TUCZNO

1493 Tutz, 1549 Tutze, Tuczin, Tucze, 1549 Tutze (Wielopolski 102), 1564/65 Thoczna (LWK 1, 209), jezioro, 2 km na NE od wsi Komorze (1944 Beverdick), 7 km na N od Łubowa i 13 km na NE od Czaplinka.

[Na gran. pow. wał. i Pomorza].

1493 – 1564/65 polskie relacje o przebiegu gran. Wielkopolski z Pomorzem na odcinku od jez. →Damecz do jez. →Pile: 1493 gran. biegnie od jez. Damecz przez Wodne Błoto w Kotowej Dąbrowie, dalej wzdłuż drogi król. do stawu T. nal. do zamku [stwa] w Drahimiu, następnie przez staw →Pritstein do jez. →Brody (WG 25, 152).

1549 [dwie relacje polskie, z kwietnia i września] gran. biegnie od lasu →Kotowa Dąbrowa przez →Panieńską Górę do stawu T., następnie przez doliny i wzgórza, potem przez błota Wodne Błoto i Wilczy Ostrów do stawu Brody (Wielopolski 102; CMP nr 154); gran. biegnie od lasu Kotowa Dąbrowa przez wysoką górę [bez nazwy] do jez. T., które należało do Polski, ale zajęte zostało przez Pomorzan wtedy, gdy Drahim został splądrowany przez Manteufflów i Golczów; od jez. T. gran. biegnie znowu k. Wodnego Błota, potem przez bór, koło 2 jeziorek Pritstein do jez. Pile (WG 25, 150-150v; LWK 1628/32 t. 1, 62-63).

1564/65 gran. biegnie od Kotowej Dąbrowy przez jez. T., które kiedyś było polskie, ale zajęte zostało przez panów pom., a dalej przez jez. →Kromolin do jez. Brody (LWK 1, 209).

Uwaga: W pom. opisach tej gran. nie wymieniano jez. T., gdyż opisywany w nich dukt biegł kilka km na SW od duktu przedstawianego przez stronę pol. Wspomniana tam została natomiast struga Tutz Fliess (łącząca jez. T. z jez. Komorze); dolny odcinek tej strugi w XVI w. stanowił granicę pol.-pom. (AKsSzcz I 547, 58v).