MOKROSĘKI

(1394 Mokrauzand, 1395 pratum Mocrozank, 1397 Mokrasank) łąka i dziedzina we wsi Surówki zapewne w dolinie Surowieckiego potoku w dorzeczu Raby, ok. 10 km na SE od Wieliczki, nazwa nienotowana w UN i na Mapie Obrębów.

[Pow. szczyrz.]

1394 Wichna ż. Szczepana z Wróblowic ustanawia swego wikarego Szczepana pełnomocnikiem w sprawie o las w M. i wyrządzone krzywdy (ZK 2 s. 295); 1395 Szczepan z Wróblowic w sprawie z Dorotą z Grochotowic, Markiem i Piotrem z Pawlikowic o łąkę [M.] i szkodę 2 grz. (ZK 2 s. 217); Wichna ż. tegoż Szczepana w sprawie z Pawlikiem, Piotrem i Markiem z Pawlikowic oraz Dorotą z Grochotowic o łąkę M. (ZK 2 s. 224, 230, 246, 253); Marek i Piotrasz z Pawlikowic uzyskują karę XV na Szczepanie z Wróblowic, który bezprawnie trzyma łąkę [M.] (ZK 2 s. 264); Marek z Pawlikowic oddala przysięgą roszczenia Szczepana z Wróblowic o szkodę ½ grz. na łące, która przypadła prawnie Szczepanowi i jego ż. Wichnie (ZK 2 s. 265); 1397 Jan z Trąbek w sprawie z Piotrem ze Zborczyc o dziedzinę [M.] w Surówkach (SP 8 uw. 223/24); Jan z Trąbek w sprawie z Piotraszem i jego ż. Dorotą z Janowic [par. Wieliczka] o dziedzinę i łąkę w Surówkach (SP 8 uw. 227/33); Dorota z Janowic zastawia za 3 grz. Janowi z Trąbek cz. dziedziny zw. M. w Surówkach. Dorota ma uwolnić Jana ze stawiennictwa przed sądem grodzkim (SP 8, 6028).