MAŁUSZE BŁOTNE

(1382 Malussa – ZDM4, 1064; 1388 Malusza – SP 8, 4929; 1401 Utraque Maluscha – ZK 3 s. 289; 1406 Malusse – ZK 311 s. 58; 1407 Mangna Malusse – ZK 311 s. 58; 1410 Maluszye – ZK 5 s. 207; 1415 Magna Malussa – ZK312 s. 71; 1416 Malussa dicta Thassowa – ZK 312 s. 112; 1418 Magna Malusza – ZK 312 s. 160; 1420 Tassowa Wolija – ZK 312 s. 192; 1432 Thassowa Wola, Thaschowa Maluscha – ZK 312 s. 423, 444; 1434 Malussa Magna – ZK 312 s. 466; 1436 Maiora Malussa – ZK 312 s. 17; 1439 Maluscha Thassonis – GK 6 s. 293-4; 1440 Malushicze – GK 6 s. 363; 1455 Thassowska Malusza – GK 12 s. 561-3; 1458 Thaschowi Malusche – GK 14 s. 53; 1460 Thassowszka Maluscha – GK 14 s. 328; 1464 Maluscha Thasschowka – ZK 314 s. 211; 1466 Maluschicze – ZK 16 s. 358; 1467 in Maiori Malusche – ZK 260 s. 136; 1470-80 Maluschie, Malusze Blothne – DLb. 3 s. 151, 154-5; 1471 Malusche Thaszowska – ZK 314 s. 288; 1475 de Malusche Superiori – ZK 314 s. 298; 1480 Malusche Czeschkowska – ZK 316 s. 15; 1489 Thaschawa alias Malyscha – RP k. 134r; 1491 Taszaw alias Małysza – RP k. 160r; 1500 Blothna Maluscha – GK 27 s. 1078; Trina Malusche – ZK 316 s. 209; 1511 Maluszycze – ZK 316 s. 304; Blotno – MS 4, 22686) dziś Małusy Wielkie, 14 km na E od Częstochowy.

1. 1444, 1489, 1547, 1581 pow. lel. (GK 8 s. 1041; RP k. 134r; MS 4, 22686; ŹD s. 77); 1470-80 par. Mstów (DLb. 3 s. 154-5).

2. 1418, 1441 łąka Naponicze [Na Poniku], Ponik → p. 3a; 1418 łąka Borkowska → p. 3a; 1418, 1518 łąka Kobylniki, Kobylnik → p. 3a; 1432 gaj w Taszowych M. → p. 4; 1459 gaj przed wsią, łąka Nadolnia, rola zw. Krawczowska, łan Siedlecki → p. 3a; 1470 przegroda siedliska Paszyczyńskiego → p. 3a; 1470-80 M. graniczą z Kobyłczycami (DLb. 3 s. 151); 1506 łan kmiecia Kitli i łan opust. położone na końcu wsi M. Błotne i Małusze Pośrednie (ZK 316 s. 266); 1511 łąka zw. Żurawka poniżej wsi Błotne M. (ZK 316 s. 311); 1513 wspólne pastwisko czyli błonie, sadzawka na łące Tomasza w Błotnych M. → p. 3a; 1514 → p. 3a; → p. 6; 1515 łąka zw. Żydowska poniżej wsi Błotne M. → Małusze Stare p. 3a; 1518 wielki las, łąka Kloszowska położona przy sadzawce zw. Błota, sadzawka Błotne → p. 3a; 1522 Jan Stajenny z Błotnych M. występuje o oddalenie oskarżeń wysuwanych przeciw niemu przez Samsona z Koskowic o wypasanie łąki zw. Karczemna, leżącej pomiędzy dwiema wsiami M.; 1529 łąka zw. Karczemna położona pomiędzy dwiema wsiami M. (ZK 317 s. 226, 429); 1529 nawsie (villagium), łan opust. za Błotem, łąka u Kotowca ciągnąca się do grobli i roli oraz łąki Kitlińskiej → p. 3a; 1545 kopce narożne Zawady i M. Błotnych oraz M. Błotnych i Kobyłczyc, droga z Mokrzeszy do M. → Kobyłczyce p. 2; 1546 na granicy Małusz Średnich i M. Błotnych z → Kobyłczycami [p. 2] leżą: Dupna Góra [dziś góra Dupnica – Jura Krakowsko-Częstochowska. Mapa turystyczna w skali 1:50000, Kr. 2001], dąbrowa Osiny, dół Glinianki, droga z Kobyłczyc do M., Wodociecza, zarośla dębowe zw. Zaglińcze; 1570 droga z Krakowa na Śląsk i do Wielkopolski przez Miechów, Żarnowiec, Lelów, M. Błotne, Małusze Średnie i Krzepice (LDK s. 66).

3. Własn. szlach. -a. Sprawy własnościowe. 1381-2 Tasz z M. podsędek pow. olsztyńskiego [z ramienia ks. Władysława Opol.] (ZDM 4, 1061, 1064); 1382-1407 Piotr, Piotrasz Taszowic z M. Wielkich s. Tasza (ZDM 4, 1064; SP 8, 4929; ZK 311 s. 37, 39, 40, 58); 1400-28 Dobiesław dz. M s. Tasza (Metryka UK 1 s. 44; ZK 312 s. 328, 362, 368; 146 s. 100, 183); 1401 → Małusze Stare p. 3a.

1406-22 Mikołaj Szczypka (Stipca) z M. i Żurawia 1422, mąż Anny 1418-21 (ZK311 s. 26, 32, 33, 37, 40-1, 61; 312 s. 94, 146, 149, 186, 189, 204; 5 s. 207, 218: GK 1 s. 728, 734); 1407 Piotr z M. Wielkich zastawia za 14 grz. gr pras. Pielgrzymowi z Żurawia 3 kmieci w M. Wielkich (ZK 311 s. 58); 1415 Pielsz z Żurawia zastawia za 10 grz. Wawrzyńcowi z Lipnika 3 kmieci w Wielkich M. (ZK 312 s. 71); 1416 Mik. Szczypka z M. zastawia za 12 grz. Mikołajowi z Piasków łan w M. (ZK 312 s. 94); Pielsz z Żurawia zastawia na rok za 14 grz. Wawrzyńcowi z Lipnika 3 kmieci, czyli źreb w M. Taszowych (ZK 312 s. 112); 1418 Piotr pleb. z Lelowa uzyskuje sądownie na Mik. Szczypce z M. 10 stogów żyta, 11 korcy żyta wymłóconego, 6 korcy owsa miary wierzchowatej, 5 1/2 korca orkiszu miary wierzchowatej, 5 korcy jęczmienia miary wierzchowatej, 4 korce tatarki [gryki] miary wierzchowatej, 1 miarę pszenicy, 1 korzec grochu miary wierzchowatej i 10 grz. z tytułu szkody (ZK 312 s. 146-7); Mik. Szczypka wraz z żoną [Anną] z M. zastawia na rok za 12 grz. Dobkowi z Żurawia 3 łąki w M.: Naponicze, Borkowska i Kobylniki (ZK 312 s. 149); Dobek z Żurawia zobowiązuje się uwolnić Mik. Mrukowi czwartą cz. dziedziny w Wielkich M. i Małych M. (ZK 312 s. 160 zp.).

1420-47 Piotr z Taszowych M. i Pośrednich Małusz (ZK 312 s. 192, 496; 313 s. 6, 209, 211, 221, 286, 373, 378; GK 4 s. 428, 432; 8 s. 388, 418, 466, 501); 1420 [Piotr z M. i Kuchar] s. Jakusza z M. sprzedaje za 150 grz. Piotrowi z Taszowej Woli cz. dziedziny po matce w M. Taszowych (ZK 312 s. 192); 1421 Anna ż. Mikołaja [Szczypki] z M. oddala sądownie roszczenia Dziada, Francza, Polirasza i wd. Machny mieszczan z Mstowa o 22 grz. poręki za zm. Dobka, jej byłego męża (ZK 312 s. 204); 1422 Mik. Szczypka z Żurawia i M. przeciwko Gizie z Żurawia o to, że sam z dwoma wspólnikami zabrał mu kmieci w Żurawiu i 3 zwierzęta pociągowe tamże (GK 1 s. 728, 734).

1423-39 Stanisław Tasz, Małuski z M. Taszowych s. Piotra Tasza z M., br. Katarzyny, bratanek Dobiesława, w 1. 1439-45 niegdyś z M. (GK 2 s. 96, 105, 115, 122, 147, 158, 179, 686, 689; 6 s. 293-4, 353-4, 357; 7 s. 963; 9 s. 163; OK 4 s. 602; ZK 312 s. 291, 360, 362, 368, 421-3, 476, 486; 313 s. 5, 17-8, 45, 56, 64, 113, 221).

1423-8 Mikołaj Krzywos Kaliński z Kalinic [ziemia sier.] i M., mąż Elżbiety (GK 2 s. 96, 678; ZK 312 s. 360, 362, 368; 146 s. 100); 1423 Mik. Szczypka [z Żurawia i M.] w sprawie z Piotrem Gizą [z Żurawia] o 2 ł. w Żurawiu, tj. Pałoszowski i Świętkowski (GK2 s. 35); Bogufał z Piasku zastawia za 12 grz. Annie ż. Ady mieszcz. z Mstowa, c. Pielsza z Żurawia 2 ł. czyli źreby w M. (ZK 312 s. 236); Pielgrzym z Żurawia odstępuje na 6 lat Annie z M. cz. dziedziny w Żurawiu (ZK 312 s. 291); Stanisław z M. przeciwko Mik. Krzywosowi Kalińskiemu z Kalinie [ziemia sier.] o to, że bezprawnie wwiązał się w dziedzinę Stanisława w M. (GK 2 s. 96, 105, 115, 122, 147, 158, 179); 1425 Stanisław s. Tasza z M. puszcza wolno Jaszka z M. ze sprawy o 2 ł. w M. (ZK 312 s. 291).

1427-34 Klemens Skóra z M. sołtys z Siedlca (ZK 312 s. 328, 374, 421-2, 457, 466, 496); 1427 Wawrzyniec z M.1Być może tożsamy z Wawrzyńcem z Lipnika posiadającym w zastawie od 1413 r. cz. M (GK 2 s. 686); 1427 Anna c. Pielgrzyma z Żurawia, ż. Ady z Mstowa odstępuje za 10 grz. Dobiesławowi prebendarzowi z Chrząstowa [ziemia sier.] 3 łany, czyli źreby w M., które ma w zastawie; Dobiesław dz. M. prebendarz w Chrząstowie zastawia za 35 grz. Klemensowi z Siedlca 3 łany, czyli źreby w M., które ma od Anny ż. Ady z Mstowa (ZK 312 s. 328); 1428 Mikołaj z M., niegdyś z Kalinie w sprawie z Dobiesławem prebendarzem z Chrząstowa i jego bratankiem Stan. Taszem z M. o to, że nie dali mu wwiązania do cz. dziedziny w M., którą uzyskał na sądzie wiecowym, a którą Dobek dzierżył bezprawnie przez wiele lat, i 30 grz. szkody (ZK 312 s. 360, 362, 368); tenże przeciwko Dobkowi prebendarzowi o cz. dziedziny w M. bezprawnie posiadaną przez Dobka, do której Dobek zgłasza bliższość, i o wnuczkę Mikołaja Wichnę bezprawnie przetrzymywaną przez Dobka (ZK 146 s. 100); Dobek prebendarz z Chrząstowa w sprawie z Wojciechem z Piasku o 1 1/2 ł. w M. (ZK 146 s. 183); 1429 Jaszek ze Skowronowa wraz z ż. Anną zastawia za 11 grz. półgr Klimaszowi sołtysowi z Siedlca łan roli, czyli źreb osiadły w M. Taszowych (ZK 312 s. 374).

1432-41 Elżbieta z M. wd. po Mik. Krzywosie z Kalinie i M. Taszowych (ZK 312 s. 422-3; 11 s. 503, 534-5; GK 1 s. 473, 492, 525, 542, 566, 582; SP 2, 2900, 2997, 3000-1, 3019; SP 7/2, 776-9); 1432 Stanisław s. Piotra z Taszowych M. sprzedaje za 200 grz. Klimaszowi sołtysowi z Siedlca połowę dziedziny w Taszowych M. (ZK 312 s. 421); Stanisław z Taszowych M. i Klimasz sołtys z Siedlca zobowiązują się wspólnie zapłacić Elżbiecie wd. po Mik. Krzywosie z Kalinie na ręce Zakliki z Bodziejowic 18 grz. pod rygorem zastawienia mu ich cz. dziedzin w M. Taszowych (ZK 312 s. 422); taż Elżbieta rezygnuje ze swych praw do cz. dziedziny na rzecz Stanisława z Taszowej Woli (ZK 312 s. 423); Jaszek ze Skowronowa zastawia za 11 grz. Dziersławowi z Żurawia osiadły łan roli z kmieciem w Taszowych M. (ZK 312 s. 444).

1434-43 Więcsław Rokita z M., mieszcz. z Brzeźnicy [ziemia sier.], mąż Katarzyny z M. (ZK 312 s. 486; 313 s. 17-8, 45, 56, 64, 211); 1434 Katarzyna ż. Więcsława Rokity mieszcz. z Brzeźnicy rezygnuje na rzecz Stanisława z M. z dóbr dziedz. po ojcu i matce w M. (ZK 312 s. 486); 1436 Stanisław z Wielkich M. ma zapłacić 46 grz. Katarzynie ż. Więcsława mieszcz. z Brzeźnicy pod rygorem wwiązania jej do dóbr dziedz. w M., z których jest 4 grz. rocznego czynszu (ZK 313 s. 17-8); 1437 taż Katarzyna uzyskuje sądownie na Stan. Taszu z M. 50 grz., w których Stanisław daje jej wwiązanie do dóbr dziedz. w M. z czynszem rocznym 4 grz. (ZK 313 s. 45).

1438 Jakub Skóra z M. (ZK 313 s. 112).

1439-63 Jan Siedlecki z M. Taszowych i Siedlca h. Szreniawa (GK 6 s. 293-4, 357, 363; 8 s. 388, 418, 466, 501, 1026, 1041; 9 s. 163; 10 s. 622-3, 648, 915; 12 s. 368; ZK 313 s. 113, 156, 283; 314 s. 14, 25, 28, 34, 114-6; 315 s. 20); 1439-40 Stan. Tasz niegdyś z M. sprzedaje za 200 grz. Janowi z Siedlca cz. dziedziny w M. Taszowych. Jan ręczy za Stanisława, że pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nie wywiezie poza granice Królestwa (GK 6 s. 293-294; ZK 313 s. 113); 1440 tenże Stanisław oświadcza, że Jan Siedlecki zapłacił mu 90 grz., które mają być przeznaczone na wykup z zastawu dóbr dziedz. w M. i odstąpienie ich Janowi (GK 6 s. 357); Katarzyna z M. uzyskuje satysfakcję od br. Stan. Tasza z M. z tytułu posagu na dobrach w M; Jan z Siedlca ma zapłacić tejże Katarzynie 7 grz. (GK 6 s. 354-5, 363); sąd wystawia dok. dla Dobiesława z Żurawia i jego ż. Anny o zastawieniu im przez Mik. Szczypkę z M. 3 ł. przed 23 laty (ZK 313 s. 128); 1441 Anna wd. po [Mik.] Szczypce z M. oddala sądownie oskarżenia Jana z M. o to, że z sześcioma wspólnikami skosiła gwałtem łąki zw. Ponik w M. wart. 12 grz., na których uczyniła 12 pokosów, i tyleż szkody (ZK 313 s. 156).

1443-5 Maciej Skóra z M. Taszowych (ZK 313 s. 212-3, 237, 251, 261, 276, 297, 300-1).

1443-60 Mikołaj Łapsz z M. Taszowych, Małusz Pośrednich 1445-59 i Małusz Starych 1459-60 h. Pobóg, niegdyś wójt z Mstowa2Jako wójt Mstowa występuje w 1. 1428-41 (ZK 146 s. 168, 150 s. 95; 9 s. 175, 191, 307; 312 s. 423, 427, 432, 440, 446-8, 454, 459, 506; 313 s. 15, 42, 55, 195; GK 4 s. 71, 80, 87, 96, 115, 128-9, 141, 153, 505, 724; 7 s. 299, 386 – landwójt, 685; SP 7/2, 682), mąż Jadwigi z Rząsaw c. Jana Służki z Mirowa 1455-60 (ZK 313 s. 212-3, 237, 251, 276-7, 283, 300-1, 311, 317, 341, 346; 314 s. 2c, 18, 25, 53, 64, 66, 83, 109-10, 115-6, 134-5, 139; 146 s. 567, 624-5, 638-9; 13 s. 359, 430; 14 s. 118; GK 8 s. 1026, 1041; 12 s. 368, 561-3; 13 s. 74-5; 14 s. 50-1, 53, 120-1, 124, 179, 328, 363, 402; 15 s. 249-50); 1443 sąd wystawia dok. poświadczający sprzedaż przed 20 [dokładnie 23] laty przez Piotra z M. i Kuchar Piotrowi z M. cz. dziedziny po matce w M. (ZK 313 s. 209); Maciej Skóra z M. Taszowych ma zapłacić 20 grz. Mikołajowi niegdyś wójtowi z Mstowa pod rygorem wwiązania go do cz. dziedziny w M. (ZK 313 s. 212-3, 237, 251)3W zapisce na s. 251 księgi należność wynosi już 30 grz; Stan. Tasz niegdyś z M. puszcza Piotra z M. wolno ze sprawy o 18 grz. posagu po zm. Katarzynie ż. Piotra [swej siostrze], do którego to posagu Piotr potwierdził swą bliższość (ZK 313 s. 221); 1445 Maciej Skóra z M. zastawia na rok za 70 grz. Mikołajowi niegdyś wójtowi z Mstowa cz. dziedziny w Taszowych M.; tenże Maciej sprzedaje za 150 grz. temuż Mikołajowi cz. dziedziny w Taszowych M. Mikołaj ręczy za Macieja, że nie wywiezie z terytorium Królestwa pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży dziedziny w M. (ZK 313 s. 276, 300-1); → Małusze Pośrednie p. 3a; Stan. Tasz umarza wszystkie zapisy, które miał na Janie z Siedlca, ponieważ ten spłacił go całkiem z dziedziny M. (GK 9 s. 163); 1446 Jadwiga ż. Jaszka z Radostkowa [ziemia wiel.] rezygnuje na rzecz Mikołaja niegdyś wójta z Mstowa ze swych praw do posagu i wiana na cz. Taszowych M., zapisanych jej przez byłego męża Skórę, i zobowiązuje się przekazać Mikołajowi dok. na posag i wiano (ZK 313 s. 311); 1448 Małgorzata z M. c. Więcsława z M. w sprawie z Janem Siedleckim z Siedlca o zapis 36 grz. na dziedzinie M., do którego ma ona bliższość po zm. wuju Stan. Taszu (GK 10 s. 622-3, 648); 1449 taż umarza sprawę o powyższy zapis po uzyskaniu satysfakcji od Jana Siedleckiego (GK 10 s. 915); 1450 Katarzyna ż. Rafała z Jaworznika [c. Piotra z M.] (ZK 314 s. 8); Jan z Siedlca ma zapłacić 10 grz. Janowi z Wyczerp pod rygorem wwiązania go do dóbr dziedz. w M., z których ma 1 grz. czynszu rocznie (ZK 314 s. 28); 1453 Małgorzata Małuszyna z M. (OK 1 s. 611).

1455-60 Jadwiga z Rząsaw c. Jana Służki z Mirowa [par. Mstów], ż. Mik. Łapsza z M., w 1. 1464-9 jako wdowa, w 1. 1469-80 ż. Floriana z Oblęgoru [pow. chęć] (GK 12 s. 561-3; 13 s. 104, 126; ZK 146 s. 638-9; 314 s. 175-6, 186, 208, 211, 225, 232, 241, 248, 250, 261, 265, 278, 280, 284, 289, 298; 315 s. 27, 31, 39, 43, 52, 54, 63-4, 72-3, 79-80, 88-9, 92, 96, 98, 100, 107, 110-1, 114, 117, 122, 138, 154, 166, 340, 352, 388; 316 s. 16; 317 s. 302; 16 s. 355, 358; 17 s. 389; 260 s. 120, 134 zp.)4O Jadwidze informuje też biogram Jana Służki w PSB 39 s. 171-2; 1455 Mikołaj z M. niegdyś wójt z Mstowa zapisuje swej ż. Jadwidze c. Służki burgr. z Olsztyna 60 grz. posagu i 70 grz. wiana na połowie dóbr dziedz. w Taszowskich M. (GK 12 s. 561-3).

1459-67 Piotr Siedlecki z M. i Siedlca h. Szreniawa, s. Jana Siedleckiego z M. Taszowych i Siedlca (ZK 314 s. 114-6, 162; GK 18 s. 77, 234, 273, 281, 308; DLb. 3 s. 155); 1459 Mikołaj z M. niegdyś wójt z Mstowa zapisuje ż. Jadwidze „filie” [= wnuczce] Stan. Rząsawskiego 60 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr dziedz. w Taszowych M. Mikołaj tym zapisem na rzecz żony unieważnia zapis wcześniejszy, poczyniony w księgach grodzkich krak. [w 1455 r.] (ZK 146 s. 638-9); Rafał z Jaworznika w sprawie ze Stanisławem z Witowa o 40 grz. posagu za swą ż. Katarzynę c. Piotra z M., siostrę Stanisława (ZK 314 s. 82)5W haśle Jaworznik Mały i Wielki zapiska umieszczona błędnie pod r. 1458; Stan. Zdrowski z M. (ZK 314 s. 83); Paszycza z M. (ZK 314 s. 83); Jan z Siedlca wraz z s. Piotrem i Mikołaj z M. niegdyś wójt z Mstowa zawierają układ w sprawie dóbr M. Strony mają podzielić pomiędzy siebie gaj w M., leżący przed wsią a podzieliwszy się mają dokonać losowania swych części, zaś łąkę przy Szczegnach za ogrodzeniem, czyli Zapłotnią, i łąkę Nadolnią mają podzielić po połowie. Jan ma wydzielić Mikołajowi ze swego siedliska w M. miejsce na założenie siedliska Mikołaja w M. i ustąpić mu rolę Krawczowską, a Mikołaj z racji tejże roli ma dać Janowi i Piotrowi 3 stajania, gdzie już wcześniej dał 3 stajania przy łanie Siedleckim (ZK 314 s. 115-6); Paweł ze Szczekocin tenut. z Olsztyna ma zapłacić 90 grz. Mikołajowi z M. pod rygorem wwiązania go do wsi Kusięta (GK 15 s. 160).

1460-93 Stanisław z M. Taszowskich s. Mikołaja z M. niegdyś wójta z Mstowa i Jadwigi, starszy br. Jakuba, mąż Małgorzaty 1493 (GK 14 s. 402; ZK 314 s. 186-7, 241, 274, 282, 284, 288-9; 315 s. 43, 154, 166; 316 s. 153, 178-9; 17 s. 389).

1460-92 Jakub Wójcik z M. Taszowskich i Małusz Broszczyńskich [Pośrednich] h. Pobóg, s. Mikołaja z M. niegdyś wójta z Mstowa i Jadwigi, br. Stanisława, mąż Katarzyny 1480 (GK 14 s. 402; 21 s. 635, 727; 23 s. 750-1, 767, 813, 854; ZK 314 s. 186-7, 241, 274, 282, 284, 288-9; 315 s. 43; 316 s. 17, 73; 17 s. 389; DLb. 3 s. 155; SP2, 4321, 4388); 1460 Piotr [s. Jana Siedleckiego z M.] zapisuje swej ż. Zofii c. Jana z Chlemu [Chełmu?] 100 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr dziedz. w Siedlcu i M. (ZK 314 s. 162).

1463-81 Jakub Piotraszek, Piotraszowic z M. Taszowych, Małusz Starych 1471-80 i Małusz Pośrednich 1471-816Zapewne syn Piotra Brody z Małusz Pośrednich poświadczonego w 1. 1431-2, mąż Anny c. Piotra z Potoku (ZK 314 s. 191, 208, 210-1, 298, 302, 311, 327, 333-5; 315 s. 20, 52, 64, 73, 212, 243-4; 316 s. 4, 11-3, 15, 33-ł; 152 s. 150, 256, 259; GK 19 s. 509, 631, 745, 758-60, 831, 890; 20 s. 560-1, 576-7; SP2, 4112; DLb. 3 s. 155)7W zapisce z 1473 r. w GK s. 831 wymieniony z błędnym imieniem Stanisław.

1464-80 Anna z Potoku ż. Jakuba Piotraszowica z M., c. Piotra z Potoku (ZK 314 s. 191, 210, 302, 327, 334-5; 315 s. 212, 350 zp.; 316 s. 4, 12-3, 33^; GK 19 s. 745, 758-60, 831, 890; 20 s. 560-1, 576-7; SP 2, 4112); 1464 Paweł tenut. z Olsztyna ma zapłacić 90 grz. długu Jadwidze wd. po Mikołaju z M. i jej ss. Stanisławowi i Jakubowi pod rygorem wwiązania ich do wsi Kusięta (ZK 314 s. 186-7); Piotr z Potoku [pow. lel., par. własna] s. Piotra ma zapłacić swemu szwagrowi Jakubowi z M. 40 grz. z tytułu posagu za swą siostrę Annę (ZK 314 s. 191); Jakub z M. Taszówki zapisuje ż. Annie [c. Piotra] z Potoku 40 grz. posagu i 40 grz. wiana na cz. dziedziny w Taszowskich M. (ZK 314 s. 210); tenże Jakub ma zapłacić 2 grz. Jadwidze wd. z M. pod rygorem wwiązania jej do roli w M., na której siedzi kmieć Klimasz (ZK 314 s. 211); 1466 Paweł tenut. z Olsztyna ma zapłacić 120 grz. Jadwidze z M. i jej ss. Stanisławowi i Jakubowi pod rygorem wwiązania ich do wsi Kusięta (ZK 17 s. 389); 1467 → Małusze Pośrednie p. 3a; Piotr Siedlecki z M. ma dać klasztorowi Klar. S. Andrzeja w Krakowie wwiązanie w 10 grz. do 1 ł. w M., na którym siedzi kmieć Grzegorz Siemion, i wwiązanie w 18 grz. do 2 grz. czynszu rocznego z 2 ł. w Siedlcu, na których siedzą kmiecie Jakub i Stasz (GK 18 s. 77, 234, 273, 281, 308); 1468 Jakub z M. wnosi o oddalenie oskarżeń Mikołaja z Buczyny o porwanie panny Doroty c. zm. Piotra Potockiego i o bezprawne wwiązanie do cz. dziedziny w Potoku [par. własna] i do innych dóbr na sumę 1000 grz. i tyleż szkody (ZK 152 s. 150); 1470 Stanisław z Psar ma zapłacić 40 grz. swemu szwagrowi Stanisławowi z M. za swą siostrę Piotruszę; taż Piotrusza ż. Stanisława z M. ustępuje br. Stanisławowi z Psar swe dobra po ojcu i matce w Psarach; Stanisław z M. zapisuje tejże Piotruszy 60 grz. posagu i tyleż wiana na połowie swych dóbr dziedz.; Stanisław z Psar sprzedaje za 400 grz. i za łan w M., na którym siedzi kmieć Mik. Jasień, Stanisławowi z M. całe wsie Psary i Daleszec8Wieś ta początkowo funkcjonowała jako folwark (ZK 314 s. 264, 271-2); Abraham z Wilkowa ma zapłacić 50 grz. Piotrowi z Koskowic za swą siostrzenicę Zofię c. zm. Stanisława z M.; Piotr z Koskowic zapisuje tejże ż. Zofii 60 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr dziedz. (ZK 314 s. 270); Stanisław i Jakub z M. mają na mocy wyroku sąd. ogrodzić siedlisko kmiece Paszyczyńskie przy dworze Jakuba i wzajemnie utrzymywać ogrodzenie (ZK 314 s. 274); 1471 z podziału dóbr między br. rodź. Stanisławem i Jakubem z M. bratu starszemu Stanisławowi przypada cz. dziedziny w M. Taszowskich, natomiast Jakubowi cz. dziedziny w Małuszach Broszczyńskich [= Pośrednich] (ZK 314 s. 288); 1472 Stanisław z Psar ma zapłacić 80 grz. Janowi Światłemu z Przyłęku pod rygorem wwiązania go do cz. dziedziny w M., którą ma od swego szwagra Stanisława z M. (ZK 152 s. 295-6).

1472 Piotr Małuski (ZK 152 s. 296); 1475 Jakub z M. i jego „filiaster” Jan udzielają satysfakcji Jadwidze ż. Floriana z Oblęgoru z tytułu zapisu posagowego i wiennego, jaki miała od zm. męża Mikołaja z M. Wyższych (ZK 314 s. 298); 1480 Jadwiga z M. ż. Floriana z Oblęgoru zastawia na rok w 100 grz. z tytułu posagu c. Annie ż. Jakuba z Mokrska połowę dziedziny po ojcu i matce w Rząsawach, tj. 8 ł. z dworem (ZK 316 s. 16); Jakub z M. zapisuje ż. Katarzynie c. zm. Męciny z Przyłęku 40 grz. posagu i 50 grz. wiana na połowie dóbr dziedz. (ZK 316 s. 17).

1481-1506 Piotr Siedlecki z Siedlca, z M. Błotnych, Małusz Starych i → Małusz Pośrednich [p. 3a].

1483-1528 Jadwiga Małuska z M. Błotnych, Małusz Starych, Małusz Pośrednich i Lgoty Gawronnej 1498-1528, ż. Piotra z Dąbrówna, c. Jakuba Piotraszka z M., siostra Feliksa Piotraszka z M. i Mik. Piotraszka z M. (ZK 316 s. 67, 199-200; 317 s. 67, 88, 92, 109, 113, 123-4, 129, 145, 172-3, 314; 319 s. 119); 1483 Piotr z Dąbrówna zapisuje ż. Jadwidze c. Jakuba Piotraszka niegdyś z M. 100 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr dziedz. w Dąbrównie i Pomrożycach (ZK 316 s. 67); Paweł ze Szczekocin tenut. olsztyński zastawia na rok za 45 grz. Jakubowi z M. wieś Bukowno (GK 21 s. 727 zp.).

1491-1537 Samson Koskowski z M. Błotnych, Małusz Starych i → Koskowic 1470-1532 (ZK 316 s. 153, 178, 261, 266, 295, 311, 354; 317 s. 21, 29, 42, 46, 181, 185, 314, 429-31, 463; 318 s. 109, 159-60, 276; 161 s. 356-7; GK 27 s. 215, 284, 373, 413, 426, 436, 528, 597, 624, 671, 702, 717, 750-1, 1078, 1118, 1324-5; Mizera Regesty → p. 7, nr 40; OK 24 s. 307, 338-9; Kopiarz krzepicki s. 97-9); 1491 Stanisław z M. zastawia za 12 grz. Samsonowi Koskowskiemu z Koskowic cz. dziedziny w M. (ZK 316 s. 153); 1492 Stanisław z Kromołowa ma zapłacić Jakubowi Małuskiemu z M. 100 fl. węg. pod rygorem wwiązania go do m. Kromołowa; tenże Jakub odstępuje Piotrowi Myszkowskiemu z Przecziczowa w 100 fl. węg. połowę m. Kromołowa, którą miał w zastawie od Stan. Kromołowskiego (GK 23 s. 767 zp., 854 zp.).

1493-1515 Feliks, czyli Szczęsny Piotraszek z M. Błotnych, Małusz Pośrednich i → Małusz Starych [p. 3a].

1493-1533 Tomasz Koskowski, Małuski z M. Błotnych, Małusz Starych, Małusz Pośrednich i → Koskowic 1493-1533 (ZK 316 s. 165-6, 173, 209, 245, 261-2, 265-6, 293, 303, 310-11, 352-3; 317 s. 6-7, 21, 36-9, 42, 79, 85, 88, 90, 102, 109, 111, 124, 129, 185, 246-7, 429-31; 318 s. 109; 156 s. 267; GK 27 s. 413; Mizera Regesty → p. 7, nr 39; OK 24 s. 303; Kopiarz krzepicki s. 97-9); 1493 Katarzyna wd. po zm. Janie Czuszkim z M. (ZK 316 s. 165); → Koskowice p. 3; Stanisław z M. zapisuje ż. Małgorzacie c. Wierzbięty z Wilkowa 25 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr dziedz. w M. (ZK 316 s. 178-9); 1497 dobra Eleny, Barbary i ich braci, dzieci zm. Jakuba Żydka z M. w pow. krak. [!], zagrożone konfiskatą na rzecz Jana Dąbrowskiego z powodu nieobesłania wyprawy mołdawskiej (MS 2, 912; AKH 9, 257).

1500-2 Jan Koskowski z M. (GK 27 s. 1078; Mp. 5 T 117); 1500 Jan Koskowski zastawia za 12 grz. swemu br. Samsonowi Koskowskiemu łan roli w Błotnych M., na którym siedzi kmieć Jan Kitla, i opustoszałe pół łanu należącego do łanu osiadłego (GK 27 s. 1078); Piotr z Siedlca Wielkiego dopisuje Samsonowi Koskowskiemu do sumy 60 fl. węg., zapisanej na cz. dóbr w Błotnych M. w księgach ziem. pow. lel., sumę 10 fl. na tej cz. dóbr (GK 27 s. 1118); 1500 Anna ż. Tomasza Koskowskiego z M., c. Jana Siestrzeńca z Jaroszowa (ZK 316 s. 209); → Koskowice p. 3; Tomasz Koskowski oświadcza, że gotów był przyjąć od Piotra z Siedlca zapis sprzedaży dóbr Taszowe M., Pośrednie Małusze i trzecie Małusze (ZK 316 s. 213); 1502 w sprawie między Andrzejem prep. mstow. a Tomaszem Koskowskim z Błotnych M. o testament zm. Szczepana br. Tomasza oficjał krak. zatwierdza testament i przysądza klasztorowi koszta 1 grz. (Mizera Regesty → p. 7, nr 39; OK 24 s. 303); sprawa między kl. mstowskim a Samsonem Koskowskim i Feliksem Piotraszkiem z M. zostaje odłożona przez oficjała krak. w celu złożenia dowodów (Mizera Regesty → p. 7, nr 40; OK 24 s. 307).

1506 Anna ż. Feliksa z Błotnych M., c. Macieja Borka z Lubachów (ZK 316 s. 262); → Lubachowy p. 3a; Jan z M. (AJG rps 1297 k. 1); 1508 → Koskowice p. 3.

1511-30 Mikołaj Małuski Wójcik z M. Błotnych, Małusz Pośrednich, dzierż. Gołuchowic 1515-9, Lgoty Gawronnej 1520, Radkowa 1520-8, Goleniów 1530, mąż Doroty 1511-9 (ZK 316 s. 303-4, 311, 336, 353-4; 317 s. 6-7, 20-1, 29, 36-9, 43-6, 85, 87, 116, 119-20, 124, 136-7, 143-5, 147, 159-61, 214, 238, 339, 387, 484; 163 s. 78, 246-9; Kopiarz krzepicki s. 97-9; Mizera Regesty → p. 7, nr 45).

1511-20 Dorota ż. Mik. Małuskiego Wójcika z M., c. Jana Mękarskiego [z Mękarzowa] (ZK 316 s. 304; 317 s. 124, 136-7); 1511 Mik. Małuski z M. daje Tomaszowi Małuskiemu z M. cz. sadzawki, tj. łożyska w Błotnych M., w zamian za łąkę tejże wielkości, na której założy inną sadzawkę (ZK 316 s. 303); Mik. Małuski z M. zapisuje ż. Dorocie c. Jana Mękarskiego 40 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr dziedz. w M.; taż Dorota zrzeka się dóbr ojczystych i macierzystych na rzecz ojca Jana Mękarskiego (ZK 316 s. 304); Małgorzata ż. Mik. Więckowskiego zrzeka się na rzecz br. Tomasza z M. dóbr po ojcu i matce (ZK 316 s. 311); → Koskowice p. 3; 1513 Feliks Piotraszek z Błotnych M. pozywa Tomasza Maluśkiego z M. o założenie sadzawki na wspólnym pastwisku, czyli na błoniu; Tomasz ze Starych, Pośrednich i Błotnych M. pozywa Mik. Wójcika z tychże M. o przekopanie grobli jego sadzawki na łące oraz Feliksa Piotraszka z tychże M. o przekopanie grobli i spuszczenie wody z jego sadzawki w Błotnych M. (316 s. 352-3); 1514 → p. 6; na mocy układu między kl. [kan. reg.] w Mstowie jako dziedzicem Zawady a Samsonem Koskowskim, Tomaszem, Feliksem, Mik. Wójcikiem i Janem Ćwiczkiem dziedzicami Starych, Pośrednich i Błotnych M. panowie Małuscy i mieszkańcy Zawady mogą swobodnie wypasać [bydło, owce i trzodę] w lasach, gajach, borach, zaroślach, dąbrowach i polach w granicach wsi Zawada, M. Błotne i Małusze Pośrednie, a także swobodnie ścinać drzewa dla swego użytku tamże (ZK 317 s. 21); 1515 → Lgota Gawronna p. 3a; → Małusze Stare p. 3a; 1517 Piotr Dąbrowski z Dąbrówna opiekun dóbr Stare, Średnie i Błotne M. po zm. Feliksie [Piotraszku] bracie swej ż. Jadwigi wwiązuje Mik. Grzegorzowskiego opiekuna dzieci zm. Macieja Borka [z Lubachów] do tychże dóbr. Maciej Borek był ojcem Anny ż. Feliksa, który dokonał na jej rzecz zapisu posagu i wiana (ZK 311 s. 67-8).

1518-28 Jan Stajenny z M. Błotnych, Małusz Pośrednich i → Małusz Starych [p. 3a]; 1518 Tomasz Małuski z M. w sprawie z Jakubem Stajennym z Mstowa i jego ss. Janem i Wojciechem oświadcza, że jest gotów dokonać zapisu z tytułu podziału dóbr, tj. lasu, łąki i sadzawki w Błotnych M. (ZK 317 s. 102); na mocy ugody między Tomaszem Koskowskim i Jakubem Stajennym oraz jego ss. Janem i Wojciechem Tomasz może założyć sadzawkę w wielkim lesie i uzyskuje od Jakuba łąkę Kobylnik oraz łąkę Kloszowską, która leży przy sadzawce zw. Błota, a ponadto 5 grz. i pr. użytkowania lasu i sadzawek do znaków, które ww. uczynią. Z kolei Tomasz ustępuje Jakubowi sadzawkę zw. Błotne, leżącą w Błotnych M. (ZK 317 s. 111); Katarzyna ż. Jana Małuskiego z M. siostra Zbig. Stadnickiego (ZK 26 s. 59).

1519-21 Jan z M. (ZK 317 s. 123, 181)9Może być tożsamy z Janem Stajennym z wszystkich Małusz, poświadczonym w 1. 1518-28, Janem Ćwikiem z Małusz Średnich, poświadczonym w 1. 1513-25, względnie z Janem Chełmskim dzierż. Małusz Średnich i Błotnych w 1519 r; 1519 Mik. Małuski [Wójcik] dzierż. Goluchowic i Lgoty [Gawronnej] odstępuje za 50 grz. Jadwidze Pukarzowskiej wd. po Andrzeju Pukarzowskim pół wsi Gołuchowice nabytej przez siebie w tej sumie od Mik. Małuskiego Piotraszka [1515, → Lgota Gawronna p. 3a], który z kolei nabył ją uprzednio od Katarzyny Sobiekurskiej [1500, → Małusze Stare p. 3a] (ZK 317 s. 116); 1520 Dorota ż. Mik. Maluśkiego Wójcika oświadcza, że została spłacona przez Jana Stajennego z tytułu posagu i wiana, zapisanych jej niegdyś przez męża na dobrach M. (ZK 317 s. 136-7); Stanisław z Radkowa zastawia za 50 grz. Mik. Wójcikowi Małuskiemu dobra w Wielkim i Małym Radkowie (ZK 317 s. 143-4); → Lgota Gawronna p. 3a; Mik. Małuski dzierż. Radkowa zastawia Elżbiecie wd. po Janie Mękarskim rolę w Radkowie, na której siedzi Piotr Koziołek płacący 1 grz. czynszu rocznie (ZK 317 s. 147); 1521 Jadwiga [Małuska] za zgodą męża Piotra Dąbrowskiego odstępuje za 50 grz. Maciejowi Zbojeńskiemu swe prawa do dóbr Dąbrówno po zm. br. Mik. Małuskim [Piotraszku], pozyskane przez niego od Mik. Chorążyca z Irządz w tej sumie (ZK 317 s. 172-3); Marcin Gorzkowski z Gorzkowa zapisuje ż. Katarzynie c. [ubytek karty] Małuskiego 50 fl. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr dziedz. w Gorzkowie (ZK 317 s. 209); 1523 Baltazar Jaroszowski z Jaroszowa zastawia za 80 fl. Tomaszowi Małuskiemu całą wieś Przewodziszowice, części w Jaroszowie i Zawadzie oraz dobra macierzyste w Jaroszowie i Wiercicy (ZK 317 s. 246-7).

1524-50 Baltazar Małuski, Koskowski z M. Błotnych, Małusz Pośrednich, Małusz Starych i → Koskowic [p. 3], s. Samsona Koskowskiego, mąż Anny 1528 (ZK 317 s. 255, 272-3, 316-7, 425-6; 318 s. 159-60, 195, 276, 319-20, 325-6; GK 213 s. 1836-41; MS 4, 20067, 22686; DP 2, 805); 1525 Andrzej Borek z Lubachów odstępując od swego pow. [lel.] rezygnuje na rzecz Samsona Koskowskiego ze swych pr. do dóbr Błotne i Średnie M. (ZK 161 s. 356-7); 1528 Jadwiga [Małuska] za zgodą męża Piotra Dąbrowskiego sprzedaje za 200 grz. Samsonowi Koskowskiemu dobra dziedz. w Błotnych i Średnich M. (ZK 317 s. 314); 1528 → Koskowice p. 3 (ZK 317 s. 316-7)10W haśle → Koskowice opuszczono datę 1528.

1529 Jakub Małuski z M. (ZK 317 s. 393); na mocy układu między br. rodz. Samsonem Małuskim a Tomaszem Małuskim dziedzicami Średnich i Błotnych M. oraz Koskowic Samson daje Tomaszowi w zamian za sadzawkę, którą założy na nawsiu w cz. Tomasza w Błotnych M., czwartą cz. łąki karczemnej i inną łąkę za [kmieciem] Rybałtem, natomiast Tomasz daje Samsonowi łan opust. za Błotem z łąką i brzegami między rolami Samsona oraz łąkę u Kotowca [ciągnącą się] aż do grobli i łąki oraz roli Kitlińskiej (ZK 317 s. 429-31); 1533 → Koskowice p. 3; 1540 Baltazar Małuski odstępuje Baltazarowi sołtysowi w Bukownie [par. Mstów] 3 wolne ł., 4 sadzawki i młyn w Rększowicach w dystrykcie [stwie] olsztyńskim (MS 4, 20067); 1546 Tomasz Małuski z M.(GK 213 s. 1836-41); Jan Bażykowski z M. (GK 213 s. 1836-41); 1547 Jan Małuski z pow. lel. kwituje swego br. Baltazara Małuskiego z Błotnych M. z zapłaty 250 fl., które mu zapisał w księgach wiecowych, a które przedłożył przed sądem grodz. krak. (MS 4, 22686)11W MS 4, 22686 błędne odczyty Jan Naluski i Baltazar Naluski zamiast Jan Małuski i Baltazar Małuski.

-b. Kmiecie. 1407, 1415, 1416, 1432 NN kmiecie → p. 3a; 1425 Szymek [kmieć] z M. w sprawie z Wawrzyńcem z Lipnika o bezprawne zabranie konia wart. 8 grz., siodła wart. 1 grz., płaszcza wart. 1 1/2 grz., pasa do noża wart. 16 gr, obuwia wart. 1/2 grz. i rękawic wart. 6 gr; tenże przeciwko Wawrzyńcowi o oddanie go w ręce justycjariusza (GK 2 s. 360, 367); Wawrzyniec zobowiązuje się zwrócić Zaklice z Białej konia z oporządzeniem, którego zabrał justycjariusz Szymkowi kmieciowi z M., a którego Wawrzyniec zatrzymał (ZK 312 s. 290); tenże puszcza wolno Mikołaja dz. z M. oraz Mikołaja i Szymka kmieci z M. ze sprawy o rany, o które ich pozwał (ZK 312 s. 291); tenże zeznaje przed sądem grodzkim, że nie słyszał ani nie widział, aby Szymek z M. uczynił coś złego, o co go wcześniej oskarżył przed [Klemensem] Wątróbką [ze Strzelec] wielkorządcą [krak.] i [Mik. Korniczem] Siestrzeńcem justycjariuszem. Sprawa zostaje umorzona (GK 2 s. 380); 1431-4 Michał kmieć z M. (GK 4 s. 301; ZK 312 s. 473-4); 1434 Klemens Skóra sołtys z Siedlca zastawia na rok za 15 grz. Janowi Łacie mieszcz. z Mstowa 1 1/2 ł.. kmiecia w M. Wielkich (ZK 312 s. 466); Michał kmieć z M. przeciwko Mik. Mrukowi o zadanie mu 2 ran krwawych; Maciej kmieć z M. przeciwko Mik. Mrukowi o zadanie mu 1 rany krwawej (ZK 312 s. 473-4); 1440 Dziersław z Kłobukowic ma przedłożyć dok., na mocy którego ma w zastawie kmiecia Jana w M., należącego do Stan. Tasza z M.; tenże Stanisław winien zapłacić 15 grz. temuż Dziersławowi aby wykupić dobra z zastawu (GK 6 s. 353-4); 1456 Mikołaj kmieć z M. (ZK 314 s. 64); 1464 kmieć Klimasz → p. 3a; 1467 kmieć Grzegorz Siemion → p. 3a; 1470 kmieć Mik. Jasień → p. 3a; 1471 Maciej kmieć (ZK 314 s. 282); 1479 Jakub z M. zastawia za 16 fl. węg. Piotrowi z Koskowic kmieci Mykę i Mikołaja w M., z których jeden siedzi na 1 ł., a drugi na półłanku (ZK 316 s. 11); 1480 Jakub z M. wykupuje od Piotra z Koskowic dobra, które mu zastawił za 16 grz. w M. Czeszkowskich (ZA: 316 s. 15); 1493 Szczepan kmieć (ZK 316 s. 165-6); 1500-15 kmieć Jan Kitla (GA-27 s. 1078;ZA” 316 s. 266, 353; 317 s. 38); 1513-8 Mik. Chabiela kmieć w M. Błotnych i → Małuszach Starych p. 3b.

-c. Pobór, areał. 1463 wieś M. wójta mstowskiego skazana na karę król. XIV za niezapłacenie wiard. (GK 16 s. 699); 1470-80 w 3 wsiach M. 3 folw. ryc, łany [kmiece] (DLb. 3 s. 154-5); 1489-94, 1513-6 brak danych o poborze (RP k. 134r, 147r, 160r, 175r, 190r, 205r, 562r, 723v, 693r, 749r, 773v; ŹD s. 436); 1507-11 pobór z 2 ł. (RP k. 331r, 359r, 381r, 615r, 646r, 673v); 1512 pobór z 1 1/2 ł. (RP k. 588v); 1500 dwie wsie M. [Błotne i Stare] należące do Kmity i Samsona z Koskowic skazane na karę król. XIV za niezapłacenie podatku nadzwyczajnego i odbicie wwiązania (GK 27 s. 1324-5, 1366); 1530 pobór z 1 ł. (RP k. 59); 1563 pobór w M. Starych, Średnich i Błotnych z 18 ról, uprzednio z 4 ł., 1 karczmy i od 2 komor. (RP k. 111).

4. 1420, 1432 Taszowa Wola (ZK 312 s. 192, 423); 1432 Święszek niegdyś z Taszowych M. w sprawie z Piotrem z Taszowych M. o to, że przybywszy tamże na sąd gajony [pr. niem], z nożem w ręku rzucił się gwałtem na tegoż Piotra i wypędził go z sądu, jak jest zapisane w pozwie, wyrządziwszy mu szkodę wart. 30 grz., i o to, że wymłócił dziesięcinę u jego kmiecia i zabrał słomę z jego dziedziny na szkodę 6 grz. oraz wyciął gaj na szkodę 10 grz. (ZK 312 s. 428, 432); 1529 nawsie (villagium) w Błotnych M. → p. 3a.

5. 1470-80 → Małusze Stare p. 5; 1502 → p. 3a; Andrzej prep. kl. mstow. pozywa Samsona Koskowskiego i Feliksa Piotraszka z M. B. o to, że nie zapłacili należnych kwot, i wnosi o obłożenie ich należnymi karami (OK 24 s. 37); tenże Andrzej z tymiż dziedzicami z M.B. o zatrzymanie należnych klasztorowi dzies. z ról folw. tamże. Na mocy wyroku wspomniani dziedzice mają zapłacić równowartość tej dzies., którą poda prepozyt pod przysięgą, a na przyszłość nie wolno im zwozić zboża z pól zanim prep. lub jego faktor nie wkroczą i nie oznaczą wartości dziesięciny (OK 24 s. 338-9); 1529 → Małusze Stare p. 5.

6. 1400 Dobiesław s. Tasza z M. studentem Ak. Krak. (Metryka UK 1 s. 44); 1427-8 tenże prebendarzem w Chrząstowie (ZK 312 s. 328, 360, 362, 368; 146 s. 100, 183); 1555-68 Baltazar Małuski prep. kl. kan. reg. w Mstowie (Kopiarz mstowski → Małusze Stare p. 7, s. 25, 28, 144; Mizera Regesty → p. 7, nr 55).

1432 → p. 4; 1441 Elżbieta wd. [po Mik. Krzywosie z Kalinic i M.] niegdyś z M. w sprawie z Elżbietą wd. po Mikołaju z Przybysławic o zadanie gwałtem 3 ran sinych, zabranie skrzyni i 15 grz. półgr i 15 grz. gr obiegowych i o tyleż szkody (ZK 11 s. 534-5); 1444 Jan z M. odesłany do swego pow. lel. przed sąd ziemski w sprawie z Mikołajem niegdyś wójtem z Mstowa o wypędzenie gwałtem ze stodoły pracujących kmieci Jana na szkodę 10 grz. (GK 8 s. 1041); 1514 Mik. Małuski Wójcik z M. w sprawie z Tomaszem z Pośrednich, Starych i Błotnych M. o rany oświadcza, że gdy łowił ryby w stawie Tomasza [w Błotnych M.] ten obrzucił go wyzwiskami i zbrojną ręką zadał mu 2 rany, jedną otwartą na prawej ręce i drugą siną na głowie. Woźny sąd. obejrzał rany i wycenił poniesione krzywdy na 5 grz. Tomasz oskarżył Mikołaja o bezprawne łowienie ryb, ale Mikołaj wystąpił o oddalenie sprawy z powodu zadanych ran. Tomasz skazany na karę XV Mik. Wójcikowi i tyleż sądowi; Feliks Piotraszek ze Starych, Pośrednich i Błotnych M. występuje o oddalenie oskarżeń wysuwanych przeciw niemu przez ww. Tomasza o łowienie szczupaków i innych ryb w sadzawce w Błotnych M. (ZK 317 s. 7).

7. Mizera Regesty – S. Mizera, Regesty dokumentów do dziejów parafii Mstów k. Częstochowy, „Almanach Częstochowy” 2000, s. 19-44.

1 Być może tożsamy z Wawrzyńcem z Lipnika posiadającym w zastawie od 1413 r. cz. M.

2 Jako wójt Mstowa występuje w 1. 1428-41 (ZK 146 s. 168, 150 s. 95; 9 s. 175, 191, 307; 312 s. 423, 427, 432, 440, 446-8, 454, 459, 506; 313 s. 15, 42, 55, 195; GK 4 s. 71, 80, 87, 96, 115, 128-9, 141, 153, 505, 724; 7 s. 299, 386 – landwójt, 685; SP 7/2, 682).

3 W zapisce na s. 251 księgi należność wynosi już 30 grz.

4 O Jadwidze informuje też biogram Jana Służki w PSB 39 s. 171-2.

5 W haśle Jaworznik Mały i Wielki zapiska umieszczona błędnie pod r. 1458.

6 Zapewne syn Piotra Brody z Małusz Pośrednich poświadczonego w 1. 1431-2.

7 W zapisce z 1473 r. w GK s. 831 wymieniony z błędnym imieniem Stanisław.

8 Wieś ta początkowo funkcjonowała jako folwark.

9 Może być tożsamy z Janem Stajennym z wszystkich Małusz, poświadczonym w 1. 1518-28, Janem Ćwikiem z Małusz Średnich, poświadczonym w 1. 1513-25, względnie z Janem Chełmskim dzierż. Małusz Średnich i Błotnych w 1519 r.

10 W haśle → Koskowice opuszczono datę 1528.

11 W MS 4, 22686 błędne odczyty Jan Naluski i Baltazar Naluski zamiast Jan Małuski i Baltazar Małuski.