CHROPINIA

(1526 Chropynya) nie określony obiekt, dziś przysiółek Chropień nad Wisłą na W od Brzezinki (Spis PRL; MObrębowa), 3,5 km na NW od Oświęcimia.

[Pow. śl.; par. Oświęcim]

Własn. król. w stwie ośw. 1526 stwo ośw. zapłaciło 24 gr 9 poddanym koszącym przez 4 dni siano w Ch. (In. O 1/1 k. 180).

Uw. Wg UN 12 s. 10 przysiółek ten nosi nazwę Chrapań. W Metryce Józefińskiej: las Chropenia i niwa w Chropeni otoczona Wisłą za Brzezińskim Młynem we wsi Brzezince.