DUBIE

(1381 Dup, 1394 Dub, 1398 Dupe, 1399 Dube, 1403 Dupp, Duppe, Dupye, 1412 Dupie, Dupy, 1413 Dupya, 1421 Dubije, Dupije, Duppye, 1469 Duppp!, 1490 Dyvp, 1494 Duph, 1503 Dupyh, 1581 Dupl) 17 km na SE od Olkusza.

1. 1497, 1581 pow. krak. (MS 2, 986; ŹD s. 33); 1470-80 n. par. Rudawa (DLb. 2 s. 61).

2. → p. 3: 1394 źródło; 1395 dziedzina zw. Szarlejowa (Czarleyoua, Zarleyowska); 1402 droga, łęg, kopaniny pod Skałami, młyn, góra; dziedzina Jaszowska; 1429 collis alias Przeląg; 1432 las; 1436 rzeka [Rudawka]; Skałka; 1438 górka; 1441 Lubaszowy; 1445 karczmy Stanowska i Chrostowska; 1450 ogród Grabczyński; 1459 krzaki jeżynowe; 1464 łąki k. Przeczki; 1464, 1475 rzeczyska; 1464 niwa Orłowa; 1475 dziedzictwa Radwanowskie i Dubskie; 1496 łan Strzeszkowski.

3. Własn. szlach. 1381-99 Sędek z D. (SP 8, 608, 8614); 1381-98 Wyszota z D. (SP 8, 611, 7031; ZK 2 s. 21); 1381 Piotr zw. Koprus z D. (SP 8, 608); 1388-1413 Jakub, Jakusz z D. i Żarów (SP 1, 134; 8, 7340, 9347, uw. 107/12, 228/18; ZK 3 s. 402; 5 s. 371); 1388-98 Stanisław Liskowic z D. i Żarów, jego ż. Boguchna (SP 8 uw. 107/12, 218/38, 219/28, 221/27, 222/32, nr 5800-1, 5824; KRK 2 s. 134; Krzyż. 1885, 2216; ZK 2 s. 290); 1388 Świętosław z D. (SP 1, 134; 8 uw. 107/12); Katarzyna ze Żbiku ż. Mikołaja z Paczołtowic przeciw Świętosławowi, Jakubowi i Stanisławowi z D. o dziedzinę w D. (SP 8 uw. 107/12, 112/17); 1389-98 Grzegorz z D. (SP 8, 5394, 7248, uw. 222/16); 1389-1412 Mikołaj Spytkowic z D. (SP 8, 5394, uw. 221/27; ZK 3 s. 402; SP 2, 1286; ZK 2 s. 290; 5 s. 218); 1389 Adam z D. i Marszowic przeciw Piotraszowi z Przybysławic o cz. dziedzictwa w Marszowicach (SP 8 uw. 157/2, 158/43); 1394-6 Andrzej Wyszkowic z D. (ZK 2 s. 21, 71, 286, 499); 1394-1429 Jan, Jaszek Dubski z D. odźwierny zamku krak. 1393-7 (ZK 1c s. 334; KRK 2 s. 163, 248, 251, 255, 266; ZK 3 s. 402; 5 s. 219, 380; 193 s. 115; 6 s. 63; 7 s. 440; 8 s. 4, 36, 51; 9 s. 118; GK 1 s. 15, 596, 703; 2 s. 11, 19, 68, 470; Chm. s. 291); 1394-8 Stanik, Stanek Kajfasz z D. (ZK 2 s. 141; SP 8 uw. 222/23, 232/81, nr 7033, 7246); 1394-1417 Więcław Gola, Golaj z D. s. Piotra (ZK 2 s. 124; SP 8, 7122; 2, 1389; ZK 6 s. 10, 53, 91, 330); 1394 Andrzej z D. przeciw Dziwiszowi i Przybkowi z Przecławic o trzecią cz. Kępia i zaoranie roli w Piotrkowicach; w sporze między Stanisławem a Mikołajem z D. o 76 zagonów ma być wizja sądowa; w sporze Więcława z D. z Piotrem, Jakubem, Mikołajem, innym Mikołajem i Klemensem z Żarów o źródło ma być wizja sądowa (ZK 2 s. 21, 110, 124); Mik. Wantuch z D. (ZK 2 s. 142).

1395-6 Bartłomiej z D. (ZK 2 s. 320; KRK 2 s. 155); 1395 Stanisław z D. sprzedaje za 7 grz. Gabrielowi z Będkowic połowę swej dziedziny; Sędek z D. ustanawia zastępstwo swej ż. Anny przeciw Janowi, Boksie, Hance i Szczepanowi z Wilczkowic o dziedzinę w D. zw. Szarlejowa; Hanka z Popowic przeciw Halszce z D. o trzecią cz. dziedziny w D. (ZK 2 s. 205, 218, 226 i 290); Andrzej z D. przeciw Dziwiszowi i Przybkowi z Przecławic o dziedzinę tamże; Wyszek z D. i jego ż. Katarzyna przeciw Bartłomiejowi z D. o zaoraną dziedzinę; Boksa, Szczepan i Hanka z Wilczkowic przeciw Sędkowi z D. o trzecią cz. dziedziny w D. zw. Szarlejowska; Jan z Wilczkowic ma przyprowadzić do sądu świadków w sprawie z Andrzejem z D. o cz. dziedziny wart. 100 grz. jego ciotki Katarzyny, która ją miała w dożywociu (ZK 2 s. 286, 317, 320, 325); 1396 Andrzej Wyszkowic z D. przeciw wdowie po Przybku, Dziwiszowi i Dziwiszowi [s. Przybka, z Przecławic] uzyskuje wizję sądową w sprawie o dziedzinę Dziwisza po ojcu w Przecławicach i o 300 grz. (ZK 2 s. 499); 1397-1405 Andrzej Szarlej z D. (SP 8 uw. 219/25, nr 5802, 5824, 6045, 7338, 10 981; ZK 3a s. 515; 3b s. 49, 146, 179, 390, 413, 428, 561, 568, 680; 3 s. 526); 1397-1402 Tomek z D. (SP 8 uw. 222/16; ZK 3 s. 402); 1397-1409 Żegota Dupski z D. i → Pisar [h. Topór], chorąży krak. od 1385, br. Śmiła, ojciec Piotra z Pisar i Rytra (SP 8 uw. 223/44, 286/30, 291/101, 296/108, 309/9-10, 315/23, 324/47, 328/53 i 72-3, 329/1 i 53, 330/21, nr 5867, 6700, 9549, 9598, 10 238, 10 262-3, 10 282, 10 432, 10 482, 10 944, uw. 332/54, 336/19 i 22, 338/58, 345/32, 348/20, 352/12, 353/10, 355/11; KK 2, 443; ZK 3 s. 243, 254, 285, 298, 357, 362-3, 482, 566, 581; 3b s. 158, 167, 180, 182, 244, 257, 366, 378, 421, 431, 508, 632, 646; 4 s. 56, 60, 146, 225, 236; 5 s. 59, 64, 76, 115, 117, 187; ZDM 1, 256; SP 2, 1139, 1207; Fed. s. 84; zm. między VIII 1409 a 26 II 1410); 1397 Andrzej z D. sprzedaje za 30 grz. gr pras. wdowie po Dziwiszu z Przecławic i jej bratankowi Dziwiszowi cz. dziedz. w Przecławicach (SP 8 uw. 219/26); Tomek z D. przeciw Grzegorzowi z D. o cz. dziedzictwa, rozpędzenie ludzi z roli i zburzenie domu (SP 8 uw. 221/15); Stanisław z D. przeciw Jakuszowi, Boguchnie i Zofce z D. o bezprawne kopaniny (SP 8 uw. 228/18, 232/45); Osca [Ofka] z D. przeciw Stankowi z D. o rany sine i o uszkodzenie sadu (SP 8 uw. 232/81); Andrzej z D. o 3 grz. szkody na polu w jęczmieniu, życie i pszenicy (SP 8, 5820); Żegota z D. przeciw Andrzejowi z Grzegorzowic o połowę Pisar i 12 grz. szkody oraz o srebrny pas wart. 20 grz. (SP 8 uw. 229/84).

1398-1418 Maciek z D. s. Ogona (SP 8, 7338; ZK 3b s. 169, 557; 6 s. 232; 194 s. 208); 1398-1408 Śmił z D. i Pisar zw. Dubski [h. Topór], br. Żegoty chorążego krak. (SP 8 uw. 286/30, 296/108; ZK 2 s. 143, 233; 3 s. 558; 3b s. 106, 135, 148, 167, 180, 185, 187, 210-1, 244-6, 279, 284, 326, 342, 358, 368, 378, 390, 396, 398, 421-2, 431, 444, 463-4, 495-6, 509-10, 518, 543, 550, 572, 584, 607, 623, 634, 636, 654-6, 663, 684; 4 s. 30, 99; KK 2, 511); 1398 Stanisław z D. przeciw Wyszocie z D. o 60 grz. i pół siedliska (SP 8, 7031); Andrzej z D. przeciw Więcławowi z D. o spasienie łąki i owsa, 16 ponderibus trawy z łąki i konia uwiązanego na łące, a przeciw jego żonie o wpędzenie bydła do jego pszenicy (SP 8, 7122); Wyszota z D. ma termin ze Stankiem Kajfaszem o 50 palis fixis in sua hereditate, o zabicie wołu, którym orał zastawy, 6 barci, które dilaceravit wulgariter widarl, o 3 szczepy drzew zagrodzone za jego ogrodem (SP 8, 7246); Jan, Jakusz i Stanisław z Żarów mają termin z Więcławem z D. s. Piotra o spasienie ogrodów i sadów przez przegrodę, o ścięcie drzew trześni (Czrzesna), „recepcione asserum de sepe” i zrobienie drogi przez ogrody i sady, gdzie nie miał żadnej; Więcław z D. oddala roszczenia Jakusza z Żarów o drogę, trześnie, „pro prosncze” [pale podsypane kopczykami w ogrodzeniu] (SP 8, 7340, 7689); 1399 Dobiesław pleb. z Rudawy zastawia za 12 grz. Klemensowi z D. cz. posiadłości, którą ma w zastawie z D. od Sędka z D. (SP 8, 8614); Żegota chorąży krak. zapisuje ż. Helenie 300 grz. wiana na połowie Pisar i cz. w Radwanowicach (SP 8, 9180); Jakub z Żarów przeciw Jaszkowi z D. o 8 kop zboża i wycięty sad (SP 8, 9347).

1400-24 Helena, Elena [druga] ż. Żegoty z D. chorążego krak. i wd. po nim od r. 1409 (SP 8 uw. 334/12, 336/22; 2, 1286; ZK 5 s. 76, 216, 255, 261, 266, 315, 357, 361; 7 s. 354, → też Buszków); 1400, 1401, 1402, 1403, 1408, 1412 → Buszków; 1400 Mik. Motyczka z Góry [Motycznej, pow. pilzn.] przeciw Żegocie z D. o 11 grz. i 8 sk., o owies, źrebięta, owce i role (SP 8, 9548); Żegota chorąży krak. przeciw Andrzejowi z Grzegorzowic o bezprawne wwiązanie się w dziedzinę w Pisarach zastawioną w 54 grz. temuż Andrzejowi, o 12 grz. szkody w tej dziedzinie oraz o srebrny pasek wart. 16 grz. (SP 8, 9696); Żegota chorąży krak. ma zapłacić w przeciągu 4 tygodni 60 grz. Maćkowi i jego teściowej Dorocie z Brodów pod gwarancją wwiązania ich w folwark w Buszkowie z wołami i osiewkiem (SP 8, 9871); 1401-5 Andrzej Drogosdnycowic z D. (ZK 3 s. 310; 4 s. 92, 266); 1401 Żegota z D. chorąży krak. ma zwrócić 60 grz. Jaszkowi z Barczkowa pod gwarancją wwiązania go w wieś Buszków (ZK 3 s. 292); Boguchna wd. po Stan. Liskowicu z D. z ss. Mikołajem i Pawłem pozyskują na Stachnie ż. Stanisława z Giebułtowa dziedzictwo w D., z którego byli wyzuci. Stachna z mężem skazani na karę XV Boguchnie i tyleż sądowi (ZK 3 s. 308); 1402 Dorota c. Andrzeja Szarleja z D. ż. Święszka z Wilczkowic (ZK 3 s. 461); Święchna c. „Warzchene” z D. sprzedaje za 10 grz. Więcławowi z D. całą cz. w D. i w Żarach (ZK 3 s. 375-6); Śmił, Jaszek, Więcław i Tomek z D., Mikołaj z D. i Miczek z D. oraz Klimek, Piotrek, Jakub, Jakusz, Jan i Stanisław z Żarów, poręczając za innych dziedziców z D. i Żarów, ustępują wieczyście Andrzejowi Szarlejowi z D. z drogi w D. przez łąkę k. łęgu i przez niwę oraz od Kopanin pod Skałkami za jego młynem i z tyłu góry (ZK 3 s. 402); Świętosława wd. po Klemensie z D. rezygnuje na rzecz Jakusza i Jana z Żarów z pr. do posagu i wiana na cz. dziedz. zw. Jaszowska w D., na której ma 12 grz. (ZK 3 s. 456).

1403 Marek sługa chorążego krak. Żegoty z D. (ZK 3 s. 566); Śmił z D. przeciw br. Żegocie z D. chorążemu [krak.] o połowę domu na zamku krak. i o siedlisko k. niego (ZK 3b s. 174); 1404-19 Stanisław z D. i Żarów (ZK 4 s. 149; 6 s. 595); 1404 Franek, Piotr i Bogusława ż. Stanisława z D. sprzedają za 20 grz. półgr Katarzynie ż. Stanisława z Żarów całe ich cz. w D., poręczając za siostry Katarzynę i Wojciechę (ZK 4 s. 68); Katarzyna c. Floriana z Pisar sprzedaje za 30 grz. chorążemu krak. Żegocie całą cz. po ojcu w Pisarach (ZK 4 s. 115); Ofka z D. godzi się ze Stanisławem i Klemensem z Żarów w sprawie dziedziny w D. (ZK 4 s. 149); 1409 Święchna ż. Jakusza z D. sprzedaje za 20 grz. Maciejowi i Święchowi z D. całą cz. dziedzictwa w D. (ZK 5 s. 201); 1411 Helena wd. po chorążym krak. Żegocie ma zapłacić 170 grz. Janowi, Piotrowi i Andrzejowi z Ossowa [Osowca, wieś zanikła k. Mstyczowa] pod gwarancją wwiązania ich w Mstyczów (ZK 5 s. 257); 1412 Mikołaj z D. pozyskuje prawnie na tejże Helenie 2 niwy w D. (SP 2, 1286); Jan z Ossowa oddala roszczenia tejże Heleny o sadzawkę, czyli stawisko, zw. Pogorzelec oraz o niwę [w Mstyczowie] (ZK 5 s. 299); Stanisław z Żarów przeciw Mikołajowi z D. o zaoranie ról; Elżbieta z D. sprzedaje za 10 grz. Stanisławowi z Radwanowic cz. dziedzictwa po ojcu w D. (ZK 5 s. 320, 326); 1413 Zofia z D. ż. Piotra Ogniowica z Będkowic (ZK 5 s. 346); Stanisław, Jan i Jakusz z Żarów oddalają roszczenia Jana z D. o sprzedany ogród, czyli zagrodę, z dziedziną w Żarach wg dok. sędziego krak. Drogosza [1376-1396] (ZK 5 s. 371); 1414 Katarzyna wd. po Piotrze z Żarów ustępuje szwagrowi Maćkowi z D. z posagu i wiana na D. i Żarach (ZK 5 s. 285).

1415-32 Dochel z D., jego ż. Katarzyna, siostra Wawrzyńca z Radwanowic (ZK 6 s. 53, 452, 473, 486; 7 s. 389; GK 4 s. 690; SP 7/2, 441); 1415-41 Jaszek Moskorzowski z D. h. Pilawa (ZK 6 s. 63, 133; SP 7/2, 266, 293, 380-90; 2, 1704, 2755; ZK 11 s. 489; GK 1 s. 600, 609, 621-2, 627, 633, 656; 4 s. 253, 276, 395); 1415-33 Marcin Dulowic z D. i Żarów (ZK 6 s. 100; 7 s. 439; GK 4 s. 1020; SP 2, 1389; SP 7/2, 680); 1415-7 Katarzyna Kosowa karczmarka z D. (ZK 6 s. 147, 374); 1415 Dobek z D. (ZK 6 s. 10); Piotr z D. (ZK 6 s. 84); Marcin z Żarów oddala roszczenia Więcława z D. o przegrodę, puścinę po bracie i matce w bydle, koniach, zbożu i pieniądzach (SP 2, 1389); 1416 Wojtek z Ujazdu przeciw Świętochnie z D. o cz. dziedzictwa w D. i o 7 grz. posagu (ZK 6 s. 180); Maciek z D. oddala roszczenia Wojtka z Gałązkowic i jego c. Katarzyny o 7 grz. posagu i tyleż wiana (ZK 6 s. 199); Elżbieta wdowa z D., jej ss. Andrzej i Mikołaj (ZK 6 s. 276); Święchna z D. (ZK 6 s. 205); 1417-79 Mik. Lisek z D. h. Baranie Rogi zaw. Romany (ZK 6 s. 321; SP 7/2, 820, 824-5, 858-67, 871, 877-81, 928-9, 946, 991; 2, 1830, 2380, 2755, 2829, 3131-2, 3336, 3638, 3822, 4209; ZK 11 s. 185; 12 s. 171-2, 200, 221, 277-8, 233, 240, 292, 344; 13 s. 147, 183, 194, 200, 211-2, 288; 14 s. 49, 64, 122-5, 380; 15 s. 4-5, 42, 50, 54, 91-2, 95, 149, 152, 161, 357; 16 s. 27, 50, 184, 231, 241, 254, 279, 296, 462, 483, 525, 530, 547, 561, 571, 584, 621, 633, 666-7; 17 s. 9, 249, 297, 313-4, 380, 478, 586; GK 2 s. 306, 323; 6 s. 506); 1418 Mikołaj, Andrzej i Maciek z D. pozyskują pr. bliższości od Dochla z D. cz. dziedziny w D.; tenże Dochel (Dochen) zastawia za 8 grz. Maciejowi z D. cz. dziedzictwa po matce w D., którą kupił od swego neposa Marcina (ZK 6 s. 473; 194 s. 207); 1417 Mikołaj Lisek z D. wyznacza ż. Elżbiecie 8 grz. posagu i 12 wiana na połowie dóbr w D. (ZK 6 s. 321); Więcław Gola z ż. Małgorzatą z D. sprzedają za 28 grz. Marcinowi z D. całą cz. dziedz. w D. (ZK 6 s. 330); karczmarka z D. (ZK 6 s. 343, 369); 1418-20 Maciej, Maciek Biskup z D. (ZK 6 s. 487; SP 2, 1704); 1418-34 Wyszek z D. (ZK 6 s. 474; 10 s. 287; 194 s. 200-1, 208); 1418 Wiktor z D. (ZK 6 s. 413); Hanka ż. Macieja z D. ma podzielić pod karą XV z s. Wyszkiem po połowie dziedzictwo w D., a ten zapłaci jej 3 grz. (ZK 194 s. 190, 209-10; 6 s. 464, 469, 470, 474); Maciek z D. uwalnia Stanisława z Będkowic ze sprawy o główszczyznę po jego ojcu Jakubie z D., o sieci i o koszulę (ZK 6 s. 473; 194 s. 207); Wyszek z D. wyznacza matce Hance tytułem posagu i wiana w dożywocie połowę swego dziedzictwa w D. i w Żarach z wszytkimi pożytkami; tenże zastawia za 6 grz. matce 1 rolę w Żarach (ZK 6 s. 475); Marcin z D. sprzedaje za 14 grz. Sędkowi Dochlowi z D. całą cz. w D. (ZK 6 s. 477); Marcin z D. z ż. Anetką! zobowiązują się zapłacić 3 grz. Dochlowi z D. pod gwarancją wwiązania go w ich dziedzinę w D. (ZK 6 s. 486); Agnieszka ż. Macieja z D. sprzedaje za 6 grz. siostrze Katarzynie ż. Dochla z D. swoją cz. w Radwanowicach (ZK 6 s. 487); 1419 Katarzyna c. Macieja Biskupa z D. sprzedaje za 8 grz. Stanisławowi z Żarów całą cz. po ojcu w D. i w Żarach (ZK 6 s. 575); Tomka wdowa z D. sprzedaje za 12 grz. półgr Stanisławowi z Żarów całą cz. dziedz. po matce w D. i nad Żarami (ZK 6 s. 595); Hanka ż. Maćka z D. sprzedaje za 6 grz. siostrze Katarzynie niwę w Żarach, a ta odstępuje ją w tej sumie Maćkowi z Będkowic (ZK 6 s. 622-3); 1420 z podziału Maćkowi i Andrzejowi przypadają 2/3 dóbr dziedz. w D., a ich br. Mikołajowi 1/3 (ZK 7 s. 55); Wyszek z D. wyznacza ż. Małgorzacie 10 grz. półgr posagu i 20 wiana na połowie dóbr w D. (ZK 7 s. 66); Mikołaj z D. z ż. Anną wziąwszy 45 grz. z tytułu jej posagu i wiana uwalniają cz. dziedz. Bartłomieja w Wilczkowicach jego dzieciom, ale będą ją posiadać przez 6 lat i oddadzą ją im z osiewkiem (ZK 7 s. 67); 1421-47 Mikołaj z D. ― wiadomości nie określone (GK 1 s. 600; 2 s. 72; 4 s. 354; ZK 8 s. 90; 10 s. 287, 361; 11 s. 346; 12 s. 75; SP 7/2, 380-90, 701; Mp. 4, 1486; DSZ 205); 1421 Jan z D. nie chce zapłacić Mikołajowi z D. kary rycerskiej o to, że powiedział mu, iż jest niższy [stanem] od niego, a Mikołaj oświadczył, iż jest rycerzem h. Baranie Rogi. Jeśli Mikołaj dowiedzie szlachectwa, to Jan zapłaci mu za rany 10 grz. i karę XV, a jego ż. Małgorzacie 8 grz. za rany i karę XV (SP 2, 1830); Anna wd. po Mikołaju z D. wykupuje od Sułka z Damic za 16 grz. zastawioną mu cz. dziedz. Święszka w Wilczkowicach (ZK 7 s. 156); Mikołaj z D. oddala roszczenia Jaszka z D. o 3 ćw. żyta i obraźliwe słowa (SP 7/2, 387); 1423-45 Piotr Szarlej z D. s. Szarleja, Szarlejowic, br. Stanisława Szarleja (ZK 7 s. 386; GK 2 s. 61, 325, 331, 338, 346; 3 s. 344; 4 s. 1020; SP 7/2, 680; ZK 11 s. 141, 144, 283, 489; 12 s. 251); 1423-50 Stan. Szarlej z D., br. Piotra Szarleja (GK 2 s. 61, 325, 331, 338, 346; ZK 150 s. 223; 12 s. 251; 13 s. 401); 1423 Hanka z D. (ZK 7 s. 233); 1424-5 Katarzyna wd. po Macieju z D. (ZK 7 s. 415, 439); 1424 Katarzyna, Dorota i Helena cc. zm. Żegoty z D. chorążego krak. (ZK 7 s. 354); Piotr Szarlej z D. pozyskuje na szwagierce Hance w opiekę połowę dziedziny wraz z wszelkimi dobrami w D., należącą do Michała s. jego br. Mikołaja (ZK 7 s. 366); Katarzyna z D. ż. Tomka sprzedaje za 6 grz. Janowi z D. niwę w D. (ZK 7 s. 384-5); Dochel z D. zastawia za 8 grz. Janowi z Radwanowic całą cz. w Radwanowicach zw. Nielepieńskie (ZK 7 s. 394); Jaszek z D. wygrywa sprawę z Marcinem z Żarów o nieogrodzenie dworu, 2 grz. szkody w życie i tyleż w owsie i o odbicie koni z obory (ZK 7 s. 405).

1426 Katarzyna wd. po zm. Macieju z D. ustępuje na rzecz szwagra Mikołaja z D. od pr. do posagu i wiana po mężu na D., ponieważ wzięła 5 grz. z bydłem i trzodą, sprzętami domowymi i zbożem ze spichlerza (ZK 8 s. 131); 1427 Mikołaj z D. zapłacił 6 grz. tytułem posagu i wiana bratowej Katarzynie ż. Stanisława z D., a ta ustępuje mu dziedzinę, którą trzymała w tej sumie (ZK 8 s. 196); 1428-33 Jan Dochlowic z D. s. Dochla, br. Pakosza, Piotra i Stanisława (ZK 8 s. 378; GK 4 s. 1009); 1428-40 Piotr z D. ― przekazy nie określone (ZK 8 s. 108, 391; GK 3 s. 317; 4 s. 690; ZK 150 s. 187; OK 5 s. 153); 1428-50 Piotr Dochlowic z D. s. Dochla, br. Jana, Pakosza i Stanisława (ZK 8 s. 378; 10 s. 48; 13 s. 401; GK 4 s. 992); 1428 świadkowie zeznają w sporze Wyszka z D. z dziećmi Dochla: Janem, Piotrem, Pakoszem i Katarzyną, że zapłacił on 12 grz. ich matce Katarzynie z dóbr dziedz. Mikosza Szymonowica w D. (ZK 8 s. 378); 1429-62 Mikołaj Czech z D. (ZK 9 s. 118; GK 3 s. 394; 4 s. 690; ZK 15 s. 258); 1429 Halszka ż. Mikołaja Liska z D. (Teut. 1a s. 325); Maciej z D. (ZK 9 s. 118); Piotr s. Andrzeja z D. (GK 3 s. 317); Maciej z D. przeciw Mikołajowi z D. o dziedzinę w D., o którą była wizja sądowa (ZK 9 s. 50); Mikołaj z D. przeciw Janowi z D. o przegrodę i przekopanie znaku granicznego na łące oraz o zakazywanie przejścia „per collem alias Przeląg” i o 3 grz. szkody (ZK 9 s. 118); 1431 Mik. Rusin z D. (GK 4 s. 390); Paszek z D. (SP 7/2, 597); Mik. Jakuszowic z Żarów przeciw Mikołajowi z D. o łąkę i zadane mu rany (GK 4 s. 355, 369); 1432-64 Stanisław z D. ― przekazy nie określone (GK 4 s. 690; ZK 150 s. 187; 11 s. 512; 14 s. 25; 16 s. 223); 1432 Dochel i jego s. Piotr z D. dają Katarzynie ż. Stanisława z Będkowic wolność w ich lesie w D. (ZK 10 s. 48); Katarzyna ż. Tomasza z Radwanowic, c. Macieja Zdeba (Ztheb) sprzedaje za 20 grz. półgr Marcinowi zw. Baczysz z Żarów całą cz. po matce w D. i w Żarach (ZK 10 s. 54); Mikołaj z D. pozyskuje sądownie od Macieja z Żarów 4 stajania roli w Żarach (ZK 10 s. 70); Mikołaj z D. przeciw swemu zagr.! Dochlowi o drogę przez obejście i bezprawne przeoranie ogrodu (GK 4 s. 626); Marcin Baczysz z D. przeciw Mik. Liskowi z D. o to, że przepędził bydło z pługiem z jego dziedziny, którą trzyma obecnie w posiadaniu, i okaleczenie koni na szkodę 5 grz. (GK 4 s. 675); 1433-64 Stan. Dochlowic, Dochel z D. s. Dochla, br. Piotra (GK 4 s. 992; SP 2, 2645; ZK 16 s. 181); 1433-5 Święsz, Święszek karczmarz z D. (GK 4 s. 992; OK 5 s. 153); 1433 Jan Dulowic z D. (SP 7/2, 680); 1434 Michał z D. przeciw Maciejowi z D. o niepozwolenie mu na przewiezienie żyta (frumentum alias zitho) i o przegrody (ZK 10 s. 229); Stanisław z D. sprzedaje za 12 grz. żonie Jana z D. i jej s. Wantuchowi całą cz. dziedz. w D. (ZK 10 s. 334); Katarzyna wd. po Stanisławie zw. Kos z D. sprzedaje za 8 grz. Bernardowi z Żarów całą wielką niwę w D. (ZK 10 s. 340); Mikołaj z Żarów s. Marcina pozyskuje prawnie od Mikołaja zw. Liskiem z D. 2 zagony roli w Żarach nad [górą] → Ciszową (ZK 10 s. 377); 1436 Wojciech z Radwanowic s. Stanisława dzieli po połowie z bratanicą Katarzyną c. Andrzeja z Radwanowic dobra w Radwanowicach i D. z wyjątkiem tej cz. w Radwanowicach, którą Wojciech kupił od Wojciecha zw. Giza, Stan. Żaka i Macieja Makucha (ZK 11 s. 24); Mikołaj z D. ma zapłacić 5 grz. mniej 8 gr Stanisławowi ze Żbika zięciowi Katarzyny wd. po Marcinie (ZK 11 s. 75); Andrzej z D. sprzedaje za 6 grz. swemu br. Mikołajowi z D. całą cz. alias dzal ogrodu wspólnego z Mikołajem i niwę roli pod Skałką oraz łąkę k. rzeki w D. (ZK 11 s. 78); Maciek z D. s. Andrzeja (SP 2, 2645); z podziału dóbr Mikołajowi z Żarów przypada 1/3 dóbr i bydła w Żarach i D., a Wojciechowi i ich matce Annie 2/3 (ZK 11 s. 86); Maciej z D. s. Andrzeja sprzedaje za 8 grz. Stanisławowi z D. s. Dochla całą cz. po ojcu oraz cz. przypadłą mu w spadku w D. i Żarach (SP 2, 2645); Mikołaj z D. daje br. Mikołajowi i Wojciechowi z Żarów niwki w Żarach z krzakami jeżynowymi w zamian za 2 zagony tamże i za pół grz. (ZK 11 s. 92); 1437 Bernard z Żarów sprzedaje za 8 grz. Mikołajowi z D. całą cz. w D. z sadem i lasem (ZK 11 s. 201); 1438 Tomasz ongiś z D. zeznaje, że sprzedał za 4 grz. Mik. Liskowi z D. połowę ogrodu w D. (ZK 11 s. 303); Jaszek Moskorzowski z D. sprzedaje za półtorej grz. Mik. Liskowi z D. kąt sadu od nadolnej miedzy do górki alias do nagórnej miedzy (SP 2, 2755); Elżbieta c. Andrzeja Szarleja z D., ż. Mikołaja z Modlnicy Wielkiej (ZK 11 s. 362); Piotr z D. daje Żegocie z Siedlca role po obu stronach rz. → Chechel w Radwanicach i 2 zagony w D. w zamian za role w Radwanowicach (ZK 11 s. 378).

1440 Machna z D. ustępuje stryjom Piotrowi i Stanisławowi z wszystkich dóbr (ZK 150 s. 190); 1441 Maciej Kozubowic z D. (ZK 11 s. 512); Jan s. Moskorzowskiego z D. daje Piotrowi Szarlejowi z D. całą cz. ojczystą i macierzystą w D. i w Żarach w zamian za niwy w D. położone na Lubaszowych, za 60 grz. i za konia wart. 20 grz. Piotr ma zapłacić Janowi 31 grz. (ZK 11 s. 489-91); Jan z D. odstępuje Piotrowi Szarlejowi z D. swoją cz. w D. (GK 7 s. 345); 1443-62 Mik. Baczysz z D. i Żarów (ZK 12 s. 157; 15 s. 303, 411); 1443 Mik. Baczysz z Żarów przeciw Mik. Liskowi z D. o bezprawne zabranie grodzi, o rolę, o którą była wizja sądowa, czyli o 3 grz. i szkodę, i o zabranie drewna wart. 1 grz. (ZK 12 s. 157); 1444 Piotr z Paczołtowic wyznacza ż. Jadwidze c. Mikołaja z Tęgoborza 200 grz. posagu i wiana na połowie dóbr w Paczołtowicach, Wszęcinie [dziś pole w Siedlcu], D. i Pisarach (ZK 12 s. 228); 1445-60 Jan Liskowic z D. h. Baranie Rogi zaw. Romany, s. Mik. Lisa (ZK 12 s. 346, 357; 14 s. 344; SP 7/2, 991, 1051); 1445 br. Piotr i Stanisław Szarlejowie z D. dzielą się po połowie wszystkimi dobrami dziedz. w D. z wyjątkiem młyna, którego swoją połowę Piotr sprzedał za 12 grz. (ZK 12 s. 221); Katarzyna ż. Pawła z Cianowic ustępuje swym br. Mikołajowi, Grzegorzowi i Piotrowi z dóbr po ojcu i matce w Paczołtowicach, Pisarach, Wszęcinie i D. (ZK 12 s. 279); Mik. Baczysz z Żarów zastawia za 20 grz. Mik. Liskowi z D. całą cz. dziedz. w D., ponadto oddala roszczenia Liska o spasienie zboża w cz. w D., którą mu zastawił (ZK 12 s. 314, 346); br. Mikołaj, Grzegorz i Piotr z Paczołtowic dzielą się dobrami. Mikołajowi przypada określona granicami cz. w → Paczołtowicach, 2 karczmy Stanowska i Chrostowska z niwą roli w D., a Grzegorzowi m. in. 2 zagrody w D. (ZK 12 s. 366-7); 1446 Piotr z Żarów sprzedaje za 15 grz. Grzegorzowi z D. całą cz. dziedz. w Żarach i D. (ZK 13 s. 28); Jan s. Liska z D. oddala roszczenia Jana z D. o 2 prosięta i maciorę (ZK 13 s. 30); 1447-64 Jakub Pandra z D. s. Mik. Pandry (ZK 13 s. 98, 401, 411, 426; 14 s. 5; 17 s. 137); 1447 Mik. Lisek z D. naganiony przez Pawła Karczowskiego [Parczowskiego] (SP 7/2, 880); Michał z D. sprzedaje za 15 grz. Stanisławowi z Radwanowic całą cz. dziedz. w D. i Żarach (ZK 13 s. 31); Mik. Lisek z D. pozyskuje pr. bliższości całą cz. w D. i w Żarach, którą kupił Stanisław z Radwanowic od Michała z D., i ma zwrócić pieniądze Stanisławowi (ZK 13 s. 86); Jakub z D. s. Mikołaja wydzierżawia na 4 lata ciotce Małgorzacie ż. Wojciecha z Radwanowic całą cz. dziedz. w D., a ta będzie mu płacić rocznie 2 grz. (ZK 13 s. 98); Mik. Lisek z D. oddala roszczenia Jana z D. o przeoranie niwy w D. (ZK 13 s. 116); 1448 Mik. Lisek z D. ustępuje Stanisławowi z Radwanowic cz. dziedz. w D. i Żarach, którą odeń pozyskał pr. bliższości (ZK 13 s. 168); Mik. Baczysz z Żarów sprzedaje za 30 grz. Maciejowi ze Szczodrkowic całą cz. dziedz. w D. (ZK 13 s. 171); 1449 Świętochna ż. Jana z Radwanowic sprzedaje za 10 grz. Świętkowi (Swathcowi) i jego braciom całą cz. dziedz. w Żarach i D. (ZK 13 s. 280); Mik. Lisek z D. naganiony przez Pawła z Parcz dowodzi szlachectwa i h. Baranie Rogi zaw. Romany (SP 7/2, 928-9); 1450-79 Piotr Szarlej junior z D. s. Stanisława (ZK 13 s. 398; 14 s. 25; 15 s. 4-5, 42, 50, 54, 91, 95, 149, 152, 161; 16 s. 151, 172, 229, 231, 241, 254, 279, 295-6, 299; 17 s. 151, 297, 313-4, 380; SP 2, 3822, 4209; Teut. 3 s. 150); 1450 Stachna ż. Jakusza z Radwanowic ustępuje br. Piotrowi z D. z dóbr po ojcu i matce w D. i w Żarach, ponieważ ten wypłacił jej posag (ZK 13 s. 352); Stan. Szarlej z D. sprzedaje za 3 grz. Piotrowi Dochlowi z D. ogród w D. blisko ogrodu Grabczyńskiego (ZK 13 s. 401); 1452 Grzegorz z Grabowej i Marek z Bzowa sprzedają za 15 grz. Grzegorzowi z Żarów całe cz. w Żarach i D. (ZK 14 s. 76); Maciej ze Szczodrkowic w sporze z Mik. Baczyszem z D. unieważnia zapis i dok. sądowy na cz. dziedz. w D. (ZK 14 s. 98); 1453 Katarzyna z Będkowic ż. Mikołaja z D. (ZK 14 s. 135); 1455 Anna wd. po Bernardzie z D. i Żarów rezygnuje na rzecz c. Agnieszki ż. Mikołaja z Chechła z pr. do posagu i wiana po mężu na dobrach w Żarach (ZK 14 s. 230-1); 1456 uczciwa Elżbieta z D. rezygnuje na rzecz siostry Świętochny ze swej cz. sołectwa w Szklarach (Teut. 3 s. 95); Agnieszka c. Bernarda z D. i Żarów ż. Mikołaja z Chechła sprzedaje za 76 grz. i za niwę w Żarach Mik. Liskowi z D. całą cz. po ojcu i matce w Żarach oraz niwę Pod Jaszowcem kupioną od Stanisława z Radwanowic (ZK 14 s. 2); Wojciech z D. (ZK 14 s. 182); 1457-70 Stan. Lisek z Radwanowic h. Baranie Rogi, s. Mik. Liska (ZK 15 s. 30; 16 s. 172, 280, 295, 299, 317; 17 s. 478; 18 s. 10; SP 7/2, 1051); 1458 Mik. Lisek z D. wyznacza ż. Elżbiecie c. Jakusza ze Szklar 60 grz. posagu i wiana na połowie dóbr w D. i w Żarach (ZK 15 s. 326); 1459 Paweł z D. i jego zagr. Stanisław (ZK 15 s. 50); wyrokiem sądu na podstawie zeznań Jana Wyszkowica, Mik. Pandry i Mik. Baczysza z D., przyprowadzonych przez Piotra Szarleja, Mik. Lisek z D. bezprawnie wykarczował rolę w jego krzakach jeżynowych (ZK 15 s. 50).

1461 Elżbieta ż. Jana z D., siostra Doroty z Będkowic (ZK 15 s. 209); 1462 Jakub z D. s. Piotra (ZK 16 s. 27); Małgorzata ż. Stanisława z Mysłowic c. Mik. Czecha z D. sprzedaje za 14 grz. Mikołajowi z Radwanowic całą cz. dziedz. po ojcu w D. (ZK 15 s. 258-9); Jadwiga z D. (ZK 16 s. 32); 1463 Jakub z D. s. Pandry sprzedaje za 40 grz. Mik. Liskowi z D. całą cz. po ojcu w D. (ZK 17 s. 46-7); 1464-92 Jan z D. (Mp. 5 L 64; P 87; Q 62, 122-3, 151; R 35; KMK 3, 476); 1464-5 Jan Szarlej z D. (ZK 16 s. 102, 278, 286, 317); 1464-99 Stan. Szarlej junior z D. (ZK 16 s. 172, 280; OK 12 s. 1128; KMK 3 s. 476; Mp. 5 P 93; Q 117); 1464 Jan z D. s. Wyszka (ZK 16 s. 139); Małgorzata z D. (ZK 16 s. 102); Stanisław alias Pakosz z D. (ZK 16 s. 181); Pakosz z D. (ZK 16 s. 204); Stanisław z D. bratanek Stanisława z D. (ZK 16 s. 223); wyrokiem sądu Mik. Lisek z D. ma objąć niwę w D. położoną k. Przeczki między łąkami, którą kupił wraz z cz. Jakuba Pandry, a trzyma ją Piotr Szarlej, jeśli nie, Jakub zapłaci karę (ZK 17 s. 137-8); Mik. Lisek z D. daje porękę 2 grz. za Jakuba Pandrę z D. Piotrowi Szarlejowi z D. w sprawie wykupu odeń stajania roli w końcu łąk między rzeczyskami (ZK 17 s. 206); Jan z D. s. Wyszka i Małgorzata z D. procesują się z Anną wd. po Dobroszu z Będkowic o część Anny w D. (ZK 17 s. 201); Mik. Lisek z D. ma zapłacić 3 grz. kary Piotrowi Szarlejowi s. Stanisława z D. za niwę Orłowa (ZK 17 s. 258); Piotr Szarlej junior z D. oddala roszczenia Anny wdowy z Radwanowic o 2 konie wart. 3 grz. i 3 krowy wart. 3 grz. (ZK 17 s. 267); 1466 Przechna ż. Mikołaja z Błędowa c. Mik. Liska z D. (ZK 17 s. 405); 1467 Katarzyna z D. c. zm. Jakuba z D. (ZK 16 s. 425, 462, 483); Mik. Lisek z D. z s. Stanisławem kupują za 8 grz. od Stanisława i Jakuba z Radwanowic ss. Mirocina niwę w → Radwanowicach (ZK 17 s. 478); 1468 Jadwiga c. Szarleja z D. ż. Mikołaja z Radwanowic i Chechła (ZK 17 s. 517); Elżbieta c. zm. Markusza z Radwanowic sprzedaje za 40 grz. siostrzeńcom Mikołajowi i Janowi z Radwanowic całą cz. w Radwanowicach i D. przypadłą jej w spadku po br. stryjecznym Stanisławie Palochu (ZK 17 s. 553); panna Kenna c. Jakuba z D. (ZK 17 s. 586); 1469 Elżbieta wd. po Janie z D., macocha Mik. Wyszkowica s. tegoż (ZK 16 s. 549); 1470-80 dziedzice sami uprawiają łany kmiece (DLb. 2 s. 61); 1470-5 Grzegorz Kamionka z D. i Radwanowic (ZK 16 s. 627; GK 19 s. 280; SP 2, 4142); 1470 Mikołaj Lisek z D. z s. Stanisławem kupują za 8 grz. od Mikołaja i Piotra Szarleja z Radwanowic 2 niwy w Radwanowicach (ZK 18 s. 10); 1471 Grzegorz z D. zastawia za 2 grz. Mikołajowi z Żarów 3 niwy tamże (GK 19 s. 280); 1472 Anna ż. Piotra z D., siostra Stanisława z Tęgoborza (ZK 152 s. 296); 1475 Piotr Szarlej z D. zastawia za 3 grz. Grzegorzowi Kamionce z Radwanowic „dwa kąszy ląky in D. miedzi rzeczisky” ― jeden na dziedzictwie Radwanowskim, a drugi na Dubskim (SP 2, 4142); 1479 Jan zagr. Piotra Szarleja z D. (SP 2, 4209).

1483-92 Mikołaj z D. (KUJ 3, 274; Mp. 5 P 87, 93; Q 117, 122-3; R 35); 1487 Katarzyna z D. (ZK 153 s. 2); 1490 → Biały Kościół; 1492 br. Piotr i Stanisław z D. (GK 23 s. 830); 1494 Jan z D. zapisuje matce Katarzynie wszystkie dobra dziedz. w D. i Żarach (ZK 153 s. 98); 1496 Mikołaj z D. zastawia za 15 grz. Stanisławowi z D. połowę łanu zw. Strzeszkowski (ZK 153 s. 157); 1497 Jan Olbr. nadaje Mik., Hynkowi i Maciejowi Jankowskim dobra Stan. Paczołtowskiego w Paczołtowicach, Ostrężnicy, D. i Czubrowicach w pow. krak. [z powodu nieobesłania wyprawy mołdawskiej] (MS 2, 986); 1498-1500 Katarzyna dzierż, w D. wd. po Stanisławie z D. (ZK 153 s. 187; 23 s. 27); 1498 Mik. Goryniecki i Maciej Jankowski uzyskują w sądzie komisarskim krak. pr. wwiązania w dobra Stanisława z Paczołtowic: Paczołtowice, Ostrężnica, D. i Czubrowice (AKH 9, 493); woźny sądowy zeznaje przed sądem komisarskim krak., że Stanisław z Paczołtowic dopuścił tylko do wwiązania w Ostrężnicę, nie pozwalając tego uczynić do wsi: Paczołtowice, D. i Czubrowice (AKH 9, 592); 1500 Katarzyna i jej dzieci z D. i Cianowic (ZK 23 s. 1); 1501 Piotr Szarlej z D. sprzedaje za 6 grz. Jadwidze wd. po Mik. Kamionce z Radwanowic i jej ss. Stanisławowi, Mikołajowi i Janowi niwę w Radwanowicach (ZK 23 s. 33); 1503 Piotr zw. Wyszek z D. sprzedaje za 60 grz. Mik. Wojszykowi z Radwanowic całą cz. w D. (ZK 23 s. 114-5); Mik. Giza z Radwanowic wyznacza ż. Annie c. zm. Mik. Mikulca z Będkowic 60 grz. posagu i wiana na połowie dóbr w Radwanowicach i w D. (ZK 23 s. 151); 1506-21 Katarzyna Porębska dz. D. ż. Piotra Porębskiego (ZK 23 s. 399; GK 36 s. 109); 1506 Mik. Pisarski z D. i Żarów zastawia za 200 fl. Piotrowi Radwańskiemu całą swoją dziedzinę w D. i Żarach z 2 niwami zw. Pisarskie k. Chronakowa i dwie cz. kmieci w Pisarach (ZK 23 s. 272-3); Dorota zw. Liskówną z D. ż. Michała Słomy z Kleparza darowuje mieszcz. krak. Andrzejowi Kunczy całą cz. po ojcu i matce w D. (ZK 23 s. 298); Piotr zw. Konik z D. (ZK 23 s. 399); 1529 Seweryn Boner z Balic sprzedaje Andrzejowi Tęczyńskiemu wwdzie krak. i Janowi wwdzie bełskiemu wsie: Pisary, Żary z lasami i części D., które kupił od Katarzyny wd. po Janie Grzebii z Paczołtowic (BJ rps 5348/2 s. 229); karczma z rolą (LR s. 157); 1538 Stan. Konieczny dz. w D. (ZK 30 s. 824); 1564 D. bez danych o poborze, dawniej we wsi była sama szlachta, obecnie są kmiecie (LK 2 s. 74); 1581 Jan Konieczny dz. cz. w D. (ŹD s. 33).

5. 1470-80 dzies. snop. i kon. z całej wsi wart do 4 grz. plebanowi w Rudawie (DLb. 2 s. 61); 1526 dzies. snop. z ról karczmarskich w D. wart. 6 gr plebanowi w Paczołtowicach; dzies. snop. z całych ws-D. i Żarów wart. 4 grz. oraz mensalia i dzies. koni plebanowi w Rudawie (LR s. 157, 181).

6. 1397 Stanisław z D. przeciw Mikołajowi z D. o brzydkie słowa (SP 8 uw. 221/27); Stanisław z D. przeciw Halszce c. Jańca [Jana] o główszczyznę po ojcu Pawle, 10 ran sinych i rabunek 10 grz. (SP 8 uw. 218/38, 222/32); 1398 Stanek z D. przeciw Ofce ż. Mikołaja z D. o 6 ran sinych, o spoliczkowanie et pro scropha bidlna (SP 8, 7033); Klemens z Krakowa przeciw Grzegorzowi z D. o główszczyznę po bratanku Mikołaju, o 16 ran ciętych i rabunek (SP 8, 7248); 1421 Jaszek Moskorzowski z D. przeciw Małgorzacie ż. Mikołaja z D. o rany i o brzydkie słowa (GK 1 s. 573, 583, 586, 593, 604, 612, 640); 1432 Mikołaj z D. przeciw Piotrowi z D. o najście jego domu (GK 4 s. 626); Mikołaj z D. przeciw Stanisławowi z D. o ranę facie alias oblyczną, o obcięcie palca i poranienie go w jego domu (GK 4 s. 626); 1433 Małgorzata z D. przeciw pasierbowi Piotrowi z D. o 3 rany (GK 4 s. 992); 1438 Piotr z Żarów i jego bratanek Mikołaj przyjęli główszczyznę od Piotra Szarleja z D. za zabitego brata ojca Piotra z Żarów (ZK 11 s. 347-8); 1444 Jan z D. ma termin z Jadwigą ż. Piotra z D. o 4 rany (ZK 12 s. 246); 1458 Piotr Dupski z D. oskarża Stanisława z Radwanowic o to, że z 5 towarzyszami napadł nocą na jego dom w D. im. in. zabrał pannę Annę c. Piotra Szarleja, a bratanicę Dupskiego. Stanisław zaprzecza napaści, a Anna z własnej woli przybyła do wujostwa (SP 2, 3608-9).

Uw. Wiadomość z r. 1270 (→ Dubie wieś nie zid.) najpewniej odnosi się do tej wsi. W r. 1340 występuje Spytek de Dupye (MS 1, 13, 2151). Był on niewątpliwie dz. Dubia w woj. łęczyckim (S. Zajączkowski i S. M. Zajączkowski, Materiały do słownika geogr.-hist. dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. 1, Łódź 1966, s. 73). Jednakże w l. 1389-1412 cz. naszego D. posiadał Mikołaj Spytkowic. Nie da się rozstrzygnąć, czy jest to zwykły zbieg okoliczności z uwagi na względną częstotliwość imienia Spytek, czy też poświadczony w r. 1340 Spytek istotnie pochodził z D. w pow. krak., na co wskazywałaby identyczność nazwy tych wsi. Brak dalszych przesłanek nie pozwala na wyjaśnienie tej sprawy i umieszczenie owego Spytka wśród dziedziców D.