BIERTOŁTOWICE

(1334 Biertultowicz, Bertoltovice, Biertoltowicze, Giertholthowicze!, Byertholthowicze, Biertultowicze), dziś Biertowice, 11,5 km na NW od Myślenic.

1. 1430 pow. szczyrz. (RP k. 38; ŹD s. 46); 1529 par. Sułkowice (LR s. 52 - meszne).

2. 1564 role Kmeliowska i Koczarowski → p. 3.

3. Własn. szlach., następnie król. w stwie lanckorońskim. 1334 Żegota z B. → p. 4; 1443 Mikołaj z Brzezia marszałek Królestwa i jego br. Jan dzielą się dobrami. Mikołajowi przypada zamek → Lanckorona z przynależnymi doń wsiami, m. in. B. (GK 8 s. 164-7); 1520 Zygmunt Stary sprzedaje z pr. odkupu za 5000 fl. Jadwidze wd. po Spytku z Jarosławia [ziemia przemyska] kaszt. krak. zamek Lanckoronę z wsiami, m. in. z B. (MS 4, 12483); 1522 tenże król zezwala Mik. Wolskiemu kaszt. sochaczewskiemu zapisać za 1000 fl. jakiemukolwiek beneficium czynsz na zamku Lanckoronie i wsiach doń przynależnych, m. in. na B. (KUJ 4, 365; MS 4, 13339); 1530 w B. pobór z 2 ł. i 1 pręta (RP k. 38); 1564 wieś król., należy do zamku lanckorońskiego, 15 kmieci na różnych rolach, których jest 1 ł. i 11 prętów. Kmiecie płacą czynsz różny, wojenne po 2 gr z pręta, oprawę z każdego domu po 12 den., obiedne 2 razy w roku po 12 gr; dają po kapłonie, po serze i po 9 jaj, sep w pszenicy z pręta po ćwierci wierzchowatej i w owsie po korcu miary kazimierskiej. 2 zagrodn. - jeden płaci 8 gr, drugi 4 gr. Starosta wykupił w B. rolę Kmeliowską za 9 grz., zagrodę za 4 grz. i rolę Koczarowski za 6 grz. (LK 1 s. 202-4).

4. 1334 Żegota z B. nadaje niejak. Maciejowi sołectwo na pr. niem. w swej wsi B. i powierza mu jej lokację. Sołtys ma osadzić 30 wielkich ł., z których co szósty ł. i co trzeci denar z kar przypadnie sołtysowi. Rezyduje on już na 1 ł., może zbudować karczmę i młyn o 1 kole, obow. do wypraw wojennych w ziemi krak. na koniu wart. 1 1/2 grz. i ze sługą. Czynsz od kmieci po wiard. z łanu (Mp. 1, 196 - dok. przedstawiony w r. 1573 do oblatowania w imieniu star. lanckorońskiego); 1530 sołtys z B. płaci 12 gr poboru (RP k. 64); 1564 sołtys ma młyn i karczmę, nie okazał przyw. (LK 1 s. 204).

5. 1334 dzies. 1 wiard. z łanu bpowi krak. (Mp. 1, 196); 1529 dzies. pien. wart. 17 gr bpowi krak.; kmiecie płacą po 2 gr taczma [mesznego], a sołtys 1 wiard. plebanowi w Sułkowicach (LR s. 7, 52).

6. 1419 Bień z Przypkowic napadł na kmieci w B. (ZK 6 s. 491).