ZAGAJE

(1662n. Zagaie) dziś przysiółek Z. Boleszyńskie, między → Małym Jodłem a → Broniewicami, ok. 5 km na NE od → Boleszyna; 16 km na NE od kl.

1. 1662 folw. (ASK I/67 33v), 1818 pertynencja (AOkup. 4); 1662n. pow. sand. (ASK I/67 33v), 1787 pow. rad. (Spis I 413); 1662n. par. Kunów (ASK I/67 33v).

2. 1662 graniczy z → Dołami [Opacimi] (ib.); 1674 graniczy z → Prawęcinem (ib. 408, 460v); 1787 graniczy z Małym Jodłem (Bastrzykowski 1939 450).

3. Własn. kl. święt.

1662 opat święt. daje pogłówne od 5 czeladzi w folw. Zagaje k. wsi Doły [Opacie] (ASK I/67 33v); 1674 pogłówne od 5 czeladzi folw. Zagaje k. Prawęcina (ib. 408, 460v); 1787 liczy 13 mkw (Spis I 413); 1818 folw. Boleszyn oraz „pertynencja Z.” należące do stołu opata, wydzierżawione na 3 lata (AOkup. 4).

5. [Dzies. należy do pleb. Kunowa?].

7. Bastrzykowski 1939 450; SG XIV 257.

Uw. Założony w XVII lub XVIII w. na gruntach należących do opata. Por. Broniewice, uw.