BOLUMIN

(1222 Bolemyno, Bolemino, Bolmen, ok. 1423-4 Groze Bolmen, 1570 Bolemin, Gros Bolemin) 8 km na E od Fordonu.

1. 1222 wieś, władztwo chełm. (PrU 1/1, nr 41);1418 prok. Pień (GA 464-5); ok. 1423-4 komt. bierzg. (DK 8); 1570 pow. chełm., par. Boluminek (Bi. 36, 74).

3. 1222 Konrad maz. nadaje B. bpowi Chrystianowi (PrU 1/1, nr 41); 1223 papież Honoriusz III potwierdza nadanie (PrU 1/1, nr 44); 1418 B. daje czynszu 11 grz. i 41Miara nie podana pieprzu (GA 464); 1419 w B. 7 koni roboczych z inwentarza Zak. (GA 465); ok. 1423-4 własn. ryc. o 40 ł., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (BK 8); 1570 własn. szlach., Jan Kruszyński ma w G. B. 3 ł., 1 zagr., komorników, Wojc. Bolemiński 5 ł., 1 zagr., Kacper Bolemiński 3 1/2 ł., 3 zagr., Jan Bolemiński 6 1/2 ł., 1 zagr., Anna Wolska 4 3/4 ł. chł., 3 zagr. (ŹD 49, 50, 56)2Nie jest pewne rozróżnienie zapisów dot. Bolumina i Boluminka, ponieważ obie miejscowości występują pod nazwą Bolmen i obie są własn. szlach.

1 Miara nie podana.

2 Nie jest pewne rozróżnienie zapisów dot. Bolumina i Boluminka, ponieważ obie miejscowości występują pod nazwą Bolmen i obie są własn. szlach.