CHRZANÓW ― KASZTELANIA;

por. Chrzanów.

1243 wieś → Luszowice w kasztelanii Ch. (Mp. 2, 423 autentyk; Pol. 3, 20, 221Przyjęta przez literaturę informacja o przynależności do kasztelanii Ch. nie zid. dziś wsi → Bogumiłów pochodzi z tego fals. Fałszerz przejął tu nieudolnie autentyczne nadanie przez Konrada Maz. w r. 1241 klasztorowi staniąt. wsi Bogumiłów (Mp. 2, 418) fals. z pocz. XIV w.); 1258 Dobiesław kaszt. z Ch. (Tyn. 21); 1260-8 Sułko kaszt. z Ch. (GrünMark. 2, 1035, 1137-8, 1308; Tyn. 23); 1287 wieś → Byczyna w kasztelanii Ch. (Tyn. 33).

Historia Śląska 1, Kraków 1933, s. 177; Z. Wojciechowski, Ze studiów nad organizacją państwa, Lwów 1924 s. 7-17; S. Arnold, Terytoria plemienne, Kraków 1927 s. 75-6; K. Buczek, Z badań nad organizacją grodową w Polsce wczesnofeudalnej. Problem terytorialności grodów kasztelańskich, ,,KH”, 77 (1970) s. 8; J. Motyka, Kasztelania chrzanowska, Chrzanów 1976.

1 Przyjęta przez literaturę informacja o przynależności do kasztelanii Ch. nie zid. dziś wsi → Bogumiłów pochodzi z tego fals. Fałszerz przejął tu nieudolnie autentyczne nadanie przez Konrada Maz. w r. 1241 klasztorowi staniąt. wsi Bogumiłów (Mp. 2, 418).