WROCZEŃ

(1453 Wroczen, 1494 Wroczen Dzyal) góra między wsiami Pakoszówka, Falejówka i Srogów Górny, 501 m.

1453 według aktu podziałowego góra W. należy dziedzicznie do dóbr Jurowce (XIX 3139 s. 706); 1494 rozgraniczenie między wsiami Pakoszówka i Lalin Ruski Klemensa Pakoszowskiego, Mikołaja Szyroczki i Pawła Pakoszowskiego a Falejówką Jana Dedeńskiego, prowadzone przez szczyt góry zw. Wroczen dzyal, gdzie usypano kopiec narożny (XIX 3139 s. 707); 1539 rozgraniczenie między wsiami → Pakoszówka i Lalin Ruski Jana i Piotra Pakoszowskich a wsiami → Jurowce, Srogów Górny i Raczkowa Jana i Jerzego braci Humnickich i ich bratanków, podczas którego wspomniany jest starszy akt o wycięciu przez Pakoszowskich 33 dębów w lasach zw. Wroczen, należących do Humnickich, oraz akt z r. 1453, oraz przytoczony akt z r. 1494. W akcie rozgraniczenia stwierdza się, że góra W. należy do różnych właścicieli: połowa wschodnia do Falejówki, a połowa zachodnia do Pakoszówki i Lalina. Na szczycie góry W. komornik stwierdza istnienie starszych kopców granicznych (XIX DCCCLXXXIV, 3139).