SZCZEGLIN

(1110-7, 1219 Scheglino, 1317 Szeglino, 1351 Sczeglyn, 1374 Sczeglin, 1417 Szczeglino, 1470-80 Sczeglin, 1508 Sczeglyn, 1529n. Sczeglin, 1531 Sczeglÿn, 1787n. Szczeglin; Kam. 197; Niec. 316; Kop.K 70) 3 km na NW od Pacanowa; ok. 50 km na S od kl., 14 km na SW od → Koniemłotów i 8 km na NS od → Zborowa.

1. 1351 z. sand. (Derwich 1992 278), 1508n. pow. wiś. (Paw. 489), 1827 pow. stopnicki (Tabela II 220); 1110-7, 1470-80n. par. Pacanów (ZDK I 2; DLb. II 423).

2. 1417 jezioro po prawej stronie drogi, idąc z Mitkowa do Pacanowa (ZDM I 232).

3. Własn. kl. święt. i pleb., następnie szlach. i pleb.

1351 Kazimierz Wlk. przenosi na pr. średz. imiennie wyliczone posiadłości kl. święt., w tym S. (Derwich 1992 278); 1374 królowa Elżbieta, zważywszy, że 1/2 wsi S. należąca do opactwa święt. posiada już przyw. na pr. niem., przenosi z pr. polskiego na magdeburskie również 1/2 S. należącą do uposażenia par. w Pacanowie (ZDM I 148); 1417 Mikołaj opat święt. zaświadcza, że Stanisław pleb. kościoła par. pw. ś. Marcina w Pacanowie udowodnił przy pomocy świadków, m.in. kmiecia Grzegorza ze S., że 1/2 jez. w S. od chwili fundacji kościoła ś. Marcina należy do jego uposażenia z nadania dziedziców Pacanowa (ib. 323);

1470-80 1/2 wsi i jeziora należy do Piotra i Floriana z Pacanowa, jest tu folw. ryc. i 4 łkm. Druga 1/2 wsi i jez. należy do pleb. Pacanowa, który posiada oddzielny przyw. na swoją 1/2 jeziora, folw. oraz 4 łkm. Wszyscy łowią ryby w jez. wedle swego uznania (DLb. II 423); 1504, 1506 Wapowski daje pobór z 1 ł., pleb. z 1 ł. (RP); 1508 Jan Wapowski daje pobór m.in. z cz. S. (Paw. 489); 1510 Wapowski daje pobór z 1 ł., pleb. z 1 ł., Florian z ... [?] (RP); 1531 Wapowski daje pobór z 1,5 ł., pleb. z 1/2 ł. (ASK I/10 487v, 518); 1579 z cz. Stanisława Karwickiego pobór od 5 kmieci i z 2,5 ł., z czego pleb. płaci od 2 kmieci, z 1/2 ł. oraz od 1 komor. bez bydła (Paw. 231); 1787 liczy 69 mkw, w tym 5 Żydów (Spis I 371; II 92); 1827 ma 11 domów i 85 mkw (Tabela II 220).

4. 1351, 1374 → p. 3.

5. Dzies. należy do pleb. Pacanowa.

1110-7 Maur, bp krak., nadaje kościołowi w Pacanowie dzies. m.in. ze S. (ZDK I 2); 1219 Iwo bp krak. transumuje dok. Maura (ib. 4); 1317 Jan bp krak. potwierdza posiadanie przez kościół par. w Pacanowie m.in. dzies. ze S. (ib. 28); 1470-80 z całej wsi dzies. snop. i kon. dowożą pleb. Pacanowa (DLb. II 423); 1529 z całej wsi dzies. snop. wart. 7 grz. należy do pleb. Pacanowa (LR 133).

6. 1471 Stanisław ze S., wikary krak., jeden z egzekutorów testamentu Stanisława Reya z Kobylan, altarysta ołtarza śś. Piotra i Pawła w kościele ś. Stefana w Kr. (DLb. II 18; SP II 4030).

7. Derwich 1992 wg indeksu.

Uw. Kl. święt. pozbył się swojej połowy S. (zapewne ze względu na znaczną odległość) po 1417 r. [?], a na pewno po 1374 r., lecz przed 1442 r. (Mp. IV 1434).