BOLESZYN

(1402-16, 1490 Boleshino, 1570 Boleszyn) 9,5 km na NW od Lidzbarku.

1402-16 bp chełm. Arnold Stapil przyłączył kościół w Radoszkach jako filię do kościoła w B. (EZ 9, 318); wieś B. własn. kap. chełm., 60 ł., z czego par. 6 ł., sołt. 4 ł. wolne, gospodarstwa chł. po 2 ł. (PlO 4-5); 1490 B. graniczy z wsią Słup (UC nr 720); 1570 teryt. bpstwa chełm., własn. kap. chełm., 51 ł. razem z sołt., 20 chłopów os. (ŹD 2); par. B. (Bi. 74).