STRÓŻNIA

(1446 Stroznia) góra w Sanoku, dziś zwana Aptekarką, z kopcem A. Mickiewicza.

1446 królowa Zofia, potwierdzając orzeczenie komisarzy przez siebie wyznaczonych dla rozstrzygnięcia sporu między radą i pospólstwem miasta Sanoka a Tomaszem Skonczewiczem, mieszczaninem, o ogród na górze Stroznia, położony blisko miasta, przyznaje ten ogród miastu (Borzemski s. 24-25); 1852 plan katastralny miasta podaje nazwę tej góry Struszyna Góra (Muzeum Hist. w Sanoku).