RADOMICKO

1181 fals. ok. 1230 Radomicsk (DBL nr 1), 1258 or. Radomicsk (Wp. 1 nr 368), 1294 fals. prawdop. z 1302 Radomicho (Wp. 2 nr 719; DBL nr 41), 1303 trans. 1585 Radomisko (Wp. 6 nr 70), 1311 Radomicsco (Wp. 2 nr 941), 1355 Radomyczsco (Wp. 3 nr 1327), 1376 Radomiczsko (Wp. 3 nr 1732), 1378 Radomiczsco (Wp. 3 nr 1748), 1398 kop. 1784 Radomicko (Wp. 6 nr 369), 1399 Radomiczszko (Wp. 6 nr 376), 1402 Radomirsko (WR 2 nr 185), 1420 [nazwisko:] Radomyczsky (KoścZ 6, 26v), 1449 Radomiczko, Radamyczko (AE I 149), 1451 Radamyczsko, Rademiczsko (ACC 33, 70), 1475 Radomycz (MPH 5, 963), 1523 Radomyrzice, Radomyrzicze (AC 2 nr 789), 1563 Radomyczko (ASK I 4, 191v), 6,5 km na SE od Śmigla.

1. 1277 opole Krzywiń [potem opole Przemęt] (Wp. 1 nr 469; DBL nr 34 reg.); 1417 opole Przemęt (KoścZ 4, 308, → p. 6).

1450 n. pow. kośc. (PG 4, 40); 1520 pow. śrem.1O próbie stworzenia odrębnego powiatu sąd. śrem. → Przybina, przyp. 1 (KoścZ 19, 84); 1403 n. par. własna (Wp. 5 nr 40; LBP 246-248); 1510 dek. Kościan (LBP 129).

2. 1400 mł. → 3: Mik. Radomicki; 1403 (kop. 1582) Mikołaj dz. w R. uposaża kościół par. w R., wspomn. mł. zw. → Maziny [w R.], strumień (rivus) zw. Kobylidół, górka zw. Zajęczka, która znajduje się na trzecim polu, pole zw. Bilany, zbiornik (cisterna) na wodę, Biała Góra (albus mons) → p. 5; 1424 zapowiedź R. → p. 3: Janusz Nanker.

1501 łąka i zagajnik zw. Rogalina → p. 3: Mikołaj, Jan Nanker, Bernard i Stanisław; 1509 dwór → p. 3: Jan, Wojciech, Andrzej.

1513-20 zamiana dóbr między Andrzejem i Piotrem Radomickimi: 1513 Andrzej daje Piotrowi stary dwór, staw k. kuchni, staw rybny k. obory, stawy rybne, które znajdują się przy dworze, łożysko stawu pod Gawronami, sad k. dworu, 1/2 mł. zw. Wielki Młyn, który leży na granicy [R. i] Targowiska, 1/2 mł. → Błutkowo2Wprawdzie w naszym Słowniku (cz. I s. 68), przyjęliśmy formę nazwy „Błutkowo”, jednak nowe informacje źródłowe przekazują tę nazwę także w formie przymiotnikowej: 1499 Bluthkowski (PG 12, 140), 1505 Luthkowski (PG 13, 48; WsG, 99v, dawniej k. 50), 1513 Bluthkowsky (KoścZ 19 k. 32, 36; KoścZ 22 k. 33, 37), 1519 Blutkowski (KoścZ 19, 71-72), 1572 Błutkowski (KoścG 26, 407v; PG 21, 351-352) i jego stawu, 3 1/4 ł. os. i 2 ł. opust., tj. połowy łanów zw. Poświński, Sadkowski, Grzegorzewski i tę 1/2, którą Andrzej dał dla karczmy Kowalewskiej, ogród na końcu wsi R., połowy folw. i zarośli po stryju w R., a w Boguszynie 2 ł. os. i 3 ł. opust.; Andrzej otrzymuje w zamian [nowy] dwór, który zaczął budować Jan Radomicki ojciec Piotra, wraz z placem, który leży między drogą a fosą, sad, 2 stawy rybne, karczmę zw. Kowalewska (w której siedzi Kowal), ogród zw. Ojczysty [tzn. po ojcu?] obok łanu zw. Kupczyński, staw zw. Trzcinny leżący w Ogrodzisku, cz. mł. Błutkowo (po stryju) i cz. jego stawu, mł. → Kurozwęk3W Słowniku (cz. II s. 554), przyjęliśmy formę „Kurozwęk”. Nowe informacje źródłowe przekazują nazwę tego młyna także jako „Kurozwęszek”: 1513 Caroszwyanszek (KoścZ 19 k. 32, 36; KoścZ 22 k. 33, 37), 1559 Kolozrzenczek! (KoścG 12, 349-350) ([który Piotr miał] po stryju z cz. tego mł. [którą Piotr miał] po ojcu) wraz ze stawem, 2 ł. os., 1 ł. opust., także 1/2 ł. zw. Jaszczurowski, ogród zw. Likowski [→ niżej: pod 1518, gdzie: Lipowski] z zagrodnikiem, połowy folw. i gaju po stryju w R. oraz 3 ł. os. i 3 1/4 ł. opust. w Boguszynie; wspomn. droga [z R.] do Śmigla (KoścZ 19 k. 32, 36; KoścZ 22 k. 33, 37);

1516 ciż dzielą się dobrami, także tymi, [które przypadły im] po śmierci ich stryja Bernarda Radomickiego: Andrzej otrzymuje nowy dwór zbudowany przez Jana Radomickiego, ojca Piotra, wraz z ogrodem, 2 stawami rybnymi oraz z placem (area) nal. do tego dworu, ciągnącym się aż do drogi do Śmigla, cały mł. zw. Kurozwęk i cały staw nal. do tego mł., sad obok starego dworu, między stawem kuchennym i folw., oraz staw zw. Trzcinny (Thrczyny); Piotr otrzymuje 1/4 starego dworu i stodoły czyli gumna wraz z połową stawu k. kuchni wraz z groblą tego stawu, staw ten może napełnić aż do drogi do Śmigla, 1/2 stawu rybnego k. zarośli, 1/2 stawu rybnego k. łaźni, 1/2 sadu za stawem rybnym (który to staw leży za wieżą) i 1/2 tego stawu, cz. wielkiego mł. wraz z cz. stawu nal. do tego mł., 1/2 ogrodu k. jeziora zw. Stoczek nal. od dawna do starego dworu (PG 69, 310-311); 1517 Andrzej daje Piotrowi: 2 3/4 ł. i 5 półł. [nazwy łanów → p. 3: mieszkańcy], ogród (ortus) na końcu wsi obok Błotnicy, 1/2 części [mł. Błutkowo?] po stryju wraz ze stawem, 1/2 folw. zw. Striczewski, 1/4 lasu i zarośli [w R.] oraz cz. w Boguszynie; Andrzej otrzymuje od Piotra 2 ł. i 3 półł., karczmę z 1/4 roli, ogród (ortus) zw. Haszkowski obok drogi do Śmigla, 1/2 mł. Błutkowo po stryju, połowy lasu i zarośli w R. oraz cz. w Boguszynie (KoścZ 19 k. 61-61v, 63; KoścZ 22 k. 54v-55, 56v);

1518 tenże Andrzej kwituje tegoż Piotra z wypełnienia warunków podziału R.; wśród nieruchomości otrzymanych przez Andrzeja wymieniono: nowy dwór z placem ciągnącym się do wielkiej fosy (ad magnam fossatam), ogród, 2 stawy rybne, [in.] ogród po ojcu (ortus paternus) obok łana zw. Kupczyński, sad obok folw., staw zw. Trzcinny (Trczynny) leżący w Ogrodzisku, mł. zw. Kurozwęk po stryju wraz z cz. po ojcu i cz. stawu tego mł., cz. mł. Błutkowo (po stryju) z cz. stawu tego mł., 2 ł. os., 1 ł. opust. zw. Roszkowski, 1 półł. zw. Jaszczurowski, karczmę Kowalewską (w której siedzi Kowal), ogród (ortus) zw. Lipowski (obok ogrodu zw. Jaszczurowski), połowy folw. i gaju po stryju w R. oraz cz. w Boguszynie4K, 2, 289 oraz K, 3, 244, podaje błędnie, że w R. znajdowały się łany zw. Zylynske i Stharblewskie oraz obiekt zw. Kąty. Wg cytowanego źródła znajdowały się one w Boguszynie (KoścZ 23, 46Av-47);

1519 tenże Andrzej daje Piotrowi sad, który leży za starym domem i [in.] sad, który leży za wieżą (post turrim) wraz z fosą, dwa stawy rybne leżące obok łaźni wraz z sadem, wał czyli przekop obok stajni, staw rybny za wieżą, [in.] staw pod kuchnią, [z którego woda] spływa aż do drogi wiodącej do Śmigla, staw rybny leżący k. obory [tj. zagrodzonego obszaru gruntu], budynek dla bydła (curia peccorum et peccudum), 2 folw., łąkę, cz. mł. wraz ze stawem zw. Błutkowo (po stryju), 3 ł. os., 3/4 ł., 4 półł. [nazwy łanów → p. 3: mieszkańcy], ogród (ortus) na końcu wsi [R.] obok skotnicy [drogi dla bydła], ogród (ortus) zw. Stoczek obok stawu rybnego, stodołę po stryju, [części] lasu i zarośli [w R.] oraz cz. w Boguszynie; w zamian Andrzej otrzymuje nowy dwór w R. (obok karczmy zw. Kowalewska) wraz z gruntem (area) aż do wielkiej drogi wiodącej do Śmigla, 2 stawy rybne zw. Stoczek, ogród (ortus) zw. Ojczewski [tzn. po ojcu?], nal. do tego dworu (leżący obok łanu zw. Kupczyński), mł. zw. Kurozwęk wraz ze stawem, jego brzegami i wałami, staw zw. Trzcinny (Trczyny) i tamę (agger) zw. Gać, folw., [części] lasu i zarośli, karczmę zw. Kowalewska z 1/4 ł. Kupczyńskiego, 1/2 ł. zw. Jaszczurowski i 4 [in.] półł. [nazwy łanów → p. 3: mieszkańcy], ogród przed dworem, sad (który ciągnie się od fosy zw. Skotnicka), staw aż do tamy k. [stawu] Gawrony oraz części w Boguszynie (KoścZ 19, 71-72; KoścZ 22, 63-63v);

1520 tenże Andrzej daje Piotrowi staw czyli łożysko zw. Gawrony obok dworu Piotra, las dębowy (robora) w Dąbrowie obok gran. wyznaczonej przez tychże Andrzeja i Piotra, sad aż do ścieżki [wiodącej] do folw. Piotra, staw czyli łożysko zw. Wielka Kunicza z możliwością odprowadzenia wody, 1/2 domku zw. → Podrożnica obok dworu Piotra, możliwość zbudowania tamy obok stawu zw. Krzywy Staw (ale w taki sposób, by Andrzej nie poniósł szkody), plac obok dworu Piotra, drogę (którą może jechać wóz) do tego stawu [tj. Krzywego] nal. do Piotra oraz strumienia (gurges), łąkę zw. Pyrwnycza powyżej stawu zw. Krzywy w R.; w zamian Andrzej otrzymuje cz. stawu czyli łożyska zw. Krzywy Staw z możliwością wykopania rowu powyżej i poniżej tego stawu, łąkę i rolę [jaką?] Piotra, rolę zw. Kąt obok rowu zw. Młyński Rów, rolę na ostrowie zw. Więcierzewski (Wyaczerewsky) Ostrów i in. rolę na ostrowie obok wspomn. Krzywego Stawu [w R.] (KoścZ 19, 84-84v).

1528-29 stawy Trzcinny, Gawron oraz [łąka zw.] Więcierzewy (Vyeczyerzewy) Ostrów (K 2, 172 i K 3 s. 329, 387, cytowanych aktów w KoścZ 24 k. 590, 593, nie odnaleziono).

1529-31 łąka zw. Pyrwycza (Pyrwicza vel Pyerwycza) w R. → p. 3: Katarzyna.

1538-39 działy dóbr Stanisława i Mac. Radomickich: 1538 tenże Stanisław otrzymuje dwór ze wszystkimi przyległościami, stawy rybne i ogrody (orti), pierwszy ogród zw. Wielki Ogród i drugi zw. Góra (Mons alias Gora), [który znajduje się] za wieżą (post turrim) wraz z małym siedliskiem czyli chałupką (cum parva area alias chalupka) za tą Górą, trzeci ogród na górze, która rozciąga się ku drodze prowadzącej ze Śmigla, wraz z małym domkiem zw. pasternia, czwarty zw. Gorczyrzyński obok stodoły i ogrodu zw. Rubczynecze (KoścG 8, 358v-359), 1539 tenże Maciej otrzymuje od tegoż Stanisława 1/4 Boguszyna, w R. mł. wodny zw. Krzywy wraz ze stawem; Stanisław otrzymuje od Macieja 1/4 R. wraz z dworem (curia) i budynkami (PG 17, 251).

1544 staw rybny zw. Krzywy Staw i mł. wodny zw. Krzywy, staw rybny zw. Błutkowo, 2 półł. zw. Grzechowski i Poświński [w R.?] → p. 3: Stanisław, Tomasz, Maciej; 1551 w rozgraniczeniu Morownicy i Bronikowa wspomn. droga z Morownicy do mł. zw. Krzywy Młyn w R. (KoścG 8, 744); 1556 w działach Bronikowa wspomn. sołectwo i pole w Bronikowie ciągnące się w kierunku R. (KoścG 11, 63-66v); 1559 w ugodzie polubownej zawartej między Stan. Radomickim a Janem Słupskim dot. podziału R. wymieniono: staw i mł. Błutkowo na tymże stawie, półśl. zw. na Bielawach, Zelyny i Poświński, śl. zw. Kupczyny, płosy (Krawczewa, Russewska, Biallasewa, Szimasskowa), ogrody Mrozewski (przy drodze wielkiej), Marcinkowy i Koziberzyński, doły, strugę wraz z błotem ku Targowisku, ostrów Dębiny (Debini) za [mł. zw.] Krzywym Młynem, [in.] strugę, która płynie do Kolozrzenczka [tj. mł.?] (KoścG 12, 349-350).

1565-70 staw zw. Trzcinny i staw rybny zw. Błutkowo (Bluthkow), staw zw. Krzywy Staw, mł. zw. Krzywy Staw, fosa czyli rów → p. 3: Andrzej, Piotr, Jan; 1570 łąki zw. Wielki Ostrów i Trzcinne Stawisko → p. 3: Stanisław, Tomasz, Maciej; 1572 zamiana dóbr między Wacławem Słupskim a Wojc. Bronikowskim: wspomn. cz. boru w R., ciągnąca się [na długość] od wielkiej drogi, (która prowadzi ze Śmigla do Boguszyna) aż do granic Bronikowa, a na szerokość od roli zw. Smolno, nal. do Piotra i Jana Radomickich, aż do drogi, która prowadzi z Bronikowa do mł. Błutkowo (KoścG 26, 407v; PG 21, 351-352).

[B.d.] struga zw. → Brniewa oddziela R. od Targowiska (Cieplucha 294).

Młyny w R.: 1294 (fals. prawdop. z 1302), 1355 staw i mł. → p. 3; 1430 młyny i stawy [w R.?] → p. 3: Janusz; 1510 mł., 1530-80 młyny → p. 3.

1403 mł. → Maziny, → p. 5.

1499-1572 mł. → Błutkowo ze stawem: 1499, 1501, 1505, 1508 → p. 3: Mikołaj, Jan Nanker, Bernard i Stanisław; 1510 → p. 3: Jan, Wojciech i Andrzej; 1513, 1517-19, 1559, 1572 → wyżej; 1514, 1519 → p. 3: Piotr; 1538, 1555 → p. 3: Stanisław, Tomasz, Maciej.

1513-59 mł. → Kurozwęk: 1513, 1516, 1518, 1519 → wyżej; 1559 [mł.?] Kolozrzenczek → wyżej.

1513, 1516 mł. Wielki (magnus, Wyelky Mlyn) → wyżej.

1518 Piotr Radomicki zawiera ugodę z opatem lub. dotyczącą budowy mł. [na gran. R. i Targowiska]: przy pierwszej budowie młyna opat ma dać 2 kamienie młyńskie oraz żelaza do kół; młynarz ma sam wybudować mł. bez żadnych nakładów opata; tenże Piotr zbuduje wał (taki, jaki był dawniej) i wydzieli cz. ziemi k. młyna, aby bydło młynarza nie wyrządzało szkody ludziom z Targowiska, uczyni też bramę wejściową; Piotr ma dać potrzebne dla [zbudowania mł.] drewno; ziemia, na której zostanie postawiony mł., nie zostanie przekazana przez opata panu z R., lecz stanowić będzie własność opata, natomiast odgrodzona cz. ziemi stanowić będzie wspólną własność jako pastwisko dla [bydła] ludzi z Targowiska i [bydła] ludzi przychodzących, by mleć, a pan z R. nie będzie zajmować (abigere) bydła z Targowiska na tej ziemi; młynarz wraz z całym pr. podlegać ma panom z R.; 1/2 strumienia i jego brzeg podlegać ma kl. (tak jak dawniej było) wraz z 1/2 stawu, jednak bez pr. do połowu ryb, które w całości nal. ma do panów z R. aż do czasu postawienia mł.; w wypadku zburzenia młyna zostanie zniszczony także staw, a połowa terenu przeznaczona zostanie na pastwisko i in. użytki kl. dla dziedziny Targowisko; Piotr ma dawać klasztorowi 18 ćw. żyta, które będzie tam mielone; strony ustalają także warunki odbudowy mł. w wypadku jego zniszczenia: gdy powstaną one z winy młynarza lub panów z R., dadzą oni potrzebne drewno, a młynarz ma odbudować mł. własnym kosztem; jeśli zniszczeniu nie będą winni panowie z R. bądź młynarz, wtedy opat da kamienie i żelaza, panowie z R. drewno, a młynarz ma odbudować mł.; gdyby mł. zniszczony został za sprawą panów z R., to wtedy mają oni go odbudować i bez przerwy [tzn. do czasu odbudowy młyna] płacić opatowi 18 ćw. żyta; jeśli w wypadku zniszczenia młyna pan z R. nie nakaże jego odbudowy w ciągu roku i 4 tygodni, to opat może mł. odbudować, płacąc panom z R. 18 ćw. mąki [rocznie?], przejmie wtedy pr. do mł., stawu i młynarza (BenLub. D 58, dawniej Lub. A 48).

1529-70 mł. → Krzywy Młyn: 1529-31 grobla, staw zw. Krzywy Staw i nowo zbudowany przez Andrzeja Radomickiego mł. → p. 3: Katarzyna; 1539, 1541, 1544 → p. 3: Stanisław, Tomasz, Maciej; 1551, 1559 → wyżej; 1565-70 → p. 3: Andrzej, Piotr, Jan.

3. Własn. rycerska?, potem kl. bened. w Lubiniu, następnie szlach.5→ przyp. 6 1181 (fals. ok. 1230) Władysław ks. Polaków odnawia oraz nadaje imm. ekon. i sąd. benedyktynom z Lubinia; do posiadłości klasztornych nal. m. in. R. z cłem, karczmami i pr. targowym (DBL nr 1); [a. 1230] rycerz Jan6Wiadomość o rycerzu Janie ofiarodawcy R. pojawia się w nekrologu lub., który powstał wg wydawcy, Z. Perzanowskiego, przed 1439. Wiadomo jednak, że wieś R. stanowiła własność kl. zapewne przed 1230, kiedy to podrobiony został rzekomy dok. z 1181, wymieniający R. wśród posiadłości klasztornych (DBL nr 1). Wzmiankowana w tym dok. wieś R. identyczna jest najpewniej z późniejszą osadą Targowisko, położoną niedaleko naszego R. (ok. 0,5 km na SEE od R.). Niegdyś obie wsie stanowiły prawdop. jedną osadę, której cz. wraz z pr. targowym przypadła (dzięki donacji rycerza Jana) klasztorowi w Lubiniu (też → niżej: pod 1355) daje kl. w Lubiniu wieś R. (MPH 5, 626; MPHn 9/2, 71-72); 1258 ks. Bolesław [Pob.] transumuje wspomn. dok. [fals.] z 1181 (Wp. 1 nr 368); 1277 ks. Przemysł II zwalnia wsie kl. lub., w tym R., od powinności opolnych, wyłącza je z opola krzywińskiego i tworzy z nich osobne opole złożone z wsi klaszt. [→ Krzywiń – opole, → Kościan – opole] (Wp. 1 nr 469; DBL nr 34 reg.); 1294 (fals. prawdop. z 1302) ks. Przemysł II potwierdza klasztorowi lub. dokument swego ojca Przemysła I z 1242, równocześnie wymienia osady nal. do kl., w tym R. z 1/2 stawu i 1/2 mł. (Wp. 2 nr 719; DBL nr 41) [dalsze losy R. klasztornego → Targowisko].

1303 (fals. 1585) komes Jasiek dz. w R., śwd. na dok. Jana star. wlkp. (Wp. 6 nr 70, dok. interpolowany albo falsyfikat); 1311 tenże z R., syn Wincentego, śwd. na dok. Mikołaja opata kl. w Mogilnie (Wp. 2 nr 941).

1355 Dobiesław z Zieleniec [k. Wrześni, pow. pyzdr.] i jego brat Tomasz przegrywają proces z Andrzejem opatem lub.; opat otrzymuje 1/2 mł. oraz 1/2 stawu w R., leżące od strony Targowiska [→ przyp. 6] (Wp. 3 nr 1327).

1376 Dobrogost zw. Gomółka (Gomolca) dz. w R., śwd. na dok. Sobiesława opata lub. (Wp. 3 nr 1732); 1378 tenże śwd. (Wp. 3 nr 1748); 1382 tenże → p. 6; 1390 tegoż cc. → niżej.

1388 wspomn. [jako zm.] Janusz z R. [pierwszy] mąż Małg. Walermulowej (Warmulowej) [→ Karśnice] (Lek. 2 nr 2764).

1390-1400 Hanka i 1390-1435 Lutka (Jutka) z R., cc. Dobrogosta Gomółki: 1390-91 te siostry w sporze z wd. po Jordanie Żydzie z Poznania, która uzyskuje pr. do cz. R. nal. do tych sióstr (Lek. 1 nr 770, 810, 1098); 1400 taż Lutka toczy proces z Liskiem i Baworem z Drobnina i Rybnika, [Henrykiem czyli Andrzejem] Wyskotą i Marcinem z Pawłowic [k. Rydzyny], Piotrem z Włościejewek i Dzierżkiem z Goliny o najazd na R., zgwałcenie tejże Lutki i pobicie (truserunt wlgariter wchpaly) tejże Hanki ż. Olbrachta (Albrechta) [Krakwicza z Czerwonego Kościoła] (Lek. 2 nr 2608); 1400 Olbracht Krakwicz mąż tejże Hanki w sporze ze wspomn. Liskiem i Baworem oraz [Henrykiem] Wyskotą o 1000 grz. kary umownej [ustanowionej przez sąd w sprawie o najazd na R.?] (Lek. 2 nr 2609); 1402 wspomn. Olbracht (Helbrach) z R. (WR 2 nr 185); 1405 taż Lutka w sporze z Sędziwojem Wyskotą [z Żytowiecka]; sąd postanawia, że dopóki nie zostaną pozwane dzieci Olbrachta z R., taż Lutka ma stawać w sądzie; woźny na życzenie tejże Lutki i jej syna Janusza z R. zapowiada lasy, drogi boczne (vie indirecte) i pastwiska w Miechcinie i Gołaszynie [obie wsie k. Ponieca] (KoścZ 3, 6v; KObceRyc. 55, podaje błędnie k. 60); 1411 taż Lutka Radomicka z synem Januszem w sporze z Pietraszem Gościejewskim i jego synem Januszem o rozgraniczenie [Gościejewic i Gołaszyna?] (KoścZ 3, 177v); 1412 taż Lutka wraz z synem Januszem toczą proces z dziedzicami Gołaszyna (KoścZ 3, 178); 1412 taż Lutka wraz z synem Januszem z R. w sporze z Botą i jego braćmi z Gołaszyna o 16 ł. w Gołaszynie; Lutka powierza prowadzenie sprawy swemu synowi Jakubowi Kotowieckiemu7Nie wiemy, czy jest to syn występującego w → Kotuszu w l. 1391-1428 Jakuba Kotowieckiego, którego żoną była w 1407 Luchna (→ niżej: przyp. 9) [z Kotusza?] (KoścZ 3 k. 181, 187); 1418 taż Lutka → niżej: Janusz; 1426 taż Lutka z R. i jej ludzie z Miechcina w sporze z Januszem Korzbokiem, który dowodzi, że jego czeladź zajęła 300 owiec i 3 1/2 kopy [tj. 210] świń nal. do Lutki w jego dziedzinie w Moraczewie (WR 3 nr 1165); 1429 taż Lutka pozwana przez wspomn. Janusza Korzboka o [szkody wyrządzone przez] 3 mendle bydła [tj. 45 sztuk] i 10 kóz nal. do tejże Lutki, które Janusz zajął w Moraczewie; za Lutkę poręczył Nikel Korzbok z Moraczewa, że przyjdzie do sądu i będzie odpowiadać; ponieważ nie przyszła, Nikel i kmiecie z Moraczewa wykupili (ecauciaverunt) wspomn. bydło [od Janusza] (KoścZ 9, 174v); 1430 taż Lutka → niżej: Janusz; 1435 taż Lutka sprzedaje Janowi i Jakubowi braciom z Gościejewic dziedzinę Tarchalin [k. Bojanowa] za 300 grz. szer. gr (PG 1, 74); 1450 taż Lutka [wspomn. jako zm.?] → niżej: Jan.

1395-1403 Mikołaj (Miklasz) Radomicki (DBL nr 128): 1395 tenże w sporze z Machną z Sikorzyna [k. Śmigla] i jej mężem Mikołajem (Lek. 1 nr 1960); 1399 tegoż8Wg wydawców Wp. 6, identyczny z Mik. Warmulem. Mikołaj posługujący się takim przydomkiem występuje w l. 1395-1404 (Lek. 1 nr 2029; WR 3 nr 247). Nic nie wskazuje jednak, by pochodził z naszego R. Z cytowanego dok. wynika, że nasz Mikołaj był drugim mężem Małgorzaty. Być może jej pierwszym mężem był Andrzej Gryżyński, który zabezpieczył w 1396 nie wymienionej z imienia c. Wyszecha Kotwicza z Żegrowa dom w Kawczynie oraz wiano na Lipnie (→ Gryżyna; o Małg. Warmulowej i Januszu Warmulu → Popowo k. Śmigla) ż. Małgorzata kwituje swego ojca Wyszecha Kotwicza z Żegrowa [k. Śmigla] z kwoty 200 grz. i jej cz. dóbr po ojcu [w Żegrowie?] (Wp. 6 nr 376); 1400 tenże toczy proces z Liskiem i Baworem z Drobnina, Marcinem z Pawłowic [k. Rydzyny], Piotrem z Włościejewek i Dzierżkiem z Goliny o najazd na mł. i dziedzinę R. (Lek. 2 nr 2610); 1403 tenże Mikołaj → p. 5.

1398 (kop. 1784) zapis 1 grz. czynszu rocznego od sumy głównej 10 grz. na wsi R. dla wikariuszy kat. pozn. (Wp. 6 nr 369).

1405-28 Janusz Nanker Radomicki syn Lutki [i Nankera?]9Przypuszczać należy, że przydomek Nanker ma znaczenie patronimiczne. Używanie tego przydomka przez Janusza sugeruje, że jego ojcem był nieznany nam Nanker, nie wiemy jednak nic pewnego o mężu bądź mężach Lutki Radomickiej. W → Kotuszu w 1407 występowała Luchna ż. Jakuba Kotowieckiego, wątpić należy, by była ona ident. z naszą Lutką: występujący w Kotuszu Jakub Kotowiecki (domniemany mąż naszej Lutki) nie miał nic wspólnego z R. Nasza Lutka z kolei nie angażowała się w żadne transakcje z Kotowieckim i jego kontrahentami (WR 3 nr 658; Wp. 8 nr 982): 1405, 1411-12 tenże → wyżej: Hanka i Lutka; 1412 tenże Kotwicz w sporze z Pietraszem Gościejewskim, który dowodzi, że Janusz napadł go na królewskiej drodze (WR 3 nr 453); 1412 tenże Janusz Nanker Kotwicz w sporze ze wspomn. Pietraszem, który dowodzi, że Adam Żyra [z Luboni] nie naganił jego szlachectwa (WR 1 nr 871); 1418 tenże syn Lutki wraz z Januszem synem Pawiny (Pauine? [odczyt niepewny]) toczy proces z Małgorzatą, Januszem, Mikołajem, Piotrem i in. dziećmi pani10SzPozn. 335, podaje, że była to Małgorzata z R. (KoścZ 4, 376); 1420 tenże przegrywa spór z Olbrachtem i Szczepanem braćmi z Schüttlau (Svthlow) [obecnie Żuchlów, k. Góry na Śląsku] o kmiotkę (puella kmethonissa; KoścZ 6, 26v); 1420 tenże ręczy za Hankę i Henryka Kotwicza oraz ich dzieci, dziedziców Żegrowa, w ich ugodzie z Dziersławem z → Chrząstowa (BR 628 nr 78); 1420 tenże z Miechcina i Gołaszyna (Cieplucha 183, błędnie Machcin); 1422 tenże Nanker w sporze z Janem Rydzyńskim (PZ 7, 27v); 1424 tenże toczy proces z Liskiem [Wyskotą] o pr. bliższości do Gołaszyna (KoścZ 5, 484v; KoścZ 8, 94, dawniej k. 165); 1424 tegoż pozywa Dziersław Leszczyński o kradzież [niewywiązanie się z poręczenia?]; Janusz wraz z Opaczem z Goniębic odpierają roszczenia wspomn. Dziersława o to, by wykupili dok. [dłużny Dziersława] od Żydów (KoścZ 8, 56-56v); 1424 tenże Nanker pozywa Hinczę, Janusza i Marcina braci z Osowej Sieni o pieniądze, które mają oni na Mirzewie i Luboni (KoścZ 8, 30); 1424 woźny zapowiada drogi boczne, łąki, pastwiska, zarośla (denseta) i lasy w R., Miechcinie, Gołaszynie i Kurowie [k. Osiecznej?] nal. do tegoż Nankera (KoścZ 5, 446v; KoścZ 8, 31); 1424 tenże Nanker w sporze z Miklaszem Tworzyjańskim [z Tworzanic k. Rydzyny] o 4 konie, które Paszek domownik (familiaris) Nankera dał [Tworzyjańskiemu?] zgodnie z wyrokiem sądu (KoścZ 8, 31); 1428 tegoż ss. → niżej; 1430 tenże wspomn. jako zm.; woźny wwiązuje Andrzeja Bojanowskiego, Piotra [Punińskiego] wójta z Kościana, Dominika Wilkowskiego [z Wilkowa Polskiego], Mik. Ramsza [ze Śmigla?], Janusza Popowskiego11Nie wiemy, czy chodzi o Janusza Warmula z Popowa k. Śmigla, czy o Janusza Krakwicza z Popowa k. Krzywinia; → Popowo k. Śmigla, przyp. 4 i Jana Nietąszkowskiego [z Nietąszkowa k. Śmigla] w 1/4 dóbr R., Kurozwęk i Błutkowo oraz w 1/4 cz. stawów i młynów, a to za długi tegoż zm. Nankera, czemu nie sprzeciwiają się jego matka Lutka i Katarzyna wd. po nim (KoścZ 9, 242v); 1434 wspomn. Katarzyna wd. po tymże → niżej: Mikołaj.

1418 pani z R. i jej dzieci Małgorzata, Janusz, Mikołaj, Piotr → wyżej: Janusz.

1423-34 Mik. Radomicki, syn Janusza Nankera i Katarzyny: 1423-25 tenże duchowny → p. 6; 1424 tenże w sporze z Iwanem [z Chełkowa?], o to, co ma [Iwan?] w Chełkowie (KoścZ 8, 31); 1428 tenże wraz z bratem Janem, ss. Nankera, płacą karę Andrzejowi Bojanowskiemu i sądowi po 3 grz., za to, że nie wypłacili [Andrzejowi] sumy 110 grz. szer. gr tytułem poręczenia (KoścZ 9, 116); 1428 tenże wraz z bratem Janem toczą proces z Piotrem wójtem z Kościana, Mik. Ramszem, Dominikiem Wilkowskim, Januszem Popowskim i Janem Nietąszkowskim [o długi swego ojca → wyżej, pod 1430]; każdemu z nich płacą po 3 grz. kary (KoścZ 9, 116v); 1434 tenże wraz z bratem Janem i siostrami Anną i Małgorzatą oraz niewymienionymi z imienia młodszymi braćmi zawiera ugodę polubowną z ich matką Katarzyną, wd. po Nankerze12Brzmienie zapiski w miejscu określającym wdowi stan Katarzyny jest dość niejasne. Nie wiadomo, czy była wd. po Nankerze i ż. Wojciecha, czy też ż. Wojciecha syna zm. Nankera. Z kontekstu wynika jednak, że Katarzyna była wd., ponieważ dokonała spłaty swej oprawy zapisanej jej przez zm. męża. Wiemy, że Janusz Nanker Radomicki miał ż. o imieniu Katarzyna oraz ss. Mikołaja i Jana (→ wyżej, pod 1428 i 1430). Ten Jan w 1450 toczył proces z Anną i Małgorzatą (swymi siostrami) o dobra po babce Lutce i ojcu (Januszu). Nie jest natomiast znany Wojciech syn Nankera. Informacje te przemawiają za tym, by uważać wspomnianych w rozważanej zapisce (KoścZ 10, 221) Mikołaja, Jana, Annę i Małgorzatę za dzieci Janusza Nankera Radomickiego, a Katarzynę za wdowę po nim. Kwestią otwartą pozostaje pytanie o tożsamość Wojciecha, obecnie ż. Wojciecha [jakiego?]: Katarzyna otrzyma od swych dzieci 175 grz. z tytułu swej oprawy wynoszącej 200 grz., a w zamian zwróci im dok. swej oprawy (KoścZ 10, 221).

1428-81 Jan z R., syn Janusza Nankera i Katarzyny: 1428, 1434 tenże → wyżej: Mikołaj; 1449 tenże dłużnik [na jaką sumę?] Piotra Witosławskiego z → Popowa [pow. kośc., par. Wonieść] (PG 3, 51v); 1450 sąd orzeka, że 1/4 R. i cały Miechcin oraz inwentarz wartości 300 grz. (który tenże Jan zabrał z domu Lutki Radomickiej), a także 600 grz. (które Lutka babka Jana, a po niej jego ojciec wnieśli do R.) przypadły prawnie temuż Janowi, a nie Małgorzacie ż. Nikla Bojańskiego (KoścZ 14, 63); 1450 tenże pozwany przez [swą siostrę] Annę ż. Wincentego z Ordzina o wtargnięcie do 1/4 R. i całej wsi Miechcin oraz o zagarnięcie inwentarza wartości 300 grz., który tenże Jan zabrał z domu [zm.?] Lutki, babki Anny (KoścZ 14, 66; w → Ordzinie omyłkowo KoścZ 18); 1450 tenże zapisuje po 200 kóp [gr] posagu i wiana swej ż. Annie (PG 4, 40); 1453 tenże wykupuje od wikariuszy kat. pozn. 1 grz. czynszu rocznego zapisanego im [z zastrz. pr. wykupu na R.?, → wyżej: pod 1398] (AE I 206v); 1453 tenże w sporze z Mikołajem synem zm. Mac. Borka z Osiecznej (KoścZ 14, 219v); 1466 tenże w sporze z prac. Piotrem z Targowiska kmieciem opata kl. lub. (KoścZ 15, 119); 1467 tenże sprzedaje Ściborowi z Ponieca Miechcin za 400 grz. (PG 7, 261v); 1469 tenże uwalnia Jana Chełkowskiego, Andrzeja Drzewickiego i Kaspra Leszczyńskiego z poręczenia sumy 100 grz. za zm. Mik. Nikla Drzeczkowskiego oraz z [poręczenia?] sumy 48 zł [zapisanej?] na Daleszynie; suma 100 grz. stanowiła własność Iwana Karmińskiego, a 48 zł własność kościoła [tj. bpa czy kapituły?] pozn. (KoścZ 15, 270); 1470 tenże w sporze z Andrzejem, Szczepanem, Janem, Tomaszem, Michałem i Szymonem braćmi z Wilkowa Niemieckiego (KoścZ 15, 474); 1473 tenże brat [cioteczny, stryj.?] Brygidy [c. Henryka vel Andrzycha Kotwicza z Gołanic] ż. Winc. Imbira z Objezierza (PZ 19, 163); 1478 temuż poleca bp pozn. Andrzej [Bniński], aby płacił Maciejowi prep. w Gostyniu Starym dzies. snop. z łanów opust. w Daleszynie, które uprawia; gdy osadzi na tych łanach kmieci, wtedy oni płacić będą wiard. dzies. i meszne (AE II 513); 1481 tegoż ss. → niżej; 1484 (kop. 1675) tenże wspomn. jako zm. dz. w Daleszynie (CP 440, 6v-7); 1511 tegoż zm. Jana c. Małgorzata → niżej: Jan, Wojciech i Andrzej.

1434-50 Anna i 1434-50 Małgorzata cc. [Janusza Nankera i] Katarzyny: 1434 te siostry → wyżej: Mikołaj; 1450 te siostry → wyżej: Jan.

1481-97 Mikołaj, 1481-1502 Jan Nanker (KoścG 5, 90), 1481-1508 Bernard i 1481 Stanisław ss. Jana Radomickiego, bracia Małgorzaty, Heleny i Zofii: 1481 tychże ss. Jana Radomickiego kwituje Piotr z Ordzina z opieki sprawowanej nad sobą (KoścG 2, 79v); 1483 [tenże Mik.] Radomicki zapisuje swej ż. Annie Drzeczkowskiej po 500 grz. posagu i wiana na Daleszynie, a tenże Jan [Nanker] wyraża na to zgodę (PG 9, 172); 1484 Anna Drzeczkowska, ż. tegoż Mikołaja, sprzedaje Kasprowi Leszczyńskiemu części Drzeczkowa, Wolikowa [obecnie Wolkowo], Piotrowic [wsie k. Osiecznej] (PG 10, 2v nieliczbowana); [1487-94] tenże Mikołaj toczy proces ze Stanisławem opatem kl. lub. i Maciejem prep. w Gostyniu Starym o gran. Daleszyna i dóbr prepozytury w Gostyniu Starym, o mł. zw. Skrobacz i staw zw. Idzbno (BenLub. 286; BenLub. 232 k. 100-101v, dawniej Lub. C 38); 148713W haśle → Daleszyn pomyłkowo pod 1470 ciż Mikołaj, [Jan] Nanker i Bernard bracia z R. i Daleszyna toczą proces ze Stanisławem opatem i konwentem w Lubiniu oraz ze Stanisławem prep. w Gostyniu Starym i z księdzem Pawłem [cd. poprzedniej sprawy?] (KoścG 3, 51v); 1489 ciż Mikołaj, Jan Nanker i Bernard dzielą się dobrami: Mikołaj otrzymuje cały Daleszyn i 260 grz., a Jan Nanker i Bernard po 1/2 R. (PG 10 k. 115v, 116v); 1489 tenże Jan zapisuje ż. Annie po 400 zł posagu i wiana na 1/2 R. (PG 10, 118); 1490 temuż Mikołajowi ręczą mieszczanie pozn. Jan Wilda, Werner złotnik oraz bracia Grzegorz kuśnierz i Andrzej kaletnik za Macieja złotnika z ulicy Wielkiej w Poznaniu, że wspomn. Maciej da temuż Mikołajowi 6 łyżek srebrnych wagi 1 1/2 grz. i 16 zł węg. (AR nr 1516); 1491 tenże Bernard występuje jako wuj Katarzyny ż. Jana Roszkowskiego, c. zm. Piotra z Siedlca [k. Kostrzyna, pow. pyzdr.] (PG 10, 145-146); 1493 tenże Mikołaj występuje jako wuj Jadwigi ż. Marcina Gołutowskiego [z Gołutowa, pow. pyzdr.] (PZ 22, 184); 1494 tenże Mikołaj kupuje z zastrz. pr. wykupu od Tomasza Bieczyńskiego 1/2 Srocka Wielkiego za 450 zł węg. i równocześnie zapisuje swej [drugiej?] ż. Annie, c. wspomn. Tomasza, po 200 zł posagu i wiana na tej 1/2 wsi i Daleszynie (PG 7, 37; PG 11, 56-56v); 1494 tegoż Jana [Nankera] kwituje Jan Rożnowski z sumy 30 grz. stanowiącej posag Zofii, siostry tegoż Jana, a ż. Rożnowskiego (KoścG 4, 72); 1496-1505 tenże Bernard toczy procesy z Janem, Boguszem, Wojciechem i Maciejem ss. zm. Stan. Pierzchneńskiego [z Pierzchna k. Środy, pow. pyzdr.]: 1496-1501 tenże przegrywa spór o 200 zł węg. (KoścG 4, 110; KoścG 5 k. 31v, 111), 1505 tenże płaci im karę 3 grz. [cd. sprawy?] (KoścG 6, 43v); 1497 tenże Mikołaj dz. w Daleszynie sprzedaje Mik. Szołdrskiemu 4 ł. os. w Srocku Wielkim (PG 7, 150); 1499 tenże Jan zapisuje swej [drugiej] ż. Katarzynie, c. Mik. Kobylińskiego, po 200 zł węg. tytułem posagu i wiana na 1/2 Boguszyna [pow. wsch.] i na [swej cz.] R., połowach mł. wodnego Błutkowo i stawu [w R.?] (PG 12, 140); 1499 tenże Mikołaj wspomn. jako zm.; jego ss. → niżej; 1501 tenże Jan daje temuż Bernardowi całe R. wraz ze stawem i mł. Błutkowo oraz łąką leżącą za wspomn. mł. i zagajnikiem zw. Rogalina położonym k. tego stawu (PG 12, 150); 1501 tenże Bernard jest winien temuż Janowi 200 grz., sumę tę zabezpiecza na wsi R.; Anna i Małgorzata cc. tegoż Jana kwitują swego ojca z sumy 400 zł posagu ich matki Anny [pierwszej ż. Jana] (KoścG 5, 79); 1502 w dobra tegoż Jana [Nankera] w R. zostaje wwiązany Hieronim Rożnowski z tytułu 15 grz. kary [w sporze o oprawę Zofii ż. jego syna Jana Rożnowskiego?] (KoścG 5, 140); 1502 tenże Bernard występuje jako brat cioteczny Barbary c. Mik. Bojańskiego [z Bojanic] (PG 12, 185v); 1502 tegoż Jana ż. Katarzyna kupuje od Jana Kluczewskiego 1/2 Kluczewa i 1/2 folw. tamże za 400 grz. (PG 12, 200); 1503 tenże Mikołaj wspomn. jako [zm.]; wd. po nim Katarzyna14W zapisce tej Mikołaj wspomn. został jako pierwszy mąż Katarzyny, obecnie ż. Piotra Drzewickiego (PG 12, 270v); 1504 tenże Jan wspomn. jako zm.; wd. po nim Kat. Kobylińska obecnie ż. Szymona Wilkowskiego [z Wilkowa Polskiego] (PG 13, 10); 1505 tenże Bernard sprzedaje z zastrz. pr. wykupu wikariuszom kat. pozn. 5 1/2 grz. czynszu rocznego na wsiach Boguszyn i R. od sumy 67 grz. (PG 13, 45 – tu suma czynszu; CP 14, 638 – tu suma główna);

1505 tenże Bernard kupuje z zastrz. pr. wykupu od swej [byłej bratowej] Katarzyny jej posag, oprawiony przez jej pierwszego męża Jana [Nankera] Radomickiego na 1/2 Boguszyna oraz połowach mł. Błutkowo i stawu we wsi R., za 200 zł węg. i 30 grz. (PG 13, 48; WsG 1, 99v, dawniej k. 50); 1505 tenże jest winien wspomn. Katarzynie 100 zł tytułem jej posagu (PG 65, 50); 1508 tegoż Bernarda kwituje wspomn. Katarzyna z sumy 100 zł tytułem spłaty ostatniej raty jej posagu (PG 65, 304); 150815W haśle → Błutkowo zapiska ta omyłkowo pod 1510 tenże Bernard dz. w R. zobowiązuje się do zapłacenia wspomn. Katarzynie 15 grz. i 20 zł węg. tytułem spłaty posagu oprawionego jej na połowach stawu Błutkowo i mł. (ACC 85, 27v); 1509 tenże Bernard wspomn. jako zm. → niżej: Jan, Wojciech i Andrzej; 1513 tenże zm. Jan, 1516 ciż [zm.] Bernard i Jan → p. 2; 1519 wd. po tymże Janie Kat. Kluczewska → niżej: Piotr; 1521 tenże Mik. wspomn. jako zm.; jego c. Małgorzata → niżej.

1496-1510 Jan, Bogusz, Andrzej i Wojciech ss. Stan. Pierzchneńskiego: 1496-1505 ciż → wyżej: Mikołaj, Jan Nanker, Bernard i Stanisław; 1510 ciż otrzymują wwiązanie w dobra R. i Boguszyn, nal. niegdyś do zm. Bernarda Radomickiego; ciż pozywają Jana, Andrzeja i Wojciecha (ss. zm. Mikołaja) oraz Piotra, Annę i Małgorzatę (dzieci zm. Jana) jako spadkobierców wspomn. Bernarda o sumę [jaką?] (KoścG 6, 97v).

1499-1514 Jan, 1499-1540 Wojciech i 1499-1524 Andrzej ss. Mik. Radomickiego i Anny [Drzeczkowskiej?], bracia Małgorzaty: 1499-1506 ciż dziedzice Daleszyna (KoścG 5 k. 8v, 45, 143v; KoścG 6, 13v); 1509 ciż bracia dzielą się dobrami: tenże Andrzej otrzymuje 1/4 części w R. i Boguszynie oraz 1/2 dworu w R. po swym zm. stryju Bernardzie; Wojciech i Jan otrzymują 100 zł i części w Daleszynie nal. do tegoż Andrzeja (KoścZ 18, 92v; KoścZ 19, 2v; KoścZ 22, 5v-6v); 1510 ciż bracia pozywają Piotra i Mikołaja ss. [zm.] Jana Radomickiego o zboże zajęte przez ich opiekuna, stryja Bernarda, w dworze w Daleszynie i [in.] zboże wartości 15 zł zajęte we wspomn. dworze przez ich opiekuna, stryja Jana, o konie wartości 10 zł zajęte przez wspomn. Jana w Daleszynie (KoścZ 18, 134v); 1510 ciż Jan i Wojciech sprzedają temuż Andrzejowi 2 części swej 1/5 cz. w Boguszynie i R. oraz 2 części [ich] 1/4 mł. Błutkowo i stawu [tamże] za 54 grz. (KoścZ 19, 9v; KoścZ 22, 12); 1510 ciż → wyżej: Jan, Bogusz, Andrzej i Wojciech; 1510 ciż → niżej: Helena; 1511 ciż pozwani przez ciotkę Małgorzatę (c. zm. Jana Radomickiego), ż. Mac. Krajkowskiego, o wygnanie jej z Daleszyna (PG 68, 113v-114); 1511 tenże Andrzej toczy proces z Barbarą Bronikowską ż. Michała Żegrowskiego i Anną Jankowską ż. Andrzeja Jaktorowskiego o pobicie i poranienie ich kmieci (Bronikowskiej) z Bronikowa i (Jankowskiej) z Wilkowa [Polskiego, pow. kośc.] (KoścZ 18, 258-259v); 1513 tenże Andrzej → niżej: Anna i Małgorzata; 1513 tenże Andrzej toczy proces z Mac. Krajkowskim o 33 grz. i 17 gr posagu zm. Małg. Radomickiej16Ta Małgorzata z pewnością nie jest tożsama z Małgorzatą c. Jana Radomickiego 1428-81, a ż. Mac. Krajkowskiego, zarazem ciotką Andrzeja, Jana i Wojciecha, żyjącą jeszcze w 1514-19. Nie wiadomo, w jakim stopniu wspomn. w omawianej zapisce Małg. Radomicka, ciotka Krajkowskiego, była spokrewniona czy spowinowacona z Radomickimi ciotki Krajkowskiego (PG 68, 347);

1513-20 tenże Andrzej dokonuje zamiany dóbr ze swym bratem stryj. Piotrem → p. 2; 1514 tychże braci kwituje Małgorzata ż. Mac. Krajkowskiego, z dóbr po ojcu i matce w R. i Boguszynie (KoścZ 18, 509); 1514 ciż → niżej: Piotr; 1514 tenże Andrzej zapisuje ż. Dorocie, c. Tomasza Jezierskiego chor. pozn., po 250 zł posagu i wiana na częściach R. i Boguszyna (PG 15, 14v); 1515 tenże Andrzej występuje jako stryj panny Elżbiety c. Mac. Kromno Karnińskiego z Osiecznej (KoścG 7, 138-140); 1516 tenże Andrzej kupuje od Kaspra Zbarzewskiego [ze Zbarzewa, pow. wsch.] i Małg. Jędrzychowskiej [z Jędrzychowic, pow. wsch.], dzieci zm. Kat. Bojańskiej, 1/2 Bojanic za 400 grz. (PG 15, 84v); 1522-23 tenże Wojciech dz. w Daleszynie i → Malewie (KoścG 8 k. 76, 102v); 1523 ciż Andrzej i Wojciech dziedzice w Daleszynie pozwani przez Małg. Malewską, wd. po ich bracie Janie Daleszyńskim, o wygnanie jej z dóbr Malewo i Daleszyn; wspomniani Anna i Jan dzieci tegoż Jana (KoścG 6, 169); 1523 tenże Andrzej występuje jako wuj Anny Malewskiej (KoścZ 8, 102v);

1523-24 tenże Andrzej toczy procesy o zabójstwo swego brata stryj. Piotra: 1523-24 tenże Andrzej nieposesjonat i „gołota” pozwany przez Jana Rozdrażewskiego kaszt. kam., a także Katarzynę wd. po Piotrze i jego c. Annę (KoścG 6 k. 168, 171v); 1523 synod prowincjalny nakłada na tegoż Andrzeja (Radomyrski!) pokutę publiczną i in. kary za dokonane w kościele w R. bratobójstwo: Andrzej ma w ciągu roku dać kościołowi w R. kielich srebrny wagi 3 grz. i takiż krzyż wagi 1 grz., wystawić murowany ołtarz główny oraz pokryć koszty poświęcenia kościoła i cmentarza; synod odbiera także Andrzejowi i jego spadkobiercom pr. patronatu kościoła par. w R.; Andrzej ma odbyć pokutę publiczną, odziany w wór, przed drzwiami kościołów w Poznaniu, Wschowie, Kościanie i R. podczas mszy w wyznaczone święta (AC 2 nr 789); 1524 tenże Andrzej zobowiązuje się do wypełnienia warunków pokuty i kar nałożonych na niego przez abpa i biskupów [na synodzie] za zabójstwo brata stryj. [czyli Piotra Radomickiego] w kościele w R. (ACC 99, 25);

1526 tenże Wojc. Daleszyński wyznaczony przez króla opiekunem Anny i Agnieszki cc. zm. Piotra Radomickiego i wwiązany w ich dobra po ojcu, tj. w 3 części Boguszyna (WsG 1 s. 365, dawniej k. 186v); 1528 tenże Wojciech toczy proces z Katarzyną wd. po Piotrze Radomickim, a obecnie ż. Andrzeja Bojanowskiego, o części R.17Proces ten był zapewne związany ze sporem o opiekę nad dziećmi Piotra Radomickiego (KoścG 8, 156), 1528 tenże Wojciech wwiązany w części R. i Boguszyna nal. do wspomnianych Anny i Agnieszki (KoścG 8, 158v); 1529-31 tenże Andrzej wspomn. jako zm., wd. po nim Dorota, jego ss. → niżej: Katarzyna; 1531 tenże Wojc. Daleszyński → niżej: Katarzyna; 1535, 1536, 1539-40 tenże Wojciech → niżej: Anna i Agnieszka.

1500 Helena Radomicka [c. Jana] ż. Jana Sieńskiego [z Sienna k. Leszna]; mąż zapisuje jej połowy Ziemic, Górki [obie wsie k. Krzywinia] wraz z 1/2 mł. oraz 1/2 folw. Rusinowo (PG 12, 130v); 1510 wspomn. Jan Sieński winien jest Janowi, Andrzejowi i Wojciechowi oraz Piotrowi Radomickim 125 grz. i 25 zł tytułem posagu ich ciotki tejże Heleny [zm. bezpotomnie] (KoścZ 18, 107).

1501-19 Anna i Małgorzata cc. Jana [Nankera] Radomickiego i Anny [przyrodnie siostry Piotra i Mikołaja] (KoścZ 24, 20v; KoścZ 23, 146v): 1501 te siostry → wyżej: Mikołaj, Jan Nanker, Bernard i Stanisław; 1510 te siostry wraz z bratem Piotrem → wyżej: Jan, Bogusz, Andrzej i Wojciech; 1513 te siostry toczą proces z Andrzejem Radomickim o wygnanie z ich cz. R. (GG 18, 72v; PG 68, 403); 1514 taż Anna ż. Feliksa Żebrowskiego [skąd?] i taż Małgorzata ż. Jana Gorzyckiego kwitują Piotra Radomickiego z 400 zł posagu i 20 zł wyprawy ich matki Anny (PG 69, 83v); 1519 te siostry toczą ze sobą spór o 200 zł, Małgorzatę w sądzie zastępuje jej brat Piotr (KoścZ 23, 99v).

1502 Hieronim Rożnowski → wyżej: Mikołaj, Jan Nanker, Bernard i Stanisław; 1505-06 tegoż ss. → niżej.

1505, 1517 (kop. 1659, 1675) wieś Boguszyn wraz z 1/2 wsi R. obciążone są czynszem 1/2 grz. od sumy 6 grz. zapisanym dla szpitala Ś. Barbary na grobli kapitulnej [tj. Chwaliszewie pod Poznaniem] (CP 440, 9v-10); a. 1517 (wzm. z 1659) wsie Boguszyn i 1/2 R. obciążone czynszem 3 grz. od sumy 36 grz. dla szpitala Ś. Wawrzyńca [na Chwaliszewie] (CP 439, 6).

1505-22 Piotr Radomicki [syn Jana Nankera i Katarzyny], brat rodz. Mikołaja, przyrodni brat Anny, Małgorzaty i in. Anny: 1505 tenże wraz z bratem Mikołajem w sporze z Wojciechem, Janem, Wawrzyńcem i Feliksem ss. zm. Hieronima Rożnowskiego (KoścG 6, 9v); 1506 wspomniani Rożnowscy otrzymują wwiązanie w dobra tegoż Piotra i jego brata Mikołaja w R. (KoścG 6, 56); 1510 tenże → wyżej: Jan, Wojciech i Andrzej; 1510 tenże wraz z siostrami → wyżej: Jan, Bogusz, Andrzej i Wojciech; 1510 tenże → wyżej: Helena; 1512 tenże → niżej: Wojciech, Wawrzyniec, Jan i Feliks Rożnowscy; 1513-20 tenże zamienia się dobrami z bratem stryj. Andrzejem → p. 2; 1514 tenże małoletni (PG 69 k. 27, 38); 1514 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Janowi Daleszyńskiemu 3 części Boguszyna oraz 3 części mł. Błutkowo i stawu [w R.] za 50 zł węg.; jako opiekunowie Piotra występują: dziad po matce (avus ex matre) Mik. Kobyliński, brat stryj. rodzony Wojc. Daleszyński, wuj Wojc. Kobyliński (PG 15, 9v); 1514 tenże wydzierżawia Andrzejowi Radomickiemu cz. R. [za ile?] (KoścZ 18, 519); 1514 tegoż kwituje Andrzej Radomicki z sumy 100 zł [tytułem oprawy] Katarzyny [matki Piotra] zapisanej na 1/4 Boguszyna i 1/4 mł. Błutkowo, wykupionych przez zm. Bernarda Radomickiego18Opisana w KoścG 7, 143, transakcja dotyczy zapisu posagu Katarzyny wd. po Janie Nankerze. Posag ten w 1505 nabył od Katarzyny Bernard Radomicki brat Jana Nankera. Ponieważ Bernard zm. bezpotomnie, posag (a raczej jego cz.) odziedziczył po nim jego bratanek Piotr (KoścG 7, 143); 1514 tenże → wyżej: Anna i Małgorzata; 1517 tenże brat stryj. Katarzyny ż. Szymona Rogaczewskiego [z Rogaczewa Wielkiego] (KoścZ 23, 46v); 1518 tenże → p. 2: Młyny; 1519 tegoż kwituje ciotka rodz. Małg. Radomicka z sumy 100 grz. tytułem jej dóbr po ojcu i matce w R. i Boguszynie (KoścZ 23, 99v); 1519 tegoż kwituje matka Kat. Kluczewska z sumy 200 zł z tytułu sprzedaży z zastrz. pr. wykupu [temuż Piotrowi?] 3 części mł. Błutkowo i stawu w jej 1/2 R. (KoścZ 24, 46); 1519 tenże → wyżej: Anna i Małgorzata; 1519 tenże sprzedaje Piotrowi Ossowskiemu części mł. Błutkowo i stawu za 600 zł (KoścZ 19, 72); 1520 tenże zapisuje ż. Katarzynie c. Andrzeja Włościejewskiego po 500 zł posagu i wiana (PG 15, 343v); 1520 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu swej matce Kat. Kluczewskiej 3 części Boguszyna za 400 zł (WsG 1 s. 265, dawniej k. 134v); 1522 tenże kwituje swą matkę Katarzynę z części należnych mu po matce w Kluczewie (KoścZ 24, 254); 1522 tenże Piotr brat przyrodni Anny Kluczewskiej, ż. Baltazara Ossowskiego, c. Kat. [Kobylińskiej vel Kluczewskiej] i Szymona Wilkowskiego (KoścZ 24, 245); 1523-34 tenże wspomn. jako zm., 1526-28 Anna i Agnieszka jego cc. → wyżej: Jan, Wojciech i Andrzej.

1505-06 Mik. Radomicki [syn Jana Nankera], brat Piotra, [brat przyrodni Anny i Małgorzaty i in. Anny] → wyżej: Piotr; 1510 tenże → wyżej: Jan, Wojciech i Andrzej; 1512 tenże → niżej.

1505-12 Wojciech, Wawrzyniec, 1505-06 Jan i Feliks Rożnowscy, ss. zm. Hieronima Rożnowskiego: 1505-06 ciż → wyżej: Piotr; 1512 ciż Wojciech i Wawrzyniec sprzedają Mac. Trąmpczyńskiemu swe przezyski na dobrach Piotra i Mik. Radomickich w R. za 54 grz. (PG 14, 359).

1509 (kop. XVIII w.) wzmianka o podziale dóbr R. i Daleszyn (BenLub. 232, 141v, dawniej Lub. C 38).

1511, 1514 Małgorzata c. Jana Radomickiego [1428-81], ż. Mac. Krajkowskiego → wyżej: Jan, Wojciech i Andrzej; 1519 taż → wyżej: Piotr Radomicki.

1520-31 Katarzyna, c. zm. Andrzeja Pasikonia Włościejewskiego: 1520 taż ż. Piotra Radomickiego → wyżej: Piotr; 1523-24 taż wd. i jej c. Anna → wyżej: Jan, Wojciech i Andrzej; 1528 taż wd. po Piotrze, obecnie ż. Andrzeja Bojanowskiego → wyżej: Jan, Wojciech i Andrzej; 1528 taż sprzedaje Mik. Bojanowskiemu swą oprawę zapisaną na 1/2 R. za 1000 zł, a wspomn. Mikołaj sprzedaje tę oprawę swemu bratu stryj. Andrzejowi Bojanowskiemu, mężowi tejże Katarzyny, która otrzymuje od Andrzeja dożywocie na częściach Bojanowa i R. (PG 16, 253v-254v); 1529-31 taż wd. po Piotrze, pani wienna w R., obecnie ż. Andrzeja Bojanowskiego, toczy proces ze Stanisławem, Tomaszem i Maciejem ss. zm. Andrzeja Radomickiego i ich matką Dorotą: 1529 o wbicie przez ich ojca 880 pali w łąkę zw. Pyrwycza i opłotowanie jej, zbudowanie nowej grobli i zalanie tej łąki (nal. do Katarzyny) [poprzez] doprowadzenie wody [przez tę łąkę] do stawu zw. Krzywy Staw i nowo zbudowanego przez [zm.] Andrzeja Radomickiego młyna (KoścZ 24 k. 585, 591), 1530-31 cd. tej sprawy (KoścZ 25 k. 5, 41, 100; KoścG 8, 227v); 1531 Andrzej Bojanowski drugi mąż tejże Katarzyny → niżej: Stanisław, Tomasz, Maciej; 1531 taż w sporze z Wojc. Daleszyńskim o części R. (KoścG 8, 182v).

1521 Małgorzata ż. Mik. Włościejewskiego, c. zm. Mik. Radomickiego (KoścZ 19, 87v; KoścZ 22, 75v; KoścZ 24, 126).

1523 R. obok in. wsi obciążone czynszem [jakim?] od sumy 170 grz. dla wikariuszy kat. pozn. (CP 14, 642-643); 1526 1/2 R. obok in. wsi obciążona czynszem 8 grz. od sumy 100 grz. dla wikariuszy [kat. pozn.] (CP 14, 643).

1523-47 Anna i 1526-39 Agnieszka cc. Piotra Radomickiego: 1523-24 taż Anna i 1526-28 te siostry → wyżej: Jan, Wojciech i Andrzej; 1535 tę Annę pozywa Wojc. Daleszyński o pozbawianie go opieki nad jej dobrami w R. i Boguszynie (KoścG 8, 318); 1536 taż Anna, ż. Mik. Jutroskiego dz. w Zdunach [pow. pyzdr.], sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Wojc. Daleszyńskiemu części w R. i Boguszynie za 1200 zł (PG 17, 60); 1539 taż Agnieszka sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Wojc. Daleszyńskiemu części w R. (na których jej matka Katarzyna ma zapisaną oprawę) za 400 zł (PG 17, 272; KoścG 8, 413); 1539 taż Agnieszka sprzedaje tej Annie części w R. i Boguszynie za 2000 zł (PG 17, 316); 1540 taż Anna sprzedaje Rafałowi Leszczyńskiemu części w R. i Boguszynie [za ile?] (PG 17, 332v), a Leszczyński odkupuje za 1200 zł od Wojc. Daleszyńskiego części w R. i Boguszynie uprzednio sprzedane z zastrz. pr. wykupu Daleszyńskiemu przez tę Annę (KoścG 8, 426); 1547 taż Anna Radomicka ż. Mik. Jutroskiego zw. Frycz (PG 18, 306v).

1529-62 Stanisław, 1529-67 Tomasz, 1529-39 Mac. Radomiccy ss. Andrzeja, bracia Anny i Katarzyny: 1529-31 ciż → wyżej: Katarzyna; 1530-31 ciż toczą proces z Andrzejem Bojanowskim o zabicie ich ojca Andrzeja Radomickiego (PZ 25, 77v; KoścZ 25, 157); 1534 tenże Stanisław zapisuje ż. Katarzynie, c. Jana Karśnickiego, po 350 zł posagu i wiana na 1/2 części R., Bojanic i Boguszyna, które ma w działach z braćmi (PG 16, 681); 1535 tenże Tomasz zobowiązuje się wydzierżawić swym braciom części (które ma w działach braterskich) w R., Bojanicach i Boguszynie na 7 l. za 72 i 1/2 grz. (KoścG 8, 304v); 1538-39 dział dóbr tychże Stanisława i Macieja → p. 2; 1538 tenże Tomasz zapisuje ż. Annie, c. Jana Jurkowskiego, po 250 zł posagu i wiana na połowach swych części Bojanic i mł. Błutkowo w R. (PG 17, 220v); 1539 tenże Maciej sprzedaje temu Tomaszowi cz. Boguszyna i mł. wodnego zw. Krzywy w R. za 1400 zł (PG 17, 323); 1540-41 ciż Stanisław i Tomasz toczą proces z Krzysztofem i Andrzejem Miaskowskimi o zabójstwo ich brata tegoż Macieja dokonane podczas najazdu na dwór Miaskowskich w Kuszkowie (KoścG 8 k. 450v, 474, 490); 1541 tenże Tomasz sprzedaje temuż Stanisławowi 1/2 swej cz. w Boguszynie (nabytą uprzednio od zm. brata Macieja), mł. wodny zw. Krzywy Młyn i staw w R. za 100 zł (KoścZ 19, 189v); 1544 tenże Stanisław daje Rafałowi Leszczyńskiemu dz. w R. staw rybny zw. Krzywy Staw wraz z mł. wodnym zw. Krzywy i 1/8 stawu rybnego zw. Błutkowo, a w zamian otrzymuje od Leszczyńskiego 2 półł. zw. Grzechowski i Poświński [w R.] i co roku ze wspomn. młyna 3 małdraty żyta miary śmigielskiej (PG 18, 125); 1547 tychże Stanisława i Tomasza siostra, panna Anna (KoścG 9, 24); 1547 tymże Stanisławowi i Tomaszowi winien jest Jan Daszewski z Panienki, wdowiec po Kat. Radomickiej, siostrze tychże braci, 400 grz. tytułem kary za zamordowanie tej Katarzyny oraz tytułem jej posagu, wiana i wyprawy (KoścG 9, 34); 1547 tenże Stanisław ustanawia swą ż. Kat. Karśnicką opiekunką ich dzieci Andrzeja, Anny i Doroty (PG 18, 344); 1555 tegoż Tomasza kwituje ż. Anna, c. zm. Tomasza Jurkowskiego, z zapisu oprawy dokonanej w 1538 na 1/2 cz. tegoż Tomasza w Bojanicach i 1/2 jego cz. mł. Błutkowo w R. (KoścZ 28, 920); 1559 tenże Stanisław zawiera ugodę z Janem Słupskim dotyczącą podziału wsi R. (KoścG 12, 349-350); 1562 tenże Stanisław kupuje od Jana Czackiego 3 ł. os w Czaczu za 440 zł (PG 20, 126); 1564 tenże Stanisław wspomn. jako zm.; jego ss. → niżej: Jan Słupski; 1567 tenże Tomasz skwitowany przez Michała, Gosława i Franciszka Nadarzyckich z sumy 100 zł (KoścG 20, 117); 1569 tenże Tomasz wspomn. jako zm. (KoścG 23, 21); 1570 Katarzyna wd. po tymże Stanisławie, pani wienna w R., w sporze z Wacławem Słupskim o bezprawne zajęcie jej bydła na łące zw. Wielki Ostrów, skoszenie cz. łąki zw. Trzcinne Stawisko, o bezprawne wbicie 82 i 56 pali [w R.] (KoścZ 60, 206v-207).

1540-59 Rafał Leszczyński: 1540 tenże → wyżej: Anna i Agnieszka; 1544 tenże dz. w R. → wyżej: Stanisław, Tomasz i Maciej; 1553 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Janowi Ujejskiemu cz. Boguszyna i cz. młyna w R. za 1180 grz. (PG 19, 95v); 1554 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu (tytułem przywianku) swej synowej Barbarze (ż. Wacława Leszczyńskiego), c. Jana Rechenberga z Ochli [na Śląsku], wsie R., Boguszyn i 1/2 Wyciążkowa za 6000 zł (PG 19, 209v); 1555 tenże zapisuje wspomn. Barbarze 6000 zł tytułem posagu i wiana: na częściach Śmigla, R., Wyciążkowa, Boguszyna i całym Wolikowie (PG 19, 274), na częściach wspomn. wsi [bez Wolikowa] i całym Nietąszkowie (PG 19, 299; PG 99, 770v); 1558 tenże → niżej: Wacław; 1558 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Jakubowi Jaskóleckiemu części R. i Boguszyna za 11000 zł (PG 19, 605); 1559 tenże → niżej: Wacław, → niżej: Jan Słupski.

1547-70 Andrzej, 1564-72 Piotr i 1564-92 Jan Radomiccy ss. Stanisława: 1547 tenże Andrzej → wyżej: Stanisław, Tomasz, Maciej; 1564 ciż → niżej: Jan Słupski; 1565-70 ciż toczą proces z Wacławem, Janem, Maciejem, Kasprem, Stanisławem i Wawrzyńcem ss. zm. Jana Słupskiego o cz. w R., części stawu zw. Trzcinny Staw i stawu rybnego zw. Błutkowo, staw i mł. zw. Krzywy Staw oraz o fosę czyli rów [w R.] (KoścG 17, 54; KoścZ 58, 415v-417v, dawniej k. 355v-357v; KoścZ 61, 97-98); 1572 ciż Piotr i Jan → p. 2; 1574 tenże Jan → niżej: ss. Jana Słupskiego; 1580-92 tenże Jan (Piotrkowska 1, 495).

1554-55 Wacław Leszczyński i jego ż. Barbara Rechenberg → wyżej: Rafał; 1558 tenże zobowiązuje się Jakubowi Jaskóleckiemu do przyprowadzenia swej ż. Barbary Rechenberg do sądu star. w Poznaniu w celu skasowania jej oprawy zapisanej na dobrach Boguszyn i R., sprzedanych przez Rafała Leszczyńskiego (ojca Wacława) z zastrz. pr. wykupu wspomn. Jakubowi Jaskóleckiemu za 11000 zł (PG 102, 350-351); 1558 taż Barbara kasuje swą oprawę zapisaną na częściach Śmigla, Wolikowa, R., Wyciążkowa i Boguszyna (PG 102, 777v); 1559 tenże otrzymuje wwiązanie do części Śmigla, R. i Boguszyna i całych wsi Nietąszkowo os. i Unino opust., kupionych od ojca (KoścG 12, 223v).

1558 Jakub Jaskólecki → wyżej: Rafał Leszczyński; 1561 tegoż ż. Magdalena, c. Mik. Opalińskiego, kasuje dożywotni zapis [oprawy?] na R. i Boguszynie (PG 105, 585).

1559-64 Jan Słupski [ze Słupi, pow. pyzdr.]: 1559 tenże kupuje od Rafała Leszczyńskiego części w R. i Boguszynie za 20000 zł (PG 103 k. 152v, 246; PG 19, 717v), wwiązany we wspomn. dobra (KoścG 12, 233v); 1559 tenże → wyżej: Stanisław, Tomasz, Maciej; 1564 tenże pozwany przez Andrzeja, Piotra i Jana ss. zm. Stan. Radomickiego o R. (KoścG 16, 141); 1565 tenże wspomn. jako zm., jego ss. → niżej.

1565-74 Wacław, 1565-70 Jan, Maciej, Kasper, 1565-74 Stanisław i Wawrz. Słupscy, ss. Jana: 1565-70 ciż → wyżej; 1569 tenże Wacław dzieli się dobrami ze swymi braćmi Janem, Kasprem i Maciejem: daje im części Boguszyna, Kępy [Wielkiej?] i Płaczek (obie wsie w pow. pyzdr.), a otrzymuje w zamian cz. R. i 600 zł (WsG 6, 32v; KoścG 23, 111); 1569 tenże Wacław zapisuje ż. Zofii, c. Mac. Bronikowskiego, 1100 zł posagu na połowach R., Miechinina i Słupi (WsG 6, 40); 1570 tenże Wacław → wyżej: Stanisław, Tomasz, Maciej; 1572 tenże Wacław zamienia się dobrami z Wojc. Bronikowskim: Wacław otrzymuje Lipno Małe, a w zamian daje cz. boru w R. [→ p. 2] i 1000 zł (KoścG 26, 407v; PG 21, 351-352); 1574 ciż Wacław, Stanisław i Wawrzyniec sprzedają Janowi Radomickiemu cz. R. za 12000 zł (PG 21, 443).

1580-83 Rafał Leszczyński dz. w R. (Piotrkowska 1, 495).

1510 w R. 17 1/2 ł., w tym 10 ł. os., pozostałe łany opust. uprawiają kmiecie, karczmarz ma 1/4 ł.; 3 zagr., 1 mł., podzielony folw. z 1/2 ł. plebańskiego (LBP 129; → p. 5); 1530 pobór od 4 ł., 3 gr od mł. korzecznika, 3 gr od karczmy (ASK I 3, 132); 1563 pobór od 11 3/4 ł., 1 karczmy dor., 1 mł. dziedz. walnika o 2 kołach, 1 mł. walnika dor. o 1 kole, 1 mł. korzecznika dor. o 1 kole, 1 komornicy (ASK I 4, 191v); 1566 pobór z cz. Radomickich od 2 ł., 2 zagr., 1 mł. korzecznika (ASK I 4, 276-276v); 1580 pobór od 6 ł., 1/2 karczmy dor., 7 i 2 zagr., 5 komor., od ratajów od 3 pługów, mł. korzecznika o 3 kołach (ŹD 83).

1403-1559 mieszkańcy: 1403 ławnik Chakiel, [kmieć?] Markocik → p. 5; 1424 Szymek karczmarz z R. przegrywa proces z Henrykiem Kotwiczem z → Niałka Wielkiego; Szymek pozwał o Niałek Małgorzatę siostrę Henryka (KoścZ 8, 61); 1468 Jakub młynarz z R. oświadcza, że winien jest 1/2 grz. duchownym Zbylutowi [skąd?] i Janowi pleb. w Wilkowie [Polskim] oraz Janowi pleb. w Prochach wykonawcom [testamentu?] zm. Pawła pleb. w Wielichowie; Jakub oświadcza, że do Zesłania Ducha Ś. [5 VI 1468] odda im 1 grz. (AE II 212v); 1504 Andrzej Konopka kmieć z R. pozwany przez Jana Bieleńskiego pleb. w Górce [Duchownej k. Śmigla] o to, że nie dopuścił, by Jakub kmieć z Górki ofiarował kościołowi w Górce 75 owiec (ACC 81, 124v); 1513 w podziale R. między Andrzeja i Piotra Radomickich wymienieni: zagrodnik Mac. Flak (Thlak), Kowal, który siedzi w karczmie Kowalewskiej, kmiecie Andrzej Wielki (na 1 ł.), [in.] Andrzej (na 1 ł.), Walenty (na 1 ł.), Niczek (na 3/4 ł.), [Jan] Grzech (na 1/2 ł.), Mac. Morta (na 1/2 ł.) i Bartosz (na 1/2 ł.), łan opust. zw. Roszkowski i in. łan zw. Kupczyński, połowy łanów zw. Poświński, Sadkowski, Grzegorzewski (KoścZ 19 k. 32, 36; KoścZ 22 k. 33, 37; → p. 2); 1517 w podziale R. wspomn. 1 ł. os., na którym siedzi Jan Wielki i łany Jędrzejewski, Kupczyński, Roszkowski (Ruskowsky), 3/4 [ł.] zw. Hyczkowskie, 1/2 ł. kmiecia Jana Grzecha, 1/2 ł. obok [kmiecia?] Wacha, półłanki zw. Ziętkowski (Zyanthkowski), Grzegorzewski, Poświński (Paschnynsky), Braczyński (Braczynsky), Morczynski, Bartoszewski; ogród (ortus) zw. Haszkowski (KoścZ 19 k. 61-61v, 63; KoścZ 22 k. 54v-55, 56v); 1518 w podziale R. wymienieni: kmiecie Walenty na 1 ł., Mac. Morta i Bartosz, którzy uprawiają po 1/2 ł., Kowal (w karczmie Kowalewskiej), zagr. Mac. Thathba, łan opust. zw. Roszkowski, łan zw. Kupczyński (KoścZ 23, 46Av-47); 1519 w podziale R. wymienione: 3 ł. os., na których siedzą kmiecie Wojtek, Jan, [Jan] Grzech (na 1/2 ł.) i Jan (na 1/2 ł.), 3/4 ł. zw. Nyczkowski, półł. opust. zw. Poświński (Poshwynsky), Świętkowski (Swyathkowsky), Braczyński (Braczynsky), Grzegorzewski, półłanki [jakie?] zw. Morczynski (Marczynsky), Bartoszewski i Roszkowski, 1/2 ł., na którym siedzi kmieć Wawrzyniec, łan zw. Kupczyński, karczma zw. Kowalewska (KoścZ 19, 71-72; KoścZ 22, 63-63v); 1559 płosy Krawczewa, Russewska, Biallasewa, Szimasskowa; ogrody Mrozewski, Marcinkowy i Koziberzyński, śl. zw. Kupczyny (KoścG 12, 349-350).

4. 1181 (fals. ok. 1230), 1258 targ i cło w R. → p. 3; 1403 ławnik Chakiel → p. 5; 1475 sołtys Maciej (MPH 5, 963).

5. 1403 (kop. 1582) bp pozn. Wojc. [Jastrzębiec] sprzedaje Mikołajowi dz. w R. i Grzegorzowi pleb. w R. dzies. z ról kmiecych w R., Bronikowie i Boguszynie; bp uważał te dziesięciny za przynależne do stołu biskupiego, ale od wielu lat były one w posiadaniu pleb. w R., który uważał je za przynależne do kościoła w R.; bp potwierdza także, że do kościoła w R. nal. ogrody i role we wspomn. wsiach, stanowiące fundum parafii, przyłącza do niej także wsie Smyczyna, Błutkowo, Kurozwęk, Sierpowo i Unino wraz z dziesięcinami folw. z tych wsi, mesznym płaconym przez kmieci i młynarzy; Mikołaj19Podane tutaj informacje o donacji Mikołaja pochodzą z zapiski zamieszczonej na odwrotnej stronie dok., przedstawionego do zatwierdzenia w 1582 i najpewniej oddają stan z drugiej połowy XVI w. (na co wskazuje dość szczegółowy opis ról). Natomiast wspomn. w zapisce dz. Mikołaj najpewniej jest ident. z Mikołajem znanym od 1395, którego donacja miała miejsce zapewne jeszcze przed sprzedażą przez bpa Wojc. Jastrzębca dzies. kościołowi par. w R. Nie wiadomo, w jakiej wsi znajdowały się ofiarowane przez Mikołaja role. Wsie Bronikowo i Boguszyn znajdują się w odległości ok. 4,5 km od R dz. w R. daje kościołowi par. w R. folw. (praedium) przy drodze do mł. zwanego Maziny [w R.?], z drugiej strony [drogi?] rolę (ager) ławnika Chakiela, drugą rolę k. [kmiecia?] Markocika obok strumienia (rivus) zw. Kobylidół, na trzeciej roli [którą także daje] jest wzgórze zw. Zajęczka, czwarta rola zw. Bilany ciągnie się od zbiornika na wodę (cisterna) do Białej Góry (albus mons; Wp. 5 nr 40; LBP 246-248); 1407 tenże Grzegorz pleb. w R. oświadcza, że dziesięciny z Kurozwęka, Unina i Sierpowa nie nal. do kościoła w R., lecz do uposażenia prebendy kanonika Jaśka; pleb. przyznaje, że [niesłusznie] pobierał dziesięciny z Kurozwęka i Unina, ale nie [pobierał ich] z Sierpowa (ACC 2, 54); 1407 tenże Grzegorz śwd. (WR 1 nr 606).

1447 (obl. 1498) Piotr kapelan w R. prezentowany przez Iwana z Karmina na ufundowaną przez Iwana altarię Bożego Ciała, NMP, ŚŚ. Andrzeja Ap., Katarzyny i Barbary w kościele par. w Wonieściu (AE III 224).

1449 Iwan niegdyś pleb. w R., obecnie pleb. w Święciechowie, toczy proces z Janem z Nojewa [nowym] plebanem w R. o dziesięciny z par. R. za rok, w którym Iwan zrezygnował z par. w R. [tj. 1449?], a do których Jan wnosi roszczenia; bp wydaje wyrok: Iwan ma zatrzymać te dzies., które sprzedał będąc jeszcze plebanem w R., pozostałe dziesięciny mają być przeznaczone na potrzeby kościoła (pro fabrica ecclesie) w R., in. daniny ma zatrzymać nowy pleb. Jan (AE I 149).

1449-51 Jan Nojewski: 1449 tenże → wyżej; 1451 tenże pleb. w R. wydzierżawia kapłanowi Tomaszowi z Rogaczewa [Wielkiego] dochody kościoła w R. na 3 l. za 11 grz. rocznie, z sumy tej 10 grz. wypłacane będzie w wiard., a [za 1 grz.] Tomasz dać ma plebanowi 6 kóp pali (sex capecia palorum) i 20 wozów chrustu (ACC 33, 70).

1510 kościół par. w R. pod wezwaniem Ś. Jana Chrzciciela; w R. jest 17 1/2 ł., w tym 10 ł. os., pozostałe łany opust. uprawiają kmiecie; pleb. otrzymuje po 1 gr mesznego od każdego kmiecia; karczmarz ma 1/4 ł., jest 3 zagr., 1 mł. z którego dają 1 ćw. [komu?], a 1 1/2 ćw. dają plebanowi; wiardunki dzies. ze wsi otrzymuje pleb.; folw. jest podzielony, dziesięcinę z niego dostaje pleb., który ma tu także 1/2 własnego ł., [z dochodów] którego kupuje wino dla swego kościoła (LBP 129).

1523 bratobójstwo w kościele par. w R. → p. 3: Jan, Wojciech i Andrzej.

1564 Sierpowo w par. R. płaci dzies. dla stołu bpa (IBP 306).

1619-97 z wizytacji w par. w Boguszynie: 1619 nie wiadomo, czy kościół w Boguszynie podlega par. w R. (AV 4, 141); 1697 (kop. 1718-19) kościół w Boguszynie włączony został jako filialny do par. w Bronikowie20Na podstawie cyt. źródła Now. 2, 432, podaje błędnie, że kościół w Boguszynie przyłączono do par. w R (AV 19, 131).

6. 1382 Dobrogost Radomicki21KR 6, 121, sugeruje, że Dobrogost należał do rodu Jeleni – Niałków wraz z rycerstwem Wielkopolski przyrzekają wierność tej c. króla Ludwika Węg., którą ten przeznaczy na dziedziczkę Królestwa Polskiego (Wp. 3 nr 1804).

1417 opole Przemęt, do którego nal. R., ma zapłacić karę Przybysławowi Gryżyńskiemu z powodu niesłusznego pozwu, każda wieś po 1 grz. (KoścZ 4, 308v).

1423 Mik. Radomicki kapłan (presbiter) diecezji pozn., kapelan (capellanus) kaplicy Ś. Krzyża pod Kościanem (beneficjum oszacowane na 4 grz. srebra) prosi papieża Marcina V o prowizję na par. w Wonieściu (beneficjum oszacowane na 6 grz. srebra), papież wyraża zgodę (BulPol. 4 nr 1212); 1424 tenże Mikołaj pleb. w Wonieściu toczy proces z Czemą z Jezierzyc i Pietraszem z Popowa (KoścZ 5, 446; KoścZ 8, 31); 1424-25 tenże kapelan kaplicy Ś. Krzyża pod Kościanem (beneficjum oszacowane na 4 grz. srebra) toczy proces z Jakubem synem Jana z Wonieścia o plebanię w Wonieściu22W suplice Mikołaja plebania wonieska oszacowana została na 11 grz. srebra, a w suplice Jakuba na 9 grz. srebra (BulPol. 4 nr 1337, 1476, 1489, 1508); 1425 tenże pleb. w Wonieściu (ACC 8, 245); 1425 tenże toczy proces o wspomn. plebanię z Piotrem synem Wojciecha z Chełmicy [w ziemi dobrzyńskiej] (BulPol. 4 nr 1907).

1445 Mikołaj kleryk z R. w sporze z Mikołajem pleb. w Konojadzie o szaty (AE I 116v-117).

1 O próbie stworzenia odrębnego powiatu sąd. śrem. → Przybina, przyp. 1.

2 Wprawdzie w naszym Słowniku (cz. I s. 68), przyjęliśmy formę nazwy „Błutkowo”, jednak nowe informacje źródłowe przekazują tę nazwę także w formie przymiotnikowej: 1499 Bluthkowski (PG 12, 140), 1505 Luthkowski (PG 13, 48; WsG, 99v, dawniej k. 50), 1513 Bluthkowsky (KoścZ 19 k. 32, 36; KoścZ 22 k. 33, 37), 1519 Blutkowski (KoścZ 19, 71-72), 1572 Błutkowski (KoścG 26, 407v; PG 21, 351-352).

3 W Słowniku (cz. II s. 554), przyjęliśmy formę „Kurozwęk”. Nowe informacje źródłowe przekazują nazwę tego młyna także jako „Kurozwęszek”: 1513 Caroszwyanszek (KoścZ 19 k. 32, 36; KoścZ 22 k. 33, 37), 1559 Kolozrzenczek! (KoścG 12, 349-350).

4 K, 2, 289 oraz K, 3, 244, podaje błędnie, że w R. znajdowały się łany zw. Zylynske i Stharblewskie oraz obiekt zw. Kąty. Wg cytowanego źródła znajdowały się one w Boguszynie.

5 → przyp. 6.

6 Wiadomość o rycerzu Janie ofiarodawcy R. pojawia się w nekrologu lub., który powstał wg wydawcy, Z. Perzanowskiego, przed 1439. Wiadomo jednak, że wieś R. stanowiła własność kl. zapewne przed 1230, kiedy to podrobiony został rzekomy dok. z 1181, wymieniający R. wśród posiadłości klasztornych (DBL nr 1). Wzmiankowana w tym dok. wieś R. identyczna jest najpewniej z późniejszą osadą Targowisko, położoną niedaleko naszego R. (ok. 0,5 km na SEE od R.). Niegdyś obie wsie stanowiły prawdop. jedną osadę, której cz. wraz z pr. targowym przypadła (dzięki donacji rycerza Jana) klasztorowi w Lubiniu (też → niżej: pod 1355).

7 Nie wiemy, czy jest to syn występującego w → Kotuszu w l. 1391-1428 Jakuba Kotowieckiego, którego żoną była w 1407 Luchna (→ niżej: przyp. 9).

8 Wg wydawców Wp. 6, identyczny z Mik. Warmulem. Mikołaj posługujący się takim przydomkiem występuje w l. 1395-1404 (Lek. 1 nr 2029; WR 3 nr 247). Nic nie wskazuje jednak, by pochodził z naszego R. Z cytowanego dok. wynika, że nasz Mikołaj był drugim mężem Małgorzaty. Być może jej pierwszym mężem był Andrzej Gryżyński, który zabezpieczył w 1396 nie wymienionej z imienia c. Wyszecha Kotwicza z Żegrowa dom w Kawczynie oraz wiano na Lipnie (→ Gryżyna; o Małg. Warmulowej i Januszu Warmulu → Popowo k. Śmigla).

9 Przypuszczać należy, że przydomek Nanker ma znaczenie patronimiczne. Używanie tego przydomka przez Janusza sugeruje, że jego ojcem był nieznany nam Nanker, nie wiemy jednak nic pewnego o mężu bądź mężach Lutki Radomickiej. W → Kotuszu w 1407 występowała Luchna ż. Jakuba Kotowieckiego, wątpić należy, by była ona ident. z naszą Lutką: występujący w Kotuszu Jakub Kotowiecki (domniemany mąż naszej Lutki) nie miał nic wspólnego z R. Nasza Lutka z kolei nie angażowała się w żadne transakcje z Kotowieckim i jego kontrahentami.

10 SzPozn. 335, podaje, że była to Małgorzata.

11 Nie wiemy, czy chodzi o Janusza Warmula z Popowa k. Śmigla, czy o Janusza Krakwicza z Popowa k. Krzywinia; → Popowo k. Śmigla, przyp. 4.

12 Brzmienie zapiski w miejscu określającym wdowi stan Katarzyny jest dość niejasne. Nie wiadomo, czy była wd. po Nankerze i ż. Wojciecha, czy też ż. Wojciecha syna zm. Nankera. Z kontekstu wynika jednak, że Katarzyna była wd., ponieważ dokonała spłaty swej oprawy zapisanej jej przez zm. męża. Wiemy, że Janusz Nanker Radomicki miał ż. o imieniu Katarzyna oraz ss. Mikołaja i Jana (→ wyżej, pod 1428 i 1430). Ten Jan w 1450 toczył proces z Anną i Małgorzatą (swymi siostrami) o dobra po babce Lutce i ojcu (Januszu). Nie jest natomiast znany Wojciech syn Nankera. Informacje te przemawiają za tym, by uważać wspomnianych w rozważanej zapisce (KoścZ 10, 221) Mikołaja, Jana, Annę i Małgorzatę za dzieci Janusza Nankera Radomickiego, a Katarzynę za wdowę po nim. Kwestią otwartą pozostaje pytanie o tożsamość Wojciecha.

13 W haśle → Daleszyn pomyłkowo pod 1470.

14 W zapisce tej Mikołaj wspomn. został jako pierwszy mąż Katarzyny.

15 W haśle → Błutkowo zapiska ta omyłkowo pod 1510.

16 Ta Małgorzata z pewnością nie jest tożsama z Małgorzatą c. Jana Radomickiego 1428-81, a ż. Mac. Krajkowskiego, zarazem ciotką Andrzeja, Jana i Wojciecha, żyjącą jeszcze w 1514-19. Nie wiadomo, w jakim stopniu wspomn. w omawianej zapisce Małg. Radomicka, ciotka Krajkowskiego, była spokrewniona czy spowinowacona z Radomickimi.

17 Proces ten był zapewne związany ze sporem o opiekę nad dziećmi Piotra Radomickiego.

18 Opisana w KoścG 7, 143, transakcja dotyczy zapisu posagu Katarzyny wd. po Janie Nankerze. Posag ten w 1505 nabył od Katarzyny Bernard Radomicki brat Jana Nankera. Ponieważ Bernard zm. bezpotomnie, posag (a raczej jego cz.) odziedziczył po nim jego bratanek Piotr.

19 Podane tutaj informacje o donacji Mikołaja pochodzą z zapiski zamieszczonej na odwrotnej stronie dok., przedstawionego do zatwierdzenia w 1582 i najpewniej oddają stan z drugiej połowy XVI w. (na co wskazuje dość szczegółowy opis ról). Natomiast wspomn. w zapisce dz. Mikołaj najpewniej jest ident. z Mikołajem znanym od 1395, którego donacja miała miejsce zapewne jeszcze przed sprzedażą przez bpa Wojc. Jastrzębca dzies. kościołowi par. w R. Nie wiadomo, w jakiej wsi znajdowały się ofiarowane przez Mikołaja role. Wsie Bronikowo i Boguszyn znajdują się w odległości ok. 4,5 km od R.

20 Na podstawie cyt. źródła Now. 2, 432, podaje błędnie, że kościół w Boguszynie przyłączono do par. w R.

21 KR 6, 121, sugeruje, że Dobrogost należał do rodu Jeleni – Niałków.

22 W suplice Mikołaja plebania wonieska oszacowana została na 11 grz. srebra, a w suplice Jakuba na 9 grz. srebra.