GÓRCE

(1430 Gorcze, 1449 [nazwisko:] Gurczowzky, 1462 Gurcze, 1527 Gurcze) 6 km na W od Starego Miasta Warszawy, dziś cz. Bemowa, dzielnicy Warszawy.

1. 1441 distr. warsz. (MK 3, 255); 1580 par. Babice (ŹD 263).

2. 1525 bagno Rzeźne Błoto w dobrach G. leży ku Babicom (MK 41, 65); 1527 gościniec z Warszawy do G. (RadWS nr 1791); 1565 G. graniczą z Wielką Wolą (LM 1565 I, 34); 1580 wiatrak → p. 3.

3. Włas. szlach. 1430 Stanisław z Bliznego powinien lokować izbę, stodołę i spichlerz, każde wielkości 8 łokci Siemonowi z Bliznego dla Jana kmiecia z G. (WarszDis. 1, 198v); 1432 szl. i opatrz. Pielgrzym wójt warsz. winien zapłacić za kmiecia z G. 40 gr i pr. ziemskie (Warsz. 2, 114); 1441 Andrzej i Jan Pielgrzymi z Warszawy sprzedają z pr. odkupu czynsz roczny 5 kóp gr z G. Tyczy altaryście (MK 3, 255); 1441 w podziale z br. Janem [Pielgrzymem] Andrzej wójt warsz. dostaje dziedzictwo G., a Jan wójtostwo Starej Warszawy z przynależnościami w Ujazdowie (MK 3, 261); 1448 opatrz. Andrzysz Edlinger kupiec i mieszcz. warsz. sprzedaje 2 wł. chełm. w Warszawie, kupione od Klekota, Andrzeja i Jana mieszczan warsz., opatrz. Andrzejowi synowi zm. Piotra [Pielgrzyma] z G. wójta warsz. za 125 kóp gr pras. (MK 4, 82v); 1449 Andrzej Górczewski kwituje swego br. Jana wójta [warsz.] z 30 kóp gr otrzymanych po matce (PP 3 nr 1174 n.); 1450 Andrzej Gurczowski wójt [warsz.] (PP 3 nr 1250 n.); 1450 tenże Andrzej winien jest Frowinowi mieszcz. z Gdańska 15 łasztów żyta (PP 3 nr 1285); 1450 tenże Frowin jest winien Andrzejowi Gurczowskiemu 37 grzywien pruskich (PP 3 nr 1286); 1453 opatrz. Andrzej Gurczewski pełnomocnik szl. Pawła Duckiego w sprawie 100 kóp, które jest mu winna opatrz. Anna Ducka (PP 3 nr 1462); 1462 tenże Andrzej zapisuje swym ss. Andrzejowi i Stanisławowi 100 kóp w półgr macierzyzny na swym domu i na G. oraz wszystkich swych dobrach ruchomych i nieruchomych (RadWS nr 60); 1494 sław. Andrzej Górczewski z ż. Elżbietą z Warszawy zamienia dobra dziedz. G. i Łączka inaczej Grabówka ze szl. Mikołajem Kazubkiem synem sław. Andrzeja Kazuba z Warszawy na 1/2 wł. w Korytowie w pow. płoń.! [z. wysz.] i dopłatę (MK 18, 68v); 1497 ks. Konrad III daje szl. Mikołajowi synowi zm. Andrzeja Kazuba, dz. z G. przyw. prawa niem. z czynszem książ. po 2 gr posp. z 1 wł. os. oraz daje mu pr. nieodpowiednie i zwolnienie od kar sąd. (MK 9, 212; Warsz. 7, 501); 1502 Jan Pielgrzym Górczewski sprzedaje szl. Konradowi Radwańskiemu ze Śląska pr. bliższości i wiano na dobrach Falenty, Jaworowa i Laszczki (MK 18, 150); 1525 szl. i sław. Mikołaj Kazub rajca warsz. dz. z G. i Duchnowa uzyskuje potwierdzenie przepadku zapisów na → Duchnowo z lat 1509, 1510 i 1514 (MK 41, 34); 1525 Jan i Paweł ss. zm. Marka z Orłów zamieniają ze szl. Mikołajem Kazubem z G. 2 wł. w Wielkiej Woli, otrzymane od zm. ks. Anny [Konradowej], za 14 wł. k. Kamieńca [dziś Kamieńczyk] i bagno Rzeźne Błoto w G. (MK 41, 65); 1526 w G. 9 wł. os. (ASK I 27, 451); 1528 w G. 7 wł. os. i 2 wł. na folw. (ASK I 27, 713v); 1539 wypis dok. sprzedaży G. z 1494 na prośbę Jana Kazuba z G. mieszcz. warsz. (MK 60, 92; MS 4 nr 6464); 1580 włas. Piotra Żdżarskiego, pobór od 4 wł. os. i wiatraka (ŹD 263); XIX w. wieś G. 81 mr. [ponad 2 1/2 wł.], a 2 folw. razem ok. 34 wł. (SG 2, 698).

4. 1497 ks. Konrad III daje czynsz książ. po 2 gr z 1 wł. os. (MK 9, 212); 1526 czynsz książ. po 2 gr, pobiera Kazub (ASK I 27, 451).

5. 1603 dzies. ze wsi G. należą do par. Babice (NowDzieje 2, 521; ŁOp. 3, 317).

6. 1480 Jakub z G. przyjęty do pr. miej. Nowej Warszawy (PrzyjęciaNW nr 50).

7. Enc. Warszawy 220.