CHRONÓW DOLNY i GÓRNY

(1238 Chronow z fals. z XIV w., 1349 Chronow, 1398 Nagorzni Chronow, 1399 Inferior Chronow, 1406 Crhonow, Crochonow, 1415 Cronowo, 1420 Crąchnow, Crochonow, 1426 Cronow, 1440 Chronowo) 4 km na SE od Wiśnicza Nowego.

1. 1581 pow. sądec. (ŹD s. 147); 1398 n. par. własna (SP 8, 6982); 1470 dek. Tarnów (DLb. 2 s. 308); 1529 dek. Lipnica [Murowana] (LR s. 274).

2. 1409 2 niwy zw. Jedlne (Yedle) i niwa Podkobylny (Podkobilny) (ZCz. 1 s. 222); 1429 rola zw. Długa Niwa (Dluga nywa) ciągnąca się od granic plebańskich aż do [rz.] Łopusznej pospolicie [do] brodu; 1430 Mikołaj z Ch. sprzedaje za 12 grz. Piotrowi s. Jana Szpaka z Ch. całą swoją karczmę w Ch. wraz z rolą od rzeki [Rzeka] do rzeki [Borowna] i drugą rolę od wsi Borowna, i od rz. Borowna aż do dąbrowy Żarnówka; 1439 łęgi (scherepte alias langy), pole zw. Skotnicze i Stawiski (Stawisky) [dziś przysiółek Stawy na W od Ch.; MObr.]; 1444 dziedzina zw. Wojtkowskie (Woitkowskie); 1445 Dominik z Ch. ustępuje szl. Janowi s. „Staszeki” i jego br. Mikołajowi i Piotrowi swoją rolę, czyli niwę leżącą k. śliwek i zapusty w dolinie, czyli debrzy (in valle alias dbrza) [dziś w Ch. zagajnik Debrza; UN 2 s. 26]; 1446 Anna z Ch. ż. Franką z Ch. sprzedaje za 3 grz. Janowi Ciołkowi z Ch. całą cz. swej ojcowizny zw. Ciołkowskie (Czolkowszke) w Ch.; 1447 rola zw. Spatowskie (Spatowszke), sadzawka i łąki z rolami w Olszynach (Olszini) (ZCz. 3 s. 56, 59, 154, 210, 226, 252, 291); 1448 3 pola w Ch.: w Brzeszczu, czyli Kącie (Brzeszcze alias Canth), w Wysokim Dziele (in Wyszokem Dzelye), w Palku (in Palek); rola zaczynająca się od rz. zw. Łopuszna aż do Studzionek (Studzonky) [dziś przysiółek na SE od Ch. zw. Studzionki; MObr.]; Bartosz z Ch. [zastawia?, sprzedaje?] Mikołajowi niwę karczemną zw. Grzegorzkowska leżącą na końcu wsi; 1451 sadzawka przy młynie; 1453 sadzawka z rolą zw. Szpako[wska] (Spaco...), pola w Olszynach (in Olszyny); 1458 siedliska: Włościborowskie (Wlosczyborowsky) i Marzkowskie (Marzcowskye), rola przy granicy Mik. Olbiada położona nad rz. Włościborowską, rola za debrzem obok Bartosza, role w Gadkach (Gądki) [dziś cz. Chronowa zwie się Godki; UN 2 s. 26], niwa od Kobylskich Gadek (Cobylsky Gadki), niwa we Wrzosach (Wrzoschy); cz. wsi → Łopuszna, siedlisko Hankowskie (Hancowskye), role w Latoszkowej Debrzy (Lathoschkowa Debrz) i za nią k. granic, rola w Grądach (Grandi) [dziś cz. Ch. zwie się Grądy; UN 2 s. 26] od granic; 1462 rola w Olszynach za kościołem, las, czyli Dbrza Wilcza (Dbrzy Wilcze, Dbrz Wylcza, Wylcze Dbrzy) i łąki aż do tego lasu ciągnące się, [pola] Długie Niwy (Dluge Nywy) i położona przy nim mała sadzawka; rola w Brzeszczu (Brzescze); 1464 staw, 3 niwki; w Gadkach (Gadky), w Olszynach (Olschiny), w Stroniu (Stronye); 2 niwki: jedna za Czersknią (iacens Zaczersknya), k. granicy Żegocinej (Żegoczina) i druga także k. granicy Żegocinej, od rzeki [Rzeka?, Borowna?, Łopuszna?] aż do Grądowego Padołu (do Gradouego Padola); 1465 cz. Klemensa w Ch. w Grądzie (in Grad); 3 niwy w Skotnicy (Scothnicza) położone „post Jodle” k. rzeki; rola w Ch. od Grądu (Grad) aż do szkoły i do granic Żegoty i Stanisława; rola od kąta Pełczyn (Pelczin) aż do gnojnickich granic (dziś przysiółek Granice k. Gnojnika; MObr.) role „sub Orzecha”; 1467 Stanisław z Ch. sprzedaje Mikołajowi z Ch. s. Wojciecha dwie role: jedną zw. karczemna ciągnącą się ,,a scelyszko” aż do doliny Grąd (vallis Grąnd) [por. wyż. Grądowy Padół] i drugą leżącą od drogi za kościołem aż do debrzy Olsza (debr Olscha); rola za kościołem powyżej Olszyn (Olschini); niwa w Skotnicy (Scotnycze); siedlisko poczynające się od strumienia aż do debrzy za gumnem; 1468 niwa w Gadkach (Gathky), zbytki w Grądach (Grądy); 1469 dziedzina Dominikańska [dziś w Lipnicy Dolnej cz. wsi zwie się Dominikówka; UN 2 s. 26]; 1470 rola poczynająca się od granicy kobylskiej (Cobylszka) [z Kobylem] aż do niw Koniecznych (Conyeczny); Grzegorz s. Filipa z Ch. sprzedaje za 7 wiard. Jak. Szpakowiczowi z Ch. dwie niwy w Ch., jedną w Studzionkach (Studzonky), drugą za górą zw. Dział (Dzal) [dziś w Kobylem wzniesienie zw. Działy; UN 2 s. 53] od sadzawki do niwy pleb. (ZCz. 4 s. 15, 58, 121, 140, 187-8, 228, 286-7, 305, 312, 320, 329, 336, 354-5, 357, 364, 414, 452); 1479 stajanie roli ze stawami k. granic Święszka i drugie powyżej Nizin (Nyzyny) oraz brzeg [rzeki] tamże; 1488 sadzawka za [górą] Dział (Dzal); 1491 cz. Grzegorzowska (pars Grzegorzowsky); niwa w Łopusznej rozciągająca się od Studzionek (Sthudzyenky) aż do granicy rz. Łopusznej płynącej w Ch.; 1493 niwa Grzegorzewska; długa niwa od rzeki aż do ról pleb. w Ch.; niwa przy Kobylem, przy granicy kobylskiej, od potoku płynącego do dziedziny zw. Grądzie (Gradze) w Ch., 2 niwy w Gadkach (Gathky) i 2 niwy w Grądzie (Gradzy); niwa zw. Frankowska k. [niwy] Rachwałowej (Rachfalowa) od granicy kobylskiej aż do Siedlisk (Syedlyska) (ZCz. 5 s. 31, 182, 246, 299, 305, 309-10); 1494 pole zw. Pełczyńskie (Pelczynszkye) powyżej [pola] Głodowskiego (Glodowsky); 1498 cz. dziedz. zw. Obiadowskie (Obyadowskye) leżąca obok cz. zw. Juchowskie (Juchowskye); Rafał z Ch. sprzedaje za 3 grz. [komu?] dwie niwy: w Grądzie (in Grądzye) od granicy kobylskiej aż do potoku Grądnego i drugą pod Grądnem (sub Grandne) k. niwy Wojciecha aż do rzeki i karczmy w Ch.; inna niwa w Grądzie (in Gradzye) k. niwy Stradomskiej (Sthradomsky) aż po Debrz Wirzchowiska (Debrz Wirzchowyska), niwa k. Debrzy Latoszek (Latosek Debrz) między [rolami] Wojciecha a Żegocińskiem; niwa zw. Trzesowskie (Thrzesowskye) i niwa zw. Żegocińskie (Zegoczynskye); 1501 niwa wraz z łąką ciągnące się do granicy kobylskiej w Gadkach (Gathky) w Ch.; góra Sawa w Ch.; sadzawka pod młynem, las w Leszczynach (Lesczyny) położony powyżej wsi, zarośla; niwa Jedle (Jedlye) między dwoma potokami, zarośla w Leszczynach, lasy, gaje i zarośla; dziedziny Łukaszowskie (Lucaschovskye) i Strykowskie (Sthrykovskye) w Nakładzie (Nakład) i Działach (Dzaly) z siedliskiem zw. Kański (Cansky), położone od końca drogi aż do potoku i nawsia, łąka zw. Piotrowska (Pyothrovska) między wodami i drogą w Ch.; 1502 dwa pola, czyli niwy, z których jedna nazywa się Pietrowska (Pyethrowska), rozciągające się od Giergilowskiego Potoku, aż do potoku plebańskiego, las leżący od młyna Gwis aż do Chodnika Lipnickiego (Chodnyk Lipnyczki); 1504 niwa w Brzeszczu od granicy Gnojnika aż do potoku płynącego w Ch.; 1507 role dworskie z w. Żegocińskie (Zegoczinskye); niwa w Grądzie (in Grandze) leżąca między wsiami Grusza, przylegająca jednym końcem do granicy i potoku Kobylskiego, drugim do debrzy i potoku; niwa od pościennych niw do potoku Góra [dziś Górzański potok?]; 1508 dziedzina Kotowskie (Kothowskye) w Ch.; niwa na górze czyli na Wysokim Dziale (Wyschoky Dzyal) wraz z łąką, która się rozciąga do granicy Gnojnika, rola zw. Brzeszcze (Brzesczye); 1509 zagumnie zw. Gotargowskie (Gothargowszkye), niwa [k. krzyża], czyli Krzyż (Crzysz), niwa w Zaborownej (Saborowna) od rz. Borowna do potoku zw. Sgalobny, niwa za Działem (za Dzyalem) k. niwy Szczypalina), niwa przy Jedlu (v Yedla) między niwami Mazańca i Zawiny, od potoku zw. Krzynka do potoku Niski Dział, niwa na Wysokim Dziale od niwy Ciołka do [wzgórza] Sawa (Szawą), lasy (ZCz. 7 s. 25, 63-5, 90, 105, 109-11, 136, 187, 274, 280-1, 293, 302-3, 322).

3. Własn. rycerska 1238 bp krak. Wisław poświadcza, że komes Świętosław nadał kl. staniąt. m. in. w całości Wiśnicz z Ch. (Pol. 3, 18 fals. z początku XIV w.); 1243 Konrad ks. maz. poświadcza, że komes Świętosław nadał kl. staniąt. m. in. Wiśnicz z Ch. (Pol. 3, 20 fals. z pocz. XIV w.)1Informacje o przynależności Ch. do kl. staniąt. pochodzą wyłącznie z dwóch fals. z 1238 i 1243; 1349 Hynek zięć Gwozda z Ch. (ZDM 1, 58); 1379 Jan Gozdz (Tyn. 105); 1387, 1401-8 Żegota z Ch. h. Gryf, zaw. Świeboda (SP 2, 736; 8, 4419, 8758; ZCz. 1 s. 67, 159, 215); 1387, 1398-1412 Czader, Czeder, Czadro z Ch. (SP 7/2, 209; 8, 4419, 7604, 10 154, 10 237, uw. 330/3; ZCz. 1 s. 73, 100, 138, 155-6, 207, 215; 2 s. 25); 1387, 1398-9, 1402-8, zm. a. 1421 Pełka s. Hanka z Ch., br. Mikołaja (SP 8, 4419, 7901, 8758; ZCz. 1 s. 73, 146, 149, 164, 189, 207; 2 s. 351); 1388 → Borowna p. 3A; 1395 Zbyszko z Ch. z Franczkiem de Borzislauicz [nie zidentyfikowane, może cz. Ch.?] i z dziećmi z Ch. o swoją trzodę (ZK 2 s. 358); 1395-6 Hanko, Janek, Jan h. Gryf z Ch. (ZK 2 s. 301, 309, 427); 1395-9 Mikołaj z Ch. (ZK 2 s. 309; SP 8, 6506, 8433, uw. 232/27, 235/63); 1395-1402 Zbyszek z Ch. ojciec Zygmunta (ZK 2 s. 358; SP 8, 5919, 6039, 6043, 7604, uw. 226/21, 227/14, 228/9,50, 232/12; ZCz. 1 s. 21, 71, 77); 1396 Marek z Ch. (ZK 2 s. 427); 1396-1401 Stanisław z Ch. h. Gryf, zaw. Świeboda s. Jana, br. Bernarda (ZK 2 s. 427; SP 2, 736; 8, 6039, 6043, 6202, 6297, 6522, 6713, 7007, 7901, uw. 226/21, 227/14,18, 228/9,50, 232/112, 238/4, 322/26, 324/18); 1396-1415 Święszko, Święszek, Świętosław, Święch s. Michała, żonaty z Gertrudą, br. Marcisza (ZK 2 s. 427; SP 8, 7604, 8433, 9872, 10 291, 10 791, 10 996, 11 004, uw. 315/96; ZCz. 1 s. 2, 21, 56, 59, 150, 155, 159, 167, 182, 198, 222, 240; 2 s. 67, 92, 118, 125); 1397 Zbyszko z Ch. z Janem z Ch. i jego synem o zranienie, gwałt i otrzęsienie sadu; Zbyszko z Ch. winien zapłacić Stanisławowi z Ch. 3 grz. tytułem kary z wyroku o cz. dziedzictwa wielkości 8 morgów (SP 8, 6089, uw. 226/21, 227/14, 228/50); Stanisław z Ch. z Szyszem z Ch. o 8 morgów, zranienie, granice i otrzęsienie sadu (SP 8 uw. 227/18); Andrzej z Wróblowic z Mikołajem z Ch. o 20 grz. z poręczenia (SP 8 uw. 228/14, 232/27,63); Zbyszko z Ch. oddala pozew Stanisława o zranienie (SP 8 uw. 232/112); Andrzej z Ch.; Halszka z Ch. (SP 8 uw. 238/4); 1397-1402 Jan Ciołek z Ch. br. Macieja i Stanisława (SP 8, 5919, 7804, 7901, uw. 226/11, 227/14, 228/9, 238/4; ZCz. 1 s. 21, 73); Bernard z Ch. [s. Jana, br. Stanisława, h. Gryf, zaw. Świeboda] (SP 8, 5919, 6713; ZCz. 1 s. 67); 1395-1406 Marcin z Ch. żonaty z Jadwigą (SP 2, 6202; ZK 2 s. 301, 309; ZCz. 1 s. 13, 17, 64, 66, 185, 188); 1397-1416 Filip z Ch. żonaty z Elżbietą, ojciec Klemensa (SP 7/2, 275, 279; 8, 5919, 7561, 9863; AKP 8/1, 568; ZCz. 1 s. 21, 32, 36, 213, 218; 2 s. 69, 91, 159, 166, 169, 294); 1398 Stanisław z Ch. z Mikołajem, Maciejem i Janem z Ch. o cz. zastawionej dziedziny i 10 grz. szkody, jako że Stanisław nie chciał przyjąć pieniędzy (SP 8, 6297); Czasław z Mokrzesk zobowiązuje się zapłacić 10 grz. Helenie ż. Janka z Ch. (SP 8, 6504); taż ustanawia Mikołaja z Ch. swoim prokuratorem dla zrobienia zamiany w Drużkowie ze Zmysławem z Drużkowa (SP 8, 6506); Stanisław z Ch. i Mikołaj z Ch. mają wyznaczony termin wizji o cz. dziedzictwa i młyn w Ch. Mikołaj poręcza za swych br. Jana i Macieja (SP 8, 6522); Stanisław z Ch. ustępuje wieczyście swemu br. Bernardowi połowę swej dziedziny z młynem, lasem i innymi przynależnościami, tak z ojcowizny jak i nabytej (SP 8, 7007); 1398-1405, 1426 Miczko, Mikołaj s. Zbyszka z Ch. (SP 8, 7604, 8433; ZCz. 1 s. 168; 3 s. 15); 1400, 1429 Gertruda ż. Święszka (ZCz. 1 s. 21; wg ind. WAP); 1399 Marcin z Ch. wyznacza swej ż. Jadwidze 30 grz. posagu i 30 grz. wiana, 4 krowy i 4 woły w swych cz. dziedz. w Ch. i Łopusznej (SP 8, 9178); Ochna ż. Stanisława z Ch. (SP 8 uw. 284/6); 1399, 1404 Jan s. Pełki z Ch. (SP 2, 1050; 8, 8433, 8758).

1400 Jan z Leńcz przeciw Hance z Ch. o dziedzinę w Sierczy i o 400 dębów tam wyciętych; Jan i Maciej z Leńcz przekazują Hance c. Marcina z Ch. cz. dziedzictwa w Sierczy (SP 8, 9968, 10 026); 1404 Andrzej s. Stanisława z Ch. naganiony w szlachectwie przez Klemensa z Łapanowa prokuratora Jana wójta z Myślenic, przy okazji procesu tegoż z Hanką wd. po Franku z Ch. o dziedzinę w Sierczy, oczyszcza się za pomocą przyw. króla Kazimierza [W.] i 4 świadków, swoich braci i stryjów klejnotowych: Hanka, Marcisza, Pełki i Jana z Ch. i udowadnia, że ma zgodnie z przyw. h. Gryf, zaw. Świeboda; taż Hanka wyrokiem sądu pozyskuje na ww. wójcie swoją cz. ojczystą w Sierczy. Wyrok na jej korzyść wydany w związku z oczyszczeniem przez Andrzeja s. Stanisława szlachectwa naganionego przez Klemensa z Łapanowa (SP 2, 1059; 7/2, 1235); 1400 Świętosław z Ch., poręczając za swą żonę i wszystkie dzieci, sprzedaje za 60 grz. Marcinowi z Ch. swoje cz. ojczyste w Ch., Łopusznej i Borownej (SP 8, 10 791); Małgorzata ż. Wojtka z Ch. sprzedaje za 20 grz. całe cz. swego dziedzictwa po matce w ww. wsiach (ZCz. 1 s. 27); Marcisz z Ch. procesuje się z Jaszkiem z Buczyny (SP 8, 9594, uw. 309/11, 315/18, 317/15, 328/32, 345/22, 347/51, 349/9); Chebda z Ch. (DSZ 83); Hanka z Ch. c. Marcina (SP 8, 9968, 10 026); Gotard z Ch. (SP 8, 10 154); Niemsta z Ch. (SP 8 uw. 317/28); Jakub z Ch. (SP 8, 322/26); Krystyna ż. Jakuba z Ch. (SP 8 uw. 324/18); Jadwiga ż. Marcisza z Ch. (ZCz. 1 s. 13, 17); Jan Sram z Ch.; Hanka wd. po Staszku Ozinanie z Ch. (ZCz. 1 s. 25); Staszka z Ch. (wg ind. WAP); 1400-2 Jakub Szpak z Ch. (SP 8, 11 066; ZCz. 1 s. 9, 38, 45, 57, 73); 1400-5 Mikołaj Miczek s. Rafała z Ch. (SP 8, 10 291; ZCz. 1 s. 164); 1400-13 Wojciech, Wojtek, Wojtko z Ch. (DSZ 86; ZCz. 1 s. 34, 72, 74, 77, 113, 155-6, 159, 180, 195, 240; 2 s. 6, 28, 70); 1400-2 Stan. Szawa z Ch. s. Jana Szawy, br. Andrzeja i Klimka (SP 8, 11 066; ZCz. 1 s. 9, 71); 1401 Mikołaj z Ch. h. Gryf, zaw. Świeboda (SP 2, 736); 1401-2 Janusz z Ch. ojciec Dominika, h. Gryf, zaw. Świeboda (SP 2, 736; ZCz. 1 s. 72); 1401-4, 1408 Jan s. Dobiesława, Dobiesławowicz z Ch. (ZCz. 1 s. 47a, 73, 145; wg ind. WAP); 1401,1405-8, 1412-18 Mikołaj z Ch. (ZCz. 1 s. 35, 164, 180, 207; 2 s. 36, 127, 152, 267); 1402 Wosko z Ch. (ZCz. 1 s. 54); 1402-5 Grzegorz z Ch. s. Pawła (ZCz. 1 s. 78, 159); Jan Szawa z Ch. ojciec Andrzeja, Stanisława i Klimka (ZCz. 1 s. 56, 62, 71, 159); 1402-6 Andrzej s. Jana Szawy z Ch., br. Stanisława i Klimka (AKP 8, 399; ZCz. 1 s. 71, 155, 168); 1402-9 Andrzej Ciołkowicz, s. Ciołka z Ch. (ZCz. 1 s. 73, 246); 1402-9, 1413-17, 1426, 1434 Marcisz z Ch. h. Gryf (SP 2, 1059; 7/2, 268-9, 272, 275, 279; AKP 8, 568; ZCz. 1 s. 67, 72, 74, 86, 88, 164, 167, 185, 188, 246; 2 s. 63, 69, 93, 120-1, 125, 147, 152, 196; 3 s. 15, 92): 1402-4, 1411 Dominik Chronowski s. Janusza z Ch. (ZCz. 1 s. 66, 72, 88, 148; 2 s. 1); 1402-13 Jan Jaszek, Janek z Ch. (ZCz. 1 s. 54, 182, 189, 199, 204, 207, 235, 239, 253, 256, 258-9; 2 s. 5,7, 8, 22, 33-4, 64); 1403-5, 1418 Jaszek s. Janusza, Januszowie z Ch. (ZCz. 1 s. 86, 160; wg ind. WAP); 1403-8 Hanko, Hanek z Ch. ojciec Zygmunta (SP 2, 1059; ZCz. 1 s. 107, 131, 133, 146, 150, 179-80, 182, 215); 1403-8, 1412-5, 1419-23 Piotr z Ch. (ZCz. 1 s. 100, 155-6, 207; 2 s. 36, 64, 96, 133, 279, 350, 386); 1404 Andrzej s. Stanisława z Ch. (wg ind. WAP); 1404-5 Klemens z Ch. (ZCz. 1 s. 155-6); 1404-8 Jan s. Żegoty z Ch., ojciec Marcisza i Franczka (ZCz. 1 s. 150, 215); 1404-5, 1412 Włost, Włast z Ch. (ZCz. 1 s. 155-6; 2 s. 45); 1404-5, 1415-16 Szymek z Ch. (ZCz. 1 s. 155-6; 2 s. 125, 152; SP 7/2, 279); 1405 Mik. Trąbka z Ch.; Jan s. Rafała z Ch. (ZCz. 1 s. 159); Gochna ż. Wawrzyńca z Ch. (ZCz. 1 s. 160); Mikołaj z Ch. br. Pełki; Pietrasz z Ch. s. Żegoty (ZCz. 1 s. 164); 1405-13 Swach, Święch Ropisz z Ch. (ZCz. 1 s. 158; 2 s. 70); 1405, 1415 Piotr z Ch. s. Gotarda (ZCz. 1 s. 156; 2 s. 125); 1406 Andrzej Drozd z Ch. (ZCz. 1 s. 180); Stan. Obat z Ch. (ZCz. 1 s. 182); Marek z Ch. (ZCz. 1 s. 184); 1407 Jan Komar z Ch. (ZCz. 1 s. 189); 1407, 1413, 1417-23 Wierzbięta z Ch. br. Marcina (ZP 20 s. 57; 22 s. 109; ZCz. 2 s. 58, 63, 200, 244; 2 s. 315, 384; wg ind. WAP; ZDM 1, 339); 1407-13, 1418-20, 1426 Zygmunt h. Gryf, z Ch. s. Hanka (ZCz. 1 s. 189, 207, 215, 218, 259; 2 s. 5, 6, 8, 12, 24-5; ZP 20 s. 58, 92; 22 s. 487; wg ind. WAP); 1408-15 Andrzej z Ch.2Występują tu równocześnie w tych latach, w niektórych zapiskach, dwaj Andrzejowie. W Ch. występuje duża liczba właśc. o powtarzających się imionach. Można ich zatem często zestawiać tylko wg imion i chronologii bez możliwości identyfikacji (ZCz. 1 s. 207; 2 s. 7, 12, 25; 2 s. 94, 101; AKP 8, 568); 1408, 1413-27 Stanisław, Staszek z Ch. (ZCz. 1 s. 215; 2 s. 58-9, 119, 147, 152, 158, 169, 244, 254, 267, 294, 329, 332, 355, 350, 386; 3 s. 5, 6, 27, 31; wg ind. WAP; SP 2, 1595); 1409 Marcisz z Ch. br. Święszka (ZCz. 1 s. 222); Machna z Ch. ż. Piotra z Wiatrowic (ZCz. 1 s. 228); → Borowna; Święszek z Ch. sprzedaje za 30 grz. swemu br. Marciszowi z Ch. dobra w Borownej, Łopusznej, 1/2 ł. oraz dwie niwy zw. Jedle i niwę Podkobylny w Ch. (ZCz. 1 s. 222); 1409-11 Janusz z Ch. (ZCz. 1 s. 239, 250; 2 s. 25); 1409-20 Mik. Przybkowicz s. Przybka z Ch. (ZCz. 1 s. 246; s 2, 6, 147, 169, 279, 329); 1409, 1415-7, 1421, 1426 Domasław z Ch. (ZCz. 2 s. 127, 152, 158; 2 s. 200, 350; 3 s. 10; SP 7/2, 279; wg ind. WAP).

1410 Jakub s. Mikołaja z Ch. (ZCz. 1 s. 260); Jan Czader z Ch. (OK 4 s. 29); Piotr z Ch. zięć Wichny wd. po Piotrze z Dobrociesza (wg ind. WAP); 1411 Dziersław z Ch. (ZCz. 2 s. 6); 1411-3, 1419, 1427-293Występują równocześnie w tych latach dwaj Dominikowie Dominik z Ch. (ZCz. 2 s. 1, 54, 65, 294; 3 s. 19, 27, 34, 55); 1411-3 Maciej z Ch. (ZCz. 2 s. 25, 63); 1411-23 Jakub, Jakusz z Ch. (ZCz. 2 s. 1, 35, 147; 2 s. 152; SP 7/2, 279; wg ind. WAP); 1411, 1416-32 Klemens z Ch. (ZCz. 2 s. 6, 167, 179, 244, 350, 385; 3 s. 5, 31, 33, 52, 61, 81; wg ind. WAP); 1412 Klemens s. Przybysława z Ch. (ZCz. 2 s. 36); Andrzej dziadek Cedra; Prandota z Ch. h. Gryf; Jan h. Gryf (AKP 8, 568); Zbigniew z Ch. (ZCz. 2 s. 46); → Borowna; 1413 Marcin z Ch. br. Wierzbięty; Dobiesław z Ch.; Marcin s. Staszka z Ch. (ZCz. 2 s. 58, 63, 68-9); Elżbieta c. Piotra z Bieńkowic [par. Dziekanowice], ż. Szymka z Ch. zrzeka się na rzecz braci cz. w Bieńkowicach; Szymek z Ch. zapisuje swej ż. Elżbiecie 20 grz. wiana i posagu na połowie swych dóbr w Ch. (ZK 5 s. 364, 370); → Borowna; 1413-5 Jan Szpak z Ch. (ZCz. 2 s. 69, 125); 1413-6 Krystyn z Ch. (SP 7/2, 279; ZCz. 2 s. 68); 1413-5, 1425 Marcin z Ch. (ZCz. 2 s. 59; wg ind. WAP); 1413, 1425-8 Marcisz s. Marcisza z Ch. (ZCz. 2 s. 65; wg ind. WAP); 1414 Stanisław s. Jana z Ch. (ZCz. 2 s. 91); 1414-6, 1422-5, 1429 Piotr, Pietrasz z Ch. (ZCz. 2 s. 74, 105; wg ind. WAP); 1414-6, 1421-5, 1429 Klemens s. Filipa z Ch. (ZCz. 2 s. 91, 104, 152, 169, 351; SP 7/2, 279; wg. ind. WAP); 1414-21, 1426-9 Włościbor z Ch., 1425 niegdyś z Ch. (ZCz. 2 s. 73, 75, 93-4, 96, 100-1, 114, 119, 127, 148, 153, 159, 168, 189, 196, 311, 316, 332, 342, 349, 355; 3 s. 7, 15, 50); 1415 Klemens s. Jakuba z Ch.; Marcin s. Jaszka z Ch. (ZCz. 2 s. 125); Gaweł z Ch. (ZCz. 2 s. 127); 1415, 1429, 1441 Stan., Staszek Oszman z Ch. (ZCz. 2 s. 94; 3 s. 56, 164); 1416 Andrzej s. Stanisława z Ch. (SP 7/2, 272; ZCz. 2 s. 157); Katarzyna ż. Andrzeja z Ch. c. Szczepana z Koźmic (wg ind. WAP); Stanisław z Ch. br. Domasława i Krystyna (SP 7/2, 279; ZCz. 2 s. 169); Piotr br. Szymka z Ch. (ZCz. 2 s. 158); 1416-9, 1436-7 Piotr z Ch. s. Zbyszka i Zbyszowej, zw. Zbyszkowicem (ZCz. 2 s. 162, 169, 293, 334; 3 s. 122; ZK 11 s. 26); 1416 Marcisz z Ch. pozywa panią Zbyszową z Ch. i jej s. Piotra z żoną o zwrot 2 zabranych przywilejów: szlachectwa i kościelnego. Świadkowie stwierdzają, że przywileje te spłonęły u pani Zbyszowej i pozew Marcisza prawnie oddalają (SP 7/2, 268, 272, 275, 279); tenże Marcisz pozywa Stanisława Domasławicza o przyw. dziedziczny szlachectwa i kościelny (SP 7/2, 269); → Borowna; Szymek z Ch. ustępuje swemu br. Piotrowi z cz. dziedzictwa w Ch., Borownej i Łopusznej (ZCz. 2 s. 158); Andrzej s. Obedów z Ch. (ZP 22 s. 487); 1417-9, 1425, 1436, 1441-2, 1447, 1450 Gryf czyli Franek, Franczko, Franciszek Gryf z Ch. i Staniątek h. Gryf, zaw. Świeboda (ZK 8 s. 62; 11 s. 438, 537-8; 13 s. 95; GK 11 s. 96; ZCz. 3 s. 179a; SP 7/2, 706, 951; wg ind. WAP); 1418, 1423-33, 1437 Jan, Jaszek z Ch. (ZCz. 2 s. 240, 265, 279, 294; 3 s. 10, 85, 122; wg ind. WAP); 1419 Elżbieta ż. Filipa z Ch. (ZCz. 2 s. 294); Gryf z Ch. (SP 2, 1658); Pasek z Ch. (wg ind. WAP).

1420-5 Jakub Włościborów z Ch. (ZCz. 2 s. 342; 3 s. 6); 1420-8 Święszko, Świętosław s. Marcisza z Ch.; 1420 Jan s. tegoż Święszka; 1425 Niemsta i Piotr ss. tegoż Święszka; 1421 Stan. Niemsta z Ch. i jego c. Anna; 1422-3 Mik. Chronowski Zbyszowic s. Zbysza; 1422-4 Czenek, Czenak z Ch.; 1422, 1427-8 Dominik z Ch. (wg ind. WAP); 1423 Klemens Wojciechowic z Ch. pozywa Jakusza wójta z Bochni o to, że ten wbrew zobowiązaniu nie stanął przed sądem (SP 7/2, 423-4); Piotr s. Jakuba z Ch.; Piotr Zbyszowic z Ch.; 1424 Masza z Ch.; 1425 Krystyn s. Jana z Ch.; Mikołaj s. Przybka z Ch.; 1426 Piotr czyli Klasek z Ch. (wg ind. WAP); 1426-8 Marcin z Ch. (ZCz. 3 s. 15, 48); 1428 Piotr s. Jana z Ch.; Marek z Ch.; Rafał z Ch.; Mik. Pająk z Ch.; Mik. Plebanek z Ch. (wg ind. WAP); 1428, 1435 Nychna z Gródka ż. Domasława z Ch. (ZCz. 3 s. 40, 105); 1428 Jan s. Marcisza z Ch. (wg ind. WAP); 1429 Święszek z Ch. sprzedaje za 20 grz. Staszkowi Oszmanowi swoją rolę zw. Długa Niwa ciągnącą się od granic plebańskich aż do [rz.] Łopusznej, pospolicie [do] brodu (ZCz. 3 s. 56); 1429, 1434 Wojciech wnuk Włościbora z Ch. (ZCz. 3 s. 50, 96).

1430 → p. 2; Elżbieta wd. po Janie z Ch. (wg ind. WAP); 1430-2 br. Włościbor i Maciej z Ch. zastawiają za 5 grz. Mikołajowi z Ch. rolę zw. niwa za płotem Klemensa, k. Obiada (ZCz. 3 s. 69); 1430-3, 1437 Mikołaj z Ch., 1443 niegdyś z Ch. (ZCz. 3 s. 59, 69, 86, 119); 1432 Klemens z Ch. sprzedaje za 3 1/2 grz. Piotrowi ze Zbyszowic swoją niwę w Ch. leżącą k. jego ogrodu, gdy idzie się miedzą ku rzece (ZCz. 3 s. 81); 1433 Jakub z Ch.; Gotard z Ch. (ZCz. 3 s. 86); 1435 Świętosław z Ch. (ZCz. 3 s. 101); 1436 Małgorzata i jej s. Mikołaj z Ch. sprzedają za 25 grz. Domasławowi z Ch. swoje dziedzictwo w Ch. i Łopusznej. Mikołaj ręczy za swego br. Świętosława i siostrę Agnieszkę (ZCz. 3 s. 111); 1437 Marcisz z Ch. mąż Katarzyny (ZCz. 3 s. 130); → Borowna; 1438 br. rodzeni Włościbor i Maciej niegdyś dziedzice Ch. i ich siostra przyrodnia Elżbieta ż. Klemensa Łakwy z Nieznamirowic [Znamirowic] sprzedają za 40 grz. Piotrowi Zbyszowiczowi z Ch. swe dziedzictwo w Ch. (ZCz. 3 s. 143-4); Marcisz niegdyś z Ch. obecnie z → Będzieszyny i jego bratanek Paszko s. zm. Wierzbięty (ZCz. 3 s. 147); 1438-40, zm. przed 1443 Jan Głąb z Ch. i → Łęk [par. Tropie] (ZCz. 3 s. 141, 188; SP 2, 2831); 1443 Stachna wd. po tymże Głąbie (ZCz. 3 s. 188); 1438, 1443-4 Szymon, Szymko z Ch. (ZCz. 3 s. 151, 196, 209-11); 1439 Dorota i Helena żony Jana i drugiego Jana z Ch., siostry Stacholi z Bieńkowic; Stanisław czyli Stasz z Ch.; Piotr s. Gotarda z Ch. zastawia za 13 grz. swemu br. Krystynowi czyli Krzonowi z Ch. całą swoją cz. w Ch. z ogrodem i rolą, rozciągającymi się od jego domu aż do granic plebańskich (ZCz. 3 s. 153); Gryf z Ch. (CE 2, 255); Dominik z Ch. i jego ż. Katarzyna sprzedają za 20 grz. Stan. Oszmanowi z Ch. całą swą cz. w Ch., tj. łęgi i pola zw. Skotnicze i Stawiski (ZCz. 3 s. 154); 1439-44 Dominik z Ch. (ZCz. 3 s. 153, 222); 1439-48, 1456 Stanisław, Staszek z Ch. (CE 2, 255; OK 6 s. 561; ZCz. 3 s. 269; 4 s. 2, 161).

1440-1 Mik. Wojciechowic z Ch. h. Gryf, zaw. Świeboda, [br. Klemensa] (SP 2, 2831, 2923); 1441 Jan z Ch. h. Jeleń, zaw. Opole, Jan s. Święszka z Ch. h. Gryf, zaw. Świeboda (SP 2, 2923); Agnieszka c. Piotra sprzedaje za 60 grz. [Franciszkowi] Gryfowi z Ch. swoją cz. w Błogocicach (GK 7 s. 229); 1442-9 Klemens z Ch. (ZCz. 3 s. 173, 233; ZP 22, 423, 453); 1443 Andrzej z Ch. (ZCz. 3 s. 187); Krystyn z Ch. h. Gryf zaw. Świeboda (SP 7/2, 788); Mikołaj z Ch. sprzedaje za 40 grz. Szymonowi z Ch. całą swoją cz. dziedz. w Ch. (ZCz. 3 s. 193); br. Jan, Mikołaj i Piotr z Ch. [ss. Staszyka], zw. Staszykowie (ZCz. 3 s. 192); 1443-4 Marcin z Ch. (ZCz. 3 s. 187, 209); 1443, 1448-50 Stanisław z Ch. s. Mikołaja Zbysza, zw. też Stanisław Zbyszowic (ZCz. 3 s. 199; 4 s. 15, 84); 1443, 1450-3 Mikołaj z Ch. (ZCz. 3 s. 193; 4 s. 58, 140); 1444 Tomasz z Łysokań i jego siostra Helena dz. Ch. oraz ż. Anna sprzedają za 30 grz. br. niedzielnym Janowi, Mikołajowi i Piotrowi ss. Staszyka z Ch. swoją dziedzinę w Ch. zw. Wojtkowskie, leżącą k. granic Jana Staszkowica (ZCz. 3 s. 210); 1444-5 Katarzyna ż. Marcina z Ch. z racji pr. bliższości występuje przeciw sprzedaży Pawłowi ważnikowi wielickiemu przez Elżbietę ż. Andrzeja z Popowic połowy Popowic (ZK 12 s. 275, 296); 1445 → p. 2; Machna ż. Wojciecha z Będkowic, c. Mik. Głąba z Ch. sprzedaje za 7 grz. Mik. Wojciechowicowi z Ch. karczmę z rolą leżące na końcu wsi Ch., powyżej kościoła (ZCz. 3 s. 227); Franciszek Gryf z Ch. kupuje za 60 grz. u Anny ż. Macieja mieszcz. krak. całą cz. dziedzictwa w Błogocicach (ZK 12 s. 339); 1445-9 Piotr z Ch. (ZCz. 3 s. 229, 269; 4 s. 50); 1446 → p. 2; Grzegorz z Ch. ustępuje swym siostrom Annie i Elżbiecie cz. ich z działu po ojcu i matce oraz rolę leżącą za kościołem (ZCz. 3 s. 256); 1447 Mikołaj s. Marcisza z Ch. (ZCz. 3 s. 271); Mik. Wojciechowic z Ch. ustępuje tytułem bliższości Stachnie [Głąbowej] z Ch. i jej ss. Rafałowi, Świętosławowi i Janowi za 7 grz., tak jak ją sam kupił, karczmę na końcu wsi wraz z rolą do niej przynależną; Stachna Głąbowa i jej ss. Rafał, Świętosław i Jan zastawiają za 7 grz. Janowi z Gnojnika swoją karczmę na końcu Ch. wraz z rolą oraz drugą rolę leżącą naprzeciw roli zw. Spatowskie, sadzawkę w Ch. i łąkę z rolami w Olszynach w Ch. (ZCz. 3 s. 291); Franciszek Gryf zastawia za 17 grz. z racji posagu swej bratanicy Małgorzaty jej mężowi Stanisławowi ze Zborczyc 1 kmiecia płacącego 1 kopę gr czynszu, zastawionego mu przez Piotra z Łysokań (ZK 13 s. 68); 1448 Wierzbięta z Ch. (ZP 21 s. 17); Helena i Stachna z Ch. cc. Macieja Ciołka sprzedają za 4 grz. Janowi Ciołkowi swoją cz. w Ch. (ZCz. 4 s. 14); Stan. Zbyszowic z Ch. zastawia za 9 wiard. Janowi Staszykowi z Ch. swoje 3 pola w Ch.: w Brzeszczu, czyli Kącie, w Wysokim Dziele i w Palku (ZCz. 4 s. 15); Mikołaj s. Marcisza z Ch. zapisuje swej ż. Katarzynie, c. Jana z Łuczyc 40 grz. wiana i 40 grz. posagu na połowie swoich dóbr w Ch. (ZK 13 s. 226); Stan. Zbyszowic z Ch. zastawia za 1 grz. Mik. Wojciechowicowi swą rolę leżącą w Ch., od rz. Łopusznej aż do Studzionek (ZCz. 4 s. 15); 1449 Mikołaj z Ch. ustępuje na 8 lat swemu zięciowi Janowi niegdyś z Łuczyc połowę swoich dóbr w Ch. (ZK 13 s. 242).

1450 Agnieszka ż. Klemensa z Ch. siostra Marcina i Pełki dz. Zahutynia [ziemia sanocka] (ZP 22 s. 701); Mikołaj z Ch. h. Gryf, zaw. Świeboda (SP 7/2, 951); Barbara c. Jana Gołego z Janowic [par. Opatkowice], ż. Marcisza z Ch. (ZCz. 4 s. 66); → p. 2; 1451 Zofia z Długołęki ż. Stanisława z Długołęki sprzedaje za 8 grz. swej siostrze Dorocie całe swoje dziedzictwo w Ch. (ZCz. 4 s. 108); Maciej z Popowic zastawia za 30 grz. Marcinowi z Ch. połowę swoich dóbr w Popowicach (ZK 14 s. 50); Bartosz z Ch. sprzedaje za 3 grz. Klemensowi z Ch. całą cz. młyna z cz. sadzawki w Ch. (ZCz. 4 s. 121); 1453 Bartosz z Ch.; Jan czyli Staszek z Ch. ustępuje za 8 grz. Wojciechowi s. Mikołaja z Ch. zastaw w Ch., tj. karczmę z rolami, sadzawkę z rolą zw. Szpako[wska], role w Olszynach, które dzierżył od Jana Gworzszkiego za 7 grz. (ZCz. 4 s. 140); 1457 Rafał „Slonną” z Ch. zastawia za 3 grz. bez 8 sk. Grzegorzowi z Ch. swego kmiecia Stan. Ropiola w Ch. (ZCz. 4 s. 164); Stachna z Wojakowej wd. po Krzonie z Ch. (ZCz. 4 s. 174); Dorota c. zm. Piotra Noska z Damic i jej mąż Jan z Ch. (ZK 14 s. 349-50); 1457, 1465 Andrzej Łaskosz, Łaskosza z Ch. (ZCz. 4 s. 174, 307); 1458 Helena ż. tegoż (ZCz. 4 s. 189); Jan Obiad z Ch. (ZCz. 4 s. 186); Klemens z Ch. dzieli dobra między swoich synów. Jan otrzymuje: siedlisko zw. Włościborowskie i Marzkowskie, połowę roli do granicy Mik. Olbiada, położoną nad rz. Włościborowską, trzecią cz. roli do granicy Latoszka, trzecią cz. roli za debrzem, obok Bartosza, trzecią cz. roli za Obiadem, całą rolę k. Dobka, trzecią cz. roli w Gadkach od granicy Dobka, połowę innej roli w Gadkach, stajanie roli od Kobylskich Gadek, stajanie roli we Wrzosach, połowę roli w Łopusznej, siedlisko między [rolami] Obiada, kmiecia [Więcka] w Borownej z wyłączeniem 2 gr od tego kmiecia, przypadających bratu oraz połowę ogrodu za stodołą. Stanisław dostaje siedlisko na ojcowiźnie k. [siedliska] Hankowskiego [tj. brata Jana], 2 cz. roli na Włościborowskim aż do granic Dobka, 2 cz. roli na Latoszkowej Debrzy aż do Bartosza, 2 cz. roli za Latoszkową Debrzą k. granic, całą rolę od granic w Grądach, inną rolę w Grądach aż do granicy dzieci Pełki, 2 cz. roli z łąkami w Gadkach od granicy Obiada, 2 cz. roli aż do granicy Jana, całą dziedzinę, którą Klemens kupił od Jana Chronowskiego i od jego sióstr Anny i Elżbiety, całą cz. młyna i sadzawki, kmiecia w Borownej zw. Niewrzało i 2 gr na kmieciu Więcku [w Borownej] przyznanego s. Janowi, całą rolę ojcowską w Borownej, zagrodę położoną za Obiadem. Każdy z braci ma dać 3 grz. każdej z sióstr: Annie i Jadwidze, gdy będą wychodzić zamąż (ZCz. 4 s. 187-8); 1459, 1466 Jan z Ch. (ZK 15 s. 390; 16 s. 359).

1460-1 Klemens z Ch. (ZCz. 4 s. 209, 216); 1462 → Borowna; [br.] Jan, Piotr i Mik. Staszykowie z Ch. z jednej strony oraz Jan z [ż.] Dorotą c. Dominika i Mik. Dobrocieski z drugiej strony zamieniają dobra. Staszykowie ustępują niwę położoną przy roli Grzegorza s. Filipa i role w Olszynach za kościołem za las czyli Dbrzę Wilczą, za wszystkie niwy i łąki koło tejże Dbrzy Wilczej położone, za wszystko co druga strona zamieniająca się posiada w klinach k. Wilczej Dbrzy, w Długich Niwach oraz za małą sadzawkę tamże położoną (ZCz. 4 s, 228); br. Stanisław i Zbigniew z Ch. sprzedają za 5 grz. Janowi Staszykowi z Ch. swą rolę w Brzeszczu; Jan Szpak z Ch. sprzedaje za 5 grz. Stan. Staszykowi z Ch. całą swą rolę w → Łopusznej (ZCz. 4 s. 229); Jan z Ch. s. Żegoty zapisuje swej ż. Annie, c. Stan. Szczonowskiego 20 grz. wiana i 20 grz. posagu na połowie swych dóbr w Ch. (ZCz. 4 s. 239); 1463 Jan Ciołek z Ch. (ZCz. 4 s. 245); Mik. Olbiad z Ch. zastawia za 3 grz. Mikołajowi s. Marcisza z Ch. całą swoją dziedzinę w Ch. Mik. [Olbiad] winien do czasu spłacenia 3 grz. pracować dla Mikołaja s. Marcisza „modo kmethonico”. Nie może też tych dóbr w tym czasie sprzedać ani zastawić komu innemu. Mikołaj s. Marcisza winien uwolnić go od wypraw [wojennych]; Benedykt z Sieradzki zastawia br. Mik. i Klemensowi Wojciechowicom z Ch. z racji 20 grz. posagu swych cc. Katarzyny i Elżbiety, żon tychże na 2 kmieciach w Zani, na Piotrze karczmarzu i Stanisławie [tekst w rpisie urwany] (ZCz. 4 s. 249); 1464 Klemens z Ch. sprzedaje za 10 grz. Piotrowi bratu swej żony zastaw, który miał w Zani od ojca żony (ZCz. 4 s. 272); szl. [Jan] Obiad i jego bratanek z Ch. sprzedają za 4 grz. Stanisławowi z Ch. swój ogród w siedlisku aż do wygonu i stawu oraz 3 niwki w 3 miejscach, mianowicie: w Gadkach, w Olszynach i w Stroniu oraz czwartą w tymże ogrodzie (ZCz. 4 s. 286); ww. sprzedają za 4 grz. Mikołajowi z Ch. s. zm. Wojciecha 2 niwki: jedną za Czersknią, k. granicy Żegocinej, drugą od rzeki ze wsi aż do Grądowego Padołu, także k. granicy Żegocinej (ZCz. 4 s. 287); 1465 Mik. Święszkowic s. Andrzeja z Ch. zamienia się dobrami z Klemensem s. Wojciecha z Ch., dając mu swoją cz. w Ch. i 18 grz. w zamian za cz. Klemensa w Grądzie (ZCz. 4 s. 305); Klemens z Ch. i jego s. Stanisław sprzedają za 1 grz. 6 gr Janowi z Ch. 3 niwy w Skotnicy położone „post Jodle”, k. rzeki (ZCz. 4 s. 312); Jan z Ch. sprzedaje za 4 grz. Mik. Wojciechowicowi swą rolę w Ch. od Grądu aż do szkoły i do granic Żegoty i granic Stanisława s. Żegoty oraz do roli tegoż Mikołaja (ZCz. 4 s. 320); Mik. [Olbiad] z Ch. zamienia się dobrami z Mikołajem zw. Marciszem, dając mu rolę ciągnącą się od kąta Pełczyn do granic gnojnickich za rolę położoną „sub Orzecha” i 10 grz. (ZCz. 4 s. 329); 1466 Małgorzata z Ch. ż. Jana z Ch. ustępuje z zapisu swego posagu i wiana na Ch. na rzecz bratanków swego męża: Mikołaja, Stanisława i Jana; ciż sprzedają za 10 grz. tejże Małgorzacie całą swoją cz. w Borku [k. Ch.]; Jan z Ch. sprzedaje za 6 grz. swoim ww.. br. Mikołajowi i Stanisławowi całą swoją cz. w Ch., przypadłą po stryju Janie (ZCz. 4 s. 332); 1466-77 br. Marcin i Stanisław z Ch. (ZK 17 s. 397; ZCz. 4 s. 401, 440, 447, 503; 5 s. 7); 1467 → p. 2; Marcin, Jan i Stanisław z Ch. sprzedają za 5 grz. Klemensowi s. Wojciecha niwę leżącą powyżej Łopusznej i drugą za kościołem powyżej Olszyn (ZCz. 4 s. 343); Jan Żegota z Ch. zastawia za 3 grz. Maciejowi z Faściszowcj kmiecia Macieja Maciąga w Ch. (ZCz. 4 s. 348); Mik. Biernatowicz i jego dzieci: Jakub, Stanisław, Elżbieta i Anna sprzedają za 30 grz. Mik. Wojciechowicowi z Ch. całą swoją cz. w Ch. (ZCz. 4 s. 352); Dobiesław z Ch. sprzedaje za 5 grz. Mik. Marciszycowi z Ch. niwę w Skotnicy i w Łopusznej (ZCz. 4 s. 354); Stan. Szymkowic z Ch. sprzedaje za 2 grz. Jak. Szpakowicowi całą cz. swego siedliska od strumienia aż do debrzy za gumnem; Jan [lub Jakub] z Ch. sprzedaje za 8 grz. Dobiesławowi z Ch. swego kmiecia Maćka z rolą w Borownej (ZCz. 4 s. 355); 1468 Jan z Ch. s. Klemensa Żegoty sprzedaje za 7 grz. i za konia wart. 4 grz. Klemensowi z Ch. swoje niwy w Gadkach i w Łopusznej „cum superfluitatibus alias zbythky” w Grądach (ZCz. 4 s. 357); Katarzyna ż. Mikołaja z Ch. (ZK 17 s. 158); 1468-9 Wojciech z Ch. h. Gryf, zaw. Świeboda; Jan h. Gryf, zaw. Świeboda (ZCz. 4 s. 361; 7/2, 1107); 1469 Anna ż. Macieja z Ch. (ZCz. 4 s. 380); Małgorzata Pelczanka z Ch. (ZCz. 4 s. 389); Paweł z Dobrociesza sprzedaje za 30 grz. i za konia wart. 6 grz. Janowi z Ch. całą swoją cz. dziedz. w Ch. zw. Dominikowska, którą jego ojciec kupił od Jana z Ch. (ZCz. 4 s. 364); → Borowna.

1470 Anna kmiotka z Ch. procesuje się ze Swatem z Ch. (ZCz. 4 s. 432); Stanisław z Ch. i jego s. Jan urodzony z Boguchny c. zm. Piotra Małdrzyka z Drużkowa ręczą za Mikołaja i Annę dzieci tejże Boguchny (ZCz. 4 s. 446); → p. 2; Maciej z Ch. sprzedaje za 4 1/2 grz. Mikołajowi Wojciechowi dwie niwy w Łopusznej (ZCz. 4 s. 456); Barbara ż. Jakuba z Ch. c. zm. Stan. Łaskosza z Janowic [par. Opatkowice] (ZCz. 4 s. 440); Maciej z Ch. (ZCz. 4 s. 443); Piotr Staszyk z Ch. (ZCz. 4 s. 447); 1470-80 Ch. w całości zamieszkuje szlachta h. Gryf, nie ma żadnego kmiecia. Role, łąki, staw i młyn plebana (DLb. 2 s. 308); 1471 siostry Agnieszka ż. Grzegorza z Wojakowej i Anna ż. Wojciecha z Ch. sprzedają za 26 grz. Mikołajowi z Ch. całą swoją cz. w Ch. (ZCz. 4 s. 470); 1472 → Borowna; Dobak z Janowic i Ch. pozywa Bernarda z Janowic o to, że ojciec Bernarda zm. Mik. Chwalibóg nie podzielił po połowie z Włościborem ojcem Dobaka dóbr w Janowicach, ani też on sam nie chce przeprowadzić działu; sąd oddala powyższy pozew i nakazuje Dobakowi zapłacenie kary 3 grz. Bernardowi i tyleż sądowi, jako że w pozwie dobra mające być przedmiotem podziału nie zostały ściśle określone (SP 2, 4077, 4080); 1472, 1477 Stanisław z Ch. (ZCz. 4 s. 472; 5 s. 6); 1473 Mikołaj z Ch. (ZP 21 s. 380; 23 s. 16); 1475 Jerzy z Ch. pożycza 4 grz. od Piotra z Ch. i zapisuje mu je na całej swej cz. dziedz. w Ch. i zobowiązuje się na tej swojej cz. pracować pieszo 1 dzień w tygodniu dla Piotra aż do wypłacenia 4 grz. Jeżeli któregoś tygodnia tego dnia nie odpracuje, wtedy będzie mógł [Piotr Jerzego] zastawić jak własnego człowieka (ZCz. 4 s. 491); 1476 Jan z Ch. ustępuje [komu?] swą cz. dziedz., która ma mu przypaść po babce Elżbiecie wd. po Piotrze z Konar [pow. pilzn.] w Konarach i Żelazówce [pow. pilzn.] (ZP 3 s. 160); 1478 br. Marcin i Jakub oraz ich siostry Katarzyna, Marta i Elżbieta otrzymują od ich brata wujecznego Jakuba z Drużkowa należną im cz. Drużkowa po ich matce Agnieszce (ZCz. 5 s. 14); 1479 Mik. Ciołek z Ch. sprzedaje za 3 grz. Mik. Marciszowi z Ch. 2 stajania roli w Ch. k. granic Święszka i drugie powyżej Nizin oraz brzeg [rzeki] tamże, przy którym może urządzić sadzawkę rybną (ZCz. 5 s. 31); Piotr z Ch. i Stradomi [dziś Stradomka] i jego ż. Dorota, c. zm. Staszyka z Ch. (ZCz. 5 s. 22, 32-3).

1481 Jan z Ch.; 1482 Jakub z Ch. (Mp. 5 P 95-6); 1482-91, 1501 Mikołaj z Ch. (ZCz. 5 s. 42, 87, 243, 264, 286, 315, 319; 7 s. 103); 1483 Jan z Ch. sprzedaje za 25 grz. Janowi zw. Święszek z Ch. całą swą cz. w Ch. (ZCz. 5 s. 43); 1486 Marcin z Ch. zapisuje swej ż. Zofii, c. zm. Mikołaja z Wojakowej 15 grz. posagu i 15 grz. wiana na połowie swych dóbr w Ch. (ZCz. 5 s. 73); Jakub Szpak z Lipnicy sprzedaje za 9 grz. swemu br. Janowi z Ch. całą swoją cz. po ojcu i matce w Ch. (ZCz. 5 s. 77); Jakub Szpak z Ch. zapisuje swej ż. Marcie, c. zm. Mikołaja z Wojakowej 6 grz. posagu i 6 grz. wiana na połowie swych dóbr w Ch. (ZCz. 5 s. 85); Mikołaj zw. Marcisz z Ch. (ZCz. 5 s. 87); 1487-93 Stanisław z Ch. (ZCz. 5 s. 116, 225, 239, 287, 315); 1488 Marcin z Ch. sprzedaje za 1/2 grz. Janowi Szpakowi z Ch. połowę sadzawki za [górą] Dział w Ch. (ZCz. 5 s. 182); Katarzyna c. zm. Jana z Ch. (ZCz. 5 s. 116); 1488, 1493 Marcisz z Ch. (GB 4 s. 104; ZCz. 5 s. 323); 1489 Paweł Szpak z Ch.; Jan Szpak z Ch. (ZCz. 5 s. 192).

1491 Jan z Ch. zw. Święszek sprzedaje za 20 grz. Wojciechowi z Ch. całą swoją cz. zw. Grzegorzowska w Ch., którą kupił od Jana Seligi z Ch., wraz z pr. patr. w Ch.; Klemens z Ch. sprzedaje za 5 grz. Janowi zw. Święszek z Ch. niwę w Łopusznej rozciągającą się od Studzionek aż do granicy rz. Łopusznej płynącej w Ch. (ZCz. 5 s. 246); Piotr Ch. s. Mikołaja z Ch. sprzedaje za 6 1/2 grz. br. Marcinowi i Janowi z Ch. swe dobra dziedz. → w Łopusznej (ZCz. 5 s. 248); Zofia dz. Ch. i jej mąż Jan s. Klemensa (ZCz. 5 s. 241); Dorota ż. Marcina z Ch. (ZCz. 5 s. 263); Jan Szawa z Ch. (GK 23 s. 463); 1491, 1498-1502 Klemens z Ch. (ZCz. 5 s. 246; 7 s. 65, 103, 144); 1493 Klemens z Ch. ustępuje Andrzejowi Kunczy i jego ż. Katarzynie zgodnie z dok. oprawy Anny, uczynionej niegdyś przez Żegotę, całą połowę w Ch. wraz z siedliskiem między Gryfem i Dobiesławem i z łąką leżącą za gumnem Dobiesława; Jan zw. Żegota z Ch. ustępuje tymże całą swoją cz. w Ch. (ZCz. 5 s. 284); → Borowna; Paweł z Ch. sprzedaje za 14 grz. Janowi Szpakowi z Ch. swoją cz. w Ch. (ZCz. 5 s. 288); Mikołaj z Ch. zastawia za 6 grz. Piotrowi z Ch. 2 niwy: Grzegorzewską i długą niwę od rzeki aż do ról pleb. w Ch. (ZCz. 5 s. 299); br. Klemens i Jan z Ch. sprzedają za 3 grz. Aleksemu z Ch. niwę przy Kobylem, przy granicy kobylskiej, od potoku płynącego do dziedziny zw. Grądy w Ch. (ZCz. 5 s, 305); Jan z Porąbki i jego ż. Katarzyna sprzedają za 3 3/4 grz. Wojciechowi z Ch. 2 niwy w Gadkach i 2 niwy w Grądach wraz z łąkami w Ch. (ZCz. 5 s. 309); Katarzyna ż. Jana Czropa z Ch. sprzedaje za 3 grz. Klemensowi z Ch. niwę zw. Frankowska k. [niwy] Rachwałowej, od granicy kobylskiej aż do Siedlisk (ZCz. 5 s. 310); 1494 Piotr ze Stradomi i z Ch. sprzedaje za 2 grz. Wojciechowi z Ch. stajanie pola zw. Pełczyńskie powyżej [pola] Głodowskiego w Ch. (ZCz. 7 s. 25); Zuzanna ż. Stan. Szpaka z Ch., c. Jakuba z Robkowej [dziś Rąbkowa] (ZCz. 7 s. 6); 1495 Katarzyna c. zm. Żegoty z Ch., ż. Andrzeja Kunczy mieszcz. krak. swoje cz. w Ch. i Borownej [tekst urwany] (ZCz. 7 s. 45); Piotr Chronowski z Ch. (GK 25 s. 33); 1496 Jan czyli Żegocic [br. ww. Katarzyny] z Ch. darowuje Andrzejowi Kunczy z Ch. mieszcz. i krawcowi z Krakowa całą cz. dziedzictwa w Ch. (ZK 153 s. 146); 1498 br. Maciej i Marcin z Ch. sprzedają za 16 grz. Wojciechowi Ligęzie z Ch. całe swe części dziedz. zw. Obiadowskie w Ch., z wyjątkiem trzeciej cz. stanowiącej własność ich brata; Stanisław z Ch. sprzedaje za 20 grz. temuż Wojciechowi całą swoją ojcowiznę zw. Juchowskie, leżącą w Ch. obok dziedziny zw. Obiadowskie; Rafał z Ch. sprzedaje za 3 grz. temuż Wojciechowi dwie niwy: jedną w Grądzie od granicy kobylskiej aż do potoku Grądnego i drugą pod Grądnem k. niwy Wojciecha aż do rzeki i karczmy w Ch.; Mikołaj z Ch. sprzedaje za 4 grz. temuż Wojciechowi 2 niwy: jedną w Grądzie leżącą k. niwy Stradomskiej aż po Debrz Wirzchowiska, a drugą k. Debrzy Latoszek między [rolami] Wojciecha a Żegocińskiem w Ch.; Klemens z Ch. sprzedaje za 3 grz. temuż Wojciechowi niwę zw. Trzesowskie i połowę niwy zw. Żegocińskie w Ch. (ZCz. 7 s. 63-5); Jan Szawa z Ch. sprzedaje za 4 grz. Piotrowi Staszkowi [z Kąt lub Ch.] niwę w → Kątach w dziedzinie Chronowskiej (ZCz. 7 s. 67); Łukasz Marciszowic z Ch. zamienia się dobrami z rodzeństwem: Mikołajem, Janem i Barbarą dziedzicami w Ch., dając im łan roli przy łukowskiej granicy [tj. przy granicy Łukowa w pow. pilzn.] aż do Potoku położonego w Kobierzynie [pow. pilzn.] i 24 grz. za wszelkie ich dobra po ojcu, matce i dziadku w Ch. (ZCz. 7 s. 75); 1499-1502 Jan Kleszczek z Ch. (ZCz. 7 s. 93, 144).

1500 Mik. zw. Gryf z Ch. zastawia za 10 grz. Andrzejowi Kunczy z Krakowa wszystkie swoje cz. w Ch. (ZK 153 s. 264); 1501 Jan Olbr. zezwala Mik. Sirakowskiemu wykupić z rąk Katarzyny ż. Jana z Ch. i córek zm. Barbary Strzeleckiej połowę wsi król. Wrzępia, przypadającej im z sukcesji po zm. Mik. Miłosnym (MS 2, 1493); Wojciech z Ch. sprzedaje za 3 grz. Wojciechowi Ligęzie z Ch. niwę z łąką ciągnące się do granicy kobylskiej w Gadkach w Ch. (ZCz. 7 s. 90); Jan Szpak z Ch. zapisuje swej c. Zuzannie całą swoją cz. w Ch. na górze zw. Sawa (ZCz. 7 s. 105); Jan z Ch. sprzedaje za 4 grz. Janowi Szpakowi z Ch. sadzawkę pod młynem tegoż Szpaka, położoną wraz z brzegami i lasem w Leszczynach powyżej wsi, z cz. pola k. zarośli; Łukasz z Ch. sprzedaje za 6 grz. temuż Szpakowi niwę Jedle, położoną między dwoma potokami i drugą niwę k. roli plebańskiej z zaroślami w Leszczynach, gajami, lasami i zaroślami w Ch. (ZCz. 7 s. 109-10); Jan Szawa z Ch. sprzedaje za 2 grz. Piotrowi Mazańcowi z Ch. 2 stajania roli między Łukaszowskiem i Strykowskiem w Nakładzie i Działach wraz z siedliskiem zw. Kańskie od końca drogi aż do potoku i nawsia oraz łąkę zw. Piotrkowska, leżącą między wodami a drogą (ZCz. 7 s. 111); Łukasz Marciszowic z Ch. (ZCz. 7 s. 93); Zofia wd. po Marciszu z Ch. i br. Andrzej i Jan z Ch. (ZCz. 7 s. 109); Jan Rafał z Ch. (ZCz. 7 s. 110); Dorota wd. po Stan. Szawie z Ch.; Jan Ochara z Ch. (ZCz. 7 s. 111); 1501-4 Mikołaj Wojciech z Ch. (ZCz. 7 s. 110, 175, 186); 1502 Dawid z Lipnicy [nie zid.] sprzedaje za 25 grz. swym. br. Janowi i Andrzejowi z Ch. całą swoją cz. w Ch. (ZCz. 7 s. 135); Jan Szawa z Ch. sprzedaje z pr. odkupu za 5 grz. na 3 l. swemu zięciowi Janowi s. Ligęzy z Ch. 2 niwy, które rozciągają się od potoku Giergielowskiego aż do potoku plebańskiego, z których jedna nazywa się Piotrowska, a druga jest z jego ojcowizny, oraz pole z lasem od młyna Gwis aż do Chodnika Lipnickiego (ZCz. 7 s. 136); Apolonia ż. Łukasza z Ch. (ZCz. 7 s. 137); Mikołaj zw. Gryf z Ch.; Zofia ż. Macieja ze Złotej, c. Mikołaja z Ch. (ZCz. 7 s. 144); prac. Mikołaj niegdyś młynarz w Ch. (ZCz. 7 s. 146); Marcin Kuncza krawiec z Krakowa właśc. dóbr w → Borownej i Ch. (MS 3, 447); 1503 Jakub Ciołkowic z Ch. sprzedaje za kopę gr Andrzejowi Święszkowicowi z Ch. niwę rozciągającą się od granicy kobylskiej do innych ról (ZCz. 7 s. 158a); Angieszka [Krzywonosowa] wd. po Janie z Lipnicy [Murowanej i Ch.] zastawia za 14 grz. szl. Janowi Krzywonosowi rajcowi z Lipnicy [Murowanej] całą swoją cz. dziedz. w Ch. (ZCz. 7 s. 161); Mik. Załęski sołtys z Załęża, i Jakub Ciołek z Ch. sprzedają za 20 grz. Janowi Jarząbowi z Ch. swe cz. dziedz. w Ch. (ZCz. 7 s. 180); Mikołaj s. Mikołaja Wojciecha z Ch. (ZCz. 7 s. 175); 1504 Łukasz z Ch. sprzedaje za 2 grz. Mik. Stochowi z Ch. niwę w Brzeszczu od granicy Gnojnika aż do potoku płynącego w Ch. (ZCz. 1 s. 187); Wit z Ch. (ZCz. 7 s. 182); 1504-9 Piotr Stradomski z Ch. (ZCz. 7 s. 186, 321).

1507 Marcin z Ch. zapisuje Zofii c. Jana z Dobrociesza, ż. swego s. Wojciecha, 12 grz. posagu i 12 grz. wiana na połowie swoich dóbr w Ch. (ZCz. 7 s. 255); → Borowna; panna Agnieszka c. zm. Mik. Jeża z Drużkowa zastawia za 50 grz. swemu siostrzeńcowi Janowi s. Marcisza z Ch. całą swoją cz. w Drużkowie (ZCz. 7 s. 277); Piotr Stradomski z Ch. sprzedaje za 3 grz. Wojciechowi z Ch. 2 małe role: jedną w Grądzie między niwami Grusza, przytykającą jednym końcem do granicy i potoku Kobylskiego, drugim do debrzy i potoku i drugą od pościennych niw do potoku Góra oraz łąkę między [rolą] Bartkową a [rolą] Gryfa w Ch. (ZCz. 7 s. 280-1); Mikołaj Wojciech z Ch. sprzedaje za 2 grz. Mik. Gryfowi cz. młyna w Ch. (ZCz. 7 s. 289); 1508 Agnieszka Krzywonosowa wd. po Janie z Ch. [i Lipnicy Murowanej] sprzedaje za 12 grz., pozyskawszy zgodę Jana Krzywonosa mieszcz. z Lipnicy [Murowanej] swojego zięcia, Wojciechowi Ligęzie z Ch. całą swoją cz. w Ch. (ZCz. 7 s. 293); Łukasz z Ch. sprzedaje za 7 grz. Stan. Szipale z Ch. 2 niwy: jedną na górze czyli na Wysokim Dziale wraz z łąką, która rozciąga się od granicy Gnojnika, i drugą rolę zw. Brzeszcze w Ch.; Małgorzata ż. sławetnego Stan. Orłowicza mieszcz. w Tarnowie [pow. pilzn.] c. Zbigniewa z Ch. sprzedaje za 14 grz. Marcie ż. zm. Jana Szpaka i jej c. Zuzannie, ż. Stan. Szpaka z Ch., swoje cz. w Ch. (ZCz. 7 s. 302-3); 1509 sąd komisaryczny przywraca Katarzynie Kunczowej mieszcz. krak. i Erazmowi nauczycielowi szkoły przy kol. Wszystkich Świętych w Krakowie posiadanie dóbr w Ch. niesłusznie skonfiskowanych i nadanych Mik. Stradomskiemu z Łagiewnik; sąd komisarski krak. daje temuż Mikołajowi pr. wwiązania się w cz. dóbr w Ch. skonfiskowaną za niestawiennictwo na wyprawę Zofii wd. po Mik. Dobku w Ch. (AKH 9, 634, 642); Mik. Stradomski z Ch.; Jan Święszek z Ch.; Mik. Stach z Ch. zastawia za 9 grz. Mik. Wojciechowi z Ch. zagrodę z zagumniem zw. Gotargowskie, niwę k. krzyża czyli Krzyż, niwę w Zaborownej od rz. Borowna do potoku zw. Sgalobny, niwę za Działem k. niwy Szczypalina, niwę przy Jedlu, między niwami Mazańca i Zawiny, od potoku zw. Krzynka do potoku Niski Dział, niwę na Wysokim Dziale od niwy Ciołka do [wzgórza] Sawa. Mik. Wojciech może swobodnie używać lasów przynależnych do zagrody (ZCz. 7 s. 321-2); Anna ż. Mikołaja z Ch., c. zm. Marka Żegoty z → Wojakowej (ZCz. 7 s. 328); Mikołaj z Ch. s. Piotra Marcisza (ZCz. 7 s. 339); 1510 Piotr Marcisz z Ch. darowuje swemu s. Mikołajowi połowę swych dóbr w Ch. (ZCz. 7 s. 364); 1517 Stan. Święszkowic kupuje od Zuzanny c. Jana z Ch. cz. w Ch. (PH 12 s. 239); Zofia wd. po Wojciechu Ciołku z Ch. zeznaje, że odebrała od swego teścia Marcina 12 grz. swego posagu zapisanego niegdyś przez męża w Ch. Resztę posagu i wiana zastawia swoim i Wojciecha dzieciom; 1518 Piotr s. Marcisza z Ch. (PH 12, 365); 1524 Elżbieta z Ch. ż. kmiecia Leonarda z Porąbki sprzedaje za 2 grz. 1 wiard. Smalcuchowi swoją cz. w Ch. (PH 12 s. 380); Jan Rafał z Ch. h. Gryf (RTH 3, 164); 1530 Przecław Święszek z Ch. (PH 12 s. 239).

5. 1398-1400 Wojtek pleb. w Ch. (SP 8, 6982; wg ind. WAP); 1405 Marcin kapelan w Ch. (ZCz. 1 s. 156); 1406-10 Maciej pleb. w Ch. (ZCz. 1 s. 183; OK 4 s. 29); 1409 → p. 3; 1416 Błażej pleb. w Ch. (ZCz. 2 s. 179); 1416 → p. 3; 1445 kościół położony na końcu wsi Ch. (ZCz. 3 s. 227); 1465 szkoła w Ch. (ZCz. 4 s. 320); 1470 niwy pleb. (ZCz. 4 s. 452); 1470-80 kościół par. drewn. pod wezw. Ducha Św. Dzies. od rycerzy w Ch. należy do miejscowego pleb. Role wolne, łąki, staw i młyn pleb. (DLb. 2 s. 308); 1491 → p. 3; 1493, 1501 role pleb. (ZCz. 5 s. 299; 7 s. 110); 1529 par. pobiera dzies. snop. wart. 10 grz. w całym Ch. i wart. 1 kopy gr od 7 zagrodników w Borownej. Adam Porębski pleb. tu i w Wojakowej (LR s. 274); 1597 do par. w Ch. należą: Ch., połowa Borownej i Łopuszna (WR k. 205).

6. 1397 Zbyszko z Ch. pozywa Jana i jego syna z Ch. o rany otwarte, gwałt, przepędzenie bydła i otrzęsienie sądu (SP 8 uw. 226/21); → p. 3; Zbyszko z Ch. oddala pozew Stanisława z Ch. o zranienie (SP 8 uw. 232/112); Andrzej z Ch. z Janem, Stanisławem i Halszką z Ch. o 4 rany sine, 1 otwartą i 2 uderzenia w twarz (SP 8 uw. 238/4); 1399 Święszko z Ch. z Sławomirem z Bilska o zranienie nocną porą i rabunek gwałtem dokonany (SP 8, 10 996); 1400 Mikołaj s. Rafała z Ch. pozywa Święszka z Ch. o zabicie 3 i zranienie 2 sztuk bydła (SP 8, 10 291); Jakub z Ch. pozywa Staszka z Ch. o zadanie 7 ran krwawych i pobicie po twarzy żony i syna Jakuba (SP 8 uw. 322/26); Błażej s. Pełki z Ch. studentem Ak. Krak. (Ind. s. 36); 1404 → p. 3; Andrzej z Ch. naganiony przez Klemensa z Łapanowa udowadnia, że jest szlachcicem h. Gryf, zaw. Świeboda (SP 7/2, 163, 1234); 1416 → p. 3; 1418 Stanisław z Ch. stawia przed sądem Stanisława z Tuchowa [pow. pilzn.] zw. Oprawcą, swojego litkupnika (mercipotantem), który oświadcza, że Stanisław konia, o kradzież którego jest oskarżony, kupił na targu z dobrą wolą i do niego do gospody przyprowadził i tu [Stanisław z Tuchowa] z innymi ludźmi litkup ogłosił i opił (SP 2, 1595); 1436 szl. Franciszek z Ch. pozywa Zdziebora z Świeradzic o zniesławienie szlachectwa (SP 7/2, 706); 1439 Stanisław z Ch. i Gryf z Ch. podpisują akt konfederacji Spytka z Melsztyna (CE 2, 255); 1440 Jan Głąb z Ch. i Mik. Wojciechowic z Ch. oskarżeni o złodziejstwo mogą jako dobrzy ludzie oczyścić się przysięgą (SP 2, 2831); 1529 Stanisław z Ch. altarysta w Kleczy (LR s. 274).

1 Informacje o przynależności Ch. do kl. staniąt. pochodzą wyłącznie z dwóch fals. z 1238 i 1243.

2 Występują tu równocześnie w tych latach, w niektórych zapiskach, dwaj Andrzejowie. W Ch. występuje duża liczba właśc. o powtarzających się imionach. Można ich zatem często zestawiać tylko wg imion i chronologii bez możliwości identyfikacji.

3 Występują równocześnie w tych latach dwaj Dominikowie.