CHRZĄCZYCE

(1408 Chrzączyce) wieś nie zidentyfikowana.

1408 Jakub Czipka z Ch. i Filip z Chrobrza [pow. wiśl.], jako sędziowie polubowni, rozsądzają spór między kl. szczyrz. a Stachnikiem z Krzesławic o lasy i role nad rz. Stradomią (ZDM 1, 275).