BOGUMIŁÓW

(1241 Bogumilow) wieś nie zid.

1241 Konrad Maz. nadaje kl. w → Staniątkach tę cz. wsi B., którą niegdyś posiadał Piotr „de Hansa” (Mp. 2, 418); 1243 tenże potwierdza ww. kl. posiadanie wsi B. (Pol. 3, 22 fals. z pocz. XIV w.)1Przyjęta przez literaturę [→ Chrzanów - kasztelania] informacja o przynależności do kasztelani chrzanowskiej nieznanej dziś wsi B. pochodzi z tego fals. Wynikła z nieudolnego przyjęcia przez fałszerza wiadomości o nadaniu kl. staniąt. wsi B. w wyżej przytoczonym autentycznym dok. z 1241 r.

1 Przyjęta przez literaturę [→ Chrzanów - kasztelania] informacja o przynależności do kasztelani chrzanowskiej nieznanej dziś wsi B. pochodzi z tego fals. Wynikła z nieudolnego przyjęcia przez fałszerza wiadomości o nadaniu kl. staniąt. wsi B. w wyżej przytoczonym autentycznym dok. z 1241 r.