NROWA

(1313 Nrowa, Mrowa, 1407 Nrowa, 1490 Mrowa, 1532 Nhrowa, 1617 Rnowa, XVIII w. Rnowa) rz., prawy dopływ Bzury, dziś rz. Utrata1Na Mapie Kwat. – rz. Utrata, zaś SG 6, 767 podaje nazwy M., Rnowa lub Utrata; w górnym i środkowym biegu płynęła przez obszar ziemi warszawskiej.

1313 ks. Siemowit II nadaje wieś Radzikowo k. Błonia nad rz. N. (NKDMaz. 2 nr 135); 1407 działy w Radzikowie od rz. N. do granic Wąsów i Leszczna [Białut] (BłDec. 2, 207); 1418 rz. N. z obu brzegami od granic Wawrzyszewa do granic Łowczewa naprzeciw Rochal należy do prep. bł. (Bł. 4, 697v); 1421 młyn w Błoniu na rz. N. (MK 3, 73); 1438 młyn w Osieku na rz. N. (MK 3, 217v); 1443 Struga Regulska, która dzieli dziedzictwa Pęcice i Reguły, uchodzi do rz. N. (MK 18, 123v); 1444 rz. N. płynie przez Krakowiany [górny bieg] (MK 3, 305); 1447 wyspa między stawem w Pęcicach a starorzeczem N. (MK 4, 59v); 1485 jaz w rz. N. w Gąsinie, umocniony palami, krzakami i słomą (Bł. 3, 299); 1487 cz. lasu w Pieczyskach, od rz. N. do dóbr tarcz. prepozyta [warsz.] [górny bieg] (Tarcz. 3, 266v); 1490 dział w Łaźniewie-Mostkach i na Smołach z brzegiem rz. N. (MK 32, 214); 1495 granica Łaźniewskich i Chrczona dochodzi do gran. Radzikowa na rz. N. (ZR nr 1662); 1532 rz. N. jest granicą dóbr [żbikowskich] bpa pozn. od rz. Regulskiej aż do gran. Moszn (ZR nr 2402 n.); 1532 król uwalnia szlachtę pow. bł. od dotychczasowego obowiązku budowy i naprawy mostu na rz. N. pod miastem Błonie [na gościńcu z Warszawy], z którego ona nie wywiązuje się; powierza budowę mostu Marcinowi Wolskiemu star. bł. i ustanawia opłacanie mostowego (Iura 3 nr 321); 1569 rz. M., N. (Kart. AHPMaz.); 1617 w Osieku k. Błonia rz. R. często przesycha [w lecie], a w zimie wymarza (LM 1617-1620, 148); XVIII w. rz. R. (PerthéesMaz.).

1 Na Mapie Kwat. – rz. Utrata, zaś SG 6, 767 podaje nazwy M., Rnowa lub Utrata.