BUSSECZ

(1374 Bussecz, 1476 silva Buzecz) dziś nie istnieje, znajdował się na S od klasztoru, na SW od → Wólki Milanowskiej i na N od Lechowa, zapewne na północnych stokach Wału Małacentowskiego, na N od przysiółka Poddąbie.

[Pow. sand.].

2. 1374 granice → Raszkowic rozciągają się od ścieżki wsi Lechówek do B. (Mp. III 864); 1476 granica miądzy posiadłościami bpa krak. i kl. święt. przebiega m.in. od ścieżki zw. Lechowska na S od potoku Grdzonów, a stąd przez las B. na E i tu, w B., na końcu → Senna, znajduje się kopiec graniczny, stąd zaś granica wiedzie do klucza Brokowskiego bpstwa włocł. (BO rps 93 221).

7. Derwich 1992 wg indeksu.

Uw. Por. Wolnizna Berstana, uw.; Budzyn, uw.