SEPNO

1390 or. Sepno, Magnum Sepno (Lek. 1 nr 770, 788), 1400 de Szepna (Lek. 2 nr 2728), 1401 de Sepno Maiori (KoścZ 2, 14), 1403 Sepini (WR 3 nr 197), 1408 Maius Sepno (ZSW nr 1262), 1422 Szepno (WR 1 nr 1117), 1427 na Welgem Sepne (WR 3 nr 1303), 1428 Sepno utrumque (KoścZ 9, 6v), 1430 Sepino (WR 2 nr 956), 1432 Sapno (WR 3 nr 1452), 1454 Szampno! (Biskup Spisy 96), 1563 Szepno Maior (ASK I 4, 153), 8 km na NW od Kościana.

1. 1472 n. pow. kośc. (PG 8, 136v); 1445?, 1530 n. par. Konojad (ASK I 3, 122v, → p. 5).

2. 1247 błoto → Sepno błoto; 1401 rozgraniczenie S. i Bonikowa → p. 3A: Dziersław; 1403 Wawrzyniec i Budziwój Sepieńscy toczą proces z Wyszakiem Gryżyńskim o rozgraniczenie [S. i] Bonikowa (KoścZ 2, 33); 1408 Wyszak Gryżyński dokonuje rozgraniczenia między Bonikowem a S. Małym; gdy dochodzi do kopca narożnego, zjawiają się Mikołaj i Budziwój Sepieńscy i oświadczają, że nie pozwolą mu dalej jechać, bo jest to już M.S. (ZSW nr 1262); 1419 lasy i gaje, zapowiedź łąk, lasów i dróg bocznych, 1421 zapust, ścieżka do Ręcska, łąki Wielki Ostrów → p. 3Ab: Prachna; 1422 Wyszak Gryżyński, Przecław Lubiekowski i Prachna Sepieńska wd. po Wincentym z dziećmi z jednej [jako dziedzice S.?], a Jakusz Sepieński z drugiej strony [jako dz. S. Małego?] toczą proces o rozgraniczenie M.S. i S. Małego (KoścZ 7, 65); 1424 Jakusz Sepieński zapowiada drogi boczne, łąki, pastwiska, zapusty i lasy w M.S. i S. Małym, a 1427 w S.M. począwszy od granic Szczepowic do drogi z Kościana do Buku i tą drogą do granic Granowa, a dalej granicą Granowa do Szczepowic i Łagiewnik (KoścZ 8 k. 71, 414); 1435 gaje w S. przy Konojadzie i Szczepowicach → p. 3Ab: Hinczka; 1443 Jakub [sędzia, → p. 3Aa], Jan i Maciej [ss. Wincentego, → p. 3Ab] z M.S. toczą proces z Pawłem ze Szczepowic o odnowienie kopców między S. i Szczepowicami; każda ze stron ma postawić 6 starców (seniores alias starczow), a jeśli nie będą oni mogli dojść do zgody, czy kopce są słusznie ustawione, podkomorzy wskaże, która ze stron ma wesprzeć swe zdanie zeznaniem świadków; 1445-46 cd. sporu między Sepieńskimi a Anastazją ze Szczepowic matką Pawła (KoścZ 12 s. 316-317, 693, 703); 1445 długie płosy, gaje, granice ze Szczepowicami, „zbytek” dziedziny przy granicy z Konojadem, „grodzicze” → p. 3Ab: Jan; 1450 Jakub i Jan [który?, → p. 3Aa] Sepieńscy toczą proces z Jakubem, Unisławem i Piotrem Kokorzyńskimi o granice [z Kokorzyńskimi procesował się jednocześnie duchowny Jan Sepieński, → p. 3B] (KoścZ 14, 61).

1528 struga Mogilnica, droga i grobla, łąka Wyręba, gaj przylegający do Łęk Małych, droga do lasu → p. 3Ab: Jan; 1538 dwór i zapust brzozowy → p. 3C: Piotr; 1538 karczmarz → p. 3E; 1550 dwór → p. 3Ab: Marcin; 1575 Jan syn Winc. Sepieńskiego i Jan syn Marcina Sepieńskiego pozywają Wojc. Czarnkowskiego kaszt. rogoz. o wyrąb drzew w lesie nal. do S. (KoścG 29, 122v); 1578 kopce narożne Granówka, S. i Szczepowic leżą przy skrzyżowaniu dróg z Kościana do Granówka i z Modrza do Poznania (KoścZ 67, 351v-352v); 1578 rozgraniczenie Konojadu kapituły kat. pozn. i S.M.; kopce narożne Granówka, Szczepowic i Konojadu; kopce stoją w polu obok błota Psiniec, przy drodze z Konojadu do Kościana, obok miejsca zw. Gnatów Dołek [miejsce, do którego składano padłe zwierzęta?], w miejscu zw. Rudka, przy drodze z Konojadu do S. aż do kopców narożnych S., Konojadu i Łęk Małych (KoścZ 67, 354-355).

3. Własn. szlach.1KR 4, 36, pisał o siedzących w S. pięciu różnych rodzinach (Nowinowie, Leliwici, Nałęcze, Jastrzębce i Grzymałowie), ale jest to oparte na nieporozumieniach: wzmianki o Leliwitach i Jastrzębcach wynikają z pomylenia tych herbów z podobną do nich Nowiną (→ przyp. 49-50), Grzymałowie albo też wynikli z pomyłki, albo nie pochodzili z naszego S. (→ przyp. 49), zaś Nałęcze nie są tu w ogóle znani [W haśle S. zbieramy wszystkie informacje o posiadaczach dóbr zarówno w S. (Wielkim), jak i → S. Małym. Nie udało się bowiem wyróżnić ludzi czy rodzin, posiadających dobra na pewno tylko w jednej czy drugiej wsi, a większość dziedziców S. miała też cz. S. Małego. Nie ulega zresztą wątpliwości chwiejność nazewnictwa: np. w zapiskach w sprawie oprawy Barbary ż. Mik. Sepieńskiego podaje się raz, że była ona zapisana na S., innym razem, że na S. Małym (→ p. 3B). W haśle zbieramy także informacje o tych Sepieńskich, którzy prawdop. nie posiadali już dóbr w S. czy S. Małym, ale nie osiedli na stałe w jednej, nowej siedzibie i nabywali dobra w pobliżu (dot. to zwłaszcza Mikołaja z Mchów i jego potomków, → p. 3Aa).]

3A. Sepieńscy h. Nowina2Rodzina ta pochodziła najpewniej ze wspólnego pnia z dziedzicami Podlesia (Kościelnego i Wysokiego), Skoków i Przesieki w pow. gnieźn. (o nich → Rożnowo), ale nie potrafimy wskazać dokładnie pokrewieństwa (→ przyp. 15):

1390-1416 Wawrzyniec z S., Sepieński [może brat Budziwoja, Dziersława i Wincentego3Na braterstwo Wawrzyńca i Budziwoja wskazuje wspólna transakcja z 1415-16, a na ich braterstwo z Dziersławem i Wincentym zapiski z 1410 oraz 1419 (także→ przyp. 35)] (Lek. 1 nr 1569; Lek. 2 nr 1807, 1961, 2154, 2305, 2359, 2382, 2636; WR 1 nr 570; Wp. 7 nr 650; KoścZ 2 k. 12v, 41v, 60, 94), 1392-93 tenże wicepodsędek w Kościanie (Lek. 1 nr 1279, 1410; Lek. 2 nr 1471, 1473, 1484, 1485, 1516), 1394-95 wicesędzia w Kościanie (Lek. 2 nr 1663, 1677; Lek. 1 nr 2056), 1397-99 wicestar. w Kościanie (Lek. 2 po nr 2009, 2024, 2338), 1399-1400 tenże żupca w Kościanie (Lek. 2 po nr 2323, 2334, 2358, 2574, 2618), 1401-1405 wicesędzia w Kościanie i sporadycznie zastępca wicesędziego w Poznaniu4Okresu tego dot. też wymieniająca Wawrzyńca zapiska, w MHP s. 291, wydana błędnie pod 1423 (GUrz. nr C 783, 974): 1390 tenże w imieniu Hanki i Jutki z Radomicka toczy proces z [Żydówką] Jordanową [z Poznania] (Lek. 1 nr 770); 1393 tenże uzyskuje od Grzymka syna Peregryna [z Komorowa] 4 1/2 grz. (Lek. 2 nr 1495); 1398-99 tenże pełnomocnik sąd. pani Joanny z Góreczek (Lek. 2 nr 2154, 2324); 1400 tenże zastępuje w sądzie opata lub. (KP nr 385); 1401 tenże sędzia polubowny w sporze między kl. w Lubiniu i pleb. ze Święciechowy a Januszem i Mik. Warmulami (DBL nr 126); 1401 tenże pełnomocnik Święchny z Krzywinia (KoścZ 2, 19v); 1403 tenże pełnomocnik sąd. Mikołaja [z Czarnkowa] sędziego pozn. (KP nr 1574); 1403 tenże → p. 2; 1405 tenże toczy proces z Krystynem Jeżewskim o 30 grz. (KoścZ 2 k. 95, 96v, 97); 1415-16 tenże wraz z Budziwojem z S. dowodzą, że nie trzymają w zastawie od Marcisza Komorowskiego folwarku i 5 ł. w M.S., o które ich pozwał (WR 3 nr 555; KoścZ 4, 204).

1397-1421 Budziwój Sepieński5KR 4, 35, podaje, że żoną Budziwoja była Stachna, ale w cytowanej zapisce chodzi o żonę kmiecia Budza z S. → p. 3E: Mieszkańcy [może brat Wawrzyńca, Dziersława i Wincentego, → przyp. 3], ojciec Mikołaja i Jakusza [→ p. 3Aa]: 1397 tenże toczy proces z Dobiesławem z Byrzyny o oprawę jego matki (Lek. 2 nr 1958); 1401, 1407 tenże śwd. (WR 1 nr 706; WR 3 nr 334); 1403, 1408 tenże → p. 2; 1410 [tenże Budziwój?] Sepieński w procesie z dziećmi swego brata [Dzierżka?] dowodzi, że Mikołaj [syn Budziwoja] będąc opiekunem Dzierżkowej i jej dzieci otrzymane od niej 2 grz. zużył na ich pożytek (WR 3 nr 432); 1415-16 tenże wraz z Wawrzyńcem z S. → wyżej: Wawrzyniec; 1420-21 tenże z S. Małego, ojciec Jakusza → p. 3Ab: Prachna.

1400-07 Dziersław z S., Sepieński (PZ 3, 2v; KoścZ 2, 32), brat Wincentego [a może także Wawrzyńca i Budziwoja, → przyp. 3], 1405-07 wicesędzia w Kościanie (GUrz. nr C 785): 1400 tenże pozwany przez Wyszaka Gryżyńskiego o zabójstwo kmiecia (Lek. 2 nr 2679, 2728); 1400 tenże wraz z bratem niedz. Wincentym spłaca wszystkie kary sąd. (Lek. 2 nr 2763); 1401 tenże z S.M. wraz z braćmi i siostrami toczy proces z Wyszakiem Gryżyńskim o rozgraniczenie czyli ujazd między Bonikowem a S. (KoścZ 2, 14); 1403 tenże toczy proces z Wyszakiem Gryżyńskim o 3 ł. w S.; jeżeli przegra proces, upadną też roszczenia jego braci i sióstr; ręczy za nich Mik. Granowski (KP nr 1120); 1403 w sporze z tymże Wyszak dowodzi, że 3 ł. w S., o które pozwał go Dziersław, posiada w spokoju od 30 lat i 3 miesięcy6W 1423 Wyszak sprzedał te 3 ł., → p. 3Ab: Elżbieta (WR 3 nr 197; KoścZ 2, 53); 1409 wd. po nim, Małgorzata. powierza swemu ojcu [lub bratu – odczyt niepewny] Paszkowi Wolikowskiemu swą sprawę z Piotrem krawcem z Kościana o 18 sk. (KoścZ 3, 128); 1410 Dzierżkowa i jej dzieci → wyżej: Budziwój.

1400-17 Wincenty z S., Sepieński, brat Dziersława [a chyba także Wawrzyńca i Budziwoja, → przyp. 3], ojciec Jana i Macieja [→ p. 3Ab] (Wp. 8 nr 804; KoścZ 4, 97v): 1412 tenże śwd. (WR 1 nr 878); 1414 tenże dowodzi w procesie z Tomką [swą siostrą?] i jej mężem Marcinem, że nie wziął należącego do jej części dóbr po ojcu zboża wartości 16 grz. (WR 3 nr 520; KoścZ 4, 112v); 1417 tenże wraz z Wyszakiem Kotwiczem ręczą za Jakusza z Woźnik i Paszka z Ptaszkowa, że będą oni żyć w spokoju z Andrzejem Borzysławskim (KoścZ 4, 292); 1419 wd. po tymże Prachna z dziećmi Benigną, Dorotą, Katarzyną, Janem i Maciejem → p. 3Ab.

3Aa. Linia Budziwoja (o nim → p. 3A):

1404-30 Mikołaj z S., Sepieński (PSB 36, 282-284; WSB 655), h. Nowina (DA lib. XI 252), brat Jakusza [a więc syn Budziwoja]7KR 4, 35, uważał Mikołaja i Jakusza za prawdop. braci Dziersława i Wincentego, ale byli to najpewniej ich stryjowie (→ przyp. 3), ojciec Jana, Jakuba i Mikołaja, 1408 tenże wicestar. w Poznaniu (Wp. 5 nr 136, 140; DBL nr 133); 1409 [tenże Mik.] Sepieński wiceburgr. w Kaliszu (KKal. nr 3089, 3110, 3136; GUrz. nr C 111); 1421-24 star. łukowski (UDR IV/1, 293), 1426-30 sędzia pozn. (UDR I/1, 152): 1404, 1406, 1408, 1409 tenże śwd. dokumentów starosty Tomka z Węgleszyna (Wp. 5 nr 50, 93, 142; Wp. 7 nr 567, 600); 1405 tenże toczy proces z panią Jaśkową Pięciną [ż. Jaśka Pięty z Przesieki w pow. gnieźn.] o konia (KP nr 2152); 1408 tenże z M.S. → p. 2; 1409 tenże z Jakuszem i siostrami pozwani przez [ich siostrę?] Nelę ż. Adama Żyry [z → Luboni i Tworzymirek] o jej dobra po matce (KoścZ 3, 125); 1410 tenże → p. 3A: Budziwój; 1411-29 tegoż kariera w służbie ks. Witolda, 1424 tenże otrzymuje od Witolda m. Sokołów z wsiami Kupiatyn i Rogów w ziemi drohickiej → p. 6; 1424 tenże kupuje od Macieja z Łabiszyna wdy brzeskiego kujawskiego wsie Cienin [Kościelny] i Kamień [obie w pow. kon.] za 1500 grz. (Wp. 8 nr 982); 1427 tenże jednym z sędziów polubownych w sporze kan. pozn. Janusza Szołowskiego [z Wszołowa, pow. kal.] z Piotrem Słapem z Dąbrówki [w par. Skórzewo] (Wp. 9 nr 1123); 1428 tenże zastępuje w sądzie Bartosza Ponieckiego (KoścZ 9, 60); 1428 tenże jednym z sędziów polubownych w sporze Mik. Wyskoty z kmieciami z Małpina wsi kl. lub. (KoścZ 9, 64v); 1428 tenże brat Jakusza (KoścZ 9, 81v-82); 1428 tenże pozywa Dziersława Chełkowskiego [z którym procesy toczył wtedy także Jakusz Sepieński, → niżej] o 20 grz. szkody (KoścZ 9 k. 12, 84, 115), a 1429 uzyskuje wwiązanie w 4 ł. opust. w Chełkowie (KoścZ 9, 184v); 1428-30 tenże toczy proces z Januszem Lubońskim o 160 (lub 200 wg in. zapiski) grz., ponieważ Janusz ręczył za wyclenie przez Oswalda dóbr Łęg, Miechinin [obecnie Mechlin] i Bargowo [kupionych przez Mikołaja] (WR 3 nr 1333 [tu o 100 grz. szkody, poniesionej przez Mikołaja]; KoścZ 9 k. 1, 21v, 36v, 37, 47, 48, 84v, 128, 147, 148, 224v, 231, 241, 243v, 266v, 268v); 1429 temuż Janusz z Luboni zobowiązuje się zapłacić 100 grz. i uwolnić wieś Łęg z ciążącego na niej czynszu 6 grz. rocznie i 1 kwartę mąki tygodniowo na rzecz altarii w Śremie, a jeśli tego nie uczyni, winien dać wwiązanie w swe dobra w Luboni (Wp. 9 nr 1204; KoścZ 9, 241); 1429 tenże wwiązany w cz. Luboni (KoścZ 9 k. 170, 175, 190); 1429 tenże → niżej; 1430 tenże utrzymany w pr. do dóbr w Chełkowie (KoścZ 9, 264v); 1432 tenże wspomn. jako zm.8Ostatnia wzm. w księgach sąd. o Mikołaju jako żyjącym pochodzi z 31 III 1430 (KoścZ 9, 268v), ale potem udał się widocznie na Litwę: jeszcze jesienią posłował od Witolda do króla (→ p. 6), co Długosz umieszcza krótko po wypadku króla w dniu 14 X. Ponieważ nekrolog lędzki notuje zgon Mikołaja pod 1 XI (MPH 5, 498), zm. on zapewne w 1431 (choć może już 1430), ojciec Jana i Jakuba → niżej: Jan; 1436 wd. po tymże Anna9KR 4, 34, stwierdzał, że Anna była c. Więcoszki z Łęgu, siostrą Oswalda, a Mikołaj wszedł w posiadanie tych dóbr przez ożenek. Materiał zebrany w haśle → Łęg nie potwierdza jednak pokrewieństwa Anny i Więcoszki, a skądinąd wiemy, że Mikołaj kupił Łęg od Oswalda toczy proces z Ramszem i Mik. Ramszem [z Czacza, proces z nimi toczyli jednocześnie ss. Anny, → niżej: Jan] o 200 kóp oprawy, jaką ich matka Więcoszka wniosła do Łęgu; pełnomocnikiem Anny jest Jakusz Sepieński (KoścZ 11, 255v); 1440 taż Anna z Łęgu (KoścZ 12, 153); 1453 taż Anna utrzymana w pr. do oprawy, jaką zm. mąż zapisał jej na wsiach Łęg i Miechinin oraz folw. w Bagrowie (KoścZ 14, 200v); 1457 taż Anna → niżej: Jan.

1409-64 Jakusz (Jakub) z S., Sepieński (PSB 36, 280; WR 1 nr 1273; WR 2 nr 956; WR 3 nr 1258, 1481; Wp. 9 nr 1112, 1322; DBL nr 242, 245; AC 2 nr 1063; KoścZ 8 k. 101v, 310v, 327v; KoścZ 9 k. 5v i saepe; KoścZ 11 k. 69, 111; KoścZ 12 s. 53, 196, 306, 477; KoścZ 13 k. 172, 466av; PG 1, 76; PZ 17, 159), syn Budziwoja10W PSB 36, 280, sugeruje się, że syn Budziwoja to żyjący współcześnie in. Jakub, zaś sędzia był raczej synem Wawrzyńca; po ponownej analizie całego materiału źródłowego nie widać podstaw do takiego rozdwojenia Jakuba. W S. żył zresztą wówczas in. Jakub, bratanek sędziego, syn Mikołaja. Jakubów tych mylił już KR 4, 34, nazywając sędziego Mikołajewicem, brat Mikołaja, h. Nowina (Wp. 9 nr 1289), 1426-30 wicesędzia w Kościanie i Poznaniu [z ramienia brata Mikołaja], 1432 wicesędzia w Poznaniu, 1432 wicestar. w Poznaniu (MHP 340), 1435-36 burgr. w Kościanie, 1449 wicewda w Kościanie (GUrz. nr C 796, 984, 986, 741, 770), 1452-64 sędzia pozn. (UDR I/1, 152): 1409 tenże → wyżej: Mikołaj; 1419 tenże toczy proces z Jarosławem Zadorskim (KoścZ 5, 187); 1419-21 tenże syn Budziwoja z S. Małego → p. 3Ab: Prachna; 1422 tenże śwd. (WR 1 nr 1117); 1423 tenże toczy proces z Piotrem i Katarzyną z M.S. (KoścZ 7, 123); 1423 tenże zastępuje w sądzie Jana [swego?] kmiecia z S. Małego (KoścZ 7, 123); 1423 tenże w sporze z Przecławem niegdyś Lubiekowskim dowodzi, że jest bratem herbowym (brat szczytny) Piotra [z → Kubaczyna, p. 3Ab] (WR 3 nr 975); 1424 tenże zapowiada dobra w M.S. i S. Małym → p. 2; 1424 tenże sędzia polubowny w sporze Marcina Komorowskiego z Andrzejem i Mikołajem z Karpicka (KoścZ 8, 110v-111); 1424 tenże pozwany przez Dorotę z Racendowa [pow. kal.] o główszczyznę za zabicie jej męża (Cieplucha 101); 1424 tenże z S. i S. Małego (KR 4, 33, cytowanego tam aktu nie udało się odszukać); 1425 tenże toczy proces z Bartoszem Ponieckim o 28 1/2 grz. (KoścZ 8, 188); 1426 tenże Jakub dowodzi, że wziął od brata Małgorzaty, ż. Andrzeja z przedmieścia Poznania, dziedzinę Szczepowice w zastaw za 3 grz. (PZ 8, 127); 1427 tenże zapowiada dobra w M.S. → p. 2; 1426-28 ż. tegoż Jakuba, Katarzyna c. Dobrogosta z → Sierakowa11W PSB 36, 280, błędnie podano, że drugą ż. Jakuba była Jadwiga (pomyłkowo odniesiono bowiem do niego przekaz z 1445 o ż. Jana z S., → p. 3Ab) (PZ 9 k. 7v, 134a; PZ 10, 138); 1427 tenże toczy proces z Winc. Ratajskim i dowodzi, że 7 koni pani Kokalewskiej zajął w swoim zapowiedzianym zapuście w W.S. (WR 3 nr 1303);

1428 sąd postanawia, że w dobrach tegoż Jakusza w obu S. i Szczepowicach kmiecie Wyszaka [Gryżyńskiego] z Łagiewnik mają mieć wolne pastwiska dla swych wspólnych stad, za to zaś mają pracować dla Jakusza: mają po jednym dniu orać pod oziminy i pod jare, zwozić siano, kosić łąki i przeorać małym pługiem role tam, gdzie im się wskaże; jeżeli zaniedbają te prace, Jakusz będzie mógł ich stada zapędzić [do siebie] do S. Małego (KoścZ 9 k. 6v, 35a); 1428 tenże kupuje od Wojciecha i Jana ze Szczepowic ich cz. Szczepowic za 4 grz. (KoścZ 9, 23); 1428 tenże jednym z sędziów polubowych w sporze Gerwarda z Łopuchowa z Piotrem Urbanowskim oraz Klemensem i Winc. Krakwiczami (PZ 10, 134); 1428-29 tenże brat sędziego Mikołaja (KoścZ 9, 81v-82; Wp. 9 nr 1204); 1428 tegoż pozywają Janusz Woźnicki i Paweł Ptaszkowski o 100 grz. tytułem poręki (KoścZ 9, 95); 1428 tenże zastępuje w sądzie Andrzeja sołtysa z Łęgu (KoścZ 9, 139); 1428-29 tenże wraz z Piotrem [z Ponina] wójtem kośc. toczą proces z Dziersławem Chełkowskim [proces z nim toczył wtedy także Mik. Sepieński, → wyżej] o sumy należne z tytułu poręki i szkód poniesionych podczas załogi12Załoga polegała na tym, że poręczyciele zobowiązani byli nie opuszczać umówionego miejsca (na ogół zajazdu), dopóki dłużnik nie ureguluje należności w Poznaniu (KoścZ 8, 450v; KoścZ 9 k. 12, 36, 47, 84v, 138v, 167, 186v, 239); 1428 tenże toczy proces z Michałem Ręcskim o 30 grz. z tytułu poręki, a następnie płaci Mik. Piotrowskiemu 14 grz. 6 gr poręki za Jakusza Nikla Śmigielskiego i Michała Ręcskiego (KoścZ 9 k. 47v, 101v, 138); 1428 tenże wraz z Ramszem Śmigielskim i Michałem Ręcskim toczą proces z Iwanem z Karmina, który ręczył im za Dziersława [Chełkowskiego] (WR 3 nr 1363; KoścZ 9 k. 99, 122v); 1428 tenże wraz z Michałem Ręcskim i Pieczem [Piotrem] wójtem kośc. sprzeciwiają się roszczeniom Żyda pozn. Manlina Rudego wobec Dziersława Leszczyńskiego z Chełkowa, bowiem oni wcześniej już mieli przysądzone sumy na jego dobrach (PZ 10, 8v-9); 1429 tenże wraz z Andrzejem Bojanowskim i Piotrem wójtem kośc. mają posiadać 15 grz. na Chełkowie i Chełkówku (KoścZ 9, 153v); 1429 tenże zawiera ugodę z Andrzejem Bojanowskim, który nie ma mu przeszkadzać przy wwiązaniu w Chełkowo, choć sam ma tam przysądzone dobra (KoścZ 9 k. 153, 161v); 1429 tenże w imieniu swoim i brata Mikołaja zapowiada sumy przysądzone im na Chełkowie (KoścZ 9, 174); 1429 tenże toczy proces z Opaczem Kokorzyńskim o sumy (lucra) przysądzone im na Chełkowie (KoścZ 9, 162v); 1429 temuż Opacz Kokorzyński ma oddać 11 siekier i nóż (cultellum dictum knyp: KoścZ 9 k. 183, 198); 1429 tenże wraz z bratem Mikołajem „uposaża” altarię w kościele par. w Śremie (KR 4, 33, cytowanego tam aktu nie udało się odszukać); 1429 tenże sędzią polubownym w sporze Stefana Rydzyńskiego, Janusza Korzboka i Nikla Osmana (KoścZ 9 k. 151v, 175); 1429 tenże zastępuje w sądzie Michała z S. [→ p. 3D], Helszkę ż. Michała Ręcskiego oraz Adama Żyrę z Tworzymirek [zapewne swego szwagra] i jego siostry, a 1430 Winc. Ratajskiego (KoścZ 9 k. 167v, 183, 253); 1430 tenże pozwany przez Mac. Słonieckiego [ze Słończyc, pow. pyzdr.] o poręczenie na kwotę 55 grz. (KoścZ 9 k. 243v-244, 247v, 272, 278v); 1430 temuż Michał Ręcski nie zapłacił 30 grz. (KoścZ 9, 265av); 1430 tenże sędzia polubowny w sporach: między Jurgą Jarogniewskim a Marcinem Oganką z Chobienic (KoścZ 9, 278) oraz między Andrzejem Szczepowskim a Anną wd. po Piotrze ze Szczepowic (KoścZ 9, 260); 1430 tenże → niżej: Jan (który?);

1432 tenże Jakusz → niżej: Jan syn Mikołaja; 1432 tenże pełnomocnik Femy ż. Wierzbięty z Sierakowa [pow. pozn.] (PZ 11, 152); 1432 tenże śwd. dokumentu starosty gen. wlkp. Dobrogosta Świdwy [z Szamotuł] (Wp. 9 nr 1283); 1432 tenże → p. 6; 1434 [tenże?]13Identyfikacja owego Jakuba (Jakusza) z S. nie jest pewna, bo żył wówczas imiennik, syn Mikołaja. Zwłaszcza w drobniejszych sprawach nie ma pewności, czy chodzi o stryja czy bratanka (także → przyp. 10) toczy procesy z Sasną z Oporowa (PZ 12, 283) i Janem Wyciążkowskim (KoścZ 10, 184); 1434 tenże zastępuje w sądzie Janusza Woźnickiego (KoścZ 10, 196); 1436 tenże → wyżej: Mikołaj; 1438 tenże pozywa Marcina z S. Małego [→ p. 3B] o to, że nie wyclił i nie rozgraniczył Komorowa [sprzedanego Jakuszowi], nie wydał mu dokumentów i nie dopełnił obietnicy, że załatwi sprawę dok. król. dotyczącego pr. miejskiego [chodzi najpewniej o lokację Wolsztyna, powstałego na gruntach wsi Komorowo] pod pieczęcią majestatyczną, w razie gdyby panowie [sąd?] orzekli, że nie wystarcza dok. pod pieczęcią mniejszą (KoścZ 12 s. 56, 93); 1439 tenże dz. Wolsztyna toczy proces z plebanem w Komorowie (CoPr III 140v); 1442-44 tenże (1443 nazwany Sepieńskim z Wolsztyna14Na tej podstawie W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy, Warszawa 1971, s. 38, stwierdzał, że w S. dziedziczyli też Herburtowie z Fulsztyna) toczy proces z Janem i Zewrzydem [z Ponina] wójtami kośc., 1443 jest im winien 33 grz., czyli 1/3 sumy wynikającej ze wspólnego zobowiązania, a 1444 mają oni zaprzysiąc, jak wysokie szkody ponieśli przez niego i dzieci (w tym miejscu nadpisano imię: Jan) Marcisza Sepieńskiego (KoścZ 12 s. 259, 294, 435); 1443-46 tenże → p. 2; 1443 tenże prosi bpa pozn. o erygowanie kaplicy w Wolsztynie i zapisuje w związku z tym plebanowi w Komorowie 2 grz. czynszu z Wolsztyna (AE I 55v-56); 1444 tenże opiekun małol. dziedziców Gnina (ACC 27, 133); 1445 temuż i pani Hanczlowej Robaczyńskiej Wyszech Żegrowski jest winien 110 grz. (KoścZ 12, 571); 1445 tenże → p. 3Ab: Jan; 1446 tenże z Wolsztyna arbitrem w sporze opata przem. z wójtem w Przemęcie (Przem. D 15, dawne A 14); 1446 tenże pełnomocnik Małgorzaty ż. Andrzeja Słomowskiego (PG 15, 211); 1447 temuż kanonicy pozn. ofiarowują 6 grz. (AC 1 nr 341); 1449 tenże posiada dobra w Kokorzynie, jako jeden z wierzycieli Piotra i Jana z Kokorzyna (ACC 31, 9); 1449 rozgraniczenie Wolsztyna i → Niałka Wielkiego; woda powyżej Niałeckiego Młyna ma należeć do tegoż Jakusza [jako dz. Wolsztyna] (Obra 51, 253-254); 1450 tenże → p. 2; 1450 tenże wwiązany zgodnie z wyrokiem sądu w 2 ł. sołectwa, 1 ł. opust. i 1/2 ł. os. w Ptaszkowie Małym (KoścZ 14, 72v); 1453 tenże dz. Wolsztyna i → Komorowa (KoścZ 14, 195v-196); 1459 tenże → p. 3D; 1460 tenże pozywa do sądu kościelnego ss. zm. Mikołaja z Błocka, od którego pożyczył 70 fl. (czyli 112 grz. półgr), ponieważ wycisnęli od niego przez 12 lat lichwę wysokości 470 fl.; domaga się więc zwrotu lichwiarsko wyłudzonych 447 fl.; oficjał odsyła sprawę do bpa, aby rozstrzygnął, czy chodzi tu o zakazaną lichwę, czy tylko o warunki umowy, jak twierdzą pozwani (AC 2 nr 1293); 1461 tenże dz. Wolsztyna (AE II 36v).

1429-59 Jan Sepieński [syn Mikołaja (→ niżej) czy syn Wincentego (→ p. 3Ab)?]: 1429-30 tenże toczy procesy: 1429 z Maćkiem sołtysem z Konojadu o 2 woły, jarzmo i wóz; 1430 z Jakuszem Sepieńskim; 1450 tenże toczy proces z Przedpełkiem Łęckim [z Łęk Wielkich] (KoścZ 14 k. 81v, 187v, 267v); 1450 tenże → p. 2; 1454 tenże → p. 6; 1459 [tenże?] opiekun Doroty wd. po Pawle Blichcie mieszcz. pozn. (AR nr 804).

1432-94 Jan Sepieński, także z → Łęgu i → Mchów, syn Mikołaja, 1452 wicesędzia w Poznaniu (GUrz. nr C 994), 1473-83 wojski pozn., 1483-94 sędzia kal. i kaszt. biechowski (UDR I/1 s. 157, 172, 100), 1479-83 ochmistrz królowej Elżbiety Rakuszanki, dyplomata w służbie króla Kazimierza → p. 6, zm. 1494 (PSB 36, 280-282; MS 1 nr 1737; KBR nr 146; Sik. Niezn. nr 28; AG perg. 1100; PG 7 k. 2v, 265; PG 9 k. 2v, 19v, 83v; PG 10, 35v; KoścZ 15 s. 173, 426; KoścZ 17 k. 211v, 247; PyG 4, 13; PyG 7 k. 6v, 37v; GG 4, 65; PZ 22 k. 180, 202; BR 628 k. 113v-114, 230; CP 31, 90): 1432 temuż i jego bratu Jakubowi (ss. zm. Mikołaja) oraz [stryjowi] Jakubowi winien jest Piotr z Obrzycka 70 grz. (PZ 12 k. 5v, 7v); 1436 tenże wraz z braćmi Jakubem i Mikołajem toczy proces z Ramszem i Mik. Ramszem [z Czacza] (KoścZ 11, 226v; → wyżej: Mikołaj); 1452 tenże toczy proces z Żydem Abrahamem z Poznania (PZ 17, 12v); 1452 tenże z Łęgu, Mchów, Bagrowa i Niedźwiadów (KoścZ 14, 173v); 1455 wspomn. czynsz z Miechinina zapisany przez tegoż altarii w Kryrowie [pow. pyzdr., obecnie Krerowo] (ACC 56, 63v); 1457 tenże dokonuje działów z braćmi: Jan otrzymuje Łęg, Bargowo i 1/2 z 8 ł. w Kleszczewie [pow. pyzdr.], Mikołaj – cz. Miechinina i 13 1/2 ł. w Kleszczewie, a Jakub – cz. Mchów, 1/2 Niedźwiadów i 6 ł. w Kleszczewie (PG 5, 69-70); 1457 tenże z braćmi Jakubem i Mikołajem zapisują swej matce Annie wd. po Mik. Sepieńskim sędzim pozn. czynsz z Mchów, Łęgu i Miechinina (PG 5, 66); 1458 tenże zapisuje altarii w Kryrowie 15 grz. czynszu z Łęgu (ACC 38, 155); 1464 tenże z Łęgu (PZ 18, 31); 1464 [tenże?] Sepieński czyli Skocki [ze Skoków, pow. gnieźn.]15Skoki powstały w dobrach Nowinów z Podlesia (Kościelnego i Wysokiego), którzy byli najpewniej krewnymi Sepieńskich: Jan wystąpił w 1462 jako stryj Andrzeja syna Jana Skockiego (PG 6, 117), a w 1487 jako stryj Anny c. Marcina Podleskiego, ż. Szymona Boguniewskiego (PG 10, 83); w Podlesiu Kościelnym dziedziczyli potem bratankowie Jana, ss. Mik. Sepieńskiego (→ niżej), a już sam Mikołaj w 1476 występuje w pewnym procesie jako rozjemca ze strony Marcina Podleskiego. Nie potrafimy jednak wskazać pokrewieństwa tych rodzin ani określić, dlaczego Jan nazywał się Skockim i jak Sepieńscy weszli w posiadanie Podlesia (PZ 18, 23); 1469 tenże winien jest Ascherowi Żydowi z Poznania 40 fl. węg.; sąd przyznaje Żydowi wwiązanie w dobra Jana w Bargowie, Łęgu i Kleszczewie (PZ 18, 215); 1469 tenże z Łęgu → niżej: Andrzej; 1470 tenże stryj Andrzeja, Jakuba i Jadwigi dzieci Jakuba z → Mchów (PG 57, 36v); 1470 tenże z Łęgu i Bagrowa zobowiązuje się Piotrowi, Janowi i Mikołajowi z Opalenicy zapłacić 193 grz. 16 gr tytułem posagu i wiana swej zm. ż. Katarzyny, ich ciotki [wynika z tego, że małżeństwo było bezdzietne]16Najpewniej wówczas Sepieński stracił na rzecz Opalińskich Łęg i Bargowo, którymi potem dysponowali oni jako dobrami uzyskanymi od naszego Jana: w 1481 wymienili je z Marcinem Ponieckim za stacje król. z dóbr klasztorów w Obrze i Przemęcie (PG 9, 140v, → przyp. 18), a 1488 zapisali je Mac. Kawieckiemu (PG 10, 99v; BR 628 nr 224); 1490 Kawiecki pozwał Marcina Ponieckiego (który ręczył za wyclenie nabytych od Opalińskich dóbr), ponieważ do Łęgu i Bargowa przychodziły wciąż pozwy przeciwko Janowi Sepieńskiemu (KoścG 3, 139; → także KoścZ 17 k. 211v, 247) (KoścZ 15, 411); 1470 tenże sprzedaje Wojc. Żernickiemu Miechinino za 700 grz. (PG 8, 56v); 1470 tegoż ż. Anna z Rzeszowa17Anna była c. Jana Gołego ze Strzałkowa [pow. kal.] i Denowa (Dynowa) [na Rusi], wd. po Filipie z Żerkowa i Niezamyśla (obecnie Zaniemyśl). Jeszcze 1467 nazywana była tylko wdową (A. Fastnacht, Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, cz. 1, Brzozów 1991, s. 110). Jej małżeństwo z Janem było najpewniej bezpotomne, miała natomiast ss. z pierwszego małżeństwa z Filipem, którzy dziedziczyli potem Rzeszów i używali niekiedy nazwiska Sepieński (tamże, s. 110 n.) (Akta grodzkie i ziemskie, t. 16, nr 684-685); 1474 tenże ma zapłacić 10 grz. Andrzejowi Ciesielskiemu pleb. w Wyskoci (ACC 53, 178v); 1475 tegoż ż. Anna siostra Stan. Denowskiego w działach z bratankami otrzymuje Rzeszów z przyległymi wsiami w pow. przemyskim [na Rusi] (MS 1 nr 1320); 1475 tenże z ż. Anną wwiązani w Niezamyśl [obecnie Zaniemyśl], Winną i 1/2 opust. Luchoczy [k. Miechinina, obecnie nie istnieje; wszystkie wsie w pow. pyzdr.], kupione od Jana, Mikołaja i Piotra z Żerkowa [ss. Anny z pierwszego małżeństwa] (PyG 4 k. 19v, 40); 1475 tenże jako opiekun Andrzeja z Mchów [swego bratanka] prezentuje kandydata na pleb. w Mchach (ACC 55, 24); 1475 tenże pełnomocnik bpa pozn. Andrzeja [z Bnina] (PZ 20, 25); 1477 tenże i Mikołaj burgrabia pozn., stryjowie rodz. Andrzeja i Jadwigi dzieci Jakuba Mchowskiego (PG 9, 81v); 1477 tegoż ż. Anna z Rzeszowa nie ma być w sprawie dóbr rzeszowskich niepokojona przez swych ss. Mikołaja i Piotra (PyG 4, 43v); 1480 tenże z Łęgu i Bargowa (PZ 20, 112); 1480 [tenże?] z S.M. i S. Małego → p. 3B: Jan; 1482 tenże otrzymuje od króla za swe zasługi stacje król. z dóbr klasztorów w Obrze i Przemęcie18Stacje zostały odebrane poprzedniemu posiadaczowi, Marcinowi Ponieckiemu, bowiem bez zgody króla wymienił je z Opalińskimi na Łęg. Za konfiskatą tą krył się na pewno obdarowany Sepieński, biorący teraz odwet na byłych szwagrach Opalińskich za odebranie Łęgu (→ przyp. 16) (Rykaczewski 290; AG perg. 923); 1482 tenże toczy proces z Janem, Mikołajem i Piotrem z Żerkowa [swymi pasierbami] (PyG 4, 93); 1484-85 tenże król. sędzia komisaryczny w sporze kl. w Mogilnie z sołtysami (MS 1 nr 1737); 1485 temuż Piotr z Iłówca chor. kal. winien jest 90 grz. (KoścG 3, 7); 1485-87 tenże poborca podatków król. w woj. kal. (Liber quitantiarum regis Casimiri ab a. 1484 ad 1488, Teki Pawińskiego, t. 2, Warszawa 1897, s. 80, 82, 88, 97, 100-102, 106, 130, 148-149, 178 – tu mowa o poborcy pozn.); 1487 temuż król darowuje 30 i 20 grz. ze zbieranych przez niego podatków (Liber, op. cit., s. 121, 127); 1487 tenże występuje jako wuj Małgorzaty c. zm. Piotra Iłowieckiego a ż. Jana Góreckiego [z Sarnowy i Dupina] (KoścG 3, 31); 1487 tenże kwituje [swych pasierbów] Jana, Piotra i Mikołaja z Żerkowa z zapłaty 50 grz. (PyG 7, 60); 1487 i 1489 tenże opiekunem dóbr Jana Taczanowskiego (PG 10 k. 67v, 130v); 1488 tenże kupuje od Jana Spiczki Markowskiego pr. do cz. Markowic w pow. pyzdr. z zastrz. pr. odkupu za 90 grz. (PG 10, 95v); 1488-89 tenże toczy proces ze Stan. Siekowskim o pr. patronatu altarii NMP i 10 Tysięcy Męczenników w Kryrowie19O altarii tej → Now. 1, 267. W 1498 przeniesiona została do kat. pozn., → niżej i przyp. 26; oficjał przysądza je temuż Janowi i jego bratankom, ss. zm. Mikołaja: Janowi, Jakubowi, Mikołajowi, Andrzejowi i Maciejowi z S.20W jednej zapisce mowa jest ogólnie o ss. Mikołaja (ACC 66, 126v), w innej zaś (Sent.) podaje się imiona bratanków Jana; prezentują oni Błażeja ze Śremu (ACC 66 k. 57, 126v, 140; Sent. II 77v); 1490 tenże stryj i opiekun dziedziców Podlesia Kościelnego → niżej: ss. Mikołaja; 1491 tenże występuje jako brat cioteczny Katarzyny siostry kan. Winc. Czackiego, a ż. Tomasza Bieczyńskiego (PG 10, 147v); 1492 tenże występuje jako wuj Krystyny ż. Piotra Łagiewnickiego (PG 10, 177v); 1493 temuż król Jan Olbracht zapisuje 30 grz. na dochodach z poradlnego z Wlkp. (MS 2 nr 150); 1494 11 V tenże wspomn. jako zm. (MS 2 nr 357); 1499 tegoż dom w Poznaniu → niżej: ss. Mikołaja.

1432-59 Jakub Sepieński, także z → Mchów, syn Mikołaja21Być może tego Jakuba dotyczą niektóre z zapisek, które zebraliśmy przy osobie jego stryja Jakusza (→ wyżej i przyp. 13), 1459 wicepodkom. w Kościanie i Poznaniu (GUrz. nr C 858, 1042): 1432-36 tenże → wyżej: Jan; 1443 tenże → p. 3B; 1449 [tenże?] toczy proces z Mikołajem z Niałka; w sądzie zastępuje go duchowny Jan Sepieński [o nim → p. 3B] (KoścZ 13, 448v); 1457 tenże → wyżej: Jan; [w → Mchach Jakub występuje 1448-67, wspomn. jako zm. 1468, jego dziećmi z ż. Heleny z Wysoczki byli Andrzej (duchowny, → p. 6) i Jakub z → Mchów oraz Jadwiga za Kasprem Kąkolewskim vel Zaborowskim; niekiedy używali oni nazwiska Sepieński].

1436-78 Mik. Sepieński22Współcześnie żył też in. Mikołaj (→ p. 3B) i cz. zebranych tu przekazów może odnosić się do niego, także z → Mchów, Miechinina, syn Mikołaja, ojciec Jana, Jakuba, Mikołaja, Andrzeja, Macieja i Piotra, 1473-78 burgr. w Poznaniu (GUrz. nr C 938): 1436, 1457 tenże → wyżej: Jan; 1462 [tenże?]23Nie mógł to być Mik. Czech (→ p. 3B), bo już na sąsiedniej karcie w księdze występuje wd. po nim z S. Małego kupuje od swej siostry Magdaleny ż. Mikołaja mieszcz. kośc. jej cz. S. Małego należną jej z działów z braćmi (PG 6, 115); 1463 [tenże?] zapisuje swej ż. Annie po 50 kóp gr posagu i wiana na 1/2 cz. S. Małego z młynem (PG 6, 172); 1465 [tenże?] Mik. Sepieński toczy proces z Heleną i Małgorzatą cc. zm. Henryka z Kargowy (KoścZ 15, 61); 1465 tenże z → Mchów i Kleszczewa [pow. pyzdr.] (PyZ 13, 100v); 1467-69 tegoż ż. Jadwiga ze wsi Zbietka24Była najpewniej h. Laska, → przyp. 34 [pow. gnieźn.] (GG 2, 140; GZ 8 k. 10v, 16); 1467 tenże z Miechinina (KR 4, 36, cytowanego tam aktu nie udało się odszukać); 1469 tenże z Miechinina zapisuje Wielborzy ż. Jana syna Dawida Drogockiego po 50 grz. posagu i wiana na swych 7 ł. w Kleszczewie, którą to sumę darował mu Dawid (PZ 19, 20v-21); 1469 tenże zastępuje w sądzie dzieci Jakuba z Mchów [swego brata] (PZ 18, 205v; PG 8, 24v); 1469 tenże z Miechinina (PZ 18, 180); 1470 tenże sprzedaje Wojc. Żernickiemu Miechinino za 700 grz. (PG 8, 56v); 1473 tenże niegdyś z Miechinina sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Trojanowi Wydzierzewskiemu 6 ł. w Kleszczewie (PG 7, 209v); 1473 [tenże?] skwitowany przez kapłana Jana z Szamotuł z zapłaty 20 fl. (ACC 52, 105); 1476 tenże arbitrem w sporze Wincentego i Wojciecha z Popowa z Marcinem z Podlesia [obie wsie w pow. gnieźn.] (GG 4, 20); 1476 tegoż Tomasz Sługocki kwituje ze sprzedanych mu z zastrz. pr. odkupu dóbr w Kleszczewie (PyG 4, 28); 1477 tenże → wyżej: Jan; 1488 tenże wspomn. jako zm. ojciec Jana, Jakuba, Mikołaja, Andrzeja i Macieja → wyżej: Jan.

1466-72 Andrzej Sepieński, Wolsztyński, zw. Sędzic, syn sędziego Jakuba (KoścZ 15, 114): 1467 tenże sprzedaje plebanowi w Wolsztynie 7 grz. czynszu z Roszkowa [k. Kościana] (PG 7, 289v); 1469 tenże pozwany z Wolsztyna, 1/2 M.S. i Roszkowa przez Mik. Brodnickiego z Ptaszkowa, któremu jego ojciec, zm. sędzia Jakub, poręczył 230 grz. długu Jana Sepieńskiego z Łęgu (KoścZ 15 k. 272-273, 343); 1469 tenże toczy proces z Janem Sepieńskim z Łęgu (PyZ 13, 187); 1469 tenże odnawia przywilej dla m. Wolsztyn (S. Karwowski, Wolsztyn i jego dziedzice, Poznań 1911, s. 6-8); 1472 tenże daje Jakubowi Karpickiemu swą cz. w M.S. i 230 grz., a otrzymuje w zamian Karpicko (PG 8, 136v).

1486-1533 Jan, 1488-90 Jakub, 1488-1528 Mikołaj, 1488-1512 Andrzej, 1488-1501 Maciej i 1499-1503 Piotr25Przynależność Piotra do tego rodzeństwa budzić może pewne wątpliwości: nie występuje on bowiem w kilku zapiskach, gdzie wymienieni są wszyscy pozostali bracia, nie wymieniono go także w działach braterskich z 1495. Skądinąd wylicza się go jednak 1499-1500, obok Jana, Mikołaja, Macieja i Andrzeja, jako bratanka sędziego Jana (który poza Mikołajem miał tylko brata Jakuba, ale jego dzieci znamy skądinąd i Piotr na pewno do nich nie należy), a 1503 występuje obok Jana i Mikołaja jako posiadacz Kleszczewa (ale → przyp. 27). Musiał to więc być kolejny syn Mikołaja, zapewne najmłodszy i dlatego niekiedy pomijany w źródłach z S., ss. Mikołaja: 1486 tenże Jan z Podlesia Kościelnego toczy proces z Janem Raczkowskim o wieś Sarbia [pow. gnieźn.] (GG 8, 55); 1488-89 ciż Jan, Jakub, Mikołaj, Andrzej i Maciej → wyżej: Jan; 1490 tychże kwituje Jan z Raczkowa z sumy 40 grz., jaką zapłacił za nich ich stryj i opiekun, sędzia kal. Jan Sepieński (GG 8, 145); 1493 ciż Jan i Maciej z Podlesia Kościelnego sprzedają z zastrz. pr. odkupu Stan. Liściowi Bojeńskiemu 4 ł. w Zbietce za 30 grz. (PG 10, 185v; GG 8, 221); 1495 ciż Jan i Mikołaj sprzedają z zastrz. pr. odkupu Michałowi Jakubowskiemu Zbietkę za 248 fl. (PG 7, 74v); 1495 działy tychże: Jan daje Andrzejowi 1/2 Sarbi w pow. gnieźn. i 50 grz., zaś Andrzej daje Janowi, Mikołajowi i Maciejowi dziedzicom w Podlesiu Kościelnym wsie Kleszczewo, Podlesie i Zbietka (PG 7, 72v; PG 11, 97v); 1495 ciż Andrzej i Mikołaj ss. zm. Mikołaja, a bratankowie rodz. sędziego Jana, toczą proces z Janem i Piotrem z Żerkowa [pasierbami Jana] (PyG 8, 169); 1496 [tenże?] Maciej kupuje od Jana Spławskiego 6 ł. w Żernikach w pow. pozn. z zastrz. pr. odkupu za 60 grz. (PG 7, 118v); 1498 tenże Jan z → Mchów wraz z [siostrą stryj.] Jadwigą ż. Kaspra Zaborowskiego jako kolatorzy proszą administratora diec. o przeniesienie altarii Zwiastowania NMP, 10 Tysięcy Męczenników, ŚŚ. Barbary, Małgorzaty, Doroty, Katarzyny i Agnieszki z kościoła par. w Kryrowie do kat. pozn.26Altaria złączona została następnie z przeniesioną z Mchów altarią patronatu Zaborowskich (CP 18, 274) (AE III 229v); 1498 [tenże?] Mikołaj uczestnik wyprawy tureckiej (ExpBel. nr 653a); 1499 temuż Janowi z Podlesia Kościelnego jego siostra stryj. Jadwiga c. Jakuba Sepieńskiego, a ż. Kaspra Kąkolewskiego, przekazuje swe pr. bliższości do Łęgu odziedziczone po rodzicach (PG 12, 24v), a także swe dobra w Mchach i Niedźwiadach wraz z sumą 200 grz. oprawy jej matki (PG 62, 23v-24; PG 12, 40v; zapis ponowiony 1510 i 1515: PG 14, 190; PG 15, 55v [tu mowa o 300 grz.]), on zaś zapisuje jej na otrzymanych dobrach w Mchach i Niedźwiadach 8 grz. czynszu (PG 12, 40v-41); 1499-1500 ciż Jan, Mikołaj, Andrzej, Maciej i Piotr dają Stan. Mielżyńskiemu wwiązanie w dom w Poznaniu (koło kl. Dominikanów) po swym zm. stryju, sędzim Janie, na poczet długu 60 fl. (PZ 22, 258; PZ 23, 3v); 1499 i 1501 tenże Jan sprzedaje z zastrz. pr. odkupu cz. Sarbi, a 1502 zapisuje czynsz 5 grz. na Podlesiu Kościelnym (PG 12 k. 47, 157v, 194); 1501 tenże Jan daje Mik. Grzymale z Panienki 2 ł. w Podlesiu tytułem długu 14 grz. (GG 15, 148); 1501 tenże Andrzej sprzedaje cz. Sarbi (GG 15, 146); 1501 ciż Jan, Andrzej, Mikołaj i Maciej z Łęgu, bratankowie zm. sędziego Jana toczą proces z Janem, Piotrem i Mikołajem z Żerkowa o 200 grz. posagu ich zm. matki Anny, który sędzia Jan [jej drugi mąż] oprawił na Łęgu (KoścZ 18 k. 8v, 49v); 1503 król zezwala Łukaszowi z Górki wykupić król. Kleszczewo od [tychże?] braci Jana, Mikołaja i Piotra z S.27Może chodzi tu jednak o braci Żerkowskich, pasierbów sędziego kal. Jana (on też miał dobra w Kleszczewie), którzy niekiedy nazywami byli Sepieńskimi (MS 3 nr 1046); 1503 ciż Mikołaj, Jan i Andrzej sprzedają Zbietkę za 250 fl. (GG 15, 216v); 1504 ciż Jan i Mikołaj sprzedają Markowice w pow. pyzdr. (PG 12, 291v); 1505 działy tychże braci: Jan i Mikołaj z Podlesia dają Sarbię Andrzejowi w zamian za Podlesie, Zbietkę i Srebrną Górkę [obecnie Srebrna Góra] w pow. kcyn.; Andrzej i Mikołaj dają zaś Janowi Podlesie Kościelne i Zbietkę w zamian za Sarbię i Srebrną Górkę (PG 13, 33); 1505 tenże Mikołaj kupuje od Łukasza z Górki Srebrną Górkę za 1000 grz. (PG 13, 52); 1505 tenże Jan zapisuje swej ż. Barbarze c. Jerzego Tomickiego po 250 fl. posagu i wiana na Zbietce (PG 13, 64); 1506-08 tenże Andrzej daje Adamowi Smoszewskiemu Sarbię, a otrzymuje w zamian 1/2 → Siernik [k. Rogoźna] i 210 grz. (GG 16, 224v; PG 14, 26 – tu mowa o 400 fl.); 1509 tenże Andrzej sprzedaje 1 ł. w Siernikach (PG 14, 143); 1509 tenże Mikołaj ze Zbietki (CP 111, 37v); 1510 tenże Andrzej z Siernik zapisuje swej ż. Annie, c. Władysława Laskownickiego, po 100 grz. posagu i wiana na Siernikach (PG 14, 241); 1511 tenże Jan opiekun dóbr Srebrna Górka swego chorego brata Mikołaja (PG 68, 38v); 1511 temuż Janowi ż. Małgorzata c. Franciszka Kąkolewskiego, a wd. po Mac. Mchowskim28W haśle → Mchy uznaliśmy Macieja za jednego z Sepieńskich, w rzeczywistości pochodził on jednak najpewniej z posiadających wcześniej Mchy Doliwów o przydomku Furman, sprzedaje 1/2 swych części w Mchach i Niedźwiadach za 250 fl., Jan zaś zapisuje jej na tych dobrach 200 grz. posagu i 100 grz. wiana (KoścZ 19, 18v-19; KoścZ 22, 19); 1512 tenże Jan sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Podlesie i Zbietkę za 100 kóp gr (PG 14, 378; PG 68, 234); 1512 tenże Andrzej mąż Anny z Wiatrowa kwituje jej braci z zapłaty 50 fl. posagu (PG 68, 247); 1513-14 wd. po tymże Andrzeju Anna Siernicka29W 1517 występuje już jako ż. nieznanego bliżej Jana Radzimskiego (PG 69, 400); żyła jeszcze 1526 (PG 16, 101v) (w towarzystwie Jana Sepieńskiego z Mchów, brata rodz. swego męża) uzyskuje od Jana Raczkowskiego 60 grz. główszczyzny za zabójstwo jej męża (PG 69, 3v; GG 18, 54v); 1513 tenże Jan z Mchów opiekun Anny i Beaty cc. zm. Mac. Mchowskiego [swych pasierbic] (KG 2, 427); 1513 tenże Jan sprzedaje swej c. Ewie Łęg z zastrz. pr. odkupu za 350 fl., przenosząc w ten sposób z Podlesia posag jej zm. matki Barbary Iwieńskiej [czyli Tomickiej] (PG 14, 416; PG 68, 328); 1516-17 tegoż Jana ż. Małg. Kąkolewska (PG 15, 72; KoścZ 23, 35v); 1518 wieś Łęg tegoż Jana Sepieńskiego (MS 4 nr 11393); 1518 tenże Jan sprzedaje Podlesie i Zbietkę za 2000 grz. (PG 15, 214v); 1518 tenże Jan toczy proces o jez. Kawcze [obok Miechinina] (KR 4, 34-35, bez podania źródła); 1522 tenże Mikołaj daje Adamowi Smoszewskiemu Sarbię, a otrzymuje w zamian cz. Srebrnej Górki i 100 grz., po czym sprzedaje je Smoszewskiemu za 1200 grz. (PG 15 k. 452v, 461v); 1523 tenże Jan oraz Andrzej Kąkolewski kolatorzy kościoła par. w → Kąkolewie (AC 2 nr 1774); 1524 tenże Jan kupuje z zastrz. pr. odkupu Gogolewo za 520 grz. i 1528 sprzedaje je za 600 grz. (PG 16 k. 247v, 340); 1525 tegoż Jana dzieci: Wojciech, Stanisław, Mikołaj, Kasper i Barbara30Zapewne są to dzieci Jana z drugiego małżeństwa z Małg. Kąkolewską i dlatego nie wymieniono tu Ewy, pochodzącej z małżeństwa z Barbarą Tomicką, a być może zresztą wydanej już wtedy za mąż oraz pasierbice Anna i Beata (KoścZ 24, 458v); 1528 tenże Jan zapisuje Stanisławowi, Mikołajowi i Kasprowi swym ss. z Małgorzaty Kąkolewskiej oraz Annie i Beacie swym pasierbicom (cc. Małgorzaty z małżeństwa z Mac. Mchowskim) swą cz. Kąkolewa za 200 fl. (PG 16, 209v); 1528 tenże Jan z Mchów (KoścG 8, 137); 1528 tenże Jan otrzymuje od swego brata Mikołaja 700 grz. i zapisuje mu 12 grz. czynszu z Łęgu i Mchów z zastrz. pr. odkupu za 600 grz. (PG 16, 252); 1528 tenże Jan kupuje części Mchów, Niedźwiadów i Kąkolewa: za 300 grz. od Jana Grzymka Dobrzyckiego męża Beaty Mchowskiej (który nabył je od żony), zaś za 500 grz. od swej pasierbicy Anny wd. po Andrzeju Ciecieradzie [Chwałkowskim], a ż. Stan. Błociszewskiego (PG 16 k. 285, 286v); 1533 tenże Jan daje Mik. Mieszkowskiemu mężowi swej c. Ewy parcelę w Poznaniu przy kl. Dominikanów, a ten zapisuje Ewie po 500 fl. posagu i wiana31Ewa jako zm. wspomn. jest w 1553 (PG 97, 744) (PG 16, 593v-594); [dziećmi Andrzeja byli 1513-26 Wojciech, 1513-17 Adam, 1515 Barbara i 1515 Pietrusza32Dziećmi Wojciecha (zm. przed 1561) z ż. Apolonii (PG 106, 898) byli Jan, Katarzyna i Regina; 1561 Jan wyjeżdżając z kraju powierzył matce opiekę nad siostrami i ich dobrami w Siernikach (pow. gnieźn.; PG 105, 355); 1562 Regina była ż. Kaspra Kruskiego (PG 106, 269v); in. zapewne Jan Sepieński w 1575 sprzedał z zastrz. pr. odkupu folw. w Siernikach (PG 21, 601v), płacił pobór z tej wsi 1580 (ŹD 155), a 1582 wspomn. został jako brat Anny, znanej 1572-82 ż. Pawła Żołędowskiego z Żołędowa na Mazowszu (PG 21, 337; PG 140, 151v). Jan Sepieński vel Siernicki z ż. Barbarą Tarnowską oraz z siostrami Anną ż. Feliksa mieszcz. w Skokach i Katarzyną panną sprzedał 1584 Sierniki (PG 22, 406v; PG 145, 654v), a oboje z ż. żyli jeszcze 1598 (NG 35, 264v) (TD)].

1523-49 Kasper Sepieński syn Jana: 1523 tenże występuje jako stryj Jadwigi ż. Jana Słupskiego (KoścZ 19, 105; KoścZ 22, 91); 1525-28 tenże syn Jana → wyżej; 1530 [tenże?] Sepieński płaci pobór z cz. Kąkolewa (ASK I 3, 123); 1542 tenże wraz z braćmi Stanisławem i Mikołajem kupuje od Baltazara Jaraczewskiego 4 ł. w Chwałkowie [pow. pyzdr.] z zastrz. pr. odkupu za 110 fl. oraz części Chwałkowa, Jeziorka i opust. wsi Mierzawy za 600 grz. (PG 17 k. 492, 535v; PP 10, 296v); 1547 tenże zapisuje swej ż. Annie c. Wawrz. Włościejewskiego [jej siostra została ż. Stan. Sepieńskiego] po 300 grz. posagu i wiana na 1/2 swych części Mchów, Niedźwiadów, Łęgu, Kąkolewa, Bargowa i Chwałkowa (PG 18, 313v); 1549 tenże → niżej: Mikołaj; 1553 wd. po tymże Anna Włościejewska, obecnie ż. Jana Starkowieckiego, z cc. Anną i Agnieszką (KoścG 10 k. 162v, 179).

1525 Wojc. Sepieński syn Jana → wyżej.

1525-84 Stan. Sepieński, zm. 1584, syn Jana, ojciec Jana, Mikołaja, Wawrzyńca, Marcina, Anny i Agnieszki: 1525-28 tenże syn Jana → wyżej; 1535-37 tenże dz. w Mchach (PG 16, 752v; ŁOp. 2, 236; PG 17, 85); 1542 tenże → wyżej; 1547 tenże zapisuje swej ż. Katarzynie c. Wawrz. Włościejewskiego po 300 zł posagu i wiana za 1/2 swych części Mchów, Niedźwiadów, Łęgu, Kąkolewa [k. Osiecznej], Bargowa i Chwałkowa, należnych mu w działach z braćmi Mikołajem i Kasprem (PG 18, 313); 1549 tenże → niżej: Mikołaj; 1553 tenże kupuje od Barbary Włościejewskiej ż. Piotra Dobczyńskiego jej dobra we Włościejewek, Brzostowni, Międzyborzu, w opust. Jarosławkach i Dąbroszynie oraz dom w Poznaniu za 2000 zł (PG 19, 88; PG 97 k. 217, 371v), a 1558 od Anny Włościejewskiej [wd. po swym bracie Kasprze], ż. Jana Starkowieckiego, jej dobra w tych samych wsiach za 3000 zł (PG 19, 624; KoścG 12, 93); 1563, 1566, 1581 tenże płaci pobór z cz. Kąkolewa (ASK I 4 k. 155, 251; ŹD 74); 1564 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu Kiączyn [k. Książa] (PG 20, 326; PG 108, 301); 1567 [tenże?] kupuje, 1569 sprzedaje i 1570 kupuje ponownie Klonowiec (KalG 3, 53; PG 21 k. 95v, 99); 1570 tenże kupuje od bratanicy Anny c. Kaspra części w Mchach i Niedźwiadach (PG 21, 105); 1570 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu cz. Kąkolewa (PG 21, 151); 1570 tenże daje swej bratanicy Agnieszce ż. Mac. Kąkolewskiego Klonowiec w zamian za jej cz. Mchów i Niedźwiadów (PG 21, 168; wwiązanie 1572: KoścG 26, 145); 1571 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Mchy za 1500 zł i Brzostownię za 1000 zł (PG 21 k. 210v, 216); 1579-83 tenże (TD); 1584 tenże umiera33W TD znajduje się zapiska wymieniająca Stanisława jako zm. już 1582 (PG 140, 172v); musi być ona błędnie datowana (skutkiem pomieszania kart?), 1588 umiera wd. po nim Kat. Włościejewska (daty na ich nagrobku w kościele w Mchach34Przy postaciach Stanisława i Katarzyny widnieją po 4 herby, odpowiadające rodom ojca, matki, babki ojczystej i babki macierzystej. Przy Stanisławie są to (wg KZSz): Nowina [h. Sepieńskich], Korzbok [raczej jest to podobny, bo też przedstawiający trzy ryby, tylko inaczej ułożone, h. Krakwicz, jakiego używali Kąkolewscy, z których pochodziła matka Stanisława], Laska [babką ojczystą była zapewne Jadwiga ze Zbietki] i czwarty nierozpoznany; przy Katarzynie: Wczele [h. Włościejewskich], Poraj, Ogończyk i Łodzia: KZSz V z. 25 s. 32, il. 91).

1525-65 Mik. Sepieński syn Jana, ojciec Jana, Stanisława, Jerzego, Anny i Jadwigi: 1525-47 tenże → wyżej; 1535 tenże dz. w Mchach (PG 16, 752v); 1549 tenże otrzymuje od braci w działach Łęg i Bargowo, części Chwałkowa i Jeziorka oraz części opust. wsi Mierzawy i Sułkowy, po czym zapisuje na tych dobrach po 1300 zł posagu i wiana swej ż. Annie c. Wojc. Zakrzewskiego (PG 18, 452v-453v); 1549 tenże sprzedaje braciom Kasprowi i Stanisławowi części Mchów, Niedźwiadów i Kąkolewa za 1000 zł (PG 91, 141); 1565 tenże z Łęgu (KoścG 17, 68); 1566 tenże wspomn. jako zm. → niżej: jego dzieci; 1567-90 wd. Anna Zakrzewska (TD).

1525 Barbara c. Jana → wyżej: Jan.

1540 dom Sepieńskiego w Poznaniu [jest to najpewniej dom po sędzim Janie, dziedziczony potem przez jego bratanków] (PG 17, 416).

1553-79 Anna Sepieńska c. Kaspra, ż. Jana Kiszewskiego (TD); 1553 taż panna → wyżej: Kasper; 1570 taż → wyżej: Stanisław; 1583 taż wspomn. jako zm. (TD).

1553-95 Agnieszka Sepieńska c. Kaspra: 1553 taż panna → wyżej: Kasper; 1568-81 taż ż. Mac. Kąkolewskiego, 1591-95 taż wd. po nim (TD); 1570-72 taż → wyżej: Stanisław.

1566-80 Jan (1584 wspomn. jako zm.), 1566-1600 Stanisław, 1566-1601 Jerzy, 1574 Anna i 1584-85 Jadwiga Sepieńscy, dzieci Mikołaja (TD): 1574 taż Anna ż. Wojc. Piątkowskiego, 1584-85 taż Jadwiga ż. Wacława Jaskóleckiego, 1592 tenże Stanisław z Chwałkowa, 1596 tenże Jerzy z Łęgu (TD).

1575-96 Anna i 1577-78 Agnieszka cc. Stanisława: 1575 taż Anna wd. po Baltazarze Rąbińskim, 1576-96 ż. Łukasza Iłowieckiego (TD); 1577-78 taż Agnieszka ż. Stan. Zakrzewskiego (TD).

1579-91 Wawrzyniec (1593 wspomn. jako zm.), 1581-88 Mikołaj (1589 wspomn. jako zm.), 1584-95 Jan i 1584-95 Marcin Sepieńscy, ss. Stanisława (TD): 1581 tenże Mikołaj z Międzyborza, 1582-88 z Włościejewek, 1583-85 mąż Ewy c. Stan. Łowęckiego, 1588 kupuje cz. Potarzycy (TD); 1588 działy tychże braci: Jan i Wawrzyniec otrzymują Mchy i Niedźwiady, Marcin cz. Kąkolewa, zaś Mikołaj już od ojca otrzymał Włościejewki, Międzyborze, Brzostownię i opust. Dąbroszyn (PG 152, 365); 1591-94 tenże Marcin mąż Małg. Przybyszewskiej, 1593-95 tenże Jan mąż Barbary Pogorzelskiej (TD).

3Ab. Linia Wincentego (o nim → p. 3A):

1419-22 Prachna wd. po Wincentym z S.: 1419 taż zapowiada łąki, lasy i boczne drogi w swej dziedzinie M.S., by nie wkraczali na nie ludzie z S. Małego [poddani Jakusza?] (KoścZ 5, 168); 1419 taż toczy proces z Jakuszem Sepieńskim o szkody w lasach i gajach, które jej mąż i jego ojciec zapowiadali i posiadali od 33 lat; Jakusz odpowiada, że jest to dziedzina niepodzielona35Zdaje się to wskazywać na bardzo bliskie pokrewieństwo Wincentego (męża Prachny) z Jakuszem; prawdop. Wincenty był bratem Budziwoja (ojca Jakusza) i równie dobrze mogło chodzić o jego własny las (KoścZ 4, 409); 1419 taż dowodzi, że wraz z mężem przez 3 lata posiadali w spokoju łąkę, na której Jakusz Sepieński zabrał jej 2 kosy (WR 3 nr 748); 1419 taż z M.S. wraz z dziećmi Benigną, Dorotą, Katarzyną, Janem i Maciejem toczą proces z Helszką i Piotrem z Kubaczyna (KoścZ 5 k. 184v, 446); 1420 taż ze wspomn. dziećmi dokonuje działów z Helszką i Piotrem z Kubaczyna: Prachnie i jej dzieciom przypada 3/4 S., bydła i sprzętów domowych, Kubaczyńskim zaś 1/4; zasiewy jare mają być podzielone w taki sam sposób, ozime zaś w całości przypadną Prachnie; w sprawie 1/2 ł. w M.S. sąd orzeka, że Jakusz i jego ojciec Budziwój mają otrzymać 8 grz. i oddać go wraz z odpowiednim dok. Prachnie, jej dzieciom oraz Elżbiecie i Piotrowi [Kubaczyńskim]; za wypłatę tej sumy ręczą Wyszak [Gryżyński] z Jaszkowa i Przecław niegdyś Lubiekowski (KoścZ 6, 41v-42); 1421 taż ze wspomn. dziećmi oraz Elżbietą z Kubaczyna, ż. Przecława [Lubiekowskiego] i jej bratem Piotrem w sporze z Budziwojem z S. Małego i jego synem Jakuszem dowodzi, że zapust w M.S. nal. już do dziedziny (est sub hereditate) Łęki Małe, wyjąwszy cz. położoną na jej kwarcie roli, sięgającą do ścieżki do Ręcska; także łąki zw. Wielki Ostrów należą w 3/4 do Prachny, a 1/4 do Kubaczyńskich (KoścZ 5, 307); 1422 taż z dziećmi → p. 2.

1419-72 Jan z M.S., Sepieński, syn Wincentego [→ p. 3A]36Współcześnie żył też in. Jan syn Mikołaja (→ p. 3Aa) i niekiedy trudno jednoznacznie ich rozróżnić, zapewne ojciec Macieja: 1419-21 tenże → wyżej; 1429 tenże Jan oraz Maciej ss. Wincentego z M.S. (w ich imieniu występuje Przecław [Lubiekowski]) zawierają ugodę ze [swym opiekunem] Wawrzyńcem z Jaskółek37Sprawowanie przez Wawrzyńca opieki nad dziećmi Wincentego zdaje się wskazywać, że był on bliskim krewnym ich matki Prachny. W → Jaskółkach występował współcześnie Wincenty, ale nie może być tożsamy z Winc. Sepieńskim, gdyż żył jeszcze w 1437; ma on zapłacić im 14 grz. z tytułu czynszu oraz 1 grz. 21 gr za zapusty, oni zaś mają go skwitować z sumy, jaką spłacił im w ratach rocznych po 7 grz.; Wawrzyniec nie ma już dłużej utrzymywać tych dzieci, lecz mają one odejść ze swymi pieniędzmi, dokąd zechcą, a Wawrzyniec ma im zrezygnować dziedzinę [S.?]; Wawrzyniec ma odebrać sumę 50 grz., jaką winien jest Abraham Zbąski (KoścZ 9, 160v-161); 1435 ciż Jan i Maciej → niżej: Hinczka; 1443-46 tenże → p. 2; 1445 ciż Jan i Maciej z S. Małego zawierają ugodę z Jakubem Sepieńskim (arbitrami są m. in. Hinczka Kubacki i Przecław Lubiekowski): mają wymierzyć wszystkie role i każdy ma mieć „długie płosy” tak szerokie, jak były od początku aż do granic Szczepowic i gaju (indago); „zbytek” dziedziny przy granicy z Konojadem poczynając od Kubaczyna i Wyszachowskich śladów mają podzielić tak, by Janowi i Maciejowi przypadło 48 płós; stare „grodzicze” [obiekt niezident., może grodzisko?], folwarki, gaje i łąki mają pozostać w starych miedzach; Jakub ma odstąpić im łan roli, a oni mają sprawić, by sołtys z Granowa odstąpił Jakubowi płosę roli; Jakub może toczyć proces o zabicie mu człowieka, jeżeli wskaże winnego (KoścZ 12, 562); 1445 [tenże?] Jan z M.S. na 1/2 dóbr przypadłych z działów braterskich zapisuje swej ż. Jadwidze po 80 grz. posagu i wiana (PG 2, 90); 1449 [tenże?] → niżej: Maciej; 1465 [tenże?] z M.S. toczy proces z Mirosławem z Przylepek (KoścZ 15, 57); 1469 tenże toczy proces z ss. Sędziwoja z Grodziska, który poręczył kiedyś zm. Mac. Sepieńskiemu, bratu Jana, za swą c. Annę, że umorzy ona swój dok. w sprawie dóbr w Piotrowie [par. Brodnica] i 2 ł. w Chaławach, czego nie dopełniła (KoścZ 15, 260-261); 1470 tenże toczy proces z Blizborem Chaławskim (KoścZ 15, 473); 1471 tenże z M.S. kupuje od Anny ż. Mik. Strykowskiego [c. Sędziwoja z Grodziska?] Piotrowo i 2 ł. w Chaławach z karczmą za 400 grz. (PG 8, 94); 1472 tenże → p. 3C.

1419-49 Maciej z M.S., Sepieński, syn Wincentego (KR 4, 36, cytowanej tam zapiski z 1449 nie udało się odszukać): 1419-45 tenże → wyżej; 1443-46 tenże → p. 2; 1449 tenże niegdyś Sepieński toczy proces z [bratem?] Janem Sepieńskim oraz z Mik. Jaskóleckim ze Strzępinia (KoścZ 13, 448v); 1449 tenże dz. w S. zapisuje ż. Agnieszcze po 30 grz. posagu i wiana na sumie 100 grz., jaką winien jest mu Sędziwój Grodziski (PG 3, 71); 1469 tenże wspomn. jako zm. → wyżej.

1419-30 Piotr z → Kubaczyna38Elżbieta i Piotr musieli być – jak wynika z umów podziałowych 1419-21 – bliskimi krewnymi Prachny albo jej męża Wincentego. Może pochodzili z rodziny Tarchałów (Piotr procesował się o spadek po swym stryju rodz. Tarchale, → niżej) – co zmuszałoby do przyjęcia, że z Wincentym byli spokrewnieni przez matkę (jego siostrę?) – może zaś należeli jednak do Nowinów z S. (Piotr nazwany został bratem herbowym sędziego Jakusza, → niżej) (gdzie występuje 1419-35), brat Elżbiety: 1419-21 tenże → wyżej: Prachna; 1423 [tenże?] Piotr i Katarzyna z M.S., 1423 [tenże?] Piotr brat herbowy Jakusza z S. → p. 3Aa: Jakusz; 1423 tenże sprzedaje dobra w S. → niżej; 1424 tenże z S. toczy proces o Policko (KR 4, 36, cytowanego tam aktu nie udało się odszukać); 1430 tenże Piotr Kubaczyński w procesie z Marcinem Komorowskim [z S., → p. 3B] o 300 grz. po zm. Tarchale39Zapewne chodzi o Piotra Tarchałę tenut. w → Międzyrzeczu 1412-13 (G.Star. 49). Pochodził on ze wsi Tarchały w pow. kal., a miał też w pobliżu Wysocko i Janków Przygodzki w pow. kal; sąd przyznaje, że Piotr jest bliższy do spadku, gdyż zm. był jego stryjem rodz. (KoścZ 9 k. 243, 257v, 270v).

1419-21 Elżbieta (Helszka) z Kubaczyna, siostra Piotra i 1419-28 jej mąż Przecław Lubiekowski [z → Lubikowa, gdzie występuje 1415-45]: 1419-21 taż ż. Przecława → wyżej: Prachna; 1422 Przecław Lubiekowski [dz. w S.] → p. 2; 1423 tenże z M.S. toczy proces z Janem kmieciem z S. Małego (KoścZ 7, 123); 1423 tenże Przecław niegdyś Lubiekowski → p. 3Aa: Jakusz; 1423 tenże kupuje od Piotra z Kubaczyna jego cz. w M.S., a wraz z bratem Hinczą kupuje od Wyszaka Gryżyńskiego 3 ł. w M.S. (KoścZ 7, 81v); 1424 tenże Przecław z S. pozywa Annę wd. po Wincentym z Policka i jej ss. o główszczyznę za zabicie swego brata Bogusława Lubiekowskiego40Przecław i Bogusław posiadali też dobra w → Policku. Nie widać jednak podstaw, by twierdzić (jak chciał KR 4, 35), że byli ss. Wincentego z Policka (PZ 7 k. 164v, 185v); 1425 tenże Przecław z S. (w nagłówku zapiski podano: Lubiekowski) toczy proces z Helszką Baranową z Policka; 1426 cd. sporu (tu Przecław z Policka; PZ 8 k. 61v, 73); 1428 sąd oświadcza, że tenże Przecław nie musi odpowiadać z M.S. na pozew Jurgi Jarogniewskiego i Przybka Wolikowskiego ze Zbąszynia, ponieważ nic tam już nie posiada, a Hinczka Sepieński nie przedstawił dok. nabycia od niego tej dziedziny [tzn. Hinczka nabył dobra w S. od Przecława41Jeszcze w 1445 Przecław i Hincza byli jednymi z arbitrów w sporze Jakuba Sepieńskiego a Janem i Maciejem z S. Małego, → p. 3Ab] (KoścZ 9 k. 82, 91v).

1423-35 Hinczka z M.S., Sepieński, Lubiekowski, Kubacki, brat Przecława Lubiekowskiego: 1423, 1428 tenże brat Przecława → wyżej: Elżbieta; 1428 woźny wywołuje dok. nabycia cz. M.S. przez tegoż Hinczkę niegdyś Lubiekowskiego; nikt nie zgłasza roszczeń i sąd utrzymuje tegoż w pr. do nabytych dóbr; zjawia się jednak Jakusz [Sepieński?] i wypowiada się przeciwko ważności tego dok., ponieważ ręczył wcześniej za Hinczkę niż dokonano sprzedaży (KoścZ 9, 48); 1428 tenże → wyżej: Elżbieta; 1435 tenże sprzedaje Janowi i Maciejowi z S. swą cz. M.S. za 100 grz., a oni rezygnują mu na 8 lat wszystkie swe dobra w M.S. (wraz z kupionymi właśnie od niego), wyjąwszy gaje leżące przy Konojadzie i przy Szczepowicach (PG 1, 77v-78); [→ przyp. 41].

1444 Jan, Mikołaj i Piotr Tarchałowie z S. Małego42Są to najpewniej ss. Piotra Tarchały, męża Ofki Rydzyńskiej, który był stryjem Piotra Kubaczyńskiego (→ wyżej oraz przyp. 39) toczą proces z Janem Rydzyńskim (KoścZ 12, 435); 1447 [ciż?] Jan i Piotr z S. Małego bracia niedz. odmawiają odpowiadania na pozew Dobrochny, Jakuba, Grzegorza i Jana ze Skoków43Są to Nowinowie, najpewniej krewni Sepieńskich, → przyp. 2 i 15 w sądzie ziemskim w Poznaniu, bowiem S. Małe leży w pow. śremskim [czyli kośc., → Kościan – _powiat sąd.], a nie pozn. (PZ 16, 99v); 1459 tenże Piotr Tarchała z S. toczy proces z Janem ze Strobiszek (KoścZ 14, 234); 1461 tenże Piotr Tarchała z S. Małego zapisuje swej ż. Agnieszce [z → Sędzin] po 50 kóp posagu i wiana na 1/2 S. Małego (PG 6, 114v); 1470 tenże Piotr Tarchała mąż Agnieszki → p. 3B; 1476 [tenże?] Piotr z S. występuje jako wuj Jana syna Mik. Tarchalskiego z Tarchał w pow. kal.44Z Tarchałami spowinowacony był Jakub Karpicki, → p. 3C (PG 9, 62).

1487-94 Mac. Sepieński, zapewne syn Jana (syna Wincentego) i ojciec Jana: 1487 tenże zapisuje swej ż. Elżbiecie po 200 grz. i 30 fl. posagu i wiana na Piotrowie, folw. i karczmie w Chaławach45Dobra te kupił w 1471 Jan syn Wincentego, → wyżej oraz 1/2 S. (PG 10, 79v); 1494 [tenże?] z M.S. zapisuje altarii Ś. Stanisława w kościele par. Ś. Marii Magdaleny w Poznaniu 8 grz. czynszu z 1/2 M.S. (PG 7, 13v; PG 11, 20v – tu mowa o 1 1/2 grz.); 1515 tenże wspomn. jako zm. ojciec Jana46Najpewniej ten sam Jan występował już 1509 z matką Elżbietą, nazwaną wtedy ż. Marcina Starołęskiego (→ niżej: Jan). Maciej nie żył być może już w 1501, kiedy to Mac. Starołęski (krewny Marcina) zabił Jana z S. Małego, → p. 3B → niżej.

1498-1549 Jan Sepieński z M.S., syn Macieja, ojciec Marcina i Wincentego: 1498 [tenże?] dzierżawca dóbr Łodzia (ACC 75, 144); 1502 tenże z S. Małego wspomn. w zeznaniach sądzonego w Poznaniu rozbójnika Tomka z Kościana, który próbował ukraść mu konie (SBP 330); 1508 tenże zapisuje ż. Annie po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 swej połowy S. (PG 14, 15); 1509 tegoż kwituje matka Elżbieta (obecnie ż. Marcina Starołęskiego [ze Starołęki Wielkiej k. Poznania]) z 200 grz. posagu i wiana, jakie miała oprawione na Piotrowie i S. (PG 66, 156); 1509 tenże sprzedaje Augustynowi Chaławskiemu Piotrowo i 2 ł. w Chaławach za 390 grz.47Zapiska z PG 66 mówi o ogólnej sumie 390 grz., zaś zapiska z PG 14 o 320 grz. za samo Piotrowo (z czego wynika, że 2 ł. w Chaławach warte były 70 grz.); Chaławski na 1/2 Piotrowa zapisuje po 100 grz. posagu i wiana swej ż. Jadwidze c. Mac. Sepieńskiego [a więc siostrze Jana] (PG 14, 73; PG 66, 156); 1509 tenże Jan Sepieński z matką Elżbietą mają zapłacić Scholastyce Sepieńskiej [wd. po Janie, → p. 3B] (obecnie ż. Stan. Luboskiego) pieniądze zapisane jej na 1 ł. os. w S. Małym (PG 66, 168v; KoścZ 22, 89); 1509 tenże mąż Anny c. Kat. Granowskiej (ACC 86, 81v); 1511 tenże → p. 3C: Wojc. Powodowski; 1511-12 tenże brat Anny → niżej: Anna; 1511 tenże występuje jako wuj, a 1512 jako stryj Jadwigi Popowskiej vel Zgirzyckiej ż. Jana Góreckiego (KoścZ 19 k. 11v, 21; KoścZ 22 k. 13v, 22), zaś 1513 jako stryj Doroty ż. Bartłomieja Kołackiego [z Kołacina] (PG 68, 321v); 1515 tenże syn Macieja skwitowany przez [Mik. Czepla?] prep. kolegiaty w Głuszynie z zapłaty 18 grz. sumy głównej, od której płacony był z M.S. czynsz 6 wiard., zapisany kolegiacie przez jego ojca Mac. Sepieńskiego (ACC 91, 1v; PG 69, 153); 1517 tenże → p. 5; 1518 tenże → p. 3C: Wojc. Powodowski; 1519 tenże → p. 3D; 1522 tenże kupuje od Piotra Wolikowskiego 1 ł. w Wolikowie z zastrz. pr. odkupu za 10 grz. (KoścZ 19, 99; KoścZ 22, 85); 1523 tenże występuje jako wuj Anny ż. Andrzeja Skrzydlewskiego [to c. Jakuba Sepieńskiego vel Powodowskiego, o którym → p. 3C], której stryjem jest Piotr Wolikowski (KoścG 8, 85v), oraz Magdaleny ż. Piotra Czackiego i Kat. Czackiej ż. Jana Dąbrowskiego (KoścZ 19, 528); 1527 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Katarzyny wd. po Stan. Czackim, a ż. Jana Dąbrowskiego, 3 półł. w Brońsku za 40 grz. (PG 16, 173); 1528 tenże występuje jako wuj sióstr Wolikowskich: Jadwigi ż. Jana Trzcieńskiego i Katarzyny ż. Mac. Chmielika mieszczan w Buku (KoścZ 19, 138v); 1528 tenże daje Winc. Łąckiemu drogę i groblę w swej cz. M.S. koło strugi Mogilnicy, pozwala mu brać z nich ziemię na potrzeby mł. w Łękach Małych oraz urządzić na nowo łąkę Wyręba, sięgającą jednak tylko nie więcej niż na łokieć od wspomn. drogi i grobli; w zamian otrzymuje od Wincentego gaj w Łękach Małych przylegający do gaju w M.S. i sięgający aż do drogi prowadzącej do lasu oraz strugę Mogilnicę aż do palów granicznych (KoścZ 19, 131v); 1533 tenże kupuje od braci stryj. Wierzchaczewskich: Macieja i Andrzeja ss. Wawrz. Wolikowskiego oraz Tomasza i Andrzeja ss. Mik. Wolikowskiego, ich dobra w Puszczykowie [k. Wielichowa] za 200 grz. i sprzedaje je Marcinowi, Maciejowi, Janowi i Jakubowi Jaskóleckim [ss. Małg. Jaskóleckiej] (PG 16, 560); 1534 tenże sprzedaje Janowi Ujezdzkiemu 10 grz. czynszu z 1/2 swej połowy S. i S. Małego z zastrz. pr. odkupu za 200 grz. (PG 16, 652v); 1534 tenże → p. 3C: Kasper; 1535 [tenże?] zapisuje altarii w kat. pozn. 3 grz. czynszu na 1/2 S. Małego, wolnej od oprawy swej ż. Anny Gołaskiej, z zastrz. pr. odkupu za 50 grz. (PG 17, 71); 1538-40 tenże brat Anny Popowskiej (PG 17 k. 169v, 359v); 1541 tenże → p. 3C: Piotr; 1549 tenże otrzymuje 10 grz. za 1 ł. soł. w Konojadzie z tytułu wykupu sołectwa przez właśc. wsi, bpa sufragana pozn. (ACC 114, 140); 1550 tenże wspomn. jako zm., wd. po nim Anna z ss. Marcinem i Wincentym → niżej: Marcin.

1509 Jadwiga c. Macieja, ż. Augustyna Chaławskiego → wyżej.

1511-47 Anna c. Mac. Sepieńskiego: 1511-12 taż ż. Jana Popowskiego [z Popowa k. Śmigla, obecnie Popowo Stare] otrzymuje od brata Jana 60 grz. posagu (PG 14, 321; PG 68 k. 131, 223); 1518 tejże mąż Jan Popowski zapisuje po 100 grz. posagu i wiana oraz 20 grz. wyprawy (PG 15, 208v); 1524 tejże mąż Jan Popowski zapisuje wszystkie swe dobra w Popowie wolne od jej oprawy (KoścZ 22, 95); 1529 taż wd. po Janie Popowskim (w towarzystwie stryja Marcina Jaskóleckiego [to syn Małg. Jaskóleckiej]) sprzedaje swemu obecnemu mężowi Jakubowi Prockiemu swe posag i wiano zapisane na Popowie (KoścZ 19, 134v); 1535-47 taż ż. Jakuba Proczyńskiego vel Popowskiego (KoścZ 19, 167v; PG 17 k. 10, 169v, 359v; KoścZ 19, 212).

1530-59 Marcin Sepieński syn Jana, ojciec Macieja, Jana, Wojciecha i Anny: 1530 tenże występuje jako wuj Kat. Grodzieckiej z Grodźca w pow. pyzdr., ż. Walentego Wisławskiego (PG 16, 363v); 1548 tenże brat Wincentego → niżej: Wincenty; 1548 tenże mąż Magdaleny c. Jakuba Międzychodzkiego (KoścG 9, 73), 1549 kwituje jej matkę z 300 grz. posagu i 100 grz. wyprawy (PG 91, 363); 1550 tenże z bratem Wincentym otrzymują od swej matki Anny wd. po Janie Sepieńskim jej oprawę zapisaną na dworze, inwentarzu i sprzętach w S. (PG 92, 68v); 1550 tenże zapisuje swej ż. Magd. Międzychodzkiej po 300 grz. posagu i wiana na 1/2 swej części S. i S. Małego (PG 18, 218); 1557 tenże kupuje od Jana Cykowskiego48Marcin nazwany jest tu wujem rodz. Cykowskiego, ale informacja ta nie może być prawdziwa, gdyż Marcin i matka Cykowskiego (c. Wojc. Powodowskiego, → p. 3C) pochodzili z zupełnie innych rodzin za 1000 zł cz. S., którą ten nabył za 400 grz. od Abrahama Wolikowskiego [drugiego męża swej matki Katarzyny, c. Wojc. Powodowskiego, → p. 3C] (PG 19 k. 412v, 435; PG 101 k. 27, 338v); 1558 tenże ustanawia ż. Magdalenę opiekunką ich dzieci: Macieja, Jana i Anny (KoścG 12, 59); 1559 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Stan. Ujejskiemu kmiecia w S. Małym za 100 grz. (PG 19, 779v; → p. 3D); 1561 wd. po tymże Magd. Międzychodzka (PG 105, 605), 1569 wspomn. jako zm. (KoścG 23, 271v).

1532-87 Zofia c. Jana Sepieńskiego: 1532 mąż Winc. Gajewski zapisuje jej po 150 grz. posagu i wiana na wsi Gaj w pow. kośc. (PG 16, 520); 1551-55 taż ż. Gajewskiego, 1567 taż wd. po nim (TD); 1587 taż Zofia h. Jastrzębiec49Herb Jastrzębiec (odwrócona podkowa z krzyżem) jest podobny do Nowiny (zawiasa kotłowa z krzyżem). Nie wiemy, czy do naszej rodziny odnieść można wzm. z 1609 w wywodzie szlachectwa kan. pozn. Hieronima Cieleckiego, syna Anny Gajewskiej, której matką miała być Dorota Sepieńska h. Grzymała (Receptiones 79). Prawdop. zeznający nie pamiętał już imienia ani herbu swej babki wspomn. jako matka Kat. Gajewskiej, matki Andrzeja Koszuckiego kan. pozn. (Receptiones 63).

1548-66 Winc. Sepieński syn Jana, ojciec Jana i Jadwigi: 1548 tenże zapisuje swej ż. Zofii c. Winc. Łęckiego po 150 grz. posagu i wiana na 1/2 części S. i S. Małego należnych mu z działów z bratem Marcinem (PG 18, 434); 1550 tenże → wyżej: Marcin; 1566 tenże Więcymir! h. Leliwa [?]50Wittyg prawdop. błędnie odczytał herb na niedużej pieczątce sygnetowej przy kwicie poborowym, gdyż Leliwa (półksiężyc z gwiazdą) przypomina nieco Nowinę (W. Wittyg, S. Dziadulewicz, Nieznana szlachta polska i jej herby, Kraków 1908, s. 286); 1569-90 wd. po tymże Zofia Łęcka, z Łęgu (KoścG 23, 274; KoścG 44, 437).

1558-72 Maciej (jako zm. 1575), 1558-95 Jan, 1558-98 Anna, 1562-78 Wojc.51Ponieważ Wojciecha nie wymienia się 1558 wśród dzieci Marcina i Magd. Międzychodzkiej, być może pochodził z innej matki Sepieńscy, dzieci Marcina (TD): 1558 ciż Maciej, Jan i Anna → wyżej: Marcin; 1569 tenże Wojciech zapisuje swej ż. Katarzynie c. Wacława Witosławskiego po 850 zł posagu i wiana na S. (PG 21, 29v); 1575 taż Anna narzeczona Jana Borzysławowskiego (KoścG 29, 55); 1575 tenże Jan → p. 2; 1575 tenże Jan zapisuje swej ż. Urszuli Gnińskiej po 800 zł posagu i wiana na swej 1/2 S. i S. Małego (PG 21, 598v); 1576 ciż Jan, Wojciech i Anna (wd. po Janie Borzysławskim) sprzedają swe pr. do spadku po zm. Łukaszu Jezierskim w Jeziorach, Winnej i opust. Kulejach w pow. pyzdr. (PG 21 k. 691, 707); 1578-93 taż Anna ż. Piotra Otorowskiego, 1598 wd. po nim (TD); 1578 tenże Wojciech wspomn. jako zm.52W TD znajduje się także kilka późniejszych zapisek, wymieniających wciąż Wojciecha syna Marcina jako żyjącego (np. 1585 jako sługę Stan. Rydzyńskiego: WsG 19, 142); musiało tam chyba jednak dojść do pomylenia dat (wskutek pomieszania kart w księgach). Wd. po nim Kat. Witosławska, występuje 1584-92 jako ż. Jakuba Starochowskiego (TD) (TD); 1580 [tenże?] Jan → p. 3E: pobór, → S. Małe; 1584 tenże Jan z ż. Urszulą Gnińską (KoścG 38, 311v); 1593 tenże Jan dz. 1/2 S. i cz. S. Małego zapisuje psałterzystom kat. pozn. 8 grz. czynszu na 1/2 S. (PG 24, 102).

1569-80 Jan Sepieński, 1576 Jadwiga, dzieci Wincentego (TD): 1575 tenże Jan → p. 2; 1576 taż Jadwiga ż. Marcina Przecławskiego z Rokitnicy (PG 21, 678v); 1576 tenże Jan daje swej matce Zofii Łęckiej w dożywocie dobra w S. Małym i zapisuje swej ż. Agnieszce c. Mik. Kamieńskiego, wd. po Mac. Skórzewskim, po 1000 zł posagu i wiana na swej cz. S., sobie zachowując cz. S. Małego (PG 21 k. 687v, 689v); 1580 tenże → p. 3E: pobór, → S. Małe; 1582-93 wd. po tymże Agnieszka Kamieńska z małol. synem Baltazarem, 1585 ż. Jana Otorowskiego wydzierżawia Wojc. Gorzyńskiemu swe dobra oprawne w S. (TD).

1578 Jan, 1578 Wojciech i 1578-98 Jakub Sepieńscy ss. Wojciecha, 1595-98 Jakub mąż Barbary Skoroszewskiej (TD).

1582-93 Baltazar Sepieński małol. syn Jana → wyżej: Jan.

3B. Linia Marcina Komorowskiego, zapewne h. Nowina53Przypisanie tej rodziny do Nowinów zależy od niezupełnie pewnej identyfikacji używającego tego herbu duchownego Jana z synem Marcina (→ niżej):

1390-1438 Marcin (Marcisz) Sepieński, Komorowski (w → Komorowie54Marcin kupił dobra w Komorowie 1415 i wydaje się, że nie pochodził z rodziny siedzącej tam wcześniej. Być może jest tożsamy z Marcinem z → Ceradza (Nowego i Starego), występującym 1388-1424 (procesował się on o → Niałek Mały w sąsiedztwie Komorowa). Siostrą Marcina Sepieńskiego była Więcoszka ż. Jana Jaromirskiego z Niałka (→ zapiska z 1390, → p. 3E: Mieszkańcy). W haśle → Komorowo błędnie uznaliśmy, że braćmi Marcina byli Andrzej i Mikołaj z Brodów występuje 1415-32), ojciec Jana [a może też Mikołaja55Duchowny Jan, zapewne tożsamy z synem Marcina, nazywał 1470 swym bratankiem Jana syna Mikołaja, przy czym chodzi prawdop. o Mik. Czecha (→ niżej: Jan)]: 1390 tenże i Więcoszka odpierają roszczenia Żyda Ostrosza do 8 grz. długu, sąd zaś postanawia, że nikt więcej nie może ich pozywać z M.S. o długi ojca (Lek. 1 nr 788); 1415 tenże toczy proces z Niczkiem z Ujazdu i Gerwardem z Dokowa o 27 grz. poręki (KoścZ 4, 94v); 1415 tenże nabywa → Komorowo (KoścZ 4, 148v); 1415 tenże Komorowski wraz z Andrachem Borzysławskim i Kachną ż. Gawła toczą proces z dziedzicami Jarogniewic o wieś Piotrowo (KoścZ 4, 186v); 1415 tenże toczy proces o folw. i 5 ł. w S. → p. 3A: Wawrzyniec; 1424 tenże → p. 3Aa: Jakusz; 1430 tenże toczy proces o spadek po Tarchale → p. 3Ab: Piotr; 1435 tenże toczy proces z Mik. Czackim (KoścZ 11, 92v); 1436 tenże → p. 3E: Mieszkańcy; 1437 tenże stren. kupuje od Iwana z Tomic pr. bliższości do Wysocka Małego, Jankowa [Przygodzkiego] i Wierzchanowa w pow. kal. [są to dobra Tarchałów] za 400 grz., a następnie sprzedaje te dobra Dziersławowi, Hieronimowi i Mikołajowi z Czechla za 800 grz. (PG 1, 125v); 1438 tenże z S. Małego → p. 3Aa: Jakusz; 1438 tenże toczy procesy z Przedpełkiem Łęckim i Jerzym Jarogniewskim (KoścZ 12 s. 71, 75); 1443 tenże wspomn. jako zm. → niżej, 1444 tegoż dzieci → p. 3Aa: Jakusz.

1436-70 Jan z S., syn Marcina56Wątpliwości budzi, czy rzeczywiście student z 1436 (syn Marcina) jest tożsamy z poźniejszym plebanem, który w jednym z dok. papieskich nazwany jest wszak synem Mikołaja: ponieważ jednak nie znamy w S. w poprzednim pokoleniu Mikołaja, który mógłby być ojcem naszego duchownego (odpada sędzia Mikołaj, bo miał on również dobrze znanego syna imieniem Jan), przyjmujemy, że pisarz dok. papieskiego musiał się pomylić – tym bardziej, że uznanie plebana za syna Marcina pasuje do znanych skądinąd szczegółów genealogicznych (zarówno Marcin, jak i Jan związani są z Tarchałami), h. Nowina: 1436 tenże syn Marcina, student → p. 6; 1440 [tenże?] Jan z S. syn Mikołaja! duchowny → p. 6; 1443 tenże szl. Jan syn zm. Marcisza z S. Małego oraz Jakub Sepieński pozywają Maternę z Kręska, każdy o 66 grz. długu i tyleż szkody (KoścZ 12, 316); 1444 tenże → p. 3Aa: Jakusz; 1444-50 tenże pleb. w → Ptaszkowie; 1445 tenże dz. w S. Małym, pleb. w Ptaszkowie wraz z Dominikiem z Wilkowa [Polskiego] i Tomisławem z Kluczewa ręczy za długi Jakuba z Kokorzyna wobec opata przem.; do dok. przywiesza pieczęć z h. Nowina (Cystersi Przemęt D 14); 1449 [tenże?] → p. 3Aa: Jakub (1432-59); 1450 temuż plebanowi w Ptaszkowie Krystyn z Dalabuszek ma zapłacić 15 grz. z tytułu poręczenia (KoścZ 14, 45); 1450 tenże pleb. w Ptaszkowie toczy proces z Jakubem, Unisławem i Piotrem braćmi z Kokorzyna [może o granice, → p. 2] (KoścZ 14, 50); 1459 tenże pleb. w Dusznikach (Now. 2, 459); 1470 [tenże?] duchowny Jan z S. Małego zobowiązuje się za swego bratanka (nepos) Jana syna Mik. Sepieńskiego zapłacić Dorocie ż. Mik. Chaławskiego i Jadwidze ż. Jana Dziećmiarowskiego [z Dziećmierowa, pow. pyzdr.]57Siostry te pochodziły z → Sędzin, były cc. Drogosława z → Przylepek i jego ż. Anny z Sędzin. W każdym razie nie były na pewno siostrami Jana Sepieńskiego, ponieważ spłaciły one [zapisany na S. Małym?] posag (dos) swej siostry Agnieszki ż. Piotra Tarchały z S. Małego [→ p. 3Ab] (KoścZ 15, 462); 1486 [tenże?] pleb. w Tarnowie [pow. kcyn.] wspomn. jako zm. → niżej.

1462 Mik. Sepieński [zw. Czech58Taki sam przydomek pojawia się też współcześnie u dziedziców Podlesia Kościelnego (1487 Marcin Czech Podleski: KR 4, 6), którzy byli spokrewnieni z Sepieńskimi (→ przyp. 15)]; wd. po nim Barbara sprzedaje dobra po ojcu i matce w Goździchowie i Puszczykowie za 200 grz. [swemu bratu] Winc. Goździchowskiemu (PG 6, 114av); 1510 taż Barbara wspomn. jako zm. siostra Wincentego, ż. Mikołaja z S. Małego i matka Jana Sepieńskiego → niżej: Jaskólecka.

1470-1500 Jan Sepieński syn Mik. Czecha: 1470 [tenże?] syn Mikołaja, bratanek duchownego Jana z S. Małego → wyżej; 1480 Jan syn zm. Mik. Czecha Sepieńskiego z S. Małego toczy procesy z Janem Sepieńskim z S. Małego i M.S. oraz Anną Szczepowską (KoścZ 16 k. 242, 244); 1486 tenże pozywa Mik. Czalnego z Góry [której?] o 18 fl., jakie był on winien jego stryjowi, zm. Janowi pleb. w Tarnowie [pow. kcyn.] (ACC 64 k. 79, 81); 1491 [tenże?] Jan Sepieński z S. Małego zapisuje swej ż., Scholastyce c. zm. Wawrz. Bardzkiego, po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 swej cz. w S. Małym (PG 10, 144v); 1500 [tenże?] Jan z S. Małego zarządca kapitulnej wsi Szczepowice (CP 111, 12); 1501 Scholastyka Sepieńska wd. po tymże Janie w towarzystwie stryja Jana Kokorzyńskiego i wuja Marcina Luboskiego otrzymuje od Elżbiety z S. Małego, ż. Mac. Starołęskiego 2 ł. w S. Małym na kwotę 20 grz. i kwituje Macieja z główszczyzny za zabicie jej męża (KoścG 5, 119v-120); 1501 taż Scholastyka ma zapisaną oprawę na S. (KoścZ 18, 20v); 1509-10 taż w towarzystwie brata Wojc. Przyborowskiego odstępuje swemu obecnemu mężowi Stan. Luboskiemu 1/3 z sumy 100 grz. swego posagu, zapisanego na S. przez pierwszego męża (KoścZ 22, 10v; KoścZ 19, 8); 1509 taż ż. Stan. Luboskiego → p. 3Ab; 1510-11 dobra tejże w S. Małym → niżej: jej krewni; 1517 wspomn. dobra po zm. [tymże?] Janie → p. 3C: Wojc. Powodowski; 1518 Scholastyka wspomn. jako zm. → niżej: jej krewni.

1510-28 Małg. Jaskólecka i jej ss.: 1510 taż ż. Jana Jaskóleckiego, c. Winc. Goździchowskiego, pozywa Wojc. Powodowskiego oraz Michała, Macieja, Krzysztofa, Mikołaja i Jana ss. zm. Mac. Karczewskiego o 80 grz. posagu oraz wyprawę w perłach, srebrze, szatach i sprzętach wartości 30 grz. po swej ciotce, zm. Barbarze siostrze swego ojca, która wniosła te sumy swemu mężowi Mik. Sepieńskiemu, a on oprawił je jej na S. Małym (wg in. zapiski: na 1/2 S.), co potwierdza dok. starosty gen. wlkp. Piotra z Szamotuł [1460-73]; po owdowieniu Barbara przepisała posag na swego brata Wincentego; po nim odziedziczył go Jan Sepieński syn Mikołaja i Barbary (który dostał też po matce wyprawę), po śmierci zaś Jana [widocznie bezpotomnej] sumy te należą się prawem bliższości tejże Małgorzacie (KoścZ 18 k. 167v-168, 181v-182, 196v-197); 1511 Powodowski oddaje tejże Małgorzacie cz. S., na której miała oprawę Barbara, aż do pełnego spłacenia 60 grz. (KoścZ 18, 241); 1511 taż pozwana przez Stan. Sepieńskiego [czyli Luboskiego] o 30 grz. oprawy jego ż. Scholastyki zapisanej na S. Małym (PG 68, 37v-38); 1513 taż kupuje cz. S. Małego → p. 3C: Karczewscy; 1513 taż → niżej; 1519 Barbara c. Jana Jaskóleckiego [i tejże Małgorzaty], ż. Mik. Granowskiego kwituje swych braci Marcina, Macieja, Jana, Piotra i Jakuba Goździchowskich z Granowa z dóbr po ojcu i matce, m. in. w S. Małym (KoścZ 23, 102); 1528 taż wd. daje swym wspomn. synom wsie Puszczykowo [k. Wielichowa] i Goździchowo oraz cz. S. Małego (PG 16, 221v); 1531 Piotr Jaskólecki sprzedaje swym braciom Marcinowi, Maciejowi, Janowi i Jakubowi m. in. cz. S. Małego (PG 16, 424v); 1535, 1537 Mac. Jaskólecki z bratem Janem dają sobie nawzajem swe dobra, m. in. cz. S. Małego (PG 16, 743v-744; PG 17, 98); 1538 Jan, Maciej i Jakub Jaskóleccy → p. 3C: Karczewscy.

1510 [krewni Scholastyki59Andrzej Dobrogost to bodaj brat Scholastyki, Katarzyna to jej siostra, zaś Błociszewscy to na pewno, a Konarzewscy zapewne dzieci kolejnych sióstr. Jeżeli pretendowali oni do dóbr oprawnych Scholastyki, to widocznie nie miała ona z Janem Sepieńskim dzieci:] Andrzej Dobrogost Bardzki, Kat. Czartkowska, Anna i Jan dzieci Mik. Błociszewskiego oraz Jan i Anna dzieci Wojc. Konarzewskiego [Chomęckiego] otrzymują wwiązanie w dobra Scholastyki [Bardzkiej] wd. po Janie Sepieńskim w S. Małym (KoścG 6, 141); 1513 ciż (Katarzyna jako ż. Mik. Czartkowskiego) pozywają Małgorzatę ż. Jana Jaskóleckiego o wygnanie ich z 1/2 cz. S. Małego z folw. (PG 68 k. 361v, 368v); 1518 Wojc. Konarzewski z Chomęcic kupuje: od małol. Jana i Anny Błociszewskich ich cz. S. Małego należną im po zm. ciotce rodz. Scholastyce za 8 grz. (PG 15, 234v; PG 69, 197v), a od Jadwigi, Doroty i Agnieszki Czartkowskich [dzieci Katarzyny] ich pr. bliższości do S. Małego za 25 grz. (PG 15, 197v); 1519 Wojc. Konarzewski z dziećmi Janem i Anną sprzedają z zastrz. pr. odkupu Benedyktowi Zadorskiemu cz. S. Małego za 100 grz. (KoścZ 19, 73; KoścZ 22, 65; KoścZ 23, 103).

3C. Karpiccy (herbu niezn.), Powodowscy i Karczewscy (herbu Samson)60Karpiccy nabyli cz. S. od Andrzeja Sędzica (→ p. 3Aa) i po nich dobra te przejęli Powodowscy; Powodowscy i Karczewscy nabyli też potem dobra nal. do potomków Wincentego, → przyp. 66:

1472 Jakub Karpicki61W 1522 ss. Jakuba kupili od siostry swego ojca, Doroty Tarchalskiej, jej oprawę zapisaną na Tarchałach (PG 15, 464v, → Powodowo). Może to wskazywać na ich pochodzenie z rodziny Tarchałów (→ p. 3Ab), albo też na pokrewieństwo z rodziną Marcina Komorowskiego (on też związany był jakoś z Tarchałami, zaś Komorowo i Karpicko miały wcześniej wspólnych posiadaczy) [w → Karpicku występuje od 1440]: 1472 tenże nabywa cz. M.S. → p. 3Aa: Andrzej; 1472 tenże niegdyś Karpicki dz. w M.S. i jego zagr. Maciej toczą proces z Janem Sepieńskim z M.S. (KoścZ 15, 737); 1474 [tenże?] wspomn. jako zm. → niżej.

1474 Piotr i 1474-92 Jakub ss. Jakuba [Karpickiego?]: 1474 ciż zapisują matce Dorocie wd. po Jakubie Sepieńskim po 100 grz. posagu i wiana na połowie 1/2 S. (PG 9, 16v); 1485 tenże Jakub i [jego syn?] Wojciech z M.S. mają postawić 2 kmieci, którzy zeznają, iż Jan pleb. z Konojadu bezprawnie pobrał dzies. snop. z folwarku tych dziedziców, bowiem nal. się ona plebanowi z Modrza (ACC 63, 80); 1487 tenże Jakub kupuje z zastrz. pr. odkupu od Jana Niemierzyckiego sumę 50 grz. zapisaną na 2 ł. w Urbanowie jako posag swej ż. Barbary c. wspomn. Niemierzyckiego (PG 10, 75v); 1492 tenże mąż Barbary c. Jana Niemierzyckiego (KoścG 3, 343); 1492 tenże daje Wojc. Powodowskiemu 1/2 S., a otrzymuje w zamian Powodowo, na którym zapisuje ż. Barbarze po 150 grz. posagu i wiana (PG 10, 166v); [1492-1509 Jakub występuje w → Powodowie, gdzie potem dziedziczyli jego ss. Wojciech, Wawrzyniec i Jan].

1492-1518 Wojc. Powodowski62Pochodził z rodziny dziedziców → Rzeszotarzewa, h. Samson. Cieplucha 261, pisze pod 1485 o braciach Jakubie i Wojciechu z Powodowa, ale żadne znane nam źródła nie potwierdzają takiego pokrewieństwa, Sepieński63O tożsamości Wojc. Powodowskiego (brata stryj. Mac. Karczewskiego) z Wojc. Sepieńskim (mężem Barbary, a ojcem Kaspra, Piotra, Wincentego i Katarzyny) rozstrzyga ostatecznie wystąpienie 1539 Michała Karczewskiego w roli stryja wspomn. Katarzyny (KoścZ 19, 183) [w → Powodowie występował od 1482]: 1492 tenże Powodowski nabywa cz. S. → wyżej; 1499 tenże Powodowski z S. winien 4 grz. władzom m. Stęszewa (KoścG 5, 24v); 1502 tenże Sepieński wraz z Mac. Karczewskim bracia stryj.64Wojciech był zapewne synem Wawrz. Rzeszotarzewskiego, zaś Maciej – synem jego brata Mac. Rzeszotarzewskiego, → Rzeszotarzewo, dziedzice w S. Małym (KoścZ 18, 56); 1502 tenże występuje jako stryj Doroty c. zm. Jana Wyciążkowskiego (KoścG 5, 147v); 1509 wspomn. 2 ł. w S., które tenże sprzedał [kiedy?] z zastrz. pr. odkupu Janowi i Maciejowi ss. Winc. Gorzyńskiego [→ Górzno, Uwaga] za 30 fl., oni zaś sprzedają je Maciejowi i Janowi Grzymkom z Białego Jeziora (KoścZ 19, 4v; KoścZ 22, 7); 1509 tenże Sepieński zapisuje swej ż. Barbarze c. zm. Mirosława Nowowiejskiego [z Nowej Wsi w par. Ś. Wojciech pod Poznaniem]65W 1485 Barbara była jeszcze małol. (PZ 21 k. 19, 42v; → Nowa Wieś) po 60 grz. posagu i wiana na 1/2 swej cz. S., wolnej od oprawy jego zm. pierwszej ż. Jadwigi Gołaskiej (PG 66, 226v); 1510 tenże z M.S. pozwany przez Abrahama Kiebłowskiego, bo nie zwrócił mu kmiecia Mac. Kostro, który zbiegł z Wroniaw z końmi, bydłem i sprzętami wartości 6 grz. (KoścZ 18, 180v); 1510-11 tenże oraz dzieci Mac. Karczewskiego pozwani przez Małg. Jaskólecką66Z zapisek dotyczących tej sprawy wynika, że Powodowski i Karczewski weszli w posiadanie cz. S. należącej przedtem do potomków Winc. Sepieńskiego, → p. 3B → p. 3B: Małg. Jaskólecka; 1511 tenże Sepieński czyli Powodowski sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Janowi Sepieńskiemu [→ p. 3Ab] 4 półł. i 2 ł. opust. w S. za 20 lub za 50 grz. (KoścZ 18, 217; KoścZ 19, 11v – tu 20 grz.; KoścZ 22, 13v – tu 50 grz.); 1517 tenże dz. w S.M. sprzedaje Benedyktowi Zadorskiemu za 100 grz. cz. S. Małego, uzyskaną po zm. Janie Sepieńskim [najpewniej chodzi o męża Scholastyki (→ p. 3B)], oraz za 30 grz. 2 ł. w S.M. (PG 15, 161); 1518 tenże z ż. Barbarą sprzedaje Janowi Sepieńskiemu [→ p. 3Ab] 1/2 ł. w S. z zastrz. pr. odkupu za 11 grz. (PG 15, 251v); 1527 tenże wspomn. jako zm. ojciec Katarzyny → niżej: Katarzyna; 1532-33 tenże wspomn. jako ojciec Kaspra, Piotra i Wincentego → niżej.

1494 Jan Sepieński z Urbanowa [chyba to syn Jakuba 1474-92 (miał on dobra w Urbanowie), piszący się poza tym z → Powodowa] toczy proces z Elżbietą ż. Jana Śmigielskiego (KoścG 4, 66v).

1502 Mac. Karczewski brat stryj. Wojc. Powodowskiego → wyżej.

1510-51 Michał, 1510 Maciej, 1510-42 Krzysztof, 1510 Mikołaj i 1510-47 Jan, ss. Mac. Karczewskiego: 1510 ciż → p. 3B: Małg. Jaskólecka; 1513 ciż Krzysztof i Jan sprzedają cz. S. Małego Małg. Jaskóleckiej z zastrz. pr. odkupu za 60 grz. (KoścZ 19, 34v; KoścZ 22, 35v); 1538 ciż Michał, Krzysztof i Jan wykupują te dobra od Jana, Macieja i Jakuba Jaskóleckich (KoścG 8, 380v); 1539 tenże Michał zapisuje swej ż. Annie, c. Winc. Korzboka Łęckiego, posag i wiano na Karczewie i S. Małym (PG 17, 252); 1542 tenże Krzysztof daje swe części Karczewa i S. Małego Piotrowi Granowskiemu mężowi swej c. Jadwigi, a ten oprawia jej tam posag i wiano (PG 17, 494v); 1547 Anna Łęcka ż. tegoż Michała kwituje Stan. Zadorskiego z Jaskółek ze swej oprawy w S. Małym (KoścZ 29, 136v); 1547 tenże Jan wraz z [zięciem] Piotrem Granowskim sprzedają temuż Michałowi swą cz. S. Małego, czyli 2 1/2 ł. opust., za 200 grz. (KoścZ 19, 216); 1551 tenże Michał sprzedaje cz. S. Małego → p. 3D.

1527-72 Katarzyna c. Wojc. Powodowskiego: 1527 tejże (córce zm. Wojciecha) Mac. Cykowski zapisuje jako swej przyszłej ż. po 70 grz. posagu i wiana na Cykowie (PG 16, 200); 1538 taż wd. po Mac. Cykowskim, ż. Abrahama Wolikowskiego, który zapisuje jej po 105 grz. posagu i wiana (PG 17, 193; KoścZ 19, 180); 1539 taż kwituje swego brata rodz. Kaspra z dóbr po ojcu i matce w S.M. (KoścZ 26, 185); 1539 taż siostra rodz. Kaspra, Piotra i Wincentego67Kasper był synem Wojc. Sepieńskiego z pierwszego, zaś Piotr i Wincenty – z drugiego małżeństwa (→ niżej) (KoścZ 19, 183); 1559-72 taż ż. Abrahama Wolikowskiego (TD).

1532-52 Kasper Sepieński syn Wojc. Powodowskiego [i Jadwigi Gołaskiej z Gołaszyna k. Ponieca]: 1532 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od swych braci przyrodnich Piotra i Wincentego z matką Barbarą czynsze od kmieci w ich dobrach po matce w S. za 98 grz. (KoścZ 19, 153v); 1533 tenże kupuje od Piotra i Wincentego z matką Barbarą wd. po Wojc. Sepieńskim 1 ł. w S. z zastrz. pr. odkupu za 15 grz. (KoścG 8, 249); 1534 tenże Kasper syn Wojciecha sprzedaje za 300 grz. Janowi Sepieńskiemu [→ p. 3Ab] cz. S., należną mu z działów z braćmi Piotrem i Wincentym oraz po śmierci jego macochy Barbary, ponadto zaś sprzedaje mu z zastrz. pr. odkupu za 15 grz. 1/2 ł. w S., jakie nabył od Barbary i jej ss. Piotra i Wincentego (PG 16, 652v-653); 1535 tenże kupuje od Marcina, Jana i Mik. Szołdrskich opust. wieś Borek w pow. kośc. za 400 grz. (PG 16, 653v); 1538 tenże zapisuje swej ż. Małgorzacie c. Wojc. Grzymisławskiego po 110 grz. posagu i wiana na 1/2 Borku (PG 17, 170v); 1539 tenże → wyżej: Katarzyna; 1541 tenże z braćmi Piotrem i Wincentym sprzedają cz. S. Małego Zadorskim (Cieplucha s. 261-262, 280); 1548 tenże kupuje od Piotra Mirzewskiego cz. Sobiesierni w pow. gnieźn. z zastrz. pr. odkupu za 550 zł (PG 18, 414v); 1552 tenże kupuje od Doroty Tomickiej Graboszewo Kościelne w pow. pyzdr. z zastrz. pr. odkupu za 310 zł (PG 95, 79v); 1553 tenże wspomn. jako zm., wd. po nim Małgorzata68W TD już pod 1547 występuje Małg. Borkowska wd. po Kasprze Sepieńskim (KoścG 9, 15); musiała tam jednak zajść pomyłka w dacie z dziećmi Andrzejem, Wawrzyńcem, Janem i Marcinem (PyG 15, 267); 1557-66 wd. Małg. Grzymisławska vel Borkowska (PG 101, 848v; PG 20, 458), 1560 jej c. Anna Borkowska narzeczona Mik. Żabieńskiego (KoścG 13, 181v).

1532-61 Piotr Sepieński syn Wojc. Powodowskiego i Barbary, ojciec Doroty, Anny i Zofii: 1532-34 tenże → wyżej; 1534 tenże zapisuje swej ż. Katarzynie c. Sędziwoja Witkowskiego po 120 grz. posagu i wiana na swej cz. S., należnej z działów z braćmi Wincentym i Kasprem (PG 16, 646v); 1538 tenże daje bratu Wincentemu siedlisko (area) [w S.] i 50 grz., a otrzymuje w zamian dwór w M.S. z ogrodem i zapustem brzozowym, po czym 1/2 tego zapustu sprzedaje Janowi, Hieronimowi i Stan. Zadorskim (KoścZ 19, 175); 1539 tenże → niżej; 1541 tenże → wyżej; 1541 tenże z ż. Kat. Witkowską sprzedaje Janowi Sepieńskiemu [→ p. 3Ab] 5 grz. czynszu z zastrz. pr. odkupu za 100 grz. (PG 17, 484); 1555 tegoż c. Dorota mniszka w kl. w Owieńskach (PG 99, 817); 1556 tenże → niżej: Anna c. Wojciecha; 1561 tenże → niżej: Anna c. Piotra; 1579 tenże zm. → niżej: Jakub.

1532-48 Winc. Sepieński syn Wojc. Powodowskiego i Barbary, zapewne ojciec Jakuba (TD): 1532-34 tenże → wyżej; 1538 tenże sprzedaje Wojc. Wilkowskiemu 1 grz. czynszu na 1 ł. w S. z zastrz. pr. odkupu za 12 grz. (KoścZ 19, 178); 1538 tenże → wyżej: Piotr; 1541 tenże → wyżej: Kasper; 1539 tenże sprzedaje dobra w S. po ojcu i te, które przypadną mu po śmierci matki Barbary: 1/2 bratu Piotrowi, a 1/2 Abrahamowi Wolikowskiemu [mężowi swej siostry Katarzyny], każdemu za 150 grz. (KoścZ 19, 182).

1553-75 Andrzej, 1553 Wawrzyniec, 1553-74 Jan i 1553 Marcin Sepieńscy, ss. Kaspra: 1553 ciż bracia → wyżej: Kasper; 1561-75 tenże Andrzej Borkowski (KoścG 14, 258; KoścG 29, 179v); 1572-74 tenże Andrzej z bratem Janem (PyG 27, 339; PG 21, 408v).

1555 Dorota, 1561-90 Anna i 1571-87 Zofia cc. Piotra Sepieńskiego: 1555 taż Dorota → wyżej: Piotr; 1561-64 taż Anna ż. Wojc. Kubackiego, 1572-90 wd. po nim, 1595 wspomn. jako zm. (TD); 1571-77 taż Zofia ż. Piotra Wargowskiego, 1579-87 wd. po Wargowskim, ż. Marcina Jeziorkowskiego (TD).

1558-59 Anna Sepieńska c. Wojc. Powodowskiego: 1558 taż ż. Bartłomieja Psarskiego, który zapisuje jej po 250 zł posagu i wiana (PG 19, 646v); 1559 taż siostra Piotra (PG 103, 352); 1566 taż wspomn. jako zm. ż. Bartłomieja Psarskiego (GG 37, 147v).

1579 Jakub Sepieński [zapewne syn Wincentego] toczy proces z synami zm. Mac. Kobylnickiego o sumę 100 zł, jakie ich ojcu zapisał zm. Piotr Sepieński, którego Jakub jest bratankiem i spadkobiercą (PG 135, 304v-305v).

3D. Inni posiadacze S. i S. Małego:

1393-1416 Andrzej z S., Sepieński: 1393 tenże płaci karę, bo ukradł pieska Ottonowi Siekowskiemu (Lek. 2 nr 1509); 1399 tenże śwd. (WR 3 nr 117); 1416 tenże w sporze ze swą siostrą Machną [może to matka Bartłomieja wspomn. 1428?, → niżej] dowodzi, że ojciec wyposażył ją z dóbr po ojcu i matce; sąd postanawia, że Andrzej ma dać swej siostrze Dorocie 1/3 dóbr po matce w S. (KoścZ 4, 225).

1400-28 Wyszak Gryżyński: 1400, 1403 tenże → p. 3A: Dziersław; 1403, 1408, 1422 tenże → p. 2; 1423 tenże → p. 3Ab: Elżbieta z Kubaczyna; 1428 tenże → p. 3Aa: Jakusz; 1445 Wyszachowskie ślady w S. → p. 3Ab: Jan.

1412 Sepieński [imienia nie podano] toczy proces z Mikołajem pleb. w Szubinie (KoścZ 4, 6v).

1427 Katarzyna z S. i Mik. Zadorski toczą proces z Maciejem z → Rogalina; dowodzą, że 4 grz., jakie Maciej ma w Rogalinie, pochodzą z posagu [jego żony?], on zaś dowodzi, że nie wziął z żoną więcej sukien niż ona „zedrala” [czyli zużyła?] (WR 1 nr 1241, 1243).

1428 Bartłomiej z S. w imieniu swej matki Machny [może to siostra Andrzeja z S., wspomn. 1416, → wyżej] toczy proces z Jadwigą, Luchną i Agnieszką z Chomęcic o cz. Szczepowic Małych (PZ 10, 145).

1429 Michał z S. toczy proces z Jarosławem, Samsonem i Grzegorzem z Gorzewka; w sądzie zastępuje go Jakusz Sepieński [→ p. 3Aa] (KoścZ 9 k. 165v, 187v, 200); 1429 tenże zastępuje w sądzie Tomasza Zadorę oraz Jarosława i Samsona z Gorzyczek (KoścZ 9 k. 191v, 215v).

1435 Winc. Sepieński śwd. (PG 1, 99).

1459 Stefan Zadora z S. toczy proces z Mik. Skoraczewskim; zastępuje go w sądzie Jakub z S. sędzia (KoścZ 14, 234).

1517-19 Benedykt (Bieniasz) Zadorski: 1517 tenże → p. 3C: Wojc. Powodowski; 1519 tenże → p. 3B: krewni Scholastyki; 1519 tenże sprzedaje Janowi Sepieńskiemu [→ p. 3Ab] 1 ł. os. i 1 ł. opust. w S. za 30 grz. (KoścZ 19, 68; KoścZ 22, 60v).

1525 Jadwiga Sepieńska ż. Mac. Zielątkowskiego [→ też Sepino] (PG 16, 96).

1538-63 Stan. Zadorski syn Benedykta: 1538 tenże z braćmi Janem i Hieronimem → p. 3C: Piotr; 1541 Wojciech, Jan, Piotr i Hieronim Zadorscy ss. Benedykta → p. 3C: Kasper; 1547 tenże z Jaskółek → p. 3C: Karczewscy; 1551 tenże kupuje od Michała Karczewskiego jego cz. S. Małego za 400 grz. (KoścZ 19, 218); 1563 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu za 100 grz. od Stan. Ujejskiego 3 kwarty roli w S. Małym, które nabył on [1559] od zm. Marcina Sepieńskiego (PG 20, 209v; → p. 3Ab: Marcin).

1559-63 Stan. Ujejski → wyżej, → p. 3Ab: Marcin.

1568 Melchior, Stanisław, Abraham, Wojciech i Wawrz. Zadorscy, ich dobra w S. Małym (PG 20, 748); 1573 tenże Abraham zapisuje swej narzeczonej Małg. Bylęckiej posag i wiano na S. Małym i Łagiewnikach (KoścZ 20, 87); 1579 ciż Abraham i Stanisław dzielą się dobrami w S. Małym i Łagiewnikach (PG 135, 146); 1580 tenże Abraham posiada cz. → S. Małego.

1594 Piotr Bobolecki sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Jerzemu Granowskiemu 1/2 Łagiewnik i cz. S. Małego [to cz. Zadorskich] za 2000 zł (PG 24, 256v).

3E. Przekazy dotyczące całej wsi.

1530 pobór od 4 ł. (ASK I 3, 122v); 1563 pobór od 6 1/3 ł., karczmy dor., wiatraka dor. (ASK I 4, 153v); 1580 pobór z cz. Jana Sepieńskiego syna Wincentego [→ p. 3Ab] od 1 1/2 ł., 3 zagr., 2 komor.; z cz. Jana Sepieńskiego [zapewne syna Marcina, → p. 3Ab] od 1 1/2 ł. i 4 zagr.; z działu Wojc. Niemierzyckiego od 1 ł., 1 zagr., od pługa rataja i wiatraka dor. (ŹD 72; ASK I 6, 503).

Mieszkańcy: 1416 Budz kmieć z S. toczy proces z Więcoszką Niałecką wd. po Januszu Jaromirskim [a siostrą Marcina Komorowskiego z S., → p. 3B] o 18 kóp zboża (KoścZ 4, 136); 1416? Stacha Budzowa (Budzonis) z S. toczy proces z Więcoszką Niałecką (KoścZ 5, 27, dawniej k. 166 – luźna niedatowana karta między kartami z 1416); 1424 kmieć z S. [imienia nie podano] pozywa Przybysława Gryżyńskiego o zabór żyta i pszczół wartości 16 grz. oraz wygnanie z sołectwa [chyba nie w S.?] (WR 3 nr 1257); 1432 prac. Budziwój sługa (servitor) z S.: Kasper z Niałka jest mu winien 1 1/2 grz. (KoścZ 10, 21); 1436 Marcin i Maciek kmiecie z S. płacą karę, bo niesłusznie zajęli konie i zboże Michała sołtysa z Rataj; ręczy za nich Marcisz Sepieński (KoścZ 11, 254v); 1472 Maciej zagr. → p. 3C; 1511 kmiecie Stach i Filip siedzący na półłankach, 2 półł. opust. zw. Klichowskie (KoścZ 18, 217); 1538 zagr. Szymon Szuska i karczmarz Kozieł (KoścZ 19, 175).

5. 1445 kmiecie ze Szczepowic i obydwu wsi S. płacą wiard. [dzies.] i meszne do kościoła w Konojadzie (ACC 28, 129); 1485 dzies. z folw. w M.S. sporne między plebanami z Konojadu i Modrza → p. 3C; 1517 pleb. w Modrzu pozywa pleb. w Konojadzie o 1 1/2 grz. dzies. pobranej z ról opust. uprawianych przez kmieci z M.S. i S. Małego; pleb. w Konojadzie odpowiada, że dzies. z ról Jana Sepieńskiego w M.S. od dawna nal. do jego kościoła, na potwierdzenie czego ma postawić 2 kmieci z S. (ACC 92, 270).

1601 odnowienie aktu erekcyjnego par. w Konojadzie: w S.M. pleban ma dostawać meszne (po 1 ćw. żyta i owsa z każdego łanu os. i opust.), a z 3 folwarków szlacheckich dzies. snop.; w S. Małym meszne w tej samej wysokości oraz po 12 gr z łanu folw. tytułem dzies. snop. (AE XVII 10v-14); 1603 wizytacja par. Konojad: w S. pleban dostaje z os. i opust. ról kmiecych meszne (po 1 ćw. żyta i owsa) oraz po 12 gr tytułem dzies., a z 3 folwarków dzies. snop.; w S. Małym meszne z ról kmiecych (AV 3, 96).

6. 1411-29 Mik. Sepieński [→ p. 3Aa] sekretarz i dyplomata w służbie w. ks. litewskiego Witolda69O jego działalności: J. Fijałek, Uchrześcijanienie Litwy przez Polskę i zachowanie w niej języka ludu, w: Polska i Litwa w dziejowym stosunku, Warszawa 1914, s. 81; M. Kosman, Kancelaria wielkiego księcia Witolda, SŹ 14, 1969, s. 108-109. Być może to właśnie z osobą Mikołaja wiązać nal. umieszczenie h. Nowina w kilku herbarzach zagranicznych z pierwszej połowy XV w. (A. Heymowski, Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammar, SŹ 12, 1967, s. 94; tenże, Herby polskie w brukselskim Armorial Gymnich, recte Lyncenich, SŹ 29, 1985, s. 109): 1411 tenże sekretarz Witolda, poseł króla Władysława do wielkiego mistrza krzyż. (CEV nr 480); 1413 tenże poseł Witolda do margrabiego Miśni (CEV nr 567 s. 273); 1413 tenże notariusz jednym z posłów króla i Witolda na rokowania z Krzyżakami przed obliczem legata Benedykta Makraia (Lites wyd. II, t. 2, s. 80); 1415-16 tenże rycerz pol. jednym z posłów król. na sobór w Konstancji (CEV nr 651 s. 333; DA lib. XI 63); 1415-18 tenże śwd. dok. Witolda (Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1386-1430, wyd. J. Ochmański, Warszawa-Poznań 1986, nr 27, 94); 1416 tenże poseł Witolda do wielkiego mistrza (CEV nr 708 s. 371); 1417 tenże poseł Witolda do króla Władysława (CEV nr 744); 1422 tenże star. łukowski jednym z pełnomocników król. w rokowaniach pokojowych z Krzyżakami (DA lib. XI 182); 1424 Witold, opisując królowi Władysławowi sprawę poselstwa do husytów, zaznacza, że do swoich dołączy także jednego z ludzi królewskich, mianowicie Sepieńskiego, który jest doświadczony w takich sprawach (CEV nr 1135); 1424 tenże szl. Sepieński poseł Witolda na koronację królowej [Sonki Holszańskiej] do Krakowa, ma tam rozmawiać z posłami krzyżackimi (CEV nr 1139); 1424 tenże poseł Witolda na zjazd pol.-krzyżacki w Nieszawie (CEV nr 1159); 1424 tenże sekretarz Witolda, otrzymuje od niego nadanie m. Sokołów z wsiami Kupiatyn i Rogów w ziemi drohickiej, a następnie pr. odbywania tam jarmarków i targów tygodniowych (Vitoldiana, op. cit., nr 101, 186); 1427 tenże poseł Witolda na pol.-krzyżackie rokowania graniczne w Drezdenku (CEV nr 1286); 1428 tenże wraz z Piotrem Korzbokiem podkom. pozn. posłują od króla Władysława i ks. Witolda do elektorów niem. (CEV nr 1320); 1428 tenże bierze udział w wyprawie Witolda na Nowogród Wielki (DA lib. XI 246); 1429 tenże wspomn. jako uczestnik narad z królem niem. [Zygmuntem] nad sprawą koronacji Witolda (CEV nr 1355); 1429 tenże sekretarz i „wymowny dworzanin” (familiaris facundus) ks. Witolda, podczas zjazdu w Łucku przemawia w jego imieniu do panów pol., by wyłożyć racje związane z planowaną koronacją Witolda (DA lib. XI 252-253); 1430 tenże poseł Witolda do bpa krak. Zbigniewa Oleśnickiego w sprawie koronacji Witolda oraz do króla Władysława z ostrzeżeniem przeciwko knowaniom Świdrygieły (DA lib. XI s. 297, 300).

1432 Jakub z S. [→ p. 3Aa] opatruje swą pieczęcią z h. Nowina akt, którym szlachta i miasta woj. pozn. zobowiązują się po śmierci Władysława Jag. uznać królem jednego z jego ss. (Wp. 9 nr 1289, pieczęć 24).

1436-70 Jan syn Marcina z S. [→ p. 3B]: 1436 tenże student w Krakowie (AS 1, 88); 1440 tenże Jan z M.S. syn Mikołaja! [→ przyp. 56], kapłan otrzymuje od papieża potwierdzenie święceń kapłańskich, które uzyskał nielegalnie w Italii bez zgody własnego biskupa oraz zdjęcie kar, pod jakie popadł z powodu tego postępku (BulPol. 5 nr 1007); 1440 tenże duchowny, 1444-50 pleb. w → Ptaszkowie, 1459 pleb. w Dusznikach (Now. 2, 459), 1486 wspomn. zm. Jan pleb. w Tarnowie [pow. kcyn.] → p. 3B.

1454 Jan z S. [który?, → p. 3Aa] wzięty do niewoli pod Chojnicami (Biskup Spisy 96).

1457-78 Jan Sepieński syn Mikołaja [→ p. 3Aa], dyplomata: 1457 tenże udaje się z polecenia króla Kazimierza Jag. do Gdańska z pieniędzmi zebranymi w Wlkp. na wykup Malborka (DA lib. XII 275); 1461, 1466, 1467, 1469, 1482, 1483, 1489 tenże poseł króla na zjazdy stanów pruskich (Acten der Ständetage Preußens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, wyd. M. Toeppen, t. 5, Leipzig 1886, s. 45, 234; Acten der Ständetage Preußens Königlichen Antheils (Westpreußen), wyd. F. Thunert, t. 1, Danzig 1896, s. 11, 35-36, 46-48, 141, 567; Akta stanów Prus Królewskich, t. 1, Toruń 1955, s. 133, 206-209, t. 2, Toruń 1957, s. 130-159); 1463 tenże poseł króla do legata pap. Baltazara pośredniczącego w sporze pol.-krzyżackim (DH 5, 382; Acten... unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, op. cit., t. 5, s. 81); 1466 tenże poseł króla do bpa warmińskiego (jako pośrednika w sporze z Krzyżakami), do stanów pruskich i do Bernarda Szumborskiego (dowódcy krzyżackiego, z którym uzgadnia podjęcie rokowań rozejmowych), 1467 do króla czeskiego Jerzego z Podiebradów, 1467-68 do pap. Piusa II w sprawie potwierdzenia pokoju toruńskiego z Krzyżakami, czego nie udaje się załatwić (DH 5 s. 382, 428, 445, 486, 510; CE 3 nr 112); 1469 tenże z polecenia król. obsadza zamki i miasta Warmii w związku ze sporem króla z bpem warmińskim Mik. Tungenem (Acten... Königlichen Antheils, op. cit., t. 1, s. 141); 1469 król zakazuje sądzić sprawę tegoż, swego dworzanina, który posłany został na Mazowsze i do Prus (KoścZ 15, 365); 1474 tenże uczestniczy w zawieraniu rozejmu z Węgrami w Starej Wsi (potwierdził na dok. zgodność or. z konceptem: CE 3 nr 160); 1476 i 1478 tenże poseł króla do wlk. mistrza krzyż. (Acten... unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, op. cit. t. 5, s. 285; DH 5, 669; Acten... des Königlichen Antheils, op. cit., t. 1, s. 435-436); 1479 tenże nal. do orszaku odprowadzającego królewnę Zofię wydaną za Fryderyka margr. brand. (DH 5, 682); 1483 i 1492 tenże poseł króla do ks. pomor. w sprawie Lęborka i Bytowa (Akta stanów, op. cit., t. 1, s. 206, t. 2, s. 439); 1485 i 1493 tenże śwd. dokumentów król. wystawionych na sejmach w Kole i Piotrkowie (Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa, t. 1, Kraków 1879, nr 191, 201-202); 1487 tenże poseł króla do margr. brand. (Liber quitantiarum regis Casimiri ab a. 1484 ad 1488, Teki Pawińskiego t. 2, Warszawa 1897, s. 149); 1493 tenże jednym z komisarzy króla Jana Olbrachta w księstwie głog. (F. Papée, Jan Olbracht, Kraków 1936, s. 58).

1496 Andrzej Sepieński z → Mchów [syn Jakuba, → p. 3Aa], pleb. w Królikowie i altarysta w Kryrowie [altarii patronatu Sepieńskich], odstępuje tę altarię Wojc. Przykuckiemu z Królikowa (ACC 73, 4).

1496 Stan. Sepieński ławnik w → Krzywiniu (M Krzywiń I 59, 68v); 1515 tenże egzekutor testamentu Michała [z Krobi] altarysty w Krzywiniu (ACC 91, 62v-63).

8. Cmentarzysko szkieletowe z X-XIII w., znaleziono na nim także obręcz od wiadra, kilka noży, przęślik gliniany; osobno znalezione fragmenty późnośredniowiecznych naczyń (Hensel 6, 43-44).

Uwaga: Urobione od S. nazwisko dziedziców zapisywano w średniowiecznych źródłach jako Sepieński, Sepiński, Sapieński, Sapiński. W używaniu tych drobnych oboczności nie widać żadnych prawidłowości, dlatego też nie notujemy ich przy poszczególnych osobach.

KR 4 s. 30, 33, wymienia pod 1403 i 1404 Piotra z Nagradowic Sepińskiego, ale zaszło tu nieporozumienie: w cytowanych zapiskach obok siebie występują Pietrasz [z Nagradowic] wojewodzi i [Wawrz.] Sepieński wicesędzia (KP nr 1205: Petrassium voyewodzi, Sepensky loco iudicis).

1 KR 4, 36, pisał o siedzących w S. pięciu różnych rodzinach (Nowinowie, Leliwici, Nałęcze, Jastrzębce i Grzymałowie), ale jest to oparte na nieporozumieniach: wzmianki o Leliwitach i Jastrzębcach wynikają z pomylenia tych herbów z podobną do nich Nowiną (→ przyp. 49-50), Grzymałowie albo też wynikli z pomyłki, albo nie pochodzili z naszego S. (→ przyp. 49), zaś Nałęcze nie są tu w ogóle znani.

2 Rodzina ta pochodziła najpewniej ze wspólnego pnia z dziedzicami Podlesia (Kościelnego i Wysokiego), Skoków i Przesieki w pow. gnieźn. (o nich → Rożnowo), ale nie potrafimy wskazać dokładnie pokrewieństwa (→ przyp. 15).

3 Na braterstwo Wawrzyńca i Budziwoja wskazuje wspólna transakcja z 1415-16, a na ich braterstwo z Dziersławem i Wincentym zapiski z 1410 oraz 1419 (także→ przyp. 35).

4 Okresu tego dot. też wymieniająca Wawrzyńca zapiska, w MHP s. 291, wydana błędnie pod 1423.

5 KR 4, 35, podaje, że żoną Budziwoja była Stachna, ale w cytowanej zapisce chodzi o żonę kmiecia Budza z S. → p. 3E: Mieszkańcy.

6 W 1423 Wyszak sprzedał te 3 ł., → p. 3Ab: Elżbieta.

7 KR 4, 35, uważał Mikołaja i Jakusza za prawdop. braci Dziersława i Wincentego, ale byli to najpewniej ich stryjowie (→ przyp. 3).

8 Ostatnia wzm. w księgach sąd. o Mikołaju jako żyjącym pochodzi z 31 III 1430 (KoścZ 9, 268v), ale potem udał się widocznie na Litwę: jeszcze jesienią posłował od Witolda do króla (→ p. 6), co Długosz umieszcza krótko po wypadku króla w dniu 14 X. Ponieważ nekrolog lędzki notuje zgon Mikołaja pod 1 XI (MPH 5, 498), zm. on zapewne w 1431 (choć może już 1430).

9 KR 4, 34, stwierdzał, że Anna była c. Więcoszki z Łęgu, siostrą Oswalda, a Mikołaj wszedł w posiadanie tych dóbr przez ożenek. Materiał zebrany w haśle → Łęg nie potwierdza jednak pokrewieństwa Anny i Więcoszki, a skądinąd wiemy, że Mikołaj kupił Łęg od Oswalda.

10 W PSB 36, 280, sugeruje się, że syn Budziwoja to żyjący współcześnie in. Jakub, zaś sędzia był raczej synem Wawrzyńca; po ponownej analizie całego materiału źródłowego nie widać podstaw do takiego rozdwojenia Jakuba. W S. żył zresztą wówczas in. Jakub, bratanek sędziego, syn Mikołaja. Jakubów tych mylił już KR 4, 34, nazywając sędziego Mikołajewicem.

11 W PSB 36, 280, błędnie podano, że drugą ż. Jakuba była Jadwiga (pomyłkowo odniesiono bowiem do niego przekaz z 1445 o ż. Jana z S., → p. 3Ab).

12 Załoga polegała na tym, że poręczyciele zobowiązani byli nie opuszczać umówionego miejsca (na ogół zajazdu), dopóki dłużnik nie ureguluje należności.

13 Identyfikacja owego Jakuba (Jakusza) z S. nie jest pewna, bo żył wówczas imiennik, syn Mikołaja. Zwłaszcza w drobniejszych sprawach nie ma pewności, czy chodzi o stryja czy bratanka (także → przyp. 10).

14 Na tej podstawie W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy, Warszawa 1971, s. 38, stwierdzał, że w S. dziedziczyli też Herburtowie z Fulsztyna.

15 Skoki powstały w dobrach Nowinów z Podlesia (Kościelnego i Wysokiego), którzy byli najpewniej krewnymi Sepieńskich: Jan wystąpił w 1462 jako stryj Andrzeja syna Jana Skockiego (PG 6, 117), a w 1487 jako stryj Anny c. Marcina Podleskiego, ż. Szymona Boguniewskiego (PG 10, 83); w Podlesiu Kościelnym dziedziczyli potem bratankowie Jana, ss. Mik. Sepieńskiego (→ niżej), a już sam Mikołaj w 1476 występuje w pewnym procesie jako rozjemca ze strony Marcina Podleskiego. Nie potrafimy jednak wskazać pokrewieństwa tych rodzin ani określić, dlaczego Jan nazywał się Skockim i jak Sepieńscy weszli w posiadanie Podlesia.

16 Najpewniej wówczas Sepieński stracił na rzecz Opalińskich Łęg i Bargowo, którymi potem dysponowali oni jako dobrami uzyskanymi od naszego Jana: w 1481 wymienili je z Marcinem Ponieckim za stacje król. z dóbr klasztorów w Obrze i Przemęcie (PG 9, 140v, → przyp. 18), a 1488 zapisali je Mac. Kawieckiemu (PG 10, 99v; BR 628 nr 224); 1490 Kawiecki pozwał Marcina Ponieckiego (który ręczył za wyclenie nabytych od Opalińskich dóbr), ponieważ do Łęgu i Bargowa przychodziły wciąż pozwy przeciwko Janowi Sepieńskiemu (KoścG 3, 139; → także KoścZ 17 k. 211v, 247).

17 Anna była c. Jana Gołego ze Strzałkowa [pow. kal.] i Denowa (Dynowa) [na Rusi], wd. po Filipie z Żerkowa i Niezamyśla (obecnie Zaniemyśl). Jeszcze 1467 nazywana była tylko wdową (A. Fastnacht, Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, cz. 1, Brzozów 1991, s. 110). Jej małżeństwo z Janem było najpewniej bezpotomne, miała natomiast ss. z pierwszego małżeństwa z Filipem, którzy dziedziczyli potem Rzeszów i używali niekiedy nazwiska Sepieński (tamże, s. 110 n.).

18 Stacje zostały odebrane poprzedniemu posiadaczowi, Marcinowi Ponieckiemu, bowiem bez zgody króla wymienił je z Opalińskimi na Łęg. Za konfiskatą tą krył się na pewno obdarowany Sepieński, biorący teraz odwet na byłych szwagrach Opalińskich za odebranie Łęgu (→ przyp. 16).

19 O altarii tej → Now. 1, 267. W 1498 przeniesiona została do kat. pozn., → niżej i przyp. 26.

20 W jednej zapisce mowa jest ogólnie o ss. Mikołaja (ACC 66, 126v), w innej zaś (Sent.) podaje się imiona bratanków Jana.

21 Być może tego Jakuba dotyczą niektóre z zapisek, które zebraliśmy przy osobie jego stryja Jakusza (→ wyżej i przyp. 13).

22 Współcześnie żył też in. Mikołaj (→ p. 3B) i cz. zebranych tu przekazów może odnosić się do niego.

23 Nie mógł to być Mik. Czech (→ p. 3B), bo już na sąsiedniej karcie w księdze występuje wd. po nim.

24 Była najpewniej h. Laska, → przyp. 34.

25 Przynależność Piotra do tego rodzeństwa budzić może pewne wątpliwości: nie występuje on bowiem w kilku zapiskach, gdzie wymienieni są wszyscy pozostali bracia, nie wymieniono go także w działach braterskich z 1495. Skądinąd wylicza się go jednak 1499-1500, obok Jana, Mikołaja, Macieja i Andrzeja, jako bratanka sędziego Jana (który poza Mikołajem miał tylko brata Jakuba, ale jego dzieci znamy skądinąd i Piotr na pewno do nich nie należy), a 1503 występuje obok Jana i Mikołaja jako posiadacz Kleszczewa (ale → przyp. 27). Musiał to więc być kolejny syn Mikołaja, zapewne najmłodszy i dlatego niekiedy pomijany w źródłach.

26 Altaria złączona została następnie z przeniesioną z Mchów altarią patronatu Zaborowskich (CP 18, 274).

27 Może chodzi tu jednak o braci Żerkowskich, pasierbów sędziego kal. Jana (on też miał dobra w Kleszczewie), którzy niekiedy nazywami byli Sepieńskimi.

28 W haśle → Mchy uznaliśmy Macieja za jednego z Sepieńskich, w rzeczywistości pochodził on jednak najpewniej z posiadających wcześniej Mchy Doliwów o przydomku Furman.

29 W 1517 występuje już jako ż. nieznanego bliżej Jana Radzimskiego (PG 69, 400); żyła jeszcze 1526 (PG 16, 101v).

30 Zapewne są to dzieci Jana z drugiego małżeństwa z Małg. Kąkolewską i dlatego nie wymieniono tu Ewy, pochodzącej z małżeństwa z Barbarą Tomicką, a być może zresztą wydanej już wtedy za mąż.

31 Ewa jako zm. wspomn. jest w 1553 (PG 97, 744).

32 Dziećmi Wojciecha (zm. przed 1561) z ż. Apolonii (PG 106, 898) byli Jan, Katarzyna i Regina; 1561 Jan wyjeżdżając z kraju powierzył matce opiekę nad siostrami i ich dobrami w Siernikach (pow. gnieźn.; PG 105, 355); 1562 Regina była ż. Kaspra Kruskiego (PG 106, 269v); in. zapewne Jan Sepieński w 1575 sprzedał z zastrz. pr. odkupu folw. w Siernikach (PG 21, 601v), płacił pobór z tej wsi 1580 (ŹD 155), a 1582 wspomn. został jako brat Anny, znanej 1572-82 ż. Pawła Żołędowskiego z Żołędowa na Mazowszu (PG 21, 337; PG 140, 151v). Jan Sepieński vel Siernicki z ż. Barbarą Tarnowską oraz z siostrami Anną ż. Feliksa mieszcz. w Skokach i Katarzyną panną sprzedał 1584 Sierniki (PG 22, 406v; PG 145, 654v), a oboje z ż. żyli jeszcze 1598 (NG 35, 264v).

33 W TD znajduje się zapiska wymieniająca Stanisława jako zm. już 1582 (PG 140, 172v); musi być ona błędnie datowana (skutkiem pomieszania kart?).

34 Przy postaciach Stanisława i Katarzyny widnieją po 4 herby, odpowiadające rodom ojca, matki, babki ojczystej i babki macierzystej. Przy Stanisławie są to (wg KZSz): Nowina [h. Sepieńskich], Korzbok [raczej jest to podobny, bo też przedstawiający trzy ryby, tylko inaczej ułożone, h. Krakwicz, jakiego używali Kąkolewscy, z których pochodziła matka Stanisława], Laska [babką ojczystą była zapewne Jadwiga ze Zbietki] i czwarty nierozpoznany; przy Katarzynie: Wczele [h. Włościejewskich], Poraj, Ogończyk i Łodzia.

35 Zdaje się to wskazywać na bardzo bliskie pokrewieństwo Wincentego (męża Prachny) z Jakuszem; prawdop. Wincenty był bratem Budziwoja (ojca Jakusza).

36 Współcześnie żył też in. Jan syn Mikołaja (→ p. 3Aa) i niekiedy trudno jednoznacznie ich rozróżnić.

37 Sprawowanie przez Wawrzyńca opieki nad dziećmi Wincentego zdaje się wskazywać, że był on bliskim krewnym ich matki Prachny. W → Jaskółkach występował współcześnie Wincenty, ale nie może być tożsamy z Winc. Sepieńskim, gdyż żył jeszcze w 1437.

38 Elżbieta i Piotr musieli być – jak wynika z umów podziałowych 1419-21 – bliskimi krewnymi Prachny albo jej męża Wincentego. Może pochodzili z rodziny Tarchałów (Piotr procesował się o spadek po swym stryju rodz. Tarchale, → niżej) – co zmuszałoby do przyjęcia, że z Wincentym byli spokrewnieni przez matkę (jego siostrę?) – może zaś należeli jednak do Nowinów z S. (Piotr nazwany został bratem herbowym sędziego Jakusza, → niżej).

39 Zapewne chodzi o Piotra Tarchałę tenut. w → Międzyrzeczu 1412-13 (G.Star. 49). Pochodził on ze wsi Tarchały w pow. kal., a miał też w pobliżu Wysocko i Janków Przygodzki w pow. kal.

40 Przecław i Bogusław posiadali też dobra w → Policku. Nie widać jednak podstaw, by twierdzić (jak chciał KR 4, 35), że byli ss. Wincentego z Policka.

41 Jeszcze w 1445 Przecław i Hincza byli jednymi z arbitrów w sporze Jakuba Sepieńskiego a Janem i Maciejem z S. Małego, → p. 3Ab.

42 Są to najpewniej ss. Piotra Tarchały, męża Ofki Rydzyńskiej, który był stryjem Piotra Kubaczyńskiego (→ wyżej oraz przyp. 39).

43 Są to Nowinowie, najpewniej krewni Sepieńskich, → przyp. 2 i 15.

44 Z Tarchałami spowinowacony był Jakub Karpicki, → p. 3C.

45 Dobra te kupił w 1471 Jan syn Wincentego, → wyżej.

46 Najpewniej ten sam Jan występował już 1509 z matką Elżbietą, nazwaną wtedy ż. Marcina Starołęskiego (→ niżej: Jan). Maciej nie żył być może już w 1501, kiedy to Mac. Starołęski (krewny Marcina) zabił Jana z S. Małego, → p. 3B.

47 Zapiska z PG 66 mówi o ogólnej sumie 390 grz., zaś zapiska z PG 14 o 320 grz. za samo Piotrowo (z czego wynika, że 2 ł. w Chaławach warte były 70 grz.).

48 Marcin nazwany jest tu wujem rodz. Cykowskiego, ale informacja ta nie może być prawdziwa, gdyż Marcin i matka Cykowskiego (c. Wojc. Powodowskiego, → p. 3C) pochodzili z zupełnie innych rodzin.

49 Herb Jastrzębiec (odwrócona podkowa z krzyżem) jest podobny do Nowiny (zawiasa kotłowa z krzyżem). Nie wiemy, czy do naszej rodziny odnieść można wzm. z 1609 w wywodzie szlachectwa kan. pozn. Hieronima Cieleckiego, syna Anny Gajewskiej, której matką miała być Dorota Sepieńska h. Grzymała (Receptiones 79). Prawdop. zeznający nie pamiętał już imienia ani herbu swej babki.

50 Wittyg prawdop. błędnie odczytał herb na niedużej pieczątce sygnetowej przy kwicie poborowym, gdyż Leliwa (półksiężyc z gwiazdą) przypomina nieco Nowinę.

51 Ponieważ Wojciecha nie wymienia się 1558 wśród dzieci Marcina i Magd. Międzychodzkiej, być może pochodził z innej matki.

52 W TD znajduje się także kilka późniejszych zapisek, wymieniających wciąż Wojciecha syna Marcina jako żyjącego (np. 1585 jako sługę Stan. Rydzyńskiego: WsG 19, 142); musiało tam chyba jednak dojść do pomylenia dat (wskutek pomieszania kart w księgach). Wd. po nim Kat. Witosławska, występuje 1584-92 jako ż. Jakuba Starochowskiego (TD).

53 Przypisanie tej rodziny do Nowinów zależy od niezupełnie pewnej identyfikacji używającego tego herbu duchownego Jana z synem Marcina (→ niżej).

54 Marcin kupił dobra w Komorowie 1415 i wydaje się, że nie pochodził z rodziny siedzącej tam wcześniej. Być może jest tożsamy z Marcinem z → Ceradza (Nowego i Starego), występującym 1388-1424 (procesował się on o → Niałek Mały w sąsiedztwie Komorowa). Siostrą Marcina Sepieńskiego była Więcoszka ż. Jana Jaromirskiego z Niałka (→ zapiska z 1390, → p. 3E: Mieszkańcy). W haśle → Komorowo błędnie uznaliśmy, że braćmi Marcina byli Andrzej i Mikołaj z Brodów.

55 Duchowny Jan, zapewne tożsamy z synem Marcina, nazywał 1470 swym bratankiem Jana syna Mikołaja, przy czym chodzi prawdop. o Mik. Czecha (→ niżej: Jan).

56 Wątpliwości budzi, czy rzeczywiście student z 1436 (syn Marcina) jest tożsamy z poźniejszym plebanem, który w jednym z dok. papieskich nazwany jest wszak synem Mikołaja: ponieważ jednak nie znamy w S. w poprzednim pokoleniu Mikołaja, który mógłby być ojcem naszego duchownego (odpada sędzia Mikołaj, bo miał on również dobrze znanego syna imieniem Jan), przyjmujemy, że pisarz dok. papieskiego musiał się pomylić – tym bardziej, że uznanie plebana za syna Marcina pasuje do znanych skądinąd szczegółów genealogicznych (zarówno Marcin, jak i Jan związani są z Tarchałami).

57 Siostry te pochodziły z → Sędzin, były cc. Drogosława z → Przylepek i jego ż. Anny z Sędzin. W każdym razie nie były na pewno siostrami Jana Sepieńskiego.

58 Taki sam przydomek pojawia się też współcześnie u dziedziców Podlesia Kościelnego (1487 Marcin Czech Podleski: KR 4, 6), którzy byli spokrewnieni z Sepieńskimi (→ przyp. 15).

59 Andrzej Dobrogost to bodaj brat Scholastyki, Katarzyna to jej siostra, zaś Błociszewscy to na pewno, a Konarzewscy zapewne dzieci kolejnych sióstr. Jeżeli pretendowali oni do dóbr oprawnych Scholastyki, to widocznie nie miała ona z Janem Sepieńskim dzieci.

60 Karpiccy nabyli cz. S. od Andrzeja Sędzica (→ p. 3Aa) i po nich dobra te przejęli Powodowscy; Powodowscy i Karczewscy nabyli też potem dobra nal. do potomków Wincentego, → przyp. 66.

61 W 1522 ss. Jakuba kupili od siostry swego ojca, Doroty Tarchalskiej, jej oprawę zapisaną na Tarchałach (PG 15, 464v, → Powodowo). Może to wskazywać na ich pochodzenie z rodziny Tarchałów (→ p. 3Ab), albo też na pokrewieństwo z rodziną Marcina Komorowskiego (on też związany był jakoś z Tarchałami, zaś Komorowo i Karpicko miały wcześniej wspólnych posiadaczy).

62 Pochodził z rodziny dziedziców → Rzeszotarzewa, h. Samson. Cieplucha 261, pisze pod 1485 o braciach Jakubie i Wojciechu z Powodowa, ale żadne znane nam źródła nie potwierdzają takiego pokrewieństwa.

63 O tożsamości Wojc. Powodowskiego (brata stryj. Mac. Karczewskiego) z Wojc. Sepieńskim (mężem Barbary, a ojcem Kaspra, Piotra, Wincentego i Katarzyny) rozstrzyga ostatecznie wystąpienie 1539 Michała Karczewskiego w roli stryja wspomn. Katarzyny (KoścZ 19, 183).

64 Wojciech był zapewne synem Wawrz. Rzeszotarzewskiego, zaś Maciej – synem jego brata Mac. Rzeszotarzewskiego, → Rzeszotarzewo.

65 W 1485 Barbara była jeszcze małol. (PZ 21 k. 19, 42v; → Nowa Wieś).

66 Z zapisek dotyczących tej sprawy wynika, że Powodowski i Karczewski weszli w posiadanie cz. S. należącej przedtem do potomków Winc. Sepieńskiego, → p. 3B.

67 Kasper był synem Wojc. Sepieńskiego z pierwszego, zaś Piotr i Wincenty – z drugiego małżeństwa (→ niżej).

68 W TD już pod 1547 występuje Małg. Borkowska wd. po Kasprze Sepieńskim (KoścG 9, 15); musiała tam jednak zajść pomyłka w dacie.

69 O jego działalności: J. Fijałek, Uchrześcijanienie Litwy przez Polskę i zachowanie w niej języka ludu, w: Polska i Litwa w dziejowym stosunku, Warszawa 1914, s. 81; M. Kosman, Kancelaria wielkiego księcia Witolda, SŹ 14, 1969, s. 108-109. Być może to właśnie z osobą Mikołaja wiązać nal. umieszczenie h. Nowina w kilku herbarzach zagranicznych z pierwszej połowy XV w. (A. Heymowski, Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammar, SŹ 12, 1967, s. 94; tenże, Herby polskie w brukselskim Armorial Gymnich, recte Lyncenich, SŹ 29, 1985, s. 109).