NOWA WIEŚ

(1430 Nouawyesz, Nowa Vyesch) osada dziś nie istnieje, już w XVI w. nie odnotowana w źródłach, leżała prawdop. k. Runowa; Runowo 8 km na NE od Tarczyna.

1. 1437 n. distr. warsz. (MK 3, 197 v); [pow. tarcz., par. Jazgarzew].

2. 1430 N. ma wspólne pastwiska z Runowem i Starą Wolą Runowską (PP 6 nr 550); 1437 → p. 3.

3. Włas. szlach. 1430 N. posiada Jan z Runowa (PP 5 nr 550); 1437 Jan z Runowa zamienia z Florianem z Branek Runowo i N.V. z brzegami [rz. Jeziory], nabytymi od Filipa Bogatki, na 1 wł. w Bieniewicach w z. soch. i pewną sumę pieniędzy (MK 3, 197v); 1438 Florian z Branek podsędek soch. sprzedaje Runowo i N.V., które kupił od Jana Runowskiego, Wojciechowi z Chabdzina sędziemu ziem. czer. i warsz., a ten sprzedaje je Pełce Kołmaszowi z Jaszewa (MK 3, 161); 1439 tenże Pełka sprzedaje Runowo i N.V. stren. Piotrowi z Milanowa [dziś Wilanów] za 350 kóp gr w półgr (MK 3, 227v).

Uwaga: N.W. mogła zostać włączona do Runowa. Może to być też jednak wcześniejsza nazwa → Woli Prackiej.