BARYCZ

(1305 Baritz, Barycz) prawoboczny dopływ Odry i las.

1305 wsie późniejszego dek. ostrz, leżały w Polsce (tzn. Wielkopolsce), z tej strony rz. B. (LFV 70); 1420 Biskupice Zabaryczne znajdowały się za lasem B. (AC 1, 1560); ok. 1450 źródła rz. B. w lesie między kl. w Ołoboku i m. Ostrzeszowem, rzeka oddzielała diec. gnieźn. od wrocł. (DH 1, 18).