BLIŻYCE

(1369 Blischicz, Blizicze, Bliszicze, Bliszicz, Blyszyce) 7 km na SW od Lelowa.

1. 1581 pow. lel.; par. Staromieście (ŹD s. 68).

3. Własn. król., stwo lel. 1369 Giżko z B. (Chm. s. 7); 1394 własn. zamku lel. (ZDM 6, 1601); Stanisław, Florian i Piotr kmiecie z B. (SP 8, 5547, 5553); 1418 Mikołaj kmieć z B. (ZK 312 s. 164); 1419 Święch i Stanisław kmiecie z B. (ZK 312 s. 172); 1428 → Lelów zamek; 1454-6 Wojciech włodarz i sołtys w B. (Teut. 3 s. 53, 58-9, 83); 1470-80 dwór, karczmarz [z rolami] (DLb. 2 s. 222-3); 1511 → Lelów zamek; 1564 własn. stwa lel. 22 kmieci na łanach i półłankach, łącznie na 21 1/4 ł. Z 18 ł. płacą po 18 gr, a z 3 ł. sołt. po 1 grz. Osiadli na łanach sołt. nie pracują z kmieciami, odrabiają tylko podwody zamkowe do 3 wsi. Dają sep z owsa z każdego łanu po 2 korce równe, płacą podymne albo stołowe, dają z łanu po 2 kapłony, 1 ser i 10 jaj. 2 karczmarze, z których jeden płaci 1 grz. 12 gr czynszu z roli i karczmy, drugi 1 grz. 42 gr czynszu z roli i za robociznę (LK 2 s. 44-5).

4. 1394 Władysław Jag. nadaje Bieńkowi sołectwo na pr. średz. w B. Sołtys jest obow. w czasie wyprawy stawić się z kuszą na zamku lel. (ZDM 6, 1601); 1394-8 Bienik sołtys w B., dz. Topoli (SP 8, 5684, 7229); 1395 Władysław Jag. zatwierdza sołtysowi Bieńkowi przyw. na sołectwo w B. (RI s. 197); 1398 Stanisław dz. [sołtys] w B. (SP 8, 7139); Bienik oraz Mikołaj s. sołtysa z B. zastawiają za 5 grz. Katarzynie z Irządza swego kmiecia w Topoli (SP 8, 7929); Bienik z Topoli ustępuje wg zwyczaju pr. niem. z sołectwa w B. na rzecz Hanki ż. Sądka z Zagórza. Mikołaj z Zagórza ma sprawować opiekę nad ww. Hanką w sprawach tego sołectwa (KSN 752); Mikołaj s. Bieńka przyrzeka chronić tegoż Mikołaja z Zagórza w ciągu 3 l. od wszelkich przeszkód w posiadaniu sołectwa w B. (KSN 753); 1402 Sądek i Anna sołtysi w B. (ZK 3 s. 352); taż Anna wd. po Sądku oddala prawnie pretensje ww. Bieńka i jego ż. Beaty do posagu tejże Beaty na sołectwie w B. (ZK 3 s. 432, 750); 1431 Świętosław [sołtys] z B. (Teut. 1 A s. 360); 1452 Anna sołtyska w B. i jej c. Stachna, ż. Szczepana z Karlina (Teut. 3 s. 36); 1454 Anna sołtyska z B. ustępuje 3 cz. sołectwa Wojciechowi włodarzowi z B. (Teut. 3 s. 54); tenże Wojciech ustępuje za 73 grz. z swego sołectwa w B. na rzecz Piotra Wolnego z Sadowia (Teut. 3 s. 58); ww. Piotr gwarantuje swym braciom Jerzemu, Piotrowi i Pawłowi zwrot pożyczonych 73 grz. sołectwem w B. (Teut. 3 s. 59): 1455 ww. Piotr otrzymuje wwiązanie w sołectwo w B. (Teut. 3 s. 73); 1455-6 Maciej sołtys w B. (Teut. 3 s. 69, 81); 1456 Grzegorz Foryl sołtys w B. (Teut. 3 s. 81); ww. Piotr całe swoje pr., które z tytułu bliższości zyskał na sołectwie w B. od Wojciecha włodarza w B., ustępuje za 100 grz. br. rodzonym Grzegorzowi i Piotrowi Forylom (Teut. 3 s. 83); 1529 role sołt. (LR s. 343); 1564 → p. 3.

5. 1529 1 grz. dzies. z dworu i od karczmarza plebanowi w Zrębicach (DLb. 2 s. 222-3); 1529 dzies. snop. wart. 16 grz. [z ról kmiec.] plebanowi w Lelowie, z ról sołt. plebanowi w Zrębicach (LR s. 47, 343).