KONOPNICA

(1391 Conopnicza, Konopnicze) 23 km na NE od Wielunia.

1. 1420 par. Osjaków (BC 3304, 96); 1511 pow. wiel. (ŹD 211).

3. 1511 – 4 ł., 1518 – 7 ł.; 1552 – 13 kmieci z 1 karcz., młyn, kuźnica odbudowana na miejsce pogorzałej; 1553 – 3 ł. (ŹD 211, 289).

4. 1391 Stogniew z K. był br. Pietrasza i Mikołaja z Bębnowa (ZS 1, 27); 1399 sprawa Stogniewa, Włodka, Dersława, Floriana i Piotra z K. przed sądem w Szadku (ZS 2, 113); 1413 Andrzej i Jan z K. podzielili się dobrami w K., Bębnowie i Woli (→ Szynkielów) oraz młynem (Frag.); 1417 Jan z K., zw. Konopką z Trzebicznej, sprzedał 1 ł. w Trzebicznej za 20 grz. (GS 3, 399); 1441 Jachna, ż. szl. Jana Wilka z K. (ZS 11, 18); 1459 Mik. Zabliczki z K. potwierdził odbiór 20 grz. posagu ż. Anny (BJ 5012, 553-554), 1461 kupił od br. Jana jego części w K., Bębnowie i Woli (GW 1, 76), wziął w zastaw od Wichny 3 1/2 ł. w Woli (GW 1, 143), a 1462 od Stanisława z K. młyn w K. (GW 1, 81); Jan, s. Wilka z K. zastawił 2 ł. w Bębnowie (GW 1, 83); 1484 Jan Kroczowski, h. Jastrzębiec, kupił K. i nazwał się Konopnickim (BC 3304, 96); 1498 Mik. Konopnicki był prokuratorem szl. Bartłomieja z K. (GW 2, 82), kupił za 200 grz. od tegoż Bartłomieja, swego br. stryjecznego, jego części w K., Bębnowie i Woli (GW 2, 85), 1499 pożyczył od Jana Kroczowskiego z K. 10 grz. pod zastaw 1 ł. w Woli (GW 2, 103); 1500 Stanisław i Mikołaj z K., her. z Wierzchlasu, pożyczyli 20 fl. pod zastaw roli w Chotowie (GW 2, 140, por.); 1514 Andrzej Konopnicki otrzymał przywilej na cło mostowe w K. (MS 4, 2203); 1520 dzies. snop. wartości ok. 3 grz. z ról kmiec. os. i opust. kanonikom wiel., z folw. plebanowi w Osjakowie, byli zagr. i chał. (Ł 2, 99, 131, 132); 1552 Andrz. i Jak. Konopnickich (ŹD 289).

6. 1552 abp zatwierdził erekcję i uposażenie kościoła w K., który był poprzednio filią par. Osjaków (MDP).

8. Grodzisko stożkowate (Kam. 112-114).