STROJEC,

pierwotnie Stradziec (1236-49 Zstracecz, Stradzecz) 20 km na S od Wielunia.

1. 1499 par. S., adkt wiel. (Pat. 1958, 282); 1511 pow. wiel. (ŹD 212).

3. 1511 dzies. abpowi z 11 1/2-12 1/2 ł. po 1 wiard., mierze, żyta i owsa, dzies. z pustek sprzedano za 1 grz. (VG 390, 392); 11 ł.; 1518 – 11 1/2 ł.; 1552 – 21 kmieci z karczmarzem, kuźnica; 1553 cz. J. Praskiego 12 ł. (ŹD 212, 294); 1520 – 2 1/2 ł. pleb., byli zagr. (Ł 2, 123).

4. 1236-49 prep. Jan z Rudy zapisał kl. na Piasku we Wrocławiu Ganę i cz. S. (R 480); 1401 Bieniasz Wierusz miał nadać paul. wieruszowskim 2 ł., 2 karcz, i in. w S. (DP 47 fals.); 1411 Jakusz ze S. (GS 1-2, 219); 1463 sprawa między Kowalskimi z Praszki o zapis na Michałowie i S. (GW 1, 106); 1473 Jan z Praszki (zob.) odstąpił chor. wiel. Wieruszowi m.in. 1/3 S. (MS 1, 1088); 1497 Jan Garnisz otrzymał od króla dobra Anny Praskiej i jej męża Marka w Praszce i S., skonfiskowane za niestawienie się na wojnę (MS 2, 1012); 1520 dzies. snop. z ról os. i opust. abpowi (Ł 2, 123); 1552 własn. 2 Praskich i 4 kmieci kl. wieruszowskiego (ŹD 294).

6. W I poł. XV w. była parafia; 1520 kościół ś. Katarzyny, do parafii tylko S. (Ł 2, 123); 1545 dożywocie na młynie król. w S. (MS 4, 21779).