CZASTARY

(1403 Czastary, Czyestari, Czistari, Castari, Czaschary) 12 km na E od Wieruszowa.

1. 1499 par. Cz., adkt wiel. (Pat. 1958, 282); 1511 pow. wiel; 1552 par. Sokolniki (ŹD 210, 298); 1564 starostwo wiel. (MKL 181).

3. 1468 → niżej; 1511 – 9 ł.; 1518 – 10 ł.; 1552 – 20 kmieci, 5 ł. sołt. i młyn sołt.; 1553 – 8 ł. kmiec. (ŹD 210, 298); 1520 – 2 ł. pleb. byli zagr. i chał. (Ł 2, 149); 1564 – 24 kmieci na 24 ł. płaciło po 41 gr i w naturze, robili po 2 dni w tygodniu, 2 karcz., sołtys na 6 ł., lasy nie dawały żadnych pożytków (MKL 181).

4. 1468 Dobrochna, wd. po Janie z Kalinowej, sprzedała Rafałowi z Kierzna za 70 grz. otrzymaną w posagu połowę Cz., tj. 7 ł. os., z czego 6 ł. należało do 3 kmieci, a siódmy do jednego (GW 1, 184); 1511 wieś król. dawała abpowi dzies. 2 donice miodu (VG 388); 1552, 1564 król. (ŹD 298; MKL 181).

5. 1403 Mik. Sculda, prawdop. sołtys (MK 64, 120, zob. K 8, 163); 1461 Jadwiga, wdowa po sołtysie Janie Suldzie, sprzedała za 12 grz. 1/2 ł. sołt. z młynem, karczmą, łąką i przynależnościami (GW 1, 72), 1462 sprzedała za 12 grz. 1 1/2 ł. Janowi i Pawłowi sołtysom w Cz. (GW 1, 90-92); 1499 prac. Albert Łysek sprzedał 1/2 ł. z sołectwa za 4 grz. Andrzejowi, sołtysowi w Cz., który pożyczył od Piotra Kołaczka, innego sołtysa z tejże wsi, 4 grz. na kupno tej ziemi, a na wyprawę mołdawską 6 fl. Do czasu spłacenia długu miał odstąpić czynsz z młyna czastarskiego – 6 miar żyta (GW 2, 126-127).

6. 1459 parafia (OW 1, 5); 1460 pleban Stanisław (AC 2, 821); 1520 kościół Narodzenia NMP, patr. król., do parafii 2 wsie, pleban z Cz. obsługiwał par. Sokolniki (Ł 2, 149-150).

7. 1499-1571 GW 2, 122; MS 4, 15207; 5, 2469 i 4334.