PNIEWY – Nowe Miasto

1475, 1481 N.M. pod m. P. Pniewy – dobra, p. 3 A: Piotr Pniewski syn Jana, Winc. Pniewski syn Wincentego.

Uwaga: O N.M. wiemy jedynie, że jego właścicielami byli posiadacze m. Pniewy. Nie wiemy, gdzie położone było N.M. Na mapach (Gaul, Gilly) nie rysuje się żaden zespół przestrzenny, który można by określić jako N.M. Nie wiemy, czy N.M. i m. Pniewy miały wspólne władze miejskie. Skoro jednak założono Nowe Miasto, to może było ono jednostką odrębną, niezależną od jurysdykcji m. Pniewy, przy którym zostało założone. Najpewniej N.M. zaliczyć należy do lokacji nieudanych, gdyż po 1481 nie ma już o nim informacji. O lokacjach tzw. nowych miast zob. zwłaszcza Z. Kulejewska-Topolska, Nowe lokacje miejskie w Wielkopolsce od XVI do końca XVIII wieku. Studium historyczno-prawne, Poznań 1964, choć w pracy tej nie pojawia się informacja o Nowym Mieście Pniewy.