ZARZYJA

(1483 Zarzyja) dziś nie istnieje, leżała na lewym brzegu Wisły k. → Łęki. Nie istniała już w 1483 r., a jej grunty weszły w obręb wsi Łęka.

1. [Pow. rad.?; par. Jaroszyn? lub Oleksów?].

3. 1483 folw. Andrzeja Markuszewskiego utworzony z dawnych łkm. (Gacki 287).

5. 1483 Piotr pleb. Oleksowa zeznaje, że błonie, na którym znajdowała się niegdyś wieś Z., a które ob. należy do wsi Łęka, było dawniej kmiece, a dopiero Andrzej Markuszewski zamienił je na dworskie, wobec czego dzies. z niego należy do kl. święt. (ib.).

7. Derwich 1992 wg indeksu.