BISKUPICE

(1322 Peczenegy, 1388 Biskupicz, Piskupicz, Biscupowycze, Biskupice, Byscupycze) 7 km na W od Słomnik.

1. 1581 pow. prosz. (ŹD s. 24); 1470-80 n. par. Iwanowice (DLb. 1 s. 206).

2. 1470-80 B. graniczą z Iwanowicami drogą do Słomnik i przekopą, z Sułkowicami i Przybysławicami przekopą i zaroślami, z Minogą wielkim kopcem, z Lesieńcem drogą i kopcami, z Sieciechowicami i Przestańskiem drogą Miechowską, zaroślami oraz rz. Dłubnią; młyn na tej rz. (DLb. 1 s. 206-7).

3. Własn. bpa krak., następnie altarii Ś. Małgorzaty w katedrze krak. 1322 bp krak. Nanker uposażając zbudowaną przez siebie kaplicę Ś. Małgorzaty w kościele katedralnym krak. nadaje jej wieś P. z dzies. snop. oraz dzies. snop. we wsiach Biskupice i Jawczyce k. Wieliczki, a także w Cianowicach k. Smardzowic (KK 1, 127); 1388 kmiecie Staniecz Chiszczicz, Stanko Zichacz z P. (SP 8, 4570); 1401 → p. 4; 1418 Mik. Kytla kanonik skalbmierski oddala roszczenia Tomasza z Łuczyc o zalanie młyna w B. i 100 grz. szkody (ZK 6 s. 404); 1424 młynarz Drogosz (ZK 195 s. 272); 1426-30 Andrzej Łowinia z B., 1426 arendator, 1428 ongiś z Łowini „heres de B.” (ZK 195 s. 392, 401; 196 s. 207, 338; GK 3 s. 33, 35, 39, 71, 97); 1428 Andrzej z B. pozywa Andrzeja ze Szczodrkowic o napad na jego dom w B. i o rany (SP 2, 2213); 1432 Jan z Kociny i Piotr Łapka z Łapanowa poręczają za czcig. Jana Wywelskiego kanonika krak. i prebendarza altarii Ś. Małgorzaty na zamku krak. Andrzejowi z Łowini, który będzie nadal trzymał wieś B. (ZK 10 s. 1-2); 1470-80 wieś nazywała się dawniej Pieczeniegi, ale nazwa ta została usunięta i wieś nazwano B. Ongiś wlasn. bpa krak., obecnie altarii Ś. Małgorzaty w katedrze krak. z nadania bpa Nankera w r. 1322. Dwór dobrze zbudowany z rolami, 13 ł. kmiec. Kmiecie odrabiają bydłem po 2 dni w tygodniu i po 2 powaby rocznie, płacą po 1 grz. czynszu, dają po 2 koguty i po 20 jaj, ospu ani serów nie dają, mają obowiązek powozu w ramach robocizny. Karczma z rolami płaci 2 kopy czynszu, 4 zagrody, 1 zagrodn. z rolą, który płaci 1 wiard. czynszu i odrabia pieszo 1 dzień w tygodniu, młyn na rz. Dłubni bez roli płaci 3 grz. czynszu (DLb. 1 s. 206-7); a. 1490-4 pobór z 10 ł., 1496-8 pobór z 9 i 1/2 ł., (ŹD s. 437; RP s. 135, 149, 161, 177, 191, 206, 83, 111, 37); 1499 pobór z 9 ł. (RP s. 8); 1529 własn. altarii Ś. Małgorzaty w katedrze krak., która pobiera tu czynsz od kmieci wart. 9 grz. oraz czynsz: 25 gr od 2 zagrodn., 2 1/2 grz. z karczmy, 5 grz. z młyna, 1 grz. z 1 ł. kmiec. (LR s. 172).

4. 1410 kanonik skalbmierski Mik. Kytlicz dokonując egzempcji 4 kmieci z B. w sprawie przeciw Bartłomiejowi kmieciowi z Iwanowic okazuje przyw. pr. niem. dla B. wydany przez króla Władysława (SP 2, 877).

5. 1322 → p. 3; 1470-80 dzies. snop. i kon. z całej wsi wart. 16 grz. altarii Ś. Małgorzaty w katedrze krak. (DLb. 1 s. 206); 1529 dzies. snop. wart. 10 grz. tejże altarii (LR s. 172).