WOLNIZNA BERSTANA

(1374 Libertatem Berstani) dziś nie istnieje, leżała u południowego podnóża Łyśca, k. Wólki Milanowskiej i Zerzęcina.

1. Źreb lub sołectwo; [pow. sand.].

2.3.4. → Zerzęcin, p. 2, 3.4.

7. Derwich 7992 330-1.

Uw. Podobnie, jako „milouanj libertas, rathage nuncupate”, określona została w 1369 r. nowo lokowana na pr. niem. wieś klaszt. Rataje, czyli ob. Wólka Milanowska. Może zatem W.B. była sołectwem należącym do Berstana i stanowi ślad jakiejś nieudanej akcji osadniczej kl.? Podjęcie prób takiej działalności w 2 poł. XIV w. wynika z dokumentów lokacyjnych Ratajów i Zerzęcina. Wskazują na nią [?] także istniejące właśnie w tym czasie na W i S od Wólki Milanowskiej trudne do bliższej identyfikacji punkty osadnicze lub topograficzne (por. Bussecz i Citanika), często określane wieloznacznym terminem „merica” (por. Raszkowice, uw., Senno, uw. i Zerzęcin, uw.). Jedne z nich zdają się śladami dawnego osadnictwa zniszczonego być może na skutek najazdów Mongołów w l. 1259/60 i 1287 oraz Litwinów ok. poł. XIV w. (np. Raszkowice, Wólka Milanowska, Senno, Zerzęcin), inne - rezultatem współczesnej akcji osadniczej (prócz W.B. także Bussecz). Z osad [?] tych do dnia dzisiejszego przetrwały tylko Rataje (ob. Wólka Milanowska). W XVI w. na miejscu wsi Bussecz i Zerzęcin powstały wsie → Budzyn i → Paprocice.