BEZDEN

(1166-7 Belgen i Besdin z fals., 1256 Besgen, Bezden, Beszdin), wieś nie istniejąca nad rz. Bezden [= → Przezdeń] między Toniami a Krowodrzą, dziś teren osiedla XXX-lecia PRL, na NW od Krakowa.

[Pow. krak.]

Własn. kl. Cyst. w → Jędrzejowie, następnie m. Krakowa. 1166-7 Jan arcbp gnieźn. nadaje kl. jędrz. m. in. kupioną przez siebie wieś B., a bp krak. Giedko nadaje klasztorowi dzies. m. in. w tej wsi (Mp. 2, 374: Pol. 3, 5 - fałszerstwo oparte na zapiskach klasztornych, Repert 65-6); bp krak. Giedko podczas konsekracji klaszt. świątyni nadaje kl. jędrz. dzies. m. in. we wsi B. (Mp. 2, 380 - fałszerstwo oparte na nieznanym tekście, Repert 67); 1210 bp krak. Wincenty potwierdza kl. jędrz. posiadanie dzies. z nadań swoich poprzedników i transumuje dok. bpa krak. Giedki (Mp. 2, 380 - fals. z końca XIII w., K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami katedry krakowskiej w XIII w., Wr. 1974, s. 105); 1256 Bolesław Wstydl. zwalnia mieszkańców wsi kl. jędrz., m. in. B., od ciężaru zw. stan (Mp. 1, 43); 1261 tenże nadaje mieszcz. krak. Rinoldowi wieś B., uzyskaną od kl. jędrz. za Rudniki i Sudoł (Pol. 3, 38); 1262 tenże nadaje kl. jędrz. cz. wsi Sudoł i wieś Rudniki w zamian za B., położony „iuxta Cracoviam”, darowany klasztorowi przez fundatora arcbpa Jana. Książę nadaje obecnie tę wieś mieszczanom krak. (ZDM 4, 876); 1470-80 B. wymieniony wśród pierwiastkowego uposażenia kl. jędrz. (DLb. 3 s. 376).

Uw. W r. 1352 łąka w Giebułtowie leży k. rz. Przezden (Mp. 3, 699). Mat. do MWK s. 57: rzeczka Przezno ma źródło w Giebułtowie i płynie na Tonie. Jest to prawy dopływ Prądnika, uchodzący w Prądniku Białym.