KOCINKA,

pierwotnie Trzebcza (ok. 1470 Trzebieżą, Trzebcza) prawoboczny dopływ Liswarty.

Ok. 1470 Prusiecko i Mykanów z mł. nad rz. T. (D 3, 156, 334); 1564 młynik na T. k. Wąsosza (MKL 172); 1633 n. rz. T. (K 7, 187).