DĄBROWNO

(1287 triplex Dabrovno, 1385 Dabroua, 1386 Dabrouicza, 1404 Dambrow, 1409 Dambrowno, Dąbrowno) 6 km na SW od Lelowa.

1. 1507 n. pow. lel. (BP s. 330; ŹD s. 68); 1598 par. Staromieście (WR k. 345).

2. 1287 trzy wsie D. blisko Lelowa (Tyn. 33); 1414 pola Koczanki, Babnek i Zapusty (Zapusczi) → p. 3; 1442 łąki, strumień Smug, niwa Sareptina alias Zapusta, niwa Stoczki Mogiłki, droga z Mzurowa, Dół Mzurowski, niwa Będzin (Bandzen, Bodzen, Bondzen) [dziś las o tej nazwie w D. - UN 205 s. 14], Rososany (Rossossani), niwa Sowia Dbrza, niwa Ćmajówki (Cmaowky) → p. 3; 1443 br. Piotr i Mikołaj z D. dzielą się gajami. Piotrowi przypada gaj poczynając od grobli aż do granic Lgoty [Gawronnej] i gaj zw. Bełchawka (Belchawka). Mikołajowi zaś gaj z drugiej strony grobli od części wsi do wsi z wyjątkiem łąk i stawiska, a także gaj zw. Będzin z zaroślami w końcu jego niwy (ZK 313 s. 236); 1474 cz. zw. Gradowska → p. 3; 1599 → Bystrzanowice p. 2.

3. Własn. szlach. 1287 trzy wsie D. → p. 5; 1385 Miklusz z D. i → Bystrzanowic (SP 8, 3722, 3835, 3877, 3879); 1385-9 Szymek z D. (SP 8, 3722, 3835, 3877, 3879, 3991, uw. 159/24); 1389 Lacław z Bystrzanowic występuje w imieniu matki Piechny o 1/4 D. (SP 8, 5088); 1391 wdowa po Szymku z D. (ZK 1c s. 238); 1397-1414 Piotr, Piotrasz z D. h. Bylina (ZK 1c s. 543; SP 7/2, 1221; DSZ 80; ZDK 1, 156; AKP 8/1, 485; ZK 3 s. 450; 312 s. 5, 26, 28-31, 34, 52-4, 68, 75-9, 81, 89, 94-6, 100-1, 109; 3a s. 493; 3b s. 193, 251, 366, 386, 456, 471, 546, 585, 682-4; 4 s. 45, 144, 175; 311 s. 55-6; 193 s. 32, 36); 1397 Pakosz z D. (ZK 1c s. 543); 1401 Wojtek kmieć Piotrasza z D. (ZK 3 s. 231); 1404 Szczepan z Lelowa oddala prawnie dokumentem roszczenia Kany ż. Szczeciny z Krakowa o 5 grz. długu Paszka z Bystrzanowic na wsi D. (ZK 4 s. 10); 1404-5 Spytek z Siedlca [par. Rudawa] w sporze z Piotraszem z D. ma zapłacić karę XV (ZK 3b s. 325, 442, 481, 483); 1405 Piotr z D. jako opiekun dzieci zm. Wierzchosława z Mozgawy [pow. wiśl.] ma sprawę ze Stanisławem z Chrobrza [pow. wiśl.] (ZK 3b s. 603); 1409-36 Piotr, Piotrasz zw. Tabasz (Thabas, Thabasch, Thabasz, Thabasson) z D. s. Piotra (ZK 5 s. 135, 341; SP 7/2, 463-5; ZK 312 s. 36, 40, 52, 55, 64, 138, 148-9, 152, 177, 180, 205, 217, 22-4, 231, 237, 275-6, 294, 340, 364, 389, 393, 404-5, 503; 193 s. 20; GK 2s. 28, 297); 1411 Piotr z D. ma zapłacić 50 grz. Leonardowi z Drwini (ZK 5 s. 260); 1412 → Bystrzanowice; 1413 → Czechówka; Piotr ,,de Thabass et de Dambrowno” ma zapłacić 40 grz. Leonardowi z Drwini, a jeśli nie, to w następnym terminie 80 grz. Ugodę poręcza bratanek Piotra Mikołaj z Tęgoborza (ZK 193 s. 137); Pakosz z D.; 1414 Jagienka ż. Piotrasza z D. (ZK 312 s. 38, 52); br. Lacław i Mikołaj z Bystrzanowic sprzedają za 200 grz. Kunradowi z Bystrzanowic całe cz. dziedziny w Bystrzanowicach z polami w D. zw. Koczanki, Babnek, Zapusty i innymi polami, jak je od dawna trzymał tenże Kunrad; Miklusz z Gorzkowa sprzedaje za 25 grz. br. Janowi Gradowi z Gorzkowa swoją cz. w D. z 2 kmieciami (ZK 312 s. 55, 62); 1415 Laczek z D. zastawia za 12 grz. Janowi zw. Grad z Gorzkowa 1 kmiecia czyli „sreb” w D. z wszystkimi prawami; Lacław z D. zastawia za 11 grz. Piotrowi z D. kmiecia w D. (ZK 312 s. 66, 73); Lacław i Mikołaj z D. zastawiają za 50 grz. swym poręczycielom Janowi z Gorzkowa i Tomkowi z Potoku cz. dziedziny w D.; Lacław i Mikołaj z D. zastawiają za 50 grz. z tytułu posagu swym poręczycielom Janowi z Gorzkowa i Tomkowi z Potoku cz. dziedziny w D. (ZK 312 s. 66, 85); 1416 Haytha wd. po Pakoszu z D. zastawia za 60 grz. 2 kmieci w D. Dobkowi z Żar i Tomkowi z Potoku, którzy poręczali za nią Janowi zw. Grad z Gorzkowa; Laczek z D. sprzedaje za 30 grz. Janowi Gradowi z Gorzkowa z pr. odkupu do 3 lat całą cz. dziedzictwa w D., która mu przypadła z podziału dóbr (ZK 312 s. 93, 112-3); 1418 br. nierozdzieleni Pakosz, Lacław i Mikołaj z D., poręczając za matkę Haythę, sprzedają za 150 grz. z pr. wykupu do 3 lat Janowi alias Gradowi z Gorzkowa całą ich cz. po ojcu w D. (ZK 6 s. 461; 194 s. 187).

1423 Tabasz (Thabasson) z D. przeciw Piotrowi Potockiemu (GK 2 s. 28); 1425 Piotr z D. ustępuje Marcinowi i jego s. Mikołajowi z Tęgoborza pr. patronatu kościoła w Nakle (ZK 312 s. 287); 1436 Piotr z D. s. Piotra pozyskuje pr. bliższości na Mikołaju wójcie z Lelowa całe cz. dziedzictwa w Turzynie, sprzedane mu przez jego br. Jana i Mikołaja (ZK 146 s. 302); 1440 Piotr junior z D. zastawia Biedrzychowi z Giebła za 20 grz. pospolitych i 15 grz. półgr krak. do pełnej spłaty tej sumy 5 ł. osiadłych w D. z tytułu posagu swej siostry; Anna ż. tegoż Biedrzycha c. Piotra z D. zrzeka się na rzecz br. Piotra z D. z dóbr dziedz. w D., gdyż ten wypłacił jej posag, a ponadto zobowiązuje się nie występować przeciw niemu i br. Mikołajowi o dobra macierzyste; Biedrzych z Giebła wyznacza 100 grz. posagu i wiana na swych dobrach ż. Annie c. Piotra z D. (ZK 178 s. 192-3); 1442 Piotr i Mikołaj z D. dzielą się dobrami. Piotrowi przypada ogród, łan naprzeciw dworu pańskiego, wszystkie łąki poczynając od wsi i od Smugu z oboma jego brzegami do granic Lgoty [Gawronnej], niwa zw. Sareptina alias Zapusta, niwa zw. Stoczki Mogiłki, niwa od granic i od drogi z Mzurowa, położona przed wgłębieniem alias Dołem Mzurowskim, połowa niwy zw. Będzin w Pomrożycach [dziś nie istnieją, leżały przy D.] z całą karczmą i 3 łanami, ponadto w D. 4 ł. z zagrodnikami. Mikołajowi przypada cały dwór pański z sadem i ogrodem, niwa retro allodium alias zagumienna, niwa pod Będzinem, pół niwy w Będzinie, niwa między Rososanami, niwa blisko Sowiej Dbrzy, niwa zw. Ćmajówki, Smuga z oboma brzegami od drogi Bliżyckiej [z Bliżyc] do granic Lgoty [Gawronnej], łąka u wierzchowiny stawu Mikołaja, 4 kmieci z zagrodnikami w D., role dworskie i 2 ł. w Pomrożycach. Staw pod dworem w D. będą mieć po połowie (ZK 313 s. 178); Szczepan z Mozgawy ustępuje Piotrowi z D. całą cz. w Pomrożycach, którą miał odeń w zastawie (ZK 313 s. 185); Dorota, Barbara, Zofia, Anna i Katarzyna cc. Jana Grada z Mełchowa dzielą się dobrami. Dorota bierze 2 ł. z połową siedliska i połową ról dworskich, łąk, gajów, lasów i karczem w Białej [Błotnej, par. Irządze] i 1 ł. w D. Barbara dostaje 2 1/2 ł. z połową siedliska, ról dworskich, łąk, gajów, borów, lasów i karczem w Białej i 1 ł. w Gorzkowie z kmieciem Wiktorem. Zofii przypada 5 ł. i role dworskie z siedliskiem w D. Anna i Katarzyna dostają cały Mełchów i 2 ł. w Gorzkowie. Jeśli ktokolwiek wystąpi do sądu o Białą, to wszystkie siostry będą bronić tych, którym przypadły jej części, a jeśli utracą tę wieś, to Dorocie i Barbarze pozostałe siostry wydzielą części ze swoich dóbr (ZK 313 s. 189-90); 1443 → p. 2.

1445 Przybek z Porąbki [Poręby Górnej], odchodząc od swego powiatu, zobowiązuje się zapłacić 22 fl. węg. Mik. Brunowi wójtowi bocheńskiemu pod gwarancją zastawienia mu całej cz. dziedzictwa w D. do pełnej spłaty tej sumy (ZK 12 s. 349); tenże Przybek zastawia za tę sumę temuż Mikołajowi ową cz. w D. (ZK 12 s. 360); 1447 Zofia ż. Jana Burcharda z Krępic [pow. wiśl., par. Skalbmierz] daje temuż Przybkowi całą cz. w D. za 120 grz. gr krak., za konia wart. 10 grz. i za półłanek w Porąbce zw. Idzikowski (ZK 146 s. 513); 1459-75 Andrzej z D. (ZK 146 s. 627; 315 s. 10, 51; 259 s. 27, 54; 152 s. 366); 1460 Piotr z D. daje Janowi z Wilkowa w 8 grz. wwiązanie w kmiecia Mikołaja z D. (ZK 314 s. 132); 1462-5 Szczepan z D. s. Piotra, jego bracia cioteczni Marcin, Jakub i Mikołaj z Giebła (ZK 315 s. 15, 23, 45); 1465-75 Mikołaj z D. (ZK 315 s. 51; 152 s. 359, 366; SP 2, 4106; Mp. 5 N 380; GK 19 s. 731); 1474 Andrzej z D. dzierżawi w D. cz. zw. Gradowska (GK 19 s. 888); 1475 Andrzej z Radoszownicy [woj. sier.] odstępując od swego pow. radomszczańskiego w ziemi sier. zastawia za 110 grz. tytułem posagu swej siostry Anny Jakubowi Róży z Sobiekurska [Mazowsze, ziemia rawska] wieś swoją Mełchów i kmiecia Lubocha na łanie w D. Radoszownicki zobowiązuje się doprowadzić na terminy sądowe swego br. stryjecznego kan. krak. Jakuba celem potwierdzenia tej czynności (ZK 314 s. 307); 1484 Szczepan z D. (GK 32 s. 172); 1495 Zofia c. zm. Andrzeja z D. (GK 25 s. 369); 1502 Jan z D. (ZB 4 s. 77); 1507-12 pobór w D.: w cz. Piotra z 5 1/2 ł., w cz. Krezy z 5 ł. (RP s. 330, 335, 378, 585, 610, 643); 1513 pobór w D.: w cz. Piotra z 5 1/2 ł., w cz. Krezy z 5 ł., w cz. Dąbrowskiego brak danych (RP s. 558); 1514 w trzech ww. częściach brak danych o poborze (RP s. 721); 1529 role folw. (LR s. 189, 331); 1530 w D. pobór z 3 1/2 ł. i z 3 ł. Krezy (RP k. 55).

5. Przed 1287 dzies. w trzech wsiach D. należała do kl. tyn.; 1287 opat tyn. Wojciech odstępuje drogą zamiany bpowi krak. Pawłowi m. in. dzies. w trzech wsiach D. → Byczyna p. 3 (Tyn. 33; DLb. 3 s. 217, 222); 1403 Piotr z D., będąc jednym z uposażających altarię Bożego Ciała, Nawiedzenia NMP i Ś. Barbary w kościele par. w Staromieściu, nadaje tejże altarii dzies. ze swych ról w D., nie należącą dotąd do żadnego kościoła (ZDK 1, 156); 1529 dzies. snop. z ról folw. wart. 1 grz. altarii NMP w kościele w Lelowie; dzies. snop. z ról folw. w D. i w Mełchowie wart. 1 1/2 grz. altarii Ś. Barbary w kościele par. w Staromieściu (LR s. 189, 331).

6. 1385-6 Szymek z D. oskarża Miklusza z D. o gwałt na dziewczynie i pohańbienie kobiety (SP 8, 3722, 3991).