MIECHOWICE

(1392 Mechouicz - ZK 1c s. 28; 1411 Mechouice - ZK 193 s. 52-3; 1418 Mechowicze, Mechouicze - ZK 194 s. 182; SP 2, 1585; 1429 Myechouicze - GK 3 s. 355; 1432 Myechowicze - ZK 10 s. 90; 1461 Myechowycze - GK 15 s. 410; 1499 Miechowicze - GK 27 s. 545) dziś cz. wsi Dziewięcioły 12 km na SE od Miechowa (UN 7 s. 52).

1. 1471 pow. żarnowiecki → Książ Wielki powiat p. E (ZK 152 s. 209)1W drugim wpisie tej samej transakcji podano, że M. leży w pow. prosz; 1471, 1476 pow. prosz. (ZK 152 s. 271-2; 201 s. 227); 1495, 1523 pow. ksiąs. → Książ Wielki powiat p. E (GK 25 s. 356; Katalog UJ, 452g); 1581 pow. prosz. (ŹD s. 38); 1470-80, 1529, 1598 par. Nasiechowice (DLb. 1 s. 62; 2 s. 81; LR s. 180; WR k. 224).

2. 1417, 1468, 1471 młyn → p. 3a; 1464 gaj zw. Mała Zaspaczka w M. [dziś w Dziewięciołach, których częścią są M., las zw. Lasem Miechowickim - UN 7 s. 52] → Makocice p. 3B; 1464 gaj w M. → p. 3a; 1465 zarośla, las i gaj po lewej stronie drogi z Janikowic do Miechowa → p. 3a; 1584 granice między Nasiechowicami i M. a Dziewięciołami → Czapacz, → Dziewięcioły p. 2.

3. Własn. szlach. Toporów do 1416, Okszyców 1416-71, Kulów h. Jastrzębiec 1471-95, Morskich h. Topór 1495-1509, Wodów Olsztyńskich h. Odrowąż 1509-18, innych od 1518 -3a. Sprawy własnościowe. 1392 Staszek z M. → ze Zbyszkiem [z Nasiechowic] kancl. [kap.] krak. o 30 stogów żyta (ZK 1c s. 28)2Wedle dotychczasowej literatury, Zbigniew sprawował urząd kanclerski w l. 1377-89, zob. M. D. Kowalski, Prałaci i kanonicy krakowskiej kapituły katedralnej od pontyfikatu biskupa Nankera do śmierci biskupa Zawiszy z Kurozwęk (1320-1382), Biblioteka Krakowska, nr 134, Kr. 1996, s. 33 i nr 252, s. 286-7.

Przed 1411 Andrzej Nekanda Zbroszek h. Topór, dz. M., → Grzegorzowic 1381-1402, cz. → Czapli Wielkich 1402-11, cz. Sieciechowic 1403, → Lasek przed 1411, → cz. Łuszczewic przed 1411 i Woli Nosalowej (inaczej Nosalówki), br. Jana i Grzegorza Nekandów → 1411 Żegota z Morska dzieli dobra z Żegotą Nekandą z → Grzegorzowic i jego braćmi po [zm.] stryju Andrzeju Nekandzie z → Czapel [Wielkich]. Żegocie z Morska przypada wieś M. i 800 grz. szer. gr (ZK 193 s. 52-3 zp.: strony osobiście anulowały wpis)3W haśle → Czaple Wielkie p. 3 błędny regest, że cz. M. i 800 grz. szer. gr przypadły br. z Morska, tj. Żegocie i Janowi. Obaj bracia wystąpili w podziale dóbr po stryju Andrzeju w 1412 r., ale nie wspomniano wówczas o M.

1411-6 Żegota z M. i Morska 1397-1446 h. Topór, s. Jana Nekandy i Małgorzaty, bratanek Andrzeja Nekandy Zbroszka, br. Jana (ZK 193 s. 52-3 zp.).

Przed 1416 Żegota Nekanda dz. cz. M., → Grzegorzowic 1399-1444, Morska, cz. Sieciechowic, Żarnowicy, Obrazowic, → cz. Czapel Wielkich, h. Topór, s. Grzegorza, burgr. krak. od 1423, zm. 1444 (ZK 6 s. 71, 274).

1416-47 stren. Stogniew z M., dz. Niedźwiedzia [pow. sand.] 1416-48, Połajowic 1416, → Kamienicy [par. Gołcza] 1416-21, Tarnowej 1416-36, Mordarki 1416, sołectwa w → Klonowie 1416-46, cz. Nasiechowic 1432, Radostowa [pow. sand.] 1435-48, sołectwa w Sarnowie 1436, Szumska [pow. sand.] 1437-48 i źrebu w Kaczycach [pow. sand.] 1448, h. Oksza, 1-sza ż. Małgorzata c. Wilczka z Marchocic, 2-ga ż. Małgorzata inaczej Marusza, 2o v. ż. Piotra z Czech, dzieci z 1-szego małżeństwa: Jan, Stogniew, Jakub, Elżbieta ż. Stanisława z Zacywilków [Mazowsze], Barbara ż. Jana Wilczka z Rzeżuśni, Piotrusza ż. Stan. Szreniawy z Imbramowic [par. własna], dzieci z 2-go małżeństwa: Stanisław, Mikołaj, Piotr i in. młodsi (SP 2, 1585, 2184, 2660; Cracovia artificum suppl. 1441-1450, nr 170; ZK 6 s. 269-70; 8 s. 221; 9 s. 4, 216; 10 s. 90; 11 s. 76, 80, 139, 193, 207, 272-3, 359; 146 s. 7, 136, 305, 320; 147 s. 42, 99; 193 s. 361; 194 s. 24, 130, 182; 195 s. 377; 197 s. 705; 256 s. 184, 193; 257 s. 145, 206; 260 s. 6; GK 2 s. 229, 434, 452; 3 s. 343, 347, 355, 383).

1416 Stogniew z Połajowic zobowiązuje się zwró­cić Stanisławowi z Mojkowic 100 grz. szer. gr pras. pod rygorem wwiązania w wieś M. na sumę 200 grz. (ZK 193 s. 324); Elżbieta ż. Klemensa Wątróbki ze Strzelec [Małych] i Małgorzata ż. Stogniewa z Niedźwiedzia [i M.] cc. Wilczka z → Marchocic przeprowadzają podział dóbr ojczystych. Małgorzata otrzymuje całe wsie M., → Kamienica [par. Gołcza], Tarnowa, Mordarka i sołectwo w → Klonowie. Elżbieta zobowiązuje się do Bożego Narodzenia wykupić z zastawu od Prędoty z Wielkanocy wieś Kamienicę pod rygorem zastawienia Małgorzacie cz. → Marchocic z wyłączeniem dworu. Ww. mężowie ręczą za żony pod zakładem 500 grz., że dokonają one wpisu tego podziału do ksiąg na najbliższych roczkach w Książu [Wielkim] (SP 2, 1487; ZK 6 s. 270; 194 s. 24); Żegota z Morska i [jego br. stryj.] Żegota z → Grzegorzowic [s. Grzegorza Nekandy] poręczając za swoich braci, sprzedają za 26 grz. półgr Stogniewowi z Niedźwiedzia ½ ł. w M. (ZK 6 s. 71, 274 zp.: zapłacono); 1417 Klemens Wątróbka ze Strzelec ręczy, że jego ż. Elżbieta zrzeknie się na rzecz Stogniewa z Niedźwiedzia [i M.] połowy domu w Krakowie, ustąpi mu młyn należny do M. i tyle łąk lub ról w Marchocicach dla tego młyna, ile wyznaczą ujazdem prepozyt i Pełka z Bydlina (ZK 6 s. 317); 1418 Stogniew z M. i jego ż. Małgorzata zastawiają na rok za 100 grz. półgr Mikołajowi ze Zręczyc wieś Tarnowa. Jeśli nie zwrócą w terminie ww. kwoty, to Mikołaj będzie trzymał Tarnową w zastawie przez kolejne 3 lata w sumie 200 grz., które Stogniew i Małgorzata winni w tym czasie spłacić, w przeciwnym razie wieś przejdzie na własność Mikołaja (ZK 194 s. 233 zp.: zapłacono w terminie); 1420 ww. Stogniew i Małgorzata zastawiają na rok za 100 grz. półgr Mikołajowi i Bartoszowi ze Zręczyc wieś Tarnowa. Jeśli nie zwrócą w terminie ww. kwoty, to Mikołaj i Bartosz, będą trzymali Tarnową w zastawie przez kolejne 2 lata w sumie 200 grz., które Stogniew i Małgorzata winni w tym czasie spłacić, w przeciwnym razie wieś przejdzie na własność Mikołaja i Bartosza (ZK 195 s. 4); 1424-8 → Klonów p. 4; 1429 → Klonów p. 5; termin Stogniewa z M. z Jarosławem kan. krak. dwukrotnie przełożony, ponieważ Stogniew miał termin większej sprawy z Prędotą z Szumska [pow. sand.] o 100 grz. i tyleż szkody najpierw przed komornikami ziemskimi w Opatowie, a następnie przed Wawrz. Zbignowskim sędzią grodzkim sand. (GK, 3 s. 347, 357, 368); Jan niegdyś z Nasiechowic kwituje Stogniewa z M. ze spłaty 29 grz. zapisanych w księgach prosz.; Mikołaj z Nasiechowic kwituje tegoż Stogniewa ze spłaty 19 grz. oraz 4 grz. zysku z sumy 50 grz. zapisanej w aktach prosz. i oświadcza, że do zapłaty pozostało jeszcze 31 grz. i 4 grz. zysku (ZK 9 s. 99); 1430 Stanisław z Połajowic zastawia za 70 grz. na 3 lata Jakuszowi niegdyś z Budziejowic cz. dziedziny w Nasiechowicach, z wyjątkiem 6 ł. tamże zastawionych zięciowi Mikołajowi z Czech i z wyjątkiem gaju Bielów [dziś las w Nasiechowichach UN 7 s. 52]4Zapisany jako Bielow, a w → 1432 Bialow. W haśle → Bielowo gaj nazwa ustalona bez uwzględnienia przytoczonych tu form, za który da inny gaj w Połajowicach z zastrzeżeniem, że Stogniew z M. jeśli zechce, to będzie mógł wykupić ww. część za 70 grz. w dowolnym roku (ZK 197 s. 27); 1432 Stanisław ze Sławic oświadcza, że Stogniew z M. wykupił od niego dziedziny w Nasiechowicach i gaj Bielów (ZK 10 s. 92).

1434 Stogniew i jego ż. Małgorzata z M. gotowi byli przyjąć 25 grz. od Nastki niegdyś Nasiechowskiej, obecnie ze Zręczyc, [ż.] Bartosza5Pisarz określił Nastkę jako wd. po Bartoszu, ale następnie przekreślił słowo relicta, a ponieważ się nie stawiła pozywają ją o ww. sumę i tyleż szkody; Mikołaj ze Zręczyc i Nastka ż. Bartosza z Tarnowej zobowiązują się dopłacić Stogniewowi z M. 50 grz. półgr z tytułu [posiadania] dziedziny w Tarnowej. Małgorzata ż. Stogniewa umorzyła stary zapis dotyczący ww. 50 grz.; Nastazja oświadcza, że Mikołaj ze Zręczyc wykupił Tarnową za własne pieniądze i uwolnił ją od należności wobec Stogniewa i jego ż. Małgorzaty (GK 5 s. 6; ZK 10 s. 250-1, 295, 296); → Czechy p. 3B; 1435 Mikołaj ze Zręczyc nie stawił się przeciwko Stogniewowi z M. o zapis 50 grz. (ZK 10 s. 379-80); 1436 tenże Mikołaj podzastawia za 60 grz. Stogniewowi z M. cz. dziedziny w Wilkowisku, którą miał w tej sumie w zastawie od Jaszka z Buczyny. Jeśli Stogniew nie uzyska z tej dziedziny 12 grz. czynszu rocznie, Mikołaj winien dopłacać do tej sumy każdorazowo na św. Stanisława jesienią [27 IX] przez okres zastawu; Stogniew oświadcza, że Mikołaj ze Zręczyc dopłacił mu 50 grz. z racji [posiadania przez Mikołaja] dziedziny [w Tarnowej]. Jeśli więc Stogniew zostanie wykupiony z ww. dziedziny [w Wilkowisku], zwróci Mikołajowi 10 grz. w ciągu roku po tym wykupie (ZK 11 s. 61); → Klonów p. 4; tenże Stogniew zobowiązuje się zapłacić 50 grz. Stanisławowi z Połajowic w dwa lata po 25 grz. rocznie, pod rygorem zastawu w tej sumie [tj. 50 grz.] swoich dóbr dziedz. (ZK 197 s. 461-2 zp.); Stogniew z M. zastawia na rok za 70 grz. Maciejowi z Donatkowic 7 ł. osiadłych z gajem alias zapin6Może należy to rozumieć jako „zapień”, bo pień to także ul, barć, pasieka. W SStarop. brak tego terminu alias pasieką i łąkę zw. Górna w Nasiechowicach. Maciej może korzystać z gaju, lecz nie może go sprzedać (ZK 197 s. 463); → Marchocice p. 3a.

1437 Stanisław z Połajowic oświadcza, że 50 grz., które wedle zapisu winien mu zapłacić Stogniew z M., nie może od niego przyjąć, dopóki nie stawi w sądzie swego s. Stanisława, aby się zrzekł na korzyść Wierzbięty z Wilkowa pr. do ojcowizny i macierzyzny w Połajowicach [które ww. Połajowski sprzedał temuż Wierzbięcie]. Jeśli Pojałowski nie stawi syna w sądzie, winien stawić Wierzbięcie dwóch poręczycieli z pow. krak., którzy poręczą to zrzeczenie, a jeśli ich nie stawi, to odstąpi Wierzbięcie ww. 50 grz. od Stogniewa (ZK 11 s. 179); Stanisław niegdyś z Połajowic kwituje stren. Stogniewa z M. ze spłaty 20 grz. z należnej mu sumy 50 grz. (ZK 256 s. 55); → Donatkowice p. 3; 1438 Stogniew z M. zobowiązuje się zwrócić pozostałe 30 grz. [z sumy 50 grz.] ww. Stanisławowi z Połajowic pod rygorem wwiązania go w tej sumie do 3 ł. osiadłych w dobrach dziedz., przynoszących dochód 3 grz. rocznie (ZK 256 s. 82-3); 1440 Mikołaj ze Zręczyc inaczej z Tarnowej kwituje Stogniewa z M. ze spłaty 10 grz. (ZK 11 s. 425); 1442 → Marszówka gaj; 1444 Tomasz prep. kl. zwierz. zapłacił Stogniewowi z M. 20 grz. za gaj Marszówka, a Stogniew zobowiązuje się wpisać transakcję do ksiąg ziemskich (OK 8 s. 671, 678); 1446 → Klonów p. 2; → Kalina Wielka p. 3.

1448-51 Jan z M. i Świdówki, s. Stogniewa, br. Stogniewa, Jakuba, Stanisława, Mikołaja, Piotra i in. młodszych braci, Elżbiety ż. Stanisława z Zacywilków [Mazowsze], Barbary ż. Jana Wilczka z Rzeżuśni, Piotruszy ż. Stan. Szreniawy z Imbramowic [par. własna], ż. Elżbieta c. Jana z Białej [par. Irządze] 1448, c. Katarzyna ż. Rafała z Morawicy (ZK 199 s. 38; 257 s. 312); 1448 → p. 4; Jan z M. s. Stogniewa oprawia ż. Elżbiecie c. Jana z Białej 300 grz. wiana na połowie dóbr (ZK 257 s. 310-1).

1449-60, zm. 1461 Stogniew z M., dz. cz. Kaczyc [pow. sand.] 1449, cz. Nasiechowic, sołectwa w → Klonowie, s. Stogniewa, br. ww. Jana i pozostałych ww. braci i sióstr, ż. Juliana (Uliana) c. Goworka z Makocic, s. Mikołaj (DLb. 1 s. 62; 2 s. 817Jan Długosz podał informację o Stogniewie, jako dz. M. na podstawie wcześniej zebranych danych, ale nieaktualną dla l. 1470-80, kiedy powstawała ostateczna redakcja DLb; ZK 199 s. 65; 200 s. 139-41; 169-71, 289-90; 257 s. 421; 258 s. 6, 73, 210; GK 15 s. 410; 16 s. 843); 1449 Jan s. Stogniewa z M. zastawia za 30 grz. Mikołajowi z Nasiechowic 2 ł. w M., na których siedzą kmiecie Piotr Szado i Piotr Bobrak (ZK 199 s. 37); Elżbieta ż. Jana z M. c. Jana z Białej ustępuje ojcu Janowi i braciom z pr. do ojcowizny i macierzyzny (ZK 314 s. 2a-2b); br. Jan, Mikołaj i Andrzej z Nasiechowic zamieniają ze Stogniewem z M. i jego potomstwem cz. dziedziny w Nasiechowicach z pr. patronatu tamtejszego kościoła za cz. dziedziny w Kaczycach [pow. sand.] i dopłatę 30 grz. Jan z Nasiechowic ręczy za braci, że w ciągu roku wpiszą transakcję do ksiąg ziemskich (ZK 257 s. 351); 1450 Jan z M. odstępując od swego pow. [szczyrz.] zastawia za 33 grz. Pełce z Ochonina [dziś Ochojno] dziedzinę Świdówka, którą posiada tytułem posagu ż. Elżbiety c. Jana z Białej. Jeśli ktokolwiek pozyska na Pełce całość lub cz. ww. dziedziny, Jan z M. podobnie da mu w zastaw w tej sumie 4 ł. osiadłe w M. Elżbieta wyrazi zgodę na ten zapis (ZK 13 s. 339-40, 354); 1451 Pełka z Ochonina kwituje Jana z M. ze spłaty powyższej sumy i ustępuje mu Świdówkę (ZK 146 s. 587).

1456-71, zm. 1480 Jakub Miechowicki, Nasiechowski dz. M., pisał się z tej wsi do 1475, chociaż już nic w niej nie posiadał, cz. Nasiechowic, sołectwa dziedz. w → Klonowie 1462-9, cz. Radostowa [pow. sand.] do 1470, zm. 1480, s. Stogniewa, br. Jana i pozostałych ww. braci i sióstr, ż. Marta c. Goworka z Makocic, s. Mik. Miechowicki z Radostowa notariusz publiczny → p. 6 (Mp. 5, M-77; ZK 16 s. 401, 407-9, 419, 437; 17 s. 352, 378, 416, 418, 452, 455, 480, 483-4, 573, 602, 617, 630; 147 s. 458-9; 199 s. 217-8, 251-2; 200 s. 51, 139-41, 169-71, 191, 225, 289-90; 201 s. 8, 11, 21; 204 s. 53, 61, 66, 93; 258 s. 52, 57, 226, 361, 420; 259 s. 12, 28, 48, 159; 260 s. 123; 267 s. 147; 315 s. 158, 186, 189, 203-4, 217, 288, 296, 301, 307; GK 15 s. 410; 16 s. 989; 17 s. 878, 941-3, 957, 1009; 18 s. 23, 123, 160-1, 209, 220, 539, 609-10, 645, 659, 669, 670, 696, 777, 779, 839; 19 s. 5, 173).

1456 → Dziemierzyce p. 3; 1458, 1461 → Makocice p. 3B; 1462 Jakub Nasiechowski z M. s. Stogniewa sprzedaje za 40 grz. Mik. Pieniążkowi z Witowic pkom. i star. krak. siedlisko przy ul. Grodzkiej w Krakowie naprzeciwko kościoła Ś. Marcina, między domem i siedliskiem tegoż Pieniążka a oficynami domu Rafała ze Skawiny (ZK 15 s. 224); 1462-4 → Makocice p. 3B; 1463 → Makocice p. 3B; 1464 → Klonów p. 48W haśle → Klonów p. 4 zapiska pod datą 1465 r. z błędną kwotą 17 grz; Jakub z M. i jego br. Stanisław [ur.] z innej matki [Małgorzaty, czyli Maruszy wd. po Stogniewie z M. i Nasiechowic, 2o v. ż. Piotra z Czech] dzielą dobra macierzyste w Nasiechowicach. Jakubowi przypada 10 ł., tj. 6 ł., które znajdują się w części, gdzie stoi kościół, aż po Zarogów, i 4 ł. w cz. wsi, gdzie siedzi Mik. Nasiechowski (ZK 258 s. 422 zp.); Elżbieta ż. Stanisława z Zacywilków [Mazowsze], c. Stogniewa z Nasiechowic [i M.], ustępuje z dóbr ojczystych i macierzystych na rzecz [br.] Jakuba z M., ponieważ została wyposażona sumą 200 grz. z posagu jego ż. Marty (ZK 258 s. 428-9); Jakub z M. uwalnia Małgorzatę swoją macochę ż. Piotra z Czech z wyznaczonego terminu, na który pozwał ją o przyjęcie pieniędzy tytułem posagu i wiana i o ustąpienie z oprawy w Nasiechowicach (ZK 260 s. 6); Barbara c. Stogniewa z Nasiechowic [i M.], ż. Jana Wilczka z Rzeżuśni ustępuje z dóbr macierzystych [br.] Jakubowi z M., ponieważ została spłacona sumą 70 grz. z posagu jego ż. Marty. Ponadto ustępuje Jakubowi i pozostałym br. Stanisławowi, Mikołajowi, Piotrowi i in. młodszym zrodzonym ze Stogniewa z dóbr ojczystych, ponieważ wyposażyli ją sumą 30 grz. Jednocześnie pozywa wszystkich ww. braci o wyprawę (pro parafernalibus), mianowicie o tkankę perłową [thcanca margarithea - pas ozdobnej tkaniny lub czepek kobiecy], szaty podbite futrem i pościel postawcową [tj. jedwabną] (ZK 260 s. 6); Stan. Szreniawa z Imbramowic [par. własna] i jego ż. Piotrusza [c. Stogniewa z M.] składają protest, ponieważ byli gotowi uwolnić poręczycieli [jej br.] Jakuba z M. [po dokonaniu przezeń zapisu pieniędzy], lecz Jakub się nie stawił. Występujący w jego imieniu br. Stanisław oświadczył, że Jakub nie może w tym terminie dokonać zapisu pieniędzy dla Piotruszy, ale chce to uczynić na najbliższym terminie za postanowieniem krewnych; tenże Jakub z M. zobowiązuje się zapłacić w ciągu 2 lat [po] 100 grz. ww. siostrze Piotruszy tytułem posagu i wyprawy pod rygorem zastawu dziedziny w M.; Szreniawa ręczy Jakubowi za Piotruszę pod zakładem 200 grz., że zrzeknie się pr. do dóbr ojczystych i macierzystych na rokach w Książu. Ponadto po otrzymaniu pieniędzy zobowiązuje się oprawić Piotrusze posag i wiano na swoich dobrach; ww. Piotrusza kwituje br. Jakuba ze spłaty ww. sumy pieniędzy z posagu jego ż. Marty i zobowiązuje się nie pozywać go o wyprawę (pro parafernalibus alias za wiprawą) (GK 17 s. 280-1 zp.; ZK 258 s. 40; 260 s. 24); Marusza ż. Piotra z Czech kwituje swego pasierba Jakuba z M. ze spłaty 150 grz. posagu i wiana, które miała zapisane przez jego ojca [a jej 1-go męża Stogniewa z M.] w Nasiechowicach i zeznaje, że przyjęła 100 grz. tytułem kary płaconej przez przegraną stronę procesu (in vim perditionis). Marusza ustępuje Jakubowi z ww. dóbr, a także daje mu 1/3 pszenicy ozimej i ½ żyta. Jakub ręczy za braci i siostry, że nie będą nachodzić Maruszy. Obie strony zobowiązują się wnieść niniejszy zapis do akt ksiąskich pod zakładem 100 grz. (GK 17 s. 295-6; ZK 258 s. 59); Jakub z M. zastawia za 167 fl. węg. Barbarze ż. Piotra z Tochołowa cz. dziedz. zw. Boksiński Dział w Nasiechowicach, którą trzyma jego macocha Marusza. Jakub daje Barbarze zasiewy ozime, które mu ustąpiła ww. macocha, tj. 1/3 pszenicy i ½ żyta, a gdy zostanie spłacony, Barbara otrzyma wszystkie zasiewy. Ponadto jeśli Barbara cokolwiek zbuduje, to za świadectwem ludzi Jakub jej za to zapłaci. Barbara może brać na budowę drewno z gaju w M. Taż Barbara zobowiązuje się zapłacić 50 fl. węg. w ciągu 2 lat mistrzowi Pawłowi z Krakowa prof. teologii i dziekanowi kol. nowosąd. i zapisuje tę sumę na Boksińskim Dziale w Nasiechowicach. Jeśli Barbara przed upływem 2 lat zostanie wykupiona z ww. dziedziny przez Jakuba z M., wówczas od razu zapłaci Pawłowi ww. sumę 50 fl., których nie podejmie z Nasiechowic sama, lecz w obecności Pawła. Jakub z M. wyraża zgodę (GK 17 s. 296-8 zp.); → Makocice p. 3B; gaj zw. Mała Zaspaczka w M. → Makocice p. 3B.

1465 Jakub z M. ręczy za Jana Reja z Szumska [pow. sand.] spłatę 90 grz. długu Niemierzy z Woli Lubieckiej w ciągu 2 lat ewentualnym wwiązaniem w osiadłe ł. [w M.], na których siedzą Bachmat, Idzi i Szado, płacący 4½ grz. czynszu rocznie (Kniaz. 19; ZK 260 s. 83); Jakub Miechowicki z M. sprzedaje za 8 grz. Janowi Janikowskiemu swój dział zarośli, lasu i gaju leżącego po lewej stronie drogi z Janikowic do Miechowa, a zatrzymuje sobie ten po prawej stronie (ZK 260 s. 89); Jakub z M. sprzedaje za 500 grz. Pawłowi Słupowskiemu cały swój dział w Nasiechowicach. Jakub wraz z poręczycielami ręczą za br. [rodz.] Jakuba i przyrodnich (coadnatis alias przyrodna), że ustąpią ze swych pr. do ww. działu. Marta ż. Jakuba ustępuje z oprawy posagu i wiana na tym dziale. Wystawiono dok., lecz jego wydanie zostało wstrzymane przez woźnego Gawrona na wniosek Katarzyny c. [zm.] Jana Stogniewowica z M.; Paweł Słupowski zobowiązuje się zapłacić w ciągu roku 40 grz. Jakubowi z Nasiechowic [tj. Miechowickiemu] pod rygorem zastawu ½ ww. działu (ZK 260 s. 93-4); Jakub Miechowicki potwierdza przysięgą, że Barbara ż. Tochołowskiego otrzymała od niego w zastaw Boksiński Dział w Nasiechowicach (GK 17 s. 670); 1466 → Makocice p. 3B; 1467 Jakub Wężyk w imieniu Jakuba Miechowickiego wnosi o odłożenie terminu w sprawie z Barbarą Tochołowską z powodu sprawy z Mikołajem celnikiem w Podolińcu o 400 grz. Taż Barbara była gotowa przyjąć od Jakuba Miechowickiego 25 fl. według zapisu, lecz ten nic nie dał (GK 17 s. 878, 957; 18 s. 6, 23, 60-1, 327; ZK 16 s. 419); Elżbieta ż. Stanisława z Zacywilków [c. Stogniewa z M.] kwituje br. Jakuba Miechowickiego z 200 grz. tytułem posagu i spłaty z dóbr ojczystych i macierzystych (GK 17 s. 944); Jakub z M. pożycza 80 grz. od br. Jana i Bogdała ze Skawiny i zobowiązuje się je zwrócić w terminie pod rygorem wwiązania ich w dziedzinę w M. z zasiewami ozimymi i jarymi (GK 18 s. 69 zp.); tenże Jakub pożycza 120 grz. od ww. braci i zobowiązuje się je zwrócić w terminie pod rygorem zastawu dziedziny w M. z zasiewami ozimymi i jarymi (GK 18 s. 74-5 zp.); → Makocice p. 3B; Marta ż. Jakuba z M. tytułem spłaty długu męża zastawia za 120 grz. ww. br. Janowi i Bogdałowi ze Skawiny dziedzinę w Makocicach z zasiewami jarymi, którą pr. bliższości po swej siostrze Ulianie wykupiła z zastawu od Jana Świdra; ww. bracia nie otrzymują wwiązania w Makocice (GK 18 s. 199, 228, 246, 265, 278); Stan. Szreniawa z Imbramowic [par. własna] oprawił ż. Piotruszy c. zm. Stogniewa z M. po 100 grz. posagu i wiana na połowie dóbr (ZK 260 s. 139); Paweł Słupowski wwiązuje Jakuba Miechowickiego w połowę dziedziny w Nasiechowicach wraz z dworem i zasiewami ozimymi: 1/3 pszenicy i ½ żyta na sumę 40 grz., których mu nie zapłacił (ZK 260 s. 157; 267 s. 147; 315 s. 310, 323).

1468 Jakub z M. zastawia za 60 fl. węg. Janowi z Dziemierzyc 4 ł. osiadłe w swojej połowie Nasiechowic, na których siedzą kmiecie: Kurek, Staiek [?], Maciek i Dziukała (GK 18 s. 400-1 zp.); Jakub z M. zobowiązuje się zwrócić 70 grz. Janowi Potockiemu z Głupczowa pod rygorem zastawu M. Marta ż. Jakuba ustępuje Potockiemu z pr. do tych dóbr (GK 18 s. 449 zp.: Jan kazał usunąć zapis); Jakub z M. zastawia za 44 fl. węg. Janowi z Dziemierzyc młyn w M. (GK 18 s. 450); → Makocice p. 3B; → Makocice p. 3B [pod r. 1469]; → Makocice p. 3B [pod r. 1469]; → Makocice p. 3B; Jakub Miechowicki ręczy za Stan. Wątróbkę ze Strzelec kaszt. sądec. spłatę 20 grz. Piotrowi z Janikowic pod rygorem zastawu temuż Piotrowi łanu [w M.], na którym siedzi kmieć Jan Godek (ZK 17 s. 541); Jakub z M. winien zapłacić 18 grz. Mikołajowi z Morska pod rygorem zastawu sołectwa w Klonowie (GK 18 s. 542); Jakub z M. uwalniając swych poręczycieli od poręki składa protest, ponieważ gotów był wedle napomnienia krewnych zapisać bratanicy Katarzynie [c. zm. Jana z M.] ¼ macierzyzny i 1/6 ojcowizny (ZK 260 s. 207); → Klonów p. 4; 1469 → Klonów p. 4 19 I Jakub z M. sprzedaje z pr. odkupu za 180 fl. węg. Janowi Potockiemu z Głupczowa całą cz. w Nasiechowicach tj. 10 ł., folwark, zagrody i karczmy, przy wykupie zaś zwróci dobra bez zasiewów ozimych. Jeśli Jakub w ciągu 5 lat nie wykupi tych dóbr, Potocki doda mu 220 fl. węg. do ww. sumy i pozyska tę część wieczyście. Gdyby jednak także Potocki nie miał ww. pieniędzy, aby dopłacić Jakubowi, przez kolejne 5 lat będzie trzymał te dobra w zastawie, aż do spłaty 180 fl. węg. Jakub otrzymał floreny liczone po 16 sk. i jeśli podczas wykupu floren będzie liczony niżej, co będzie z korzyścią dla Jakuba, to dopłaci on Janowi, jeśli zaś floren będzie liczony wyżej, Jan zwróci różnicę w złotych florenach. Stan. Wątróbka ze Strzelec kaszt. sądec. i Piotr Potocki ręczą Janowi za Jakuba, jego brata i bratanicę Katarzynę (nepte alias synovicza), że nie będą go w tym czasie niepokoić o te dobra. Jakub zobowiązuje się pod zastawem 400 grz. stawić ż. [Martę] na następnych roczkach w Żarnowcu, gdzie zrzeknie się ona oprawy posagu i wiana na tej cz. Nasiechowic. Ponadto pod takimże zastawem poręczycieli zobowiązuje się dokonać wpisu do akt ziemskich w Żarnowcu (GK 18 s. 745-8 zp.: zapłacono); Stanisław z Nasiechowic zastawia za 9 grz. Jakubowi z M. 1 ł. w Nasiechowicach, na którym siedzi kmieć Jan Trabonos (GK 18 s. 748 zp.); 8 VI Jakub Miechowicki sprzedaje z pr. odkupu za 130 grz.9Pisarz skreślił wcześniej napisaną kwotę 220 grz na 5 lat Mikołajowi z Morska całą cz. w Nasiechowicach. Jeśli nie wykupi tych dóbr, Morski doda 205 fl. węg. do ww. sumy i pozyska te dobra wieczyście. Marta ż. Jakuba ustępuje z oprawy posagu i wiana na ww. cz. Nasiechowic. Wystawiono dok. (ZK 152 s. 183-4); Mikołaj z Morska zapisuje Jakubowi Miechowickiemu do Bożego Narodzenia przyszłego roku [1470] cz. Nasiechowic, którą od niego kupił. W tym roku Jakub zbierze całe zboże jare. Na przyszły rok obsieją zboże [ozime] po połowie - Morski przez swojego sługę - i w takiż sposób podzielą się stogami po żniwach. W kolejnym roku [1470] Miechowicki własnym ziarnem zasieje zboże jare, a stogami podzielą się po połowie. Jeśli Jakub nie zwróci na to Boże Narodzenie 130 grz. Morskiemu wedle uprzedniego zapisu, Morski otrzyma całe zasiewy ozime. Wystawiono dok. (ZK 152 s. 184-5); → Klonów p. 4 (ZK 152 s. 185-6)10W haśle → Klonów p. 4 niepełny regest. ; Paweł Słupowski skarży Jakuba Miechowickiego, ponieważ wwiązał się w Nasiechowice, sprzedane przed 5 laty [→ 1465]. Miechowicki stwierdza, że dzierży ww. dobra od 2 lat, ponieważ zyskał je drogą zamiany11Twierdzenie Jakuba Miechowickiego odnosi się zapewne do transakcji z → 1467 r., gdzie jednak nie było mowy o zamianie dóbr, tylko o wwiązaniu Jakuba w cz. Nasiechowic, ponieważ Słupowski nie wypełnił warunków kupna z 1465 r (GK 18 s. 952-3); Stanisław z Nasiechowic zobowiązuje się zapłacić 30 grz. Jakubowi z M. (ZK 260 s. 281); Jakub Miechowicki kwituje Stan. Słupowskiego z zapłaty 40 grz., które mu zapisał zm. Paweł Słupowski, ojciec tegoż Stanisława, i ustępuje mu z zastawu w Słupowie [Nasiechowicach - nadpisane]; Stanisław s. zm. Pawła ze Słupowa ręczy za młodszych br. Mikołaja, Jakuba, Jana, Falisława i siostry Annę, Jadwigę, Felicję, Katarzynę i Dorotę, że uwalniają Jakuba Miechowickiego od zarzutu zabicia ich ojca (ZK 260 s. 281-2).

1470 → p. 3b; star. [krak.] zawiadamia listownie Jakuba Miechowickiego, aby na pozew Małgorzaty wd. po Pawle Słupowskim i ich dzieci przedłożył dok. dotyczące dóbr dziedz. Nasiechowice zm. Słupowskiego, do których ww. Małgorzata ma pr. z tytułu oprawy posagu i wiana, a dzieci z tytułu pr. do ojcowizny (GK 19 s. 31-2); → Klimontów par. Mstyczów p. 3, → Makocice p. 3B; Marta ż. Jakuba z M. ustępuje wieczyście Janowi z Jakubowic z oprawy posagu i wiana w Radostowie w pow. sand. (ZK 201 s. 22); 1471 Stanisław z Nasiechowic kwituje br. Jakuba z M. z zapłaty 300 grz. tytułem posagu (ZK 260 s. 338); Małgorzata z Nasiechowic pozywa Jakuba z M. (ZK 260 s. 340); 24 V Jakub z M. zamienia z Jakubem Kulą z Wojciechowic swoją wieś dziedz. M. w ziemi krak. i pow. żarnowieckim [ksiąs.] za cz. w Boleścicach z dodatkiem 500 grz. Stan. Wątróbka ze Strzelec kaszt. sądec. i Jan z Dziemierzyc ręczą za Jakuba, że nie będzie niepokojony o te dobra Kuli. Marta ż. Miechowickiego ustępuje z oprawy posagu i wiana na M.; Jan z Dziemierzyc kwituje Jakuba Kulę ze spłaty 30 grz., które miał z zapisu Miechowickiego na młynie w M. (ZK 152 s. 209-10; drugi wpis 16 IX tr. ZK 152 s. 271-2)12W drugim wpisie tej samej transakcji podano położenie M. w pow. prosz; Jakub Miechowicki sprzedaje za 200 grz. Jerzemu z Żarczyc (de Zdzarczycze) całą cz. w → Boleścicach (ZK 152 s. 210).

1471-80, zm. przed 1482 Jakub Kula z M., Wojciechowic 1436-80, → Boleścic, → Deszna 1453-80, → Krzcięcic 1453-75, Woli Krzcięcickiej, Piołunki, Słaboszowic 1453, Szczytnik 1470-80 i → Książa Małego 1475-80, h. Jastrzębiec, s. Stan. Niemsty I z Krzcięcic z 2-ego małżeństwa, br. Mik. Kuli i Andrzeja z Wojciechowic, br. przyrodni Mik. Niemsty młodszego z Książa Małego, ż. Zofia c. Jana Namięty z Książnic [pow. wiśl.], dzieci: Stanisław, Mikołaj, Stachna ż. Jerzego Zebrzydowskiego z Przychodów i Elżbieta ż. Bernarda Kani z Wrząsowic (ZK 146 s. 733; 152 s. 209-10; 201 s. 217, 219); 1471 Jakub Kula z M. zastawia za 100 grz. siostrzeńcowi Janowi Michowskiemu swą cz. dziedz. w Szczytnikach (ZK 201 s. 219 zp.); 1476 Katarzyna c. zm. [po 1451] Jana z M. ż. Rafała z Morawicy pozywa Jakuba Kulę z M. o 200 grz. i tyleż szkody z tytułu pretensji do cz. M. w pow. prosz., która jej się należy pr. bliższości po ojcu. Katarzynie nie wydzielono należnej jej cz. ojcowizny i nie została wyposażona [przez swego br. Jakuba Miechowickiego]. Kula oddala pozew Katarzyny (ZK 201 s. 224, 226-7); 1477 taż Katarzyna ustępuje ww. Kuli z ojcowizny, macierzyzny i babizny w M. (ZK 201 s. 249); 1480 Jakub Kula z Wojciechowic, inaczej ze Szczytnik oddala pozew Małgorzaty wd. po Mik. Morskim o 500 grz. i tyleż szkody z tytułu pretensji do M., które jej się należą pr. bliższości po br. ciotecznym Jakubie Miechowickim (ZK 146 s. 733).

1482-95 Stanisław Kula z M., cz. Nasiechowic, Wojciechowic 1483-99, → Krzcięcic 1483-1501, → Książa Małego 1485-1500, Piołunki 1488-98, → Deszna 1488, → Krzeszówki 1488-1500, Przegrzebu 1500, Słaboszowic 1500, Olpic 1500, Szczytnik, h. Jastrzębiec s. Jakuba Kuli, br. Mik. Kuli, Stachny ż. Jerzego Zebrzydowskiego z Przychodów oraz Elżbiety ż. Bernarda Kani z Wrząsowic; ż. Elżbieta c. mieszcz. krak. Stan. Koczwary 1488, ss. Jakub, Sebastian, Jan i Stanisław (ZK 262 s. 225-6; 263 s. 379).

1482-95 Mikołaj Kula z M., cz. Nasiechowic, → Książa Małego 1485-98, → Krzcięcic 1498-1501, Wojciechowic 1495, → Deszna 1498, → Krzeszówki 1491-5 i Przegrzebu, h. Jastrzębiec s. Jakuba Kuli, br. Stan. Kuli i ww. sióstr (ZK 262 s. 225-6; 263 s. 379); 1485-96 Jerzy Zebrzydowski z Przychodów, zastawnik w M. (ZK 261 s. 378; 263 s. 45, 50-1; GK 22 s. 31-2 zp., 266 zp., 267 zp.; 25 s. 213); 1488 Stan. Kula z Wojciechowic oprawia ż. Elżbiecie c. Stan. Koczwary po 300 fl. węg. posagu i wiana na połowie dóbr, które przypadają mu w dziale, tj. w Książu Małym, Krzeszówce, Wojciechowicach, Słaboszowicach, Krzcięcicach, Olpicach, Piołunce, Desznie, Szczytnikach i M. (ZK 263 s. 14); Stan. Kula z Książa Małego zastawia za 250 grz. siostrze Stachnie ż. Jerzego Zebrzydowskiego z Przychodów wieś M., w tym 200 grz. z tytułu należnego jej posagu, a 50 grz. z tytułu wydatków na budowę dworu i in. budowli. Mikołaj z Książa Małego br. Stanisława wyraża zgodę na ten zapis; Stachna ustępuje br. Stanisławowi i Mikołajowi z dóbr ojczystych i macierzystych (ZK 263 s. 18, 32); 1494 → p. 3c; Łukasz Zebrzydowski w imieniu Stachny ż. Jerzego Zebrzydowskiego składa protest przeciwko czcigodnemu Janowi Morskiemu, że pozwy odnośnie dóbr w M. wysyła do Jerzego Zebrzydowskiego [zastawnika w M.], a nie do Stachny (GK 24 s. 935-6).

1495-1518 Mikołaj Morski dz. M., Morska, → Marchocic 1477-1523/4, → Klonowa 1493-1504, Strzelec, tenut. Olsztyna i Uścia 1493-6, h. Topór, zm. 1523/4, s. Mikołaja, br. Piotra i Jana, ż. Anna c. Andrzeja z Tęczyna i Rabsztyna, wd. po Pawle Wodzie ze Szczekocin h. Odrowąż zw. Olsztyński star. olsztyńskim, łuckim i tenut. zawichojskim 1496, ojczym Andrzeja i Stan. Wody zw. Olsztyńscy (GK 27 s. 645-6; 28 s. 306-7; ZK 264 s. 347; Kurtyka Tęczyńscy s. 574-5); 1495 br. Jerzy Zebrzydowski zastawnik z M. i Łukasz Zebrzydowski z Połajowic oraz Piotr Wiplar z Uliny [Wielkiej] zobowiązują się zapłacić 300 fl. Mik. Morskiemu z Morska pod rygorem wwiązania w ich dobra, m.in. Jerzy w wieś M., którą trzyma w zastawie od br. Stanisława i Mik. Kulów z Książa Małego (GK 25 s. 213-4 zp.); br. niepodzieleni Stanisław i Mik. Kulowie z Książa Małego sprzedają za 600 fl. węg. Mik. Morskiemu z → Marchocic wieś M. i zobowiązują się wnieść wpis do ksiąg ziemskich ksiąs. pod zakładem 600 fl. węg.; Morski winien zapłacić 100 fl. ww. Kulom z Wojciechowic pod rygorem zastawu M. (GK 25 s. 312-3, 356; ZK 262 s. 389-90: transakcja wpisana w r. 1496); 1496 Jerzy Zebrzydowski i ż. Stachna kwitują br. Stanisława i Mik. [Kulów] z Książa Małego ze spłaty 250 grz. zapisanych na M. i umarzają zapis (ZK 263 s. 379); Mik. Morski z Marchocic i M. zastawia na rok za 100 fl. węg. Gabrielowi z Tęczyna wieś M., a Tęczyński pozwala Morskiemu zamieszkiwać w M. (GK 25 s. 879-80 zp.: 1503 Jan Tęczyński s. zm. Gabriela z Tęczyna kwituje Mik. Morskiego ze spłaty 100 fl. i nakazuje wykreślić wpis); Mik. Morski z Marchocic oprawia ż. Annie 1600 grz. wiana na dobrach Marchocice, → Klonów13W haśle → Klonów p. 4 nieściśle podano, że oprawa obejmowała po 800 grz. posagu i wiana na połowie ww. dóbr i M. (ZK 153 s. 142-3); 1498 → p. 3b; 1499 Mik. Morski z → Marchocic podzastawia za 200 fl. Piotrowi Łaganowskiemu wieś M.14W haśle → Marchocice p. 3a podano, że Morski zastawił Łaganowskiemu M., ale wcześniej wieś została zastawiona Gabrielowi z Tęczyna, a sam Morski określił M. jako „villam tenute sue” (GK 27 s. 545 zp.: 1499 Łaganowski kwituje i każe usunąć zapis); Mik. Morski z → Marchocic winien zapłacić 140 fl. Piotrowi Łaganowskiemu pod rygorem wwiązania w M.15W haśle → Marchocice p. 3a błędnie podano, że chodziło o fl. węg (GK 27 s. 881 zp.: 1501 Łaganowski nakazuje wykreślić wpis); 1500 Mikołaj z Morska odstępując od swego powiatu oświadcza, że oprawił ż. Annie 1000 grz. wiana na dobrach Morsko, Strzelce, M. i → Klonów16W haśle → Klonów p. 4 nieściśle podano, że oprawa obejmowała po 500 grz. posagu i wiana (ZK 203 s. 243; Katalog UJ 269); Elżbieta c. Stan. Koczwary ż. Stan. Kuli z Książa Małego umarza i kasuje oprawę po 300 grz. posagu i wiana na ½ dóbr Książ Mały, Krzeszówka, Słaboszowice, Krzcięcice, Olpice, Piołunka, Deszno, Szczytniki i M., a w zamian Kula oprawia jej po 450 fl. posagu i wiana na ½ dóbr Książ Mały, Przegrzeb i Krzeszówka (ZK 264 s. 4); 1501 Jan z Tęczyna i Łętkowic pozywa Mik. Morskiego o niezapłacenie 100 fl. węg. zastawu na M. i tyleż szkody oraz o odmowę wwiązania go w M. jako syna i sukcesora zm. Gabriela z Tęczyna. Morski wnosi o oddalenie pozwu, ponieważ zapis nie przewidywał przelania należności na osoby trzecie (GK 28 s. 121-2); Mik. Morski z M. zastawia za 200 grz. Mik. Nasionowi z Widomej wieś M. (GK 28 s. 289-90).

1502 wyrokiem sądu ww. Morski winien zapłacić 100 fl. węg. Janowi z Tęczyna i Łętkowic lub wwiązać go w M. tytułem zapisu zastawnego dla zm. Gabriela z Tęczyna (GK 28 s. 433-4); 1502-3 Piotr Oleski podzastawnik i dzierżawca M. (GK 28 s. 460-1, 721-2, 774, 826, 836); Andrzej Morski zastawnik z M. podzastawia za 200 grz. Piotrowi Oleskiemu wieś M., którą trzymał w zastawie od br. Mik. Morskiego. Oleski kwituje Mik. Morskiego ze spłaty 100 grz. z ww. sumy 200 grz. (GK 28 s. 460-1); Aleksander Jag. zezwala Mik. Morskiemu sprzedać z pr. odkupu jakiejkolwiek osobie duch. czynsz z M. i z połowy → Klonowa w ziemi krak. (MS 3, 222); Jan z Tęczyna i Łętkowic pozywa Mik. Morskiego o odbicie ciążenia w M. Andrzej Morski w imieniu br. Mikołaja zaprzecza. Woźny zeznaje, że dokonali tego Nasion i sługa Piotra Oleskiego. Mik. Morski zezwala wwiązać Tęczyńskiego w M. (GK 28 s. 511, 543, 572, 612); 1502-5 Janusz z Mstowa zastawnik w M. (GK 28 s. 581-2 zp.); Mik. Morski z Marchocic i M. zastawia za 200 fl. Janowi inaczej Januszowi z Mstowa połowę wsi → Marchocice i całą wieś M. i zobowiązuje się uwolnić je od zastawów i oprawy pod takimże zakładem i pod rygorem jego powiększenia do 400 fl. (GK 28 s. 581-2 zp.: 1505 Janusz Mstowski został spłacony i nakazuje wykreślić wpis); tenże Mstowski wydzierżawia Mik. Morskiemu połowę wsi → Marchocice i całą wieś M. na jeden rok (GK 28 s. 587); Jan z Tęczyna s. zm. Gabriela pozywa Mik. Morskiego przed sąd grodz. krak. o to, że wraz z 5 pomocnikami, 17 poddanymi z kosami i 3 wozami w 8 koni wjechali na pole w M., które Tęczyński trzyma w zastawie, gdzie zżęli pszenicę, żyto i in. rodzaje zboża, co zeznał woźny, który też ww. zatrzymał. Morski odpowiedział, że uczynił to na prośbę Piotra Oleskiego. Mik. Strzała pstar. krak. pod zakładem 120 grz. nakazuje Morskiemu nie naruszać dóbr Tęczyńskiego w M. i nie wywozić stamtąd zboża. Morski wnosi o oddalenie pozwu, bo ww. spór nie ma zastosowania do 4 artykułów grodzkich. Sprawa odesłana do rozpatrzenia (GK 28 s. 809-10, 825-6); 1503 Jan z Tęczyna i Morski zawierają ugodę. Morski zwróci Tęczyńskiemu w ciągu tygodnia 100 fl. z tytułu zastawu M., Tęczyński zaś umorzy pozwy wobec Morskiego oraz wobec Piotra Oleskiego w jego sporze z Anną matką Tęczyńskiego. Tęczyński kwituje Morskiego ze spłaty ww. sumy (GK 28 s. 953); Mik. Morski z Marchocic oświadcza, że po upływie 9 lat zrezygnuje na rzecz [pasierba] Stan. [Wody] Olsztyńskiego z Włoszczowy [pow. chęc.] ze wsi M. i da mu do niej wwiązanie (ZK 264 s. 104-5); Jan inaczej Janusz z Mstowa zastawnik z Marchocic i M. wydzierżawia Mik. Morskiemu połowę wsi → Marchocice i całą wieś M. (GK 28 s. 1135); Mik. Morski z Morska wwiązuje Annę Królewską w M. tytułem zastawu (GK 28 s. 1248-9); 1504 Janusz z Mstowa wydzierżawia za 10 fl. Mik. Morskiemu połowę wsi → Marchocice i całą wieś M., które ma od niego w zastawie, do ś. Jana Chrzciciela [24 VI]. Jeśli do tego czasu Morski nie zwróci sumy zastawnej, Mstowski obejmie dobra (GK 29 s. 91-100); 1505 Mstowski kwituje Morskiego ze spłaty 200 fl. → 1502; 1507 Mik. Morski z Morska i M. zobowiązuje się zwrócić 220 fl. Stan. Pieniążkowi z Jadownik pod rygorem wwiązania go w M. Pieniążek kwituje Morskiego ze spłaty 100 fl. poręki za Mikołaja z Kamieńca [ziemia san.] wwdę krak. (ZK 203 s. 445); tenże Morski winien zapłacić 100 fl. Stan. Opoczyńskiemu pod rygorem wwiązania go w M. (ZK 154 s. 282-3); 1508 Stan. Pieniążek kwituje Mik. Morskiego ze spłaty 200 fl. zapisanych na M. (ZK 154 s. 399); 1509 Mik. Morski z Morska sprzedaje za 1000 grz. Janowi Tęczyńskiemu s. zm. Gabriela z Tęczyna wieś M. i cz. Nasiechowic. Tęczyński i Olsztyński zamieniają dobra. Tęczyński oddaje M. i cz. Nasiechowic z dopłatą 600 fl. w zamian za Kraśnik i należące do tego miasta wsie w ziemi lub. w pow. urzędowskim (ZK 264 s. 347-9).

1509-18 Andrzej Woda zw. Olsztyński z M., Włoszczowy, Kraśnika h. Odrowąż, s. Pawła Wody ze Szczekocin star. zawich., łukowskiego i olsztyńskiego oraz Anny Tęczyńskiej c. Andrzeja Tęczyńskiego z Rabsztyna h. Topór, 2ov. ż. Mik. Morskiego, br. Stan. Wody, Jana i Piotra Wody Olsztyńskich (ZK 264 s. 348-9; Kurtyka Tęczyńscy s. 574); 1509 Andrzej Woda Olsztyński z M. wydzierżawia na rok za 200 fl. Mik. Morskiemu z Morska wieś M. Po upływie tej dzierżawy Olsztyński winien zwrócić te pieniądze Morskiemu pod takimże zakładem (ZK 264 s. 355); 1510 br. Andrzej, Piotr i Stanisław zw. Olsztyńscy umarzają wszystkie zapisy w aktach król. i w aktach sądu ziemskiego ksiąs., które mieli od Mik. Morskiego na wsiach M., Nasiechowice i → Małoszów [par. własna], ponieważ zostali całkowicie spłaceni (ZK 155 s. 31); 1511 Anna ż. Mik. Morskiego zgadza się na zapis w aktach król., według którego jej mąż zastawił za 400 fl. Janowi Trestce [z Witowa] wieś M. i zabezpiecza go na swoim zapisie, jaki ma dożywotnio od męża; Jadwiga c. zm. Pawła [Wody] Olsztyńskiego ż. Jana Trestki kwituje Morskiego ze spłaty dóbr ojczystych i macierzystych (ZK 205 s. 148); Andrzej Olsztyński z M. kwituje [ojczyma] Mik. Morskiego ze spłaty dóbr macierzystych i spadku po matce i zobowiązuje się nie niepokoić go o te dobra pod zakładem 1000 fl. (ZK 205 s. 169); na wniosek Jana Trestki z Witowa wpisano, że Mik. Morski z Morska odstępując od swego pow. wodzisławskiego [ksiąs.] zobowiązał się zapłacić 400 fl. posagu Jadwidze ż. tegoż Trestki pod rygorem zastawu M., w przeciwnym razie suma należności wzrośnie do 800 fl. Anna ż. Morskiego na roczkach ziemskich prosz. winna ustąpić z oprawy pod zakładem 400 fl. (ZK 155 s. 475-6).

1514-8 [?] Stanisław Woda zw. Olsztyński z M. h. Odrowąż, s. Pawła Wody ze Szczekocin i Anny Tęczyńskiej br. ww. Andrzeja, Jana i Piotra (ZK 266 s. 23-4; Kurtyka Tęczyńscy s. 574); 1514 Stan. Olsztyński z M. zastawia za 450 fl. Gniewoszowi Psarskiemu wieś M. Jeśli nie wykupi dóbr do Bożego Narodzenia [25 XII], M. przejdzie na własność Psarskiego. Stanisław i jego br. Andrzej Olsztyński z Nasiechowic zobowiązują się uwolnić ww. dobra od wcześniejszych zapisów i opraw pod zakładem 445 fl. Psarski zezwala Stan. Olsztyńskiemu pozostać w M. (ZK 266 s. 23-4); 1517 Gniewosz Psarski [zastawnik] z M. zobowiązuje się zapłacić 250 fl. Piotrowi Porębskiemu pod rygorem wwiązania w M. Winien także do Bożego Narodzenia [25 XII] wykupić M. z zastawu od Mik. Glińskiego pod zakładem 250 fl. Anna ż. Psarskiego ustępuje ww. Porębskiemu z oprawy posagu i wiana na M. (ZK 266 s. 232-3)17W tej zapisce Psarski występuje jako dziedzic M., ale zapiska z 1518 r. sugeruje, że był tylko zastawnikiem; 1518 Andrzej Woda [Olsztyński] z M. sprzedaje za 500 fl. Mik. Morskiemu wieś M., którą Morski winien wykupić [z zastawu] od Gniewosza Psarskiego. Woda stawi przed sądem br. [Stanisława], który potwierdzi ww. transakcję. Morski będzie mógł wykupić z M. Gniewosza Psarskiego (ZK 266 s. 313-4); Gniewosz Psarski dz. Pawłowic i dzierż. M. ustępuje za 450 fl. pol. Mik. Glińskiemu z Piotrkowic zapis na M., jaki miał od Stan. Olsztyńskiego w tejże sumie (ZK 157 s. 15-6); Piotr Porębski dzierż. M. kwituje ww. Psarskiego z zapłaty 250 fl. pol. i kasuje zapis (ZK 157 s. 16-7); Mik. Morski z Morska i M. sprzedaje za 900 fl. pol. Mik. Glińskiemu z Piotrkowic wieś M. w pow. ksiąs. Anna ż. Morskiego ustępuje z oprawy posagu i wiana w M. (ZK 157 s. 128).

1518-38 Mikołaj Gliński z M., → Bobowej 1509-19, Piotrkowic Wielkich, → Budziejowic od 1505, Nasiechowic i Zielenic oraz Żurawicy, Biskowic i Maćkowic w ziemi przem., rajca krak. 1504-37, podżupek wielicki 1499, żupnik i star. drohobycki 1503-7, h. Jastrzębiec, br. Krzysztofa, ż. Anna c. Mik. Salomona mieszcz. krak. i Jadwigi (Hazy) Ungesthüm → 1521, s. Jan, cc. Regina ż. Jerzego Niemsty, Zofia ż. Piotra Mnichowskiego, Katarzyna ż. Jana Filipowskiego z Siekluki [dziś Sieklówka pow. pilzn.], Dorota ż. Jana Krzysztoporskiego h. Nowina kaszt. sier. i Marta (ZK 29 s. 790-2; Bon. 6, s. 77; Z. Noga, Krakowska rada miejska w XVI wieku. Studium o elicie władzy, Kr. 2003, s. 309); 1521 Mik. Gliński z Piotrkowic oprawia ż. Annie c. zm. Mik. Salomona z Krakowa po 2000 fl. posagu i wiana na ½ dóbr, m.in. na M. (ZK 206 s. 87); 1523 Zygmunt Stary zezwala, aby Mik. Gliński rajca krak. sprzedał z pr. odkupu za 500 fl. Michałowi z Lublina doktorowi dekretów 25 fl. czynszu w M. i Nasiechowicach w pow. ksiąs. dla beneficjum kośc. (MS 4, 13703; KUJ 4, 365; Katalog UJ 452g); 1524 sąd ziemski krak. potwierdza, że Mik. Gliński z Piotrkowic, Nasiechowic i M. sprzedał z pr. odkupu za 500 fl. Michałowi z Lublina doktorowi dekretów 25 fl. czynszu w M. i cz. Nasiechowic, płatnego w 2 ratach (KUJ 4, 365; Katalog UJ, 452f); 1535 Piotr Tomicki bp krak. i pkancl. kor. potwierdza, że magistrzy i doktorzy Kolegium Większego Uniw. Krak., jako egzekutorzy testamentu zm. Michała z Lublina doktora dekretów i kan. łowickiego, kupili 7 czynszów wykupnych dla kościoła par. Ś. Anny w Krakowie, który ma być erygowany jako kościół kolegiacki, w tym m.in. za 500 fl. czynsz w wysokości 25 fl. od Mik. Glińskiego w Piotrkowicach [Wielkich], Nasiechowicach i M. w ziemi krak. (KUJ 4, 365); 1538 Mik. Gliński z Piotrkowic [Wielkich], Nasiechowic i M. zastawia za 1400 fl. swej ż. Annie c. zm. Mik. Salomona mieszcz. krak. dobra Nasiechowice i M. w pow. ksiąs. (ZK 30 s. 711-2); 1546 Jerzy Niemsta jako opiekun Doroty c. zm. Mik. Glińskiego i Kat. Filipowska c. tegoż Glińskiego, ż. Jana Filipowskiego przeprowadzają podział dóbr. Filipowska otrzymuje Wierzbicę z wyjątkiem ról Bliecharskich w Budziejowicach i 600 fl., a Niemsta oraz Dorota i Marta cc. Glińskiego otrzymują Piotrkowice, Budziejowice, Zielenice, Nasiechowice i M. (ZK 29 s. 791-2).

3b. kmiecie, młynarze. 1418 Stanisław kmieć (ZK 194 s. 221); 1425 Jan i Stanisław kmiecie Stogniewa z M. pozywają Piotra Wojsza, Szymona karczmarza, Mikołaja rybaka i Mik. Chudka kmieci z Janikowic, że nadjechawszy konno wolną drogą ze Słomnik zrabowali im 6 worków, połeć słoniny, 2 łagwie piwa, 2 uzdy, wóz drewniany i 2 konie (lub woły) zaprzęgowe (raedos), wyrządzając szkodę na 1 grz. i 6 gr (GK 2 s. 434, 440, 452); 1426 Mikołaj młynarz nie stawił się w sądzie w sprawie z Małgorzatą ż. Stogniewa z M. o 8 grz. czynszu i 4 grz. kary (ZK 195 s. 377); 1429 Jan zw. Kąkol kmieć z M. pozywa Piotra Mokrskiego z Dziewięciołów o zabranie mu konia wart. 60 gr w dziedzinie szl. Stogniewa i o tyleż szkody. Stogniew staje o swoją karę. Wyrokiem sądu Piotr ma zwrócić konia kmieciowi w ciągu 2 tygodni (GK 3 s. 355, 368, 385); 1440 Jakub Lorek (Lyorek) z Dziewięciołów i Jan Skarbek kmiecie z M. → p. 5; 1443 Piotr młynarz z M. nie stawił się w sprawie przeciwko Janowi z → Kaliny [Wielkiej], który zatrzymał u niego rzeczy swego zbiegłego człowieka wart. 10 grz. i o to, że nocą wykradł (exfurauit alias wicradl) młynarza ww. Jana. Szkoda 20 grz. (SP 2, 3134, 3137); 1446 Stanisław kmieć → p. 5; 1449 kmiecie Piotr Szado i Piotr Bobrak → p. 3a; 1465 kmiecie Bachmat, Idzi i Szado → p. 3a; 1468 Jan Godek kmieć → p. 3a; 1470 Jakub kmieć (GK 19 s. 31, 52-4); 1494 czcigodny Jan Morski zastawnik z Uliny [Wielkiej] pozywa Jerzego Zebrzydowskiego [zastawnika] z M. o przetrzymywanie kmiecia Stan. Sobka zbiegłego z Uliny do M., o 10 grz. korzyści uzyskanych z tego tytułu w ciągu roku i o tyleż szkody. Woźny zeznał, że Sobek przebywa w M., a Zebrzydowski nie chce wykonać wyroku (GK 24 s. 892); 1498 Mik. Morski z Marchocic pozywa Mik. Michowskiego zastawnika ze Słupowa o niestawienie kmiecia Andrzeja zbiegłego z M. do Słupowa, o 10 grz. korzyści, jakie Michowski uzyskał z tytułu czynszu i in. pożytków w ciągu roku i o tyleż szkody. Woźny zeznał, że zatrzymał ww. Andrzeja karczmarza w Słupowie (GK 26 s. 843-4); 1502 kmiecie Stan. Kruczek, Marcin Świnka i Jan Lipka (GK 28 s. 839-40).

3c. Areał i pobór. 1470-80 6 ł. kmiec. i folwark oraz 2 zagrody, karczma i młyn nie posiadające ról (DLb. 1 s. 62; 2 s. 81); 1489, 1501, 1507-11 pobór z 2 ł. (RP k. 136, 280, 324, 343, 369v, 599, 629v), 1491-2, 1494-6, 1498, 1512-6, 1518-20 pobór z 1 ł. (RP k. 42, 78v, 163, 179, 209, 230, 544v, 573, 712, 735, 792v, 815, 829v, 852), 1493 pobór z 2½ ł. (RP k. 193); 1499 pobór z 4 ł. (RP k. 12v); 1490, 1497, 1500, 1502-6, 1517 brak danych o poborze; 1530 pobór z 1 ł. (RP k. 12); 1563 wg starych kwitów pobór z 1 ł., nowych danych brak (RP k. 55).

4. 1448 Kazimierz Jag. na prośbę Stogniewa z Szumska [i M.] przenosi z pr. pol. na pr. magd. należące do niego wsie M., cz. Nasiechowic w ziemi krak. oraz Radostów, Niedźwiedź i cz. Kaczyc w ziemi sand. i nadaje im imm. (MI 30; MS 1, 17).

5. 1440 20 IX mgr Mikołaj z Książa sprzedaje za 28 grz. kmieciom Jakubowi Lorkowi z Dziewięciół i Janowi Skarbkowi z M. dzies. zbożową w ww. wsiach, wyłączywszy rękawiczne [opłata przy kontrakcie kupna-sprzedaży uiszczana przez kupującego] i dzies. kon., płatne w 2 ratach po 14 grz. na św. Marcina [11 XI] i Zapusty [6 II 1441] (OK 8 s. 54); 1441 30 IX Mik. Pękala pleb. z Książa Małego sprzedaje za 17 grz. Mikołajowi włodarzowi i Jakubowi kmieciowi z Dziewięciołów dzies. zbożową w Dziewięciołach i M., oprócz dzies. kon. i 2 korcy prosa miary prosz., z której to sumy zapłacili teraz 3 grz. bez 1 wiard., a resztę zapłacą na św. Stanisława w maju [8 V 1442] (OK 8 s. 195-6); 1445 Dziersław [z Krzyżanowic] prep. wiśl. i kan. krak. zobowiązuje się zapłacić Janowi Goli słudze oficjała krak. 3 grz. długu, w przeciwnym razie odda mu dzies. w M. (OK 8 s. 696); 1446 tenże Gola sprzedał za 7 grz. Stanisławowi kmieciowi z M. dzies. w M., z której to sumy dał teraz 3½ grz., a resztę zapłaci na Wielkanoc (OK 8 s. 866); 1451 Dziersław z Krzyżanowic prep. wiśl. i kan. krak. sprzedaje za 10 grz. Piotrowi Mokrskiemu burgr. krak. przyszłoroczną dziesięcinę z Dziewięciołów i M. i kwituje Mokrskiego z zapłaty ww. sumy (OK 9 s. 66); 1462 Jan Wilczek z Rzeżuśni zobowiązuje się zapłacić w dwóch ratach 8 grz. Stanisławowi wikariuszowi wieczystemu kat. krak. za dzies. w M. (GK 16 s. 49); 1464 Mikołaj prebendarz kościoła w Nasiechowicach i Jan z Janikowic za zgodą patronów tegoż kościoła: Mikołaja [Nasiechowskiego z Nasiechowic] oraz Jakuba Miechowickiego i jego br. Stanisława zawarli ugodę w sprawie budowy sadzawki (ZK 200 s. 191); 1470-80 dzies. snop. z 5 ł. kmiec. oraz dzies. kon. po 4 kity wart. do 7 grz. dla prebendy Dziewiątelskiej w kat. krak.; dzies. z szóstego ł. i z folwarku dla pleb. w Nasiechowicach nie wiadomo jednak, jakim prawem (DLb. 1 s. 62; 2 s. 81); 1529 dzies. z ról kmiec. wart. 4 grz. dla prebendy Dziewiątelskiej w kat. krak. (LR s. 180).

6. Jakub Miechowicki dz. M. do 1471, po sprzedaży tej wsi pisał się z M. (SP 2, 4045; ZK 152 s. 230, 298; 201 s. 242; GK 19 s. 852); 1471 Krzesław z Kurozwęk [pow. wiśl.] zapisał Jakubowi Miechowickiemu w aktach star. Nowego Miasta Korczyna wsie Piekary i Strzałków w z. sier. lub Kowala, Zakrzów i Skrzypiów [w pow. wiśl.] w ziemi sand. Jan i Żegota Trepkowie z Obrażejowic i Stan. Płaza z Mstyczowa ręczą za br. Dobiesława i Krzesława z Kurozwęk, że Jakub otrzyma bez przeszkód wwiązanie w te dobra (GK 19 s. 491); 1473 Kat. Laczkowa [ż. Laczka z Zebrzydowic] wydzierżawia na 3 lata za 18 grz. Jakubowi Miechowickiemu cz. dziedziny w Czaplach [Wielkich] z zasiewami ozimymi. Z tytułu dzierż. Jakub winien zapłacić Katarzynie w 1-ym roku 4 grz., a w kolejnych po 7 grz. Katarzyna zobowiązuje się dostarczyć owies na zasiew jary (GK 19 s. 830).

1480-2 Mik. Miechowicki s. Jakuba pisał się niekiedy z M., chociaż nie dziedziczył w tej wsi, dz. Radostowa [pow. sand.], notariusz publiczny w konsystorzu lwow. 1484 (Acta officii consistorialis Leopoliensis antiquissima, ed. G. Rolny, 1, s. 128, 137; ZK 262 s. 213); 1478 Mikołaj s. Jakuba z M. student Uniw. Krak. (Metryka UK 1 s. 398 [78e/086]); 1482 Stanisław i Mikołaj [Kulowie] z Nasiechowic [i z M.] zostają skazani wyrokiem sądowym na 9 grz. kary za niezapłacenie 5 grz. długu Mikołajowi z M. [właściwie: Miechowickiemu z Radostowa] i winni dać temuż Mikołajowi wwiązanie w pole w Brzezinkach (ZK 262 s. 225-6).

7. K. Mosingiewicz, Gryfowie Nasiechowscy. Ze studiów nad rodem Gryfów w XIV-XV wieku, SH 31, 1988, z. 2, s. 167-89.

1 W drugim wpisie tej samej transakcji podano, że M. leży w pow. prosz.

2 Wedle dotychczasowej literatury, Zbigniew sprawował urząd kanclerski w l. 1377-89, zob. M. D. Kowalski, Prałaci i kanonicy krakowskiej kapituły katedralnej od pontyfikatu biskupa Nankera do śmierci biskupa Zawiszy z Kurozwęk (1320-1382), Biblioteka Krakowska, nr 134, Kr. 1996, s. 33 i nr 252, s. 286-7.

3 W haśle → Czaple Wielkie p. 3 błędny regest, że cz. M. i 800 grz. szer. gr przypadły br. z Morska, tj. Żegocie i Janowi. Obaj bracia wystąpili w podziale dóbr po stryju Andrzeju w 1412 r., ale nie wspomniano wówczas o M.

4 Zapisany jako Bielow, a w → 1432 Bialow. W haśle → Bielowo gaj nazwa ustalona bez uwzględnienia przytoczonych tu form.

5 Pisarz określił Nastkę jako wd. po Bartoszu, ale następnie przekreślił słowo relicta.

6 Może należy to rozumieć jako „zapień”, bo pień to także ul, barć, pasieka. W SStarop. brak tego terminu.

7 Jan Długosz podał informację o Stogniewie, jako dz. M. na podstawie wcześniej zebranych danych, ale nieaktualną dla l. 1470-80, kiedy powstawała ostateczna redakcja DLb.

8 W haśle → Klonów p. 4 zapiska pod datą 1465 r. z błędną kwotą 17 grz.

9 Pisarz skreślił wcześniej napisaną kwotę 220 grz.

10 W haśle → Klonów p. 4 niepełny regest.

11 Twierdzenie Jakuba Miechowickiego odnosi się zapewne do transakcji z → 1467 r., gdzie jednak nie było mowy o zamianie dóbr, tylko o wwiązaniu Jakuba w cz. Nasiechowic, ponieważ Słupowski nie wypełnił warunków kupna z 1465 r.

12 W drugim wpisie tej samej transakcji podano położenie M. w pow. prosz.

13 W haśle → Klonów p. 4 nieściśle podano, że oprawa obejmowała po 800 grz. posagu i wiana na połowie ww. dóbr.

14 W haśle → Marchocice p. 3a podano, że Morski zastawił Łaganowskiemu M., ale wcześniej wieś została zastawiona Gabrielowi z Tęczyna, a sam Morski określił M. jako „villam tenute sue”.

15 W haśle → Marchocice p. 3a błędnie podano, że chodziło o fl. węg.

16 W haśle → Klonów p. 4 nieściśle podano, że oprawa obejmowała po 500 grz. posagu i wiana.

17 W tej zapisce Psarski występuje jako dziedzic M., ale zapiska z 1518 r. sugeruje, że był tylko zastawnikiem.