BRATMANSDORF

(1400 Bratmansdorf) wieś nie zidentyfikowana w ks. ośw.-zator.

1400 król [czeski] Wacław stwierdza, że Jan ks. ośw. zapisał ż. Jadwidze sumy wienne na miastach Zator i Wadowice, na zamku Wołek i na szeregu wsiach, m. in. na Spytkowicach, B. i Keymandorff (GrünMark. 2 s. 579).