starołęki Wielkiej] kwituje odbiór swej oprawy, po 200 grz. posagu i wiana, z Sepna i P. (PG 66, 156); 1509 Jan Sepieński sprzedaje Augustynowi Chaławskiemu P. i 2 ł. folw. w Chaławach za 390 grz. (PG 14, 73; PG 66, 156).

1509 Augustyn Chaławski (Piotrowski)2Augustyn był może potomkiem Pawła Piotrowskiego (→ wyżej), który w 1435 kupił cz. Chaław. Hasło → Chaławy pochodzenia Augustyna nie wyjaśnia: 1509 tenże → wyżej; 1509 tenże zapisuje ż. Jadwidze c. Mac. Sepieńskiego po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 P. (PG 14, 73).

1539-60 (w 1563 wspomn. jako zm.) Bartłomiej, 1539 Piotr i 1539 Wojciech bracia niedz. [z P.?, ss. Augustyna Chaławskiego]: 1539 ciż w sporze z Feliksem Brodnickim (KoścZ 26, 157v); 1547 tenże Bartłomiej Piotrowski zapisuje swojej narzeczonej Dorocie Rokossowskiej c. Macieja po 500 posagu i wiana na 1/2 P., na 1/2 cz. w Chaławach oraz w opust. Chyrzynie (KoścZ 19, 216); 1558 tegoż woźny wwiązuje we wsie Łęka Mała i Łęka Wielka Andrzeja Opalińskiego za 3800 zł (KoścG 12, 57); 1553 tenże kwituje odbiór 1/2 posagu swej matki Jadwigi Chaławskiej (wd. po Augustynie [Chaławskim vel] Piotrowski maż. Mac. Zielątkowskiego) od swego brata przyrodniego Jakuba Zielątkowskiego (PG 97, 347v); 1560 tenże spłacił 315 zł długu Mikołajowi i Augustynowi braciom Piotrkowskim [z Piotrkowic] (KoścG 13, 31).

1563 Jan, Wojciech i Stan. Piotrowscy ss. zm. Bartłomieja (KoścG 14, 19v): 1587 Barbara Piotrowska, c. zm. Bartłomieja, ż. Łukasza Kluczewskiego z Kluczewa (KoścG 41, 222).

Areał: 1530 pobór z P. od 2 ł. (ASK I 3, 120); 1563 pobór z P. od 8 ł., 1 karczmy dor., 1 wiatraka dziedz. (ASK I 4, 142); 1581 pobór od 3 1/2 ł. i 1 kwarty roli oraz 4 zagr. (ŹD 60; ASK I 6, 477).

Mieszkańcy: 1405 Jan kmieć z P. oraz Więcek, Woch, Maciek, Marcin, Bartosz i S wiech [też kmiecie] z P. toczą spór z Piotrkiem z Piotrkowic (WR 3 nr 265).

1 Nie wiadomo, czy Mikołaj był posiadaczem osobnego działu w P. i ożenił się z c. sąsiada, czy też był człowiekiem z zewnątrz i przyjął nazwisko żony.

2 Augustyn był może potomkiem Pawła Piotrowskiego (→ wyżej), który w 1435 kupił cz. Chaław. Hasło → Chaławy pochodzenia Augustyna nie wyjaśnia.