KNIATOWY

(1294 Konyatovi, Kniatowii), osada opustoszała w średniowieczu, dziś 14 km na E od Wieruszowa.

1294 Dudel z K. brał udział w złupieniu dóbr abpa (Wp 722); 1564 pusta dziedzina w gruncie czastarskim do starostwa wiel., uprawiali ją kmiecie z Łyskorni, płacąc rocznie 6 rączek miodu (MKL 182); XIX w. par. Czastary (SG 4, 193).