DOLINA

(Iohannes Dolinsky, 1427 de Doliny, 1429 Dolina) 5 km na SE od Sanoka.

1. 1494 in distr. san. (XVI 2200).

2. 1451 Pełka z Zahutynia oskarża Piotra Czeszykowicza z Rytarowiec właściciela D. o przekroczenie granicy i wypuszczenie bydła z obory, Piotr zarzuca Pełce przetrzymywanie koni (XI 3044-3046).

3. Własn. szlach. 1418 „Alberto de Doliny” [?] świadek dok. wydanego w Sanoku przez star. san. (CS 23 s. 1017); 1424-40 właśc. Jan Doliński (XI wg indeksu; ZDM VII 1998; Arch. Kom. Hist. XII s. 184); 1424 Jan Doliński zeznaje, że zm. ojciec jego Iasch sprzedał Piotrowi z Wiśnicza (Kmicie) kaszt. lub. (czyli przed r. 1401) wieś → Postołów za 300 grz. (XI 88); Jan Szafrot z Trześniowa winien jest Janowi Dolińskiemu 110 grz. Jeśli nie zapłaci w terminie, Doliński dopłaci 82 grz. i wejdzie w posiadanie wsi Trześniów [wzgl. sołectwa, jak sądzi H. Polaczkowna, Trześniów s. 5-6] (XI 110, 173b); 1425 Mikołaj Czeszyk z s. Janem zobowiązuje się dać Janowi Dolińskiemu za 30 grz. zastaw na wieś Bukowsko [? może Buków] (XI 113); 1426 król powierza Janowi Dolińskiemu osadzenie na pr. niem. magd. ruskiej wsi Nowosielce w z. san. (ZDM VII 1998); 1429 Paweł z Pobiedna (?) i Jan Doliński „heredes de D.” (XI 317); 1430 Piotr Smolicki gwarantuje Janowi Dolińskiemu zwrot długu 180 grz. intromisją we wsie → Targowiska i Łężany (XI 378); 1432 Jan Kmita z Bachórza zobowiązuje się zapisać Janowi Dolińskiemu 10 grz. długu na wsi Zasław do pieniędzy już zapisanych (XI 529); 1433 Anna ż. (Jana) Dolińskiego w sprawie z Tomkiem z Pakoszówki o 20 grz. macierzyzny (XI 541, 546); Jan Doliński zapisuje ż. swej Annie 80 grz. na wsi i sołectwie D. (XI 549); Tomko z Pakoszówki wpłaca na ręce Jana Dolińskiego 8 grz. jako piątą część macierzyzny za siostrę swą Annę ż. Dolińskiego, który winien ją przyprowadzić do sądu celem pokwitowania pod karą 20 grz. i intromisji w wieś swą D. Anna kwituje Tomka z całej macierzyzny (XI 552, 554); 1435 Fryderyk (z Jaćmierza) zastawia Janowi Dolińskiemu za 15 grz. wieś Wielopole (XI 698); Mikołaj z Wiśnicza kaszt. przem. zastawia Janowi Dolińskiemu za 410 grz. wsie Ruszelczyce i Iskań (XI 711); 1436 Jan Skałuba przedmieszczanin san. pozywa Jana Dolińskiego o 26 grz. dot. sołectwa w Ruszelczycach (XI 806, 854, 864, 881, 884); 1439 Jan Doliński zapisuje ż. swej Annie 100 grz. na połowie swych dóbr (XI 1167); kmiecie z Olchowiec ręczą za zapłacenie Janowi Dolińskiemu 14 grz. i 3 gr (XI 1206), 6 grz. (XI 1233) i innych kwot (XI 1289, 1327, 1328); 1440-41 Anna ż. Jana Dolińskiego odstępuje od zapisu jej oprawy na wsi D., którą mąż jej sprzedaje Piotrowi z Rytarowiec za 200 grz. (XI 1277, 1338); 1440-88 Piotr Czeszykowicz z Rytarowiec, 1449-52 podczaszy san., 1452-88 podkomorzy san. (XI, XVI wg indeksu); 1441-43 Piotr Czeszyk z Rytarowiec zapisuje ż. swej Annie 600 grz. na połowie Rytarowiec, Dąbrówki i D. (XI 1337, 1660); 1441 Jan Doliński kupuje od Mikołaja Kmity z Wiśnicza za 1000 grz. wsie Ruszelczyce, Iskań i Ruską Wieś (XI 1343); 1445 Piotr Czeszykowicz ręcząc Piotrowi Smolickiemu za Jana Kuropatwę na 42 zł, gwarantuje zapłatę intromisją w wieś D. (XI 2012); 1456 tenże z innymi ręcząc Annie wdowie po Radwanie za Mikołaja Pieniążka na 150 grz., gwarantuje zapłatę intromisją w wieś D. z młynem (XI 3335); 1459 tenże zapisuje ż. swej Elżbiecie 200 grz. na tej połowie wsi m.in. D., na której nie był zrobiony zapis dla pierwszej żony (XI 3493, 3507); 1465 tenże będąc winien Janowi Tarnawskiemu 20 zł, zobowiązuje się dać za 40 zł intromisję w wieś D. (XVI 240); 1478 tenże ręczy Janowi Tarnawskiemu na 30 grz. za Jana i Stanisława z Sobnia pod gwarancją intromisji we wsie D. i Dąbrówka, które będą zwolnione, jeśli da intromisję we wsie Postołów i Wola Postołowa (XVI 1295, 1296); tenże gwarantuje Mikołajowi Czarnockiemu zwrot 15 zł węg. intromisją w 2 kmieci w D. (XVI 1301); 1479 tenże zapisuje ż. swej Elżbiecie 200 grz. na czwartej części wsi m.in. D. (XVI 1373); 1480 tenże zapisuje ż. Elżbiecie 200 grz. na połowie wsi D. i Dąbrówka i na całym dworze (XVI 1405); tenże gwarantuje s. swemu Henrykowi zapłatę 50 zł węg. intromisją w wieś D. (XVI 1436); 1483 Piotr podkom. gwarantuje szl. Mikołajowi Kościejowi wypłatę 50 zł posagu za córkę swą Dorotę intromisją w wieś D., następnie w jej połowę z wyjątkiem młyna (XVI 1606, 1607); 1492-96 właśc. Piotr podkomorzyc s. Piotra (XVI wg indeksu); 1492-94 Piotr z Rytarowiec zapisuje ż. swej Małgorzacie córce Mikołaja z Morawska, 300 zł węg. na m.in. połowie wsi D. (XVI 2047, 2200); tenże za zgodą matki Elżbiety ręczy Bartoszowi Mrochowskiemu za Stanisława Pieniążka na 85 grz. intromisją w wieś swą D. cum omni iure et wszor pro curia, z młynem i tym co sam posiada (XVI 2071); 1496 Piotr podkomorzyc gwarantuje porękę intromisją w wieś D. (XVI 2335); 1498-1508 właśc. Małgorzata wdowa po Piotrze podkomorzycu (XVI wg indeksu; ŹD XVIII s. 118); 1498 Małgorzata zastawia część swej oprawy na wsiach D. i Dąbrowa za 5 grz. Janowi Szuszowskiemu (XVI 2452); 1508 Małgorzata płaci pobór z działu swego w D. i Dąbrówce (ŹD XVIII s. 118 błędnie jako ż. podkomorzego); 1515 3 ł., młyn 6 gr (ŹD XVIII s. 150); 1523 podymne 8 gr (AS I 21 k. 100); 1526 4 ł., karczma (AS I 21 k. 418); 1530 4 ł., młyn (AS I 21 k. 515); 1536 4 ł., młyn (AS I 21 k. 564); 1552 9 col., młyn 2 koła, pop (AS I 21 k. 1021).

Mieszkańcy: 1434 Iwan (XI 617); 1437 Nyelepka (XI 1002); 1476 Fyedko (XVI 1193); 1478 Lewko, Chomycz (XVI 1301).

4. 1433 Jan Doliński zapisuje ż. swej Annie 80 grz. na wsi i sołectwie D. (XI 549).

5. 1429 pop (badko) Jana Dolińskiego (XI 340); 1552 pop (AS I 21 k. 1021).