STRZEGOWA

(1455 Strziigowa, Strzygowa), lewoboczny dopływ Baryczy.

1455 Mik. z Olszowej nadał J. Plaskocie bór pomiędzy Parczyną a S. (GO 1, 234); 1486 Mik. Leszyonowski z Rojowa odstąpił brzeg stawu zw. Kitlowski na rz. S. (GO 2, 218); 1547 torrens S.; 1722-31 fluvius S. pomiędzy Olszyną, Rojowem a Kobylą Górą (K 5, 359).