BLINKI

(1435 Blinki) ulica [droga?] nie zid. prowadząca z m. Żarnowca.

[Pow. ksiąs.]

1435 Mikołaj [Forstek] z Tczycy nadaje altarii Wniebowzięcia NMP oraz ŚŚ. Stanisława, Floriana i Idziego w kościele par. w Tczycy m. in. folwark za m. Żarnowcem na ul. B., należący dawniej do Tuchnorowskiego (ZDM 2, 471); 1529 prebenda mniejsza w kościele par. w Tczycy posiada 2 ł. roli „loco fundi” (LR s. 200).

Uw. Dok. zachował się w kopii z XVII w., być może nazwa ta jest wynikiem błędnego odczytu, i chodzi tu o ulicę Chlińską. UN 11 s. 138 notują w Żarnowcu pole U Chlińskiej Drogi, co mogło by wskazywać na to, iż ów folwark leżał przy drodze z Żarnowca do Chliny.