ROGOWO

1407 or. [nazwisko:] Rogowsky (WR 3 nr 333), 1422 obl. 1423 Rogowo (Wp. 5 nr 350), 1428 or. Rogowo (KoścZ 9, 19v), 1564 Rogouo (IBP 308), 4 km na S od Krobi.

1. 1470 n. pow. kośc. (PG 8, 53v); 1510 n. par. Krobia (LBP 112-113).

2. 1482 dwór (curia) w R. (PG 9, 161); 1529 w R.: staw k. zarośli (rubeta) zwanych Pokrzywnica1W 1600 las Pokrzywnica wymieniony został w pobliskim Gogolewie (K 3, 59 – wg zaginionego w 1945 rpsu Atanazego Ptaszyńskiego z XVIII w.), folw. z dworem, staw k. dworu, las Struga z łąkami i zaroślami (rubeta alias chrosty) zwanymi Pokrzywnica (PG 74, 324v; → p. 3B); 1563-81 młyny w R. → p. 3C.

3. Własn. szlach. 3A. 1407-1510 Awdańce Rogowscy dziedzice w R.:

1407-22 Piotr2Prawdop. tenże Piotr (Pietrasz) Abdank wymieniany jest w źródłach już od 1399, ale bez podania miejsca pochodzenia (1399-1404: Lek. 2 nr 2413, 2589; WR 3 nr 156, 198 – tutaj niewątpliwie nasz Piotr jako śwd. wraz z bratem Wojciechem, nr 249) (Pietrasz) Abdank (Habdank, Abdang) Rogowski dz. w R. i w → Golejewie, brat Michała i Wojc. Abdanków z Golejewa, ojciec Michała: 1407 tenże śwd. (WR 3 nr 156, 198, 333); 1422 (obl. 1423) tenże wraz z synem Michałem kupuje od swego brata Michała Abdanka i od swych bratanków Mikołaja i Wojciecha, ss. zm. Wojciecha z Golejewa, 1/3 Golejewa za 20 grz. w szer. gr pras. (Wp. 5 nr 350; KoścZ 7, 91v-92).

1418-55 Michał Abdank (Hebdank) Rogowski dz. w R. i w → Golejewie, syn Piotra, ojciec Jana, Andrzeja i Mikołaja (Wp. 10 nr 1642; WR 3 nr 1202, 1318; AC 2 nr 1157; KsLub. nr 4448): 1418-47 tenże śwd. (WR 3 nr 721 – błędny odczyt: Nogowski zamiast Rogowski, nr 791, 821, 877, 974, 1307, 1311; WR 1 nr 1453, 1652; AE I 111v; DBL nr 202, 212); 1420 tenże w sporze z Janem niegdyś Chwałkowskim [zapewne z Chwałkowa k. Krobi] (MHP nr 154; Koz. Nieznane nr 12); 1422 tenże → wyżej; 1424 tenże dowodzi, że nie ukradł mieszczanom z Kościana sukna wartości 40 grz. (WR 3 nr 1071); 1428 tenże pozwany przez Marcina altarystę w Kościanie o 2 grz. szer. gr i 2 grz. pospolite poręki i tyleż szkody za Hejdana [zapewne ze wsi Strzelce k. Grodziska Wlkp.] (KoścZ 9 k. 19v, 53, 78v, 104); 1428-29 tenże zastępuje w sądzie: 1428 [swego szwagra] Stan. Żydówkę z → Rogaczewa [Wielkiego] i Mik. Włostowskiego [z Włostowa Wielkiego], 1429 Jakuba z Chwałkowa (KoścZ 9 k. 14v-15, 29, 32, 67, 178v); 1428 tenże i Sobek Żytowiecki zapłacili Przybysławowi [Gryżyńskiemu] z Brenna 12 1/2 grz. poręki i tyleż szkody za Sędziwoja Sikorzyńskiego [z Sikorzyna, pow. kośc.] (KoścZ 9, 26); 1428 tenże wraz z Janem Włostowskim płacą karę sąd. (KoścZ 9, 93); 1429 tenże i in. ręczą za Pakosza Golejewskiego, że stawi się on przed starostą [gen. wlkp.] (KoścZ 9, 200); 1432 tenże → p. 6; 1440 tenże oraz burm. i rajcy z → Krobi proszą bpa pozn. Andrzeja Bnińskiego, aby erygował kościół Ś. Ducha czyli szpital pod tym miastem (AE Ia 31); 1449, 1455 tenże śwd. (armiger diec. pozn.; Cechy Dolsk 19; AE I 237); 1450 (kop. XVI w.) tenże ręczy za opata lub. (Lub. C XVII 7 k. 82, nowej sygnatury nie udało się ustalić); 1454 tenże zeznaje, że jest winien bractwu kapłanów w Gostyniu 13 grz. półgr (AE I 211); 1501-13 wspomn. jako zm. Barbara [z Rogaczewa Wielkiego] wd. po tymże Michale: 1501-10 → niżej: Jan i Andrzej oraz 1512-13 → Rokosowo, p. 3: Barbara i Małgorzata (KoścZ 18 k. 139, 346v-347; KoścG 7, 113v).

1420 Jan Rogowski [Abdank?], śwd. (WR 3 nr 837).

1464-82 Jan, 1464-82 Andrzej i 1466-73 Mikołaj duchowny, Rogowscy, dziedzice niedz. w R. i Włostowie [Wielkim oraz Włostowie Małym], ss. Michała Abdanka i Barbary [z Rogaczewa Wielkiego]: 1464 ciż Jan i Andrzej w sporze z Janem i Leonardem [Jarosławskimi] z Malewa (KoścZ 14, 328v); 1466-73 tenże Mikołaj → p. 6; 1467 tenże Jan występuje jako wuj Stefana syna Franciszka z Kąkolewa3Wiemy, że Franciszek z → Kąkolewa był dwukrotnie żonaty, a z pierwszej, bliżej nieznanej żony, miał syna Stefana. Być może żona ta pochodziła z R., skoro Jan w tej zapisce nazwany został wujem Stefana. Krewnym Stefana był Bartłomiej z → Kąkolewa i R. (o nim → p. 3B) (PG 6, 242v); 1467 ciż bracia Mikołaj, Jan i Andrzej dziedzice we Włostowie Małym sprzedają Janowi z Łukowa [pow. kcyn.] kan. katedry pozn. i Hieronimowi z Wielichowa pleb. w Pyzdrach 3 grz. czynszu rocznego na całej wsi Włostowo Wielkie w celu erygowania altarii w kolegiacie w Bninie z zastrz. pr. wykupu za 36 grz. (PG 6, 245); 1470 ciż bracia zapisują altarii w Poniecu 9 zł węg. czynszu rocznego na Włostowie Wielkim z zastrz. pr. wykupu za 108 zł węg. (PG 8, 53v); 1470 ciż bracia występują jako wujowie Barbary c. Władysława Ramsza ze Śmigla i Klary z Lubosiny, a ż. Dobrogosta z Soboty [k. Poznania] (PG 8, 54v); 1470, 1471, 1473 tenże Jan zapisuje ż. Jadwidze [Konarzewskiej, → niżej: pod 1510] po 160 grz. posagu i wiana na swych częściach R. i Włostowa Wielkiego (PG 8 k. 53v, 116v, 166v); 1471 tenże Mikołaj sprzedaje bratu Janowi całe swe części w R. i Włostowie Wielkim z zastrz. pr. wykupu za 160 grz. (PG 8, 116v); 1482 dział dóbr tychże braci Andrzeja i Jana: Andrzej otrzymuje połowy R. i Włostowa Wielkiego, połowy folwarków w R. i Włostowie [Małym?, Wielkim?] oraz cały dwór w R.; Jan otrzymuje [drugie] połowy R. i Włostowa (PG 9 k. 161, 161v); 1487 tenże Jan wspomn. jako zm., jego ss. → niżej: Jan i Andrzej; 1506 tenże Andrzej wspomn. jako zm. (PG 65, 156v; → Rokosowo, p. 3: Barbara i Małgorzata); 1509 tenże Andrzej wspomn. jako zm.; Mikołaj4Z zapiski tej wynika, że Jan, Andrzej i Mikołaj mieli prawdop. też drugą siostrę (o pierwszej → przyp. 3), nieznaną z imienia, żonę dz. z Bartoszewic (Małych), której ss. Mikołaj i Marcin z Bartoszewic Małych otrzymali cz. dóbr po zm. Andrzeju Rogowskim. Trzecią siostrą mogła być Kat. Rogowska ż. Wawrzyńca z → Rokosowa (o niej też → p. 3A) z Bartoszewic i jego ciotka Jadwiga wd. po Michale mieszcz. śrem., dziedzice w Bartoszewicach [Małych], sprzedają za 200 grz. Ambrożemu Pampowskiemu części w Konarzewie, Wolenicach, Przeborowie i Szczerkowie [wsie w pow. pyzdr.], otrzymane pr. bliższości po tymże zm. Andrzeju (PG 14, 86); 1510 Jadwiga Konarzewska [ze wsi Konarzew, pow. pyzdr.] wspomn. jako zm. matka zm. Andrzeja Rogowskiego i ciotka wujeczna Marcina Bartoszewskiego [brat wspomn. Mik. Bartoszewskiego] (KoścZ 18, 124).

1469 (wspomn. jako zm. 1510-23) Katarzyna (Dorota) Rogowska [c. Michała Rogowskiego?] ż. Wawrz. Rokossowskiego oraz 1504-23 ich cc. Barbara i Małgorzata dziedziczki niedz. w R., Włostowie [Wielkim], Bełczylesie i → Rokosowie (PG 8, 7v; PG 12, 290; PG 13 k. 108v, 133; PG 15 k. 267, 448v, 505; PG 65, 156v; PyG 10, 4v-8; KoścZ 18 k. 346v-347, 465, 467, 492, 504; KoścZ 19 k. 23v, 27v, 65, 70; KoścZ 22 k. 29, 57v, 62; KoścZ 23, 38-39; KoścG 7 k. 113v, 190): 1501-10 te siostry → niżej.

1487-1507 Jan i 1487 – zm. 1510 Andrzej Rogowscy dziedzice niedz. w R., ss. Jana Rogowskiego i Jadwigi Konarzewskiej: 1487 ciż Andrzej i Jan ss. zm. Jana Rogowskiego, w towarzystwie wuja Ambrożego Pampowskiego5Ambroży Pampowski w 1487 występuje jako wuj Jana i Andrzeja ss. zm. Jana Rogowskiego, w 1498 jako opiekun małol. Andrzeja Rogowskiego, a w l. 1506, 1511 toczył spór z Barbarą i Małg. Rogowskimi, które wygnał z Rogowa i Włostowa, tj. z ich dóbr odziedziczonych po zm. Andrzeju Rogowskim i po ich matce (→ p. 3A: Jan i Andrzej oraz → Rokosowo, p. 3: Barbara i Małgorzata). Nie potrafimy jednak udowodnić związków rodzinnych Pampowskich z Rogowskimi. Jednakże na nagrobku Ambrożego wśród herbów (jako trzeci, tj. herb babki ojczystej), widnieje Abdank (→ Pępowo, przyp. 3), co sugeruje, że pierwszą żoną Peregryna Międzyborskiego, Pampowskiego, dziada Ambrożego, mogła być nieznana z imienia siostra Wojciecha, Michała i Piotra Abdanków z Golejewa. Domysł ten osłabia jednak informacja z 1447 o sprzedaży przez Jana Pampowskiego, syna Peregryna, a ojca Ambrożego, dóbr po matce (Małgorzacie) w Krzekotowicach (a więc w gnieździe Czaszów; PG 2, 178; → Pępowo, p. 3B) i stryja Wawrz. Pasikonia z Konarskiego [tak źródło, choć był on Wczelicem], którzy to wuj i stryj kwitują Wojc. Kobylińskiego [z Kobylina, pow. pyzdr.] z posagu i wiana jego ż. Małgorzaty ciotki tychże braci [a więc prawdop. siostry ich matki Jadwigi Konarzewskiej, → niżej: pod 1499] (PyG 7, 54v); 1487 ciż bracia dziedzice w Konarzewie pozwani przez Marcina niegdyś dz. w Karninie obecnie w → Krzekotowicach (PyZ 14, 344v; por. J. Łukaszewicz, Krótki historyczno-statystyczny opis miast i wsi w dzisiejszym powiecie krotoszyńskim od najdawniejszych czasów po rok 1494, t. 1, Poznań 1869, s. 380-381 [cytowanego aktu nie odnaleziono], gdzie Krzekotowski występuje jako dzierżawca Konarzewa od tychże braci); 1489 ciż kupują od Winc. Szczerkowskiego cz. Szczerkowa [pow. pyzdr.] za 100 grz. (PG 10, 103; PyG 7, 64); 1495 ciż pozywają Mik. Szczerkowskiego (PyG 8, 49); 1498 tenże małol. Andrzej, jego opiekunem jest Ambroży Pampowski wda sier. (ExpBel. nr 598); 1499 tenże Andrzej kwituje Wojc. Kobylińskiego ze 100 kóp [gr] posagu i wiana Małg. Konarzewskiej, przeniesionych z Konarzewa na Kobylin [→ wyżej: pod 1487] (KoścG 5, 38v); 1499 tenże Andrzej zawiera ugodę z Janem Rozdrażewskim (PyG 8, 160v); 1501 tenże Andrzej sprzedaje Janowi z → Pępowa całe wsie R., Włostowo i Konarzewo oraz połowy wsi Szczerków, Wolenice i Raciborów [wsie w pow. pyzdr.] z zastrz. pr. wykupu za 2000 grz. (PG 12, 136v; KoścZ 18, 13; KoścG 6, 18v [wwiązanie w 1505]), a w 1502 Pampowski wydzierżawia temuż Andrzejowi wspomn. dobra na 3 l. za 30 grz. rocznie (PyG 9, 224v); 1501-02 ciż bracia i 1510 tenże Andrzej wraz z Barbarą ż. Marcina Lampaszka Golińskiego [z Golinki k. Ponieca] i panną Małgorzatą cc. Wawrz. Rokossowskiego, dziedzice w R. i Włostowie [Wielkim], w sporze z Szymonem, Jerzym i Mikołajem ss. Mik. Rogaczewskiego zw. Żydówka o sumy po Barbarze wd. po Michale Rogowskim, babce tychże Jana i Andrzeja, a ciotce Mik. Żydówki [cd. procesu w l. 1512-13; → Rokosowo, p. 3: Barbara i Małgorzata] (KoścZ 18 k. 18v, 52, 139); 1507 tenże Jan występuje jako stryj Kat. Szołdrskiej ż. Wojc. Wolickiego (PG 65, 253); 1510 tenże Andrzej wspomn. jako zm. → wyżej: Jan, Andrzej i Mikołaj.

3B. Inni posiadacze części w R.: 1447-49 Dobrogost niegdyś Rogowski, posiadacz zastawny → Pożegowa, zw. Pożegowskim, Rogowskim: 1447 Janusz [Wezenborg] niegdyś Gostyński, a obecnie Nowomiejski [z Nowego Miasta. pow. pyzdr.], zeznaje, że zastawił [zapewne a. 1444, → Gostyń, p. 3 i przyp. 11] temuż Dobrogostowi niegdyś Rogowskiemu dziedzinę Pożegowo i łąkę Ostrów w Gostyniu (KoścZ 13, 14); 1449 tenże Dobrogost Rogowski z Pożegowa w sporze ze Stan. Broniszewskim z Ostrowieczna [i z Broniszewic, pow. kal.] (KoścZ 14, 23).

1448-49 Jan Koszysko (Coszysko, Coszyszko) z → Ostrowieczna, niegdyś z R., niegdyś Rogowski: 1448 tenże kupuje od kaszt. krzyw. Krystyna z Szelejewa [k. Buku] Ostrowieczno za 300 grz. (PG 3, 18v); 1449 tenże sprzedaje Stanisławowi niegdyś Broniszewskiemu dwie wsie, w tym Ostrowieczno, za 600 zł węg. (PG 3, 62v, dawniej k. 33v).

1501-14 Jan i 1506-09 (-1510?) Ambroży [wda sier.], ojciec Jana, Pampowscy dziedzice m. in. w → Pępowie i R.: 1501-02 tenże Jan → p. 3A: Jan i Andrzej; 1504-07 tenże Jan kupuje części Włostowa i R. od Barbary i Małgorzaty z → Rokosowa (PG 12, 290; PG 13, 108v); 1506 tenże Ambroży toczy proces o R. i Włostowo ze wspomn.] Barbarą i Małgorzatą z → Rokosowa; w 1511 ugoda6Ugoda datowana jest na 1511. W dacie musiała zajść pomyłka, gdyż Ambroży zm. w 1510 (→ Pępowo, przyp. 13) (PG 65, 156v; PyG 10, 4v-8); 1509 tenże Ambroży → p. 3A: Jan, Andrzej i Mikołaj; 1510 wieś R. [Jana czy Ambrożego?] Pampowskiego (LBP 112-113); 1514 tenże Jan daje Marcinowi Ponieckiemu całe wsie → Pępowo, R. i in.; w zamian otrzymuje dobra Marcina w Poniecu z przyległymi wsiami (PG 15, 8v).

1505-1642 Czaccy dziedzice w → Czaczu, R. i Włostowie [Wielkim] (TD):

1505 Piotr dz. w R. i Włostowie kupuje od swych braci Stanisława, Jana [zw. Barłóg] i Mikołaja 1/4 Czacza (Boniecki 3, 247).

1529-63 Jan i 1530-74 Piotr Czaccy czyli Rogowscy, ss. Jana Czackiego zw. Barłóg, bracia Macieja, Andrzeja, Doroty, Barbary i Kat. Czackich (TD): 1529 tenże Jan Czacki oraz Małg. Czacka czyli Włostowska wd. po Batłomieju Kąkolewskim dzielą dobra w R. i Włostowie: tenże Jan otrzymuje cz. Włostowa, a w R. 2 kmieci każdy z siedliskami (area), 3 ł. opust., 1/4 sołectwa oraz staw k. zarośli zwanych Pokrzywnica; Małgorzata otrzymuje cz. Włostowa, a w R. 2 kmieci każdy z siedliskiem (area), 4 ł. opust., 3/4 sołectwa, folw. z dworem, staw k. dworu, las Struga z łąkami i zaroślami zwanymi Pokrzywnica z pr. wyrębu (PG 74, 324v); 1530 ciż → niżej: Kąkolewscy; 1531-34 tenże Jan zapisuje ż. Annie c. Bernarda Ciecierada Chwałkowskiego [z Chwałkowa k. Środy, pow. pyzdr.]: 1531 po 240 grz. posagu i wiana na 1/4 R. i 1/4 Włostowa nal. mu z działu z bratem Piotrem, a 1534 po 500 grz. posagu i wiana na połowach R., Włostowa i na 1/4 Zbarzewa [pow. wsch.] (PG 16 k. 457v, 655); 1534 tenże Jan kupuje od Kaspra zw. Rottembergk 1/2 Zbarzewa za 1000 grz. (WschG 2, 132); 1541 tenże Piotr zapisuje ż. Apolonii c. Sędziwoja Witkowskiego7Prawdop. tożsamy z Sędziwojem z Witkowic (pow. pozn.), → Gorgoszewa i → Roszczek (o nim też → TD) po 150 grz. posagu i wiana na 1/2 części z działu z bratem Janem w R. i Włostowie (PG 17, 443); 1543 tenże Jan zapisuje mansjonarzom kościoła par. w Kościanie 6 grz. czynszu rocznego na połowach R., Włostowa i Zbarzewa (PG 18, 74v); 1563 ciż płacą pobór z R. → p. 3C; 1575 tenże Piotr i 1579 tenże Jan wspomniani jako zm. (TD).

1575-89 Jan Czacki dz. w R. i Włostowie, syn Piotra, brat Anny i Katarzyny (PG 21, 692; PyG 3, 251; PG 154, 489; TD): 1575 tenże zobowiązuje się zapisać swej przyszłej ż. Dorocie z Tarnowa, wd. po Piotrze Noskowskim, 5000 zł na połowach R. i Włostowa (PyG 30, 108); 1577 tenże sprzedaje Janowi Bartoszewskiemu całe swe części w R. i Włostowie z zastrz. pr. wykupu za 1500 zł (PG 21, 750v); 1579 tenże zobowiązuje się oprawić swej przyszłej [drugiej] ż. Annie c. Mik. Noskowskiego z Goliny [pow. pyzdr.] po 1000 zł posagu i wiana na 1/2 swych dóbr w R. os. i Włostowie opust. (PyG 33, 57); 1580 tenże → p. 3C; 1603 tenże Jan wspomn. jako zm. (TD).

1580-83 Ambroży i 1580-99 Baltazar Czaccy dziedzice w R., Włostowie i Zbarzewie, ss. Jana Czackiego i Anny z Chwałkowa, bracia Andrzeja duchownego, Magdaleny, Katarzyny i Doroty Czackich: 1580 tenże Baltazar daje w dziale dóbr bratu Ambrożemu całe swe części po rodzicach w R. i Włostowie, w zamian otrzymuje cz. Zbarzewa (KoścZ 21, 17); 1581-83 tenże Ambroży płaci pobór z R. → p. 3C.

[Wieś R. pozostawała w ręku Czackich do 1642, gdy Jan, syn Stanisława, a wnuk Jana zmarłego w 1603, sprzedał całe R. Wojc. Kośmidrowi Gruszczyńskiemu (PG 43, 880).]

1514-17 Marcin Poniecki dz. w R.: 1514 tenże → wyżej: Pampowscy; 1517 tenże → niżej.

1517-23 Kąkolewscy8→ przyp. 3 dziedzice w → Kąkolewie [k. Osiecznej], → Czerwonym Kościele i R.:

1517 Wojc. Kąkolewski [brat Bartłomieja] kupuje od Marcina Ponieckiego całe R. i Włostowo [Wielkie] za 800 grz. (PG 15, 168v).

1523-24 Bartłomiej Kąkolewski dz. w R., brat Wojciecha: 1523 tenże zapisuje ż. Małgorzacie c. Mac. Włostowskiego po 125 grz. posagu i wiana na połowach R. i Włostowa (PG 15, 512); 1524 tenże zobowiązuje się uwolnić od roszczeń osób trzecich 1/3 Czerwonego Kościoła, sprzedaną Janowi Miaskowskiemu za 350 zł (KoścZ 24, 363v); 1528 tenże wspomn. jako zm., wd. po nim Małgorzata (KoścZ 24, 667v); 1529 wspomn. Małgorzata → wyżej: Czaccy; 1530 wspomn.] Małgorzata kwituje Jana i Piotra Czackich dziedziców w R. i Włostowie ze 125 grz. swej oprawy, zapisanej jej przez zm. Bartłomieja na połowach R. i Włostowa [w 1523, → wyżej] (KoścG 8, 172-173) oraz daje obecnemu mężowi Janowi Grunowskiemu swą oprawę (PG 16, 339v).

1577 Jan Bartoszewski → wyżej: Czaccy.

3C. 1510 w R. 3 ł. os., 6 ł. opust., 2 ł. soł. (LBP 112-113); 1529 w cz. R. nal. do Czackich jest 7 ł. opust., 4 kmieci, każdy na siedlisku; → p. 3B: Czaccy; 1530 pobór z R. od 2 ł. (ASK I 3, 121); 1563 pobór z cz. Piotra Czackiego od 6 ł., 2 młynów dor., 1 karczmy dor., 3 komor.; z cz. Jana Czackiego od 5 ł., 1 mł. dor., 1 karczmy dor., 1 komor. (ASK I 4, 145v); 1564 w R. 5 ł. (IBP 308); 1580-83 pobór płacą: 1580 Jan i 1583 Ambroży Czaccy (Piotrkowska 1 nr 510); 1581 pobór z cz. Ambrożego Czackiego od 3 ł., 3 zagr., 1 komor., 1 młyna dor. (ŹD 71; ASK I 6, 500).

1529 kmiecie z R.: Andrzej Krojek, Andrzej Sułtanek (Sultanek), Bartek, Piotr (PG 74, 324).

4. 1510 w R. 2 ł. soł. (LBP 112-113); 1529 sołectwo w R. (PG 74, 324v; → p. 3B)

5. 1510 do plebana z Krobi należy dzies. z folw. w R. i meszne z ról (LBP 112-113); 1564 bp pozn. pobiera dzies. wiard. ze wsi położonych w par. Krobia, m. in. z 5 ł. w R. (IBP 308).

6. 1432 Michał z R. opatruje swą pieczęcią z h. Awdaniec dok., w którym bp pozn. Stanisław [Ciołek], panowie i miasta województwa pozn. zobowiązują się, że po śmierci króla Władysława Jag. obiorą królem jednego z jego synów (Wp. 9 nr 1289, pieczęć nr 25).

1466-73 Mik. Rogowski dz. w R., syn Michała Abdanka → p. 3A; 1466-71 tenże pleb. w → Pępowie (PG 8 k. 53v, 116v; AE II 307); 1466 temuż Mikołajowi plebanowi w Pępowie bp pozn. Andrzej [z Bnina] nadaje dzies. z kilku wsi w uznaniu zasług oddanych mu w Rzymie [→ Pępowo, p. 5] (CP 3, 2v; RH 10, 1934, s. 25); 1467-73 tenże kan. katedry pozn. (AE II 307; AC 1 nr 619; AC 2 nr 1352; PG 6, 245; PG 8 k. 116v, 166v).

7. Münch wg indeksu; J. Wiesiołowski, Ambroży Pampowski – starosta Jagiellonów. Z dziejów awansu społecznego na przełomie średniowiecza i odrodzenia, Wrocław 1976, wg indeksu; Dawne budownictwo folwarczne. Majątki wielkopolskie, red. J. Skuratowicz, t. 1: Powiat gostyński, Szreniawa 1994, s. 133-134.

8. Kamień żarnowy z R., znalezisko niedatowane (Hensel 5, 396).

Uwaga: 1. Nie wiemy, czy z naszego R., czy z m. Rogowa (pow. gnieźn.) pochodzili: wspomn. w l. 1480-81 Andrzej Rogowski duchowny, w 1481 pleb. w Nowej Wsi (obecnie Nowa Wieś Królewska) w pow. pyzdr. (AC 2 nr 1420, 1421; AC 3 nr 524, 531); wspomn. w 1499 jako zm. Jan Rogowski kan. w koleg. Ś. Marii Magdaleny w Poznaniu, po którym prebendę trzymał Tomasz Noskowski (PG 12, 25v-26) oraz wymieniany w l. 1500-12 Jan Rogowski, w 1500 pleb. w Witkowie (pow. gnieźn.), w l. 1506-12 (tenże?) Jan Rogowski pleb. → Międzyrzeczu, a w 1526 honorabilis (tenże?) Jan Rogowski pełnomocnik sąd. (procurator) Benedykta pleb. w Gołaszynie (ACC 84 k. 165v, 169v; ACC 88, 287v; AC 2 nr 737, 1647, 1793; Now. 2, 470).

2. K 2, 513 i K 3, 375, podaje nieściśle, że łąka zw. Wielką Łąką położona była w R., gdy tymczasem cytowane źródło wymienia tę łąkę k. folwarku we Włostowie „ku Niesłuszowi” (→ Niesłusz struga; PG 74, 324v).

1 W 1600 las Pokrzywnica wymieniony został w pobliskim Gogolewie (K 3, 59 – wg zaginionego w 1945 rpsu Atanazego Ptaszyńskiego z XVIII w.).

2 Prawdop. tenże Piotr (Pietrasz) Abdank wymieniany jest w źródłach już od 1399, ale bez podania miejsca pochodzenia (1399-1404: Lek. 2 nr 2413, 2589; WR 3 nr 156, 198 – tutaj niewątpliwie nasz Piotr jako śwd. wraz z bratem Wojciechem, nr 249).

3 Wiemy, że Franciszek z → Kąkolewa był dwukrotnie żonaty, a z pierwszej, bliżej nieznanej żony, miał syna Stefana. Być może żona ta pochodziła z R., skoro Jan w tej zapisce nazwany został wujem Stefana. Krewnym Stefana był Bartłomiej z → Kąkolewa i R. (o nim → p. 3B).

4 Z zapiski tej wynika, że Jan, Andrzej i Mikołaj mieli prawdop. też drugą siostrę (o pierwszej → przyp. 3), nieznaną z imienia, żonę dz. z Bartoszewic (Małych), której ss. Mikołaj i Marcin z Bartoszewic Małych otrzymali cz. dóbr po zm. Andrzeju Rogowskim. Trzecią siostrą mogła być Kat. Rogowska ż. Wawrzyńca z → Rokosowa (o niej też → p. 3A).

5 Ambroży Pampowski w 1487 występuje jako wuj Jana i Andrzeja ss. zm. Jana Rogowskiego, w 1498 jako opiekun małol. Andrzeja Rogowskiego, a w l. 1506, 1511 toczył spór z Barbarą i Małg. Rogowskimi, które wygnał z Rogowa i Włostowa, tj. z ich dóbr odziedziczonych po zm. Andrzeju Rogowskim i po ich matce (→ p. 3A: Jan i Andrzej oraz → Rokosowo, p. 3: Barbara i Małgorzata). Nie potrafimy jednak udowodnić związków rodzinnych Pampowskich z Rogowskimi. Jednakże na nagrobku Ambrożego wśród herbów (jako trzeci, tj. herb babki ojczystej), widnieje Abdank (→ Pępowo, przyp. 3), co sugeruje, że pierwszą żoną Peregryna Międzyborskiego, Pampowskiego, dziada Ambrożego, mogła być nieznana z imienia siostra Wojciecha, Michała i Piotra Abdanków z Golejewa. Domysł ten osłabia jednak informacja z 1447 o sprzedaży przez Jana Pampowskiego, syna Peregryna, a ojca Ambrożego, dóbr po matce (Małgorzacie) w Krzekotowicach (a więc w gnieździe Czaszów; PG 2, 178; → Pępowo, p. 3B).

6 Ugoda datowana jest na 1511. W dacie musiała zajść pomyłka, gdyż Ambroży zm. w 1510 (→ Pępowo, przyp. 13).

7 Prawdop. tożsamy z Sędziwojem z Witkowic (pow. pozn.), → Gorgoszewa i → Roszczek (o nim też → TD).

8 → przyp. 3.