BARANÓW

(1250 Baranów, Baronaw, 1323 Luchsberch?) 1,5 km na SE od Kępna.

1. 1250 villa (Man. 285, 4); 1426 n. oppidum (BC 3261, 1; Nies. 5, 73); 1563 pow. ostrz. (ŹD 310); 1635 par. B., dek. ostrz. (VO 79).

3. 1670 – 12 ł. (VB 168, 767).

4. 1250 kl. w Staniątkach odstąpił kl. w Ołoboku B. z Grębaninem, które otrzymał od Racławy wdowy po kaszt. Klemensie (Man. 285, 4); 1253-1329 własn. kl. w Ołoboku (Wp 311, 1095); 1426 m. Baranów z Grębaninem, Łęką i Osinami do Kępińskich (BC 3261, 1); 1467 Małg. z Wieruszowa sprzedała Janowi Kępińskiemu z B. za 1000 grz. miasto i fortalicję B. oraz Chobanin, Kąty, cz. w Naramicach i Cieszęcinie, dom w Wieluniu z ogrodem i 2 mł. (GW 1, 157, → Wieruszów); 1470 tenże Jan zapisał ż. Barb. z Bnina 700 grz. na 1/2 m. B., 1/2 mł. wodnego, całej fortalicji, 1/2 bydła, 1/2 sadz., całych wsiach: Krążkowy i Mirków, młynie k. Mirkowa i sadz. Osiny (GO 2, 119); 1488 ta odstąpiła po śmierci męża 1000 grz. na dobrach B., Krążkowy i Mirków Zofii z Kalinowej, ż. Tom. Kępińskiego (MS 1, 1902); 1490 Andrzej z Wieruszowa spłacił Zofię z 1/2 m. B., 1/2 sadz., ½ mł. całego folw. i fortalicji, z wsi Krążkowy i Mirków, z sadz. Osiny i sadzawki w Krążkowach i zostawił to wszystko oprócz sadz. w Krążkowach Kośmiderowi z Gruszczyc za 500 grz. (ZO 1, 21-22); 1493 Dobrochna z B. zastawiła Świbę (BC 3261, 28); 1497 → Donaborów; 1499 Andrzej z Wieruszowa i B. sprzedał ż. Małgorzacie za 350 grz. z pr. odkupu 1/2 B., 1/2 sadz. i młyna, całą fortalicję, sadz. Osiny, wsie: Krążkowy, Grębanin Duży i Mały (GO 3, 14).

5. 1426 oppidum (BC 3261, 1); 1435 burm. Tomek i rajca Bartek (GO 1, 79); 1458 wójtostwo w B. (GO 1, 253); 1556 przywilej na jarmark (MK 89, 109).

6. 1458 młyn „Zakantho” (GO 1, 253); 1463 młyn pod zamkiem (GO 2, 53); 1638 za miastem stary kościółek ś. Wojciecha z własnym uposażeniem, w mieście kościół ś. Andrzeja ap. i Wawrzyńca męcz.; 1651 plebanowi z łanu po ćw. żyta i owsa; 1670 do parafii miasto i 4 wsie, pleban miał 4 pola pomiędzy rolami mieszczan (VB 131, 168, 767-768).

7. 1473-1521 SRS 13, 143, 194; 14, 584; MS 3, 326; 4, 12835.

P. Wł. Fabisz, Kronika parafialna baranowska. Wrocław 1853.

8. 2 grodziska nieustalonego typu (Hens. 1, 16).