CZARNOŻYŁY,

pierwotnie Czarneżołny (1411, 1454 Czarneszolny, Czarnezolny) 7 km na N od Wielunia.

1. 1493 pow. wiel. (MS 2, 124); 1499 par. C, adkt wiel. (Pat. 1958, 283).

3. 1511 dzies. z 25 1/2-27 1/2 ł. kmiec. abpstwu po 1 wiard. oraz mierze

żyta i owsa, dzies. z pustek sprzedano za 1 grz. (VG 389, 392); 20 ł.; 1518 – 20 1/2 ł.; 1552 – 33 kmieci z karczmarzami, 2 ł. sołt.; 1553 – 11 ł. (ŹD 211, 294); 1520 – 2 ł. pleb. (Ł 2, 135).

4. 1454 Jan z Kalinowej odstąpił matce Nowojce za zrzeczenie się posagu i wiana: Cz., Okalew, Sokolniki, Pichlice, Krzyworzekę, Pątnów, połowę soli i wszystkie pieniądze z cła w Kamionie, całe cło w Szczytach oraz połowę miar z młyna końskiego w Wieluniu (MC 207); 1493 Jan, s. Jana z Kalinowej, zabezpieczył 1000 grz. wiana i posagu matce Dobrochnie na Cz., Strobinie, Czernicach, Wielgiem i Okalewie w Wieluńskiem i na dobrach w Kaliskiem (MS 2, 124, 126); 1520 plebanowi dzies. snop. z folw., od 2 wolnych kmieci i sołtysa 21 gr, od 4 karcz, i 2 zagr. meszne po 1 gr, abpowi dzies. snop. z ról os. (Ł 2, 135-136).

6. 1411 kościół (Pat. 1958, 238); 1494 pleban Piotr (AC 2, 868); 1520 kościół ś. Bartłomieja, do parafii tylko Cz. (Ł 2, 135).