ROGÓW

(1409; Niec. 173; Kosyl 21, 71; SHGL 200) 7 km na S od Kazimierza Dolnego; ok. 77 km na NE od kl., 14 km na NE od → Braciejowic.

Pow. lub.; par. → Wilków.

Własn. szlach.

5. Dzies. należy do kl. święt. i pleb. Wilkowa.

Poł. XV w. dzies. należy do opactwa święt. (Wojciechowski 1963 7); 1442 sąd polubowny postanawia, że dzies. snop. ze wszystkich ról kmiecych w R., jako wsi osadzonej na starych rolach, winien pobierać nie bp krak., lecz opat święt. (ZDK II 434); 1470-80 z 13,5 łkm. dzies. snop. i kon. wart. do 10 grz. dowożą kl. święt., z folw. dzies. snop. pobiera pleb. Wilkowa (DLb. II 555; III 251); 1529 dzies. z folw. wart. 1 grz. należy do pleb. Wilkowa (LR 441); 1626 do 1741 → Mięćmierz; 1819 dzies. snop. należy do stołu konw., miejscowa gromada kupuje ją za 200 fl. (A Okup. 10v).

7. Paw. 357, 48a; LL 1565 39; RL 1626 105; Spis I 448; II 170; Tabela II 139; Gacki 305; SG IV 667; Szafran 195; SHGL 200-1; Sochacka wg indeksu; Derwich 1992 wg indeksu; Rozwałka 72, 214; Rolska-Boruch 255 i wg indeksu.

8. Materiały z XI-XIII w. stwierdzone w trakcie badań AZP (Rozwałka 163).