ZASZCZYTÓW

(1400 Zastow; w źr. Zastów lub Zaszczytów; Kosyl 30, 79; SHGL 284; Osady 175; Derwich 1992a 80) dziś Zastów Polanowski1Tak też Osady 175; SHGL 284 identyfikuje go z Zastowem Karczmiskim, 7 km na SW od Kazimierza Dolnego, u ujścia rz. Chodelki do Wisły; ok. 74 km na NE od kl., 12 km na NE od → Braciejowic.

Pow. lub.; par. → Wilków.

Własn. szlach./król.

5. Dzies. należy do kl. święt., następnie do bpa krak.

1470-80 z ról kmiecych niewymierzonych. na których siedzi 20 kmieci, dzies. snop. i kon. wart. do 1 grz. dowożą kl. święt. [Dalej dopisek:] „Haec autem decima alienata est a monasterio eodem, incertum ex qua causa vel modo, aut quo tempore, et pertinet nunc pleno iured ad episcopum Cracoviensem, quia forte nuncjuam ad monasterium Sanctae Crucis pertinebat” (DLb. II 554; III 249); 1492 Fryderyk Jag. bp elekt krak. zatwierdza w rękach opactwa święt. dzies. snop. m.in. w Z. (Mp. V/N 306); 1529 z pewnych ról we wsiach → Dobre, → Stok i Z. dzies. snop. wart. 6,5 grz. należy do bpa krak. (LR 33).

7. LL 1565 39; RL 1626 105, 122; LL 1661 147; Paw. 47a; Spis I 448; II 170; (Tabela II 319); SG III 837; XIV 453; SHGL 284; Osady 175; Sochacka wg indeksu; Derwich 1992 wg indeksu; 1992a 80; Rozwałka 74, 215.

8. Materiały z XI-XIII w. stwierdzone w trakcie badań AZP (Rozwałka 168).

Uw. Por. Dobre, uw. Podobne noty w DLb. → Garbów, → Rzeczyca, → Wojszyn, także → Bartłomiejowice, → Gutanów. Jakieś spory o dzies. z wsi lub. wiódł kl. z bpem krak. (oprócz tego z 1442 r. o Dobre) w 1458 r. (AKH 6 31 s. 10).

1 Tak też Osady 175; SHGL 284 identyfikuje go z Zastowem Karczmiskim.