DUKLA

([1380 bez nazwy], 1402 Dukla, 1403 Duclya, 1453 Ducla) miasto.

1. Ok. 1380 n. miasto → p. 4: Lokacja, przywileje; 1494 n., 1581 pow. biec. (MS 2, 292; ŹD s. 117); 1461 n. par. własna (AGZ 8, 87); 1529 dek. Jasło (LR s. 113).

2. Przedmieścia Dukielskie → Dukla Stara i Uw. 2 tamże; połowa XVI w. rynek, ulice i bramy w oparkanieniu D. (A. Kamiński, → p. 7, s. 412).

Położenie, granice, obiekty fizjograficzne. 1402, 1503 rz. Jasiołka i potok Dukiełka → p. 4: Lokacja, przywileje; p. 3: Stosunki własnościowe; 1437 Mszana blisko D. (AGZ 11, 1005); 1464 Jakub dz. D. procesuje się z bpem przemyskim o granicę między D. a Cergową [ziemia sanocka] (ZB 1 s. 234); 1470-80 m. D. na granicy diec. krak. i przemyskiej (DLb. 1 s. 2); 1481 lasy dziedziców Kobylan leżą między Kobylanami a D. (ZB 2 s. 55).

Drogi i cło. 1469 Jan z Kobylan pisze do bardiowian, że jadąc przez Żmigród płaci się cło, dlatego wspomina o innej drodze na Włodzimierz i D., która omija to cło (F. Kiryk, Stosunki handlowe, → p. 7, s. 146); 1484 Mikołaj ze Żmigrodu skarży się radzie m. Bardiowa [Słowacja], że kupcy i przewoźnicy bardiowscy omijają Żmigród pobocznymi drogami, zwłaszcza na D. (F. Kiryk, Stosunki handlowe, → p. 7, s. 146); 1485-6 droga król. z D. do Krosna → p. 3: Handel; 1546 Zygmunt Stary poleca Janowi Jordanowi dz. D., aby nie przeszkadzał w utworzeniu w D. król. komory celnej, ponieważ kupcy dla ominięcia cła jeżdżą nadal, mimo wcześniejszych zakazów, na Węgry przez D. (A. Kamiński, → p. 7, s. 423); 1554 strażnicy celni, pilnujący cła na jarmarku w D. (A. Kamiński, → p. 7, s. 423); 1556 droga król. przez D. (F. Kiryk, → p. 7); 1564 komora celna w D. (LK 2 s. 135); 1570 droga na Węgry ze Starego Żmigrodu przez Głośce do Górnego Przedmieścia Dukielskiego, gdzie droga zła „stawy się ścisnęła”. Stąd do Przedmieścia Dolnego i do m. D., gdzie biorą cło od beczki wina po 6 gr, od wołu 4 szelągi, od jałowicy 3 szelągi, od barana po 4 pieniądze, od furmanów wożących wino po groszu od każdego konia, od źrebca po groszu. Połowa cła przypada królowi. Droga do Bieszczad, do granicy węgierskiej, jest w naprawie, gdyż woda [Jasiołki] ją podmywa. Z D. droga do Jasła (LDK s. 45-6).

3. Własn. szlach. Stosunki własnościowe. Ok. 1380, 1402 → p. 4: Lokacja, przywileje; 1404 Jakub Kobyleński ma uwolnić Leonardowi z Gawłowa tę wieś oraz Wolę Gawłowską z rąk Strzeszka pod gwarancją zastawienia mu w 300 grz. m. D. z Przedmieściem [Duklą Starą] i folwarkiem (ZK 3b s. 322); 1414 Andrzej z Trzewlina [zamek na terenie Wielkiej Wsi k. Wojnicza] pozyskuje w 700 grz. na Przecławie z Kobylan m. D. (ZK 5 s. 424); 1415 tenże Andrzej zeznaje, że Wichna ż. Jakuba z Kobylan miała zabezpieczone 800 grz. wiana na całej cz. dziedzictwa swego męża w D. wcześniej, niż sam Andrzej pecunias suas posuit habere dinoscitur, dlatego taż ustępuje mu tę cz. D. na czas życia Jakuba. Jeśli umrze on przed Wichną, Andrzej zwróci jej i jej dzieciom bez pieniędzy tę cz. D. wraz z przynależnymi do niej wsiami wg dok. król. należącymi do Jakuba (ZK 6 s. 73); 1420 Stanisław z Trzewlina zastawia za 210 grz. Zygmuntowi z Cichawy m. D. z przynależnymi doń wsiami i Przedmieściem [Duklą Starą] (ZB 1a s. 200); Zygmunt ongiś z Cichawy wyznacza ż. Annie 110 grz. posagu i 100 grz. wiana na m. D. i przynależnych doń wsiach. Dobra te ma w zastawie od dziedziców Trzewlina (ZB 1a s. 217); 1423 Stanisław z Trzewlina poświadcza, że wykupił od Zygmunta ongiś z Cichawy m. D. z wsiami i prawami; tenże Stanisław zastawia za 100 grz. temuż Zygmuntowi folwark k. D. wraz z łąką oraz połową Przedmieścia w D. (ZB 1a s. 259); ok. 1437 tenże Stanisław rezygnuje na rzecz Anny z Kobylan z dóbr, tj. m. D. z wsiami (A. Kamiński, → p. 7, Dodatek 3); 1451 → Dukla Stara p. 3; 1453 ur. Anna wd. po Januszu z D. (AGZ 11, 3109); 1464-86 Jakub Dukielski dz. D. [syn Janusza łowczego krak.] (ZB 1 s. 234, 262; 2 s. 5, 129, 158; 3 s. 4, 61, 66, 69, 72; AGZ 16, 1384, 1474; ZK 152 s. 367; MS 1, 1141); 1464-88 Jan Dukielski dz. D., br. Jakuba (ZB 1 s. 234; 2 s. 194; ZCz. 4 s. 502); 1466 Jakub z D. przeciw bpowi przemyskiemu Mikołajowi o 50 grz. na wsi Jasionce (ZK 16 s. 400); 1472 Jakub z D. daje ż. Barbarze c. Mikołaja z D. 200 grz. posagu na połowie swych dóbr: na m. D., wójtostwie oraz wsiach doń przynależnych (ZK 152 s. 300).

1480 Jakub Zaklika z Międzygórza [pow. sand.] z siostrą Barbarą pozywają br. nie podzielonych Jana i Jakuba dz. D. o podział m. D. i wsi doń przynależnych oraz o 80 grz. (SP 2, 4229); 1485-6 → Handel; 1486-93 Jakub alias Zaklika z Międzygórza i D. kaszt. chełmski (ZB 2 s. 158; 3 s. 81, 107); 1486 tenże Jakub Zaklika daje Jakubowi z D. wieś Pęczyny w pow. sand. i 1000 grz. w zamian za całą połowę D. (ZB 2 s. 158); Jakub z D. ustępuje Jakubowi Zaklice z Międzygórza kaszt. chełmskiemu i jego br. Zaklice całą połowę D. i daje im wwiązanie do wsi Lipowica i Tylawa (ZB 2 s. 157); 1486-9 Jadwiga, Katarzyna, Zofia i Anna siostry rodzone nie podzielone, cc. zm. Jakuba z D., dziedziczki D. (ZB 3 s. 83, 88-9; 2 s. 201); 1492 Jan Wiązownicki dzierż. D. (ZP 23 s. 201); 1494 Jan Olbr. zaświadcza, że Jakub z Międzygórza kaszt. chełmski sprzedaje z pr. odkupu do 3 lat za 800 fl. węg. Hieronimowi z Kobylan m. D. z wójtostwem na Przedmieściu [w Dukli Starej] oraz wsiami Lipowicą i Tylawą w pow. biec. (MS 2, 292); 1499 Hieronim z Kobylan sprzedaje za 800 fl. węg. Stan. Cikowskiemu z Mikluszowic m. D. z wójtostwem i Przedmieściem oraz wsiami Lipowicą i Tylawą z dawna do miasta należącymi, jak je sam kupił za tę sumę od Jakuba Zakliki z Międzygórza kaszt. chełmskiego (ZK 153 s. 209-10); 1499-1513 ur. Stan. Cikowski z Mikluszowic dz. D. i Lipowicy (ZK 153 s. 209; ZB 4 s. 285, 306); 1499 Katarzyna [z Krejdlerów] ż. Hieronima z Kobylan zaświadcza, że Stan. Cikowski z Mikluszowic wypłacił jej 800 fl. węg., które miała zapisane przez męża na m. D. z wójtostwem i na Przedmieściu [w Starej Dukli] oraz na wsiach Lipowicy i Tylawie (ZK 153 s. 239-40); 1503 ur. Hieronim z Kobylan kaszt. rospierski daje Stan. Cikowskiemu z Mikluszowic i Mojkowic całe m. D. wraz z wójtostwem w mieście i na Przedmieściu (coniuncta et associata oppidi videlicet in oppido et in suburbio), nie oddzielając wójtostwa na Przedmieściu [Dukla Stara] od pr. wójtowskiego w m. D., w wyznaczonych granicach z czynszami i dochodami oraz pr. patronatu kościołów parafialnych w mieście i na Przedmieściu tegoż miasta, z młynem na rz. Jasiel [Jasiołce] u ujścia potoku zw. Dukielka, wpadającego do tej rzeki powyżej młyna, z przemiałem z całego miasta i Przedmieścia, robociznami i podwodami z Przedmieścia służącymi do budowy jazu przy młynie, z czynszami i daninami z barci, z wolą wieśniaków (cum libertate villatorum) położoną na Przedmieściu, z tłokami z obszaru podległego jurysdykcji wójta. Ponadto daje wsie Lipowice i Tylawę z wszystkimi prawami. W zamian Stan. Cikowski daje Hieronimowi wieś Mojkowice w pow. prosz. i 2000 grz. (ZB 4 s. 84-5); Hieronim Zaklika dz. Czyżowa [pow. sand., s. Jakuba Zakliki z Międzygórza] zeznaje, że ustępuje Stan. Cikowskiemu i jego ż. Ewie wszystkie przezyski tak z dóbr Stanisława: m. D., wójtostwa w mieście i na Przedmieściu, Lipowicy, Tylawy, Przedmieścia Dukielskiego alias Starej Dukli, jak i z dóbr Ewy: Przedmieścia Dukielskiego, Iwli, Hyrowej, Mszany i Trzciany, wypłacane niegdyś za Jakuba i Jana Dukielskich (ZB 4 s. 86); 1504 ur. Ewa c. zm. Jana Dukielskiego ż. ur. Stan. Cikowskiego z Mikluszowic oddaje temuż w dożywocie wszystkie swoje wsie: Iwlę, Hyrową, Mszanę, Trzcianę z wójtostwami, sołectwami, a specjalnie sołectwo w Zboiskach w pow. biec. (ZK 373 s. 305-7).

1505 Hieronim z Kobylan i Stan. Cikowski z D. godzą się w sprawie dóbr: m. D., Przedmieścia Dukielskiego, wsi Starej Dukli, Iwli i sołectwa w Zboiskach (ZK 154 s. 226-8); 1507 Stan. Cikowski dz. D. pozywa Barbarę wd. po Jakubie Dukielskim o nieprawne posiadanie czwartej cz. m. D. i czwartej cz. wsi Lipowicy wraz z wójtostwami. Barbara przedkłada sądowi dok. król. potwierdzający jej zapis posagowy 100 grz. na tych dobrach (ZK 154 s. 243-4); w sprawie przeciw Stan. Cikowskiemu dz. D. sąd król. utrzymuje Barbarę wd. po Jakubie Dukielskim w posiadaniu czwartej cz. D. i czwartej cz. Lipowicy wraz z wójtostwami (SP 6, 1); 1509 w m. D. pobór z 11 ł. (RP s. 460); 1511 Ewa ż. Stan. Cikowskiego dziedzica D., c. zm. Jana Dukielskiego z D. (ZB 4 s. 248); 1523 → Dukla Stara; 1524 Ewa Kobyleńska wd. po Stan. Cikowskim odstępuje c. Dorocie wójtostwo dukielskie, czwartą cz. m. D., wieś Lipowicę, Przedmieście Niższe Dukielskie oraz pewne cz. Przedmieścia Wyższego, ale zastrzega sobie dożywotnio dochody z Przedmieścia Niższego, tj. czynsz z ról, owies, płótno i koguty czynszowe (A. Kamiński, → p. 7, s. 412); 1524-39 Dorota z D. c. Ewy Kobyleńskiej, ż. Stan. Gniadego z Zabierzowa (A. Kamiński → p. 7, s. 412; MS 4, 19 745); 1530, 1536 w m. D. pobór z 9 ł. oraz 8 i pół pręta (RP k. 48; RP); 1531 Dorota ż. Stanisława Gniadego ma oddać 250 fl. Mikołajowi Frykaczowi z Michowa pod gwarancją wwiązania go w wieś Lipowicę i młyn dukielski (Molendinum Dukyelski, ZK 28 s. 472-3); 1539 taż jako córka i jedyna spadkobierczyni zm. Stanisława Cikowskiego i Ewy Dukielskiej sprzedaje za 5000 fl. węg. Janowi Rychcickiemu z Rychcic [ziemia przemyska] dobra: Lipowicę, Trzcianę, Barwinek, Zyndramową, Zdziejową [nie zid.], sołectwo w Zboiskach i wójtostwo w D.; taż przekazuje temuż Janowi wszystkie sprawy przeciw Hieronimowi Kobyleńskiemu kaszt. rospierskiemu i jego ojcu Janowi; taż darowuje temuż Janowi m. D. z Przedmieściami i wsiami: Iwlą, Mszaną, Hyrową, Tylawą, Zyndramową, Trzcianą, Lipowicą i sołectwem w Zboiskach w pow. biec.; tenże zwalnia Dorotę od ochrony, poręki i spraw sądowych z powodu rezygnacji z m. D. z wsiami do niej należącymi; tenże zobowiązuje się wypłacać Ewie Dukielskiej od r. 1540 pensję roczną 30 fl., a po jej śmierci dożywotnio 40 fl. Stan. Gniademu i jego ż. Dorocie (MS 4, 19 745-9); Jan Rychcicki z D. dworzanin król. przekazuje Mik. Iskrzyckiemu z Iskrzyczyna [Śląsk] podkom. i star. kamienieckiemu wszystkie sprawy sądowe po Dorocie Gniadej przeciw Mik. Kobyleńskiemu kaszt. rospierskiemu i jego ojcu Janowi, a także spadkobiercom po zm. Barbarze Kuropatwinie (MS 4, 20 063).

Sprawy miejskie, rzemiosło. 1475-78 szl. Andrzej [mieszcz.] z D. mąż Elżbiety c. Stanisława ongiś sołtysa w Nowosielcach [ziemia sanocka] (AGZ 16, 3277, 3292); 1479-87 Szymon Faber mieszcz. z D., mąż Anny, c. zm. Stanisława sołtysa z Nowosielec i Siedlec [ziemia sanocka] [AGZ 16, 3293, 3297, 3304-5, 3351-2, 3408, 3412); 1482 Jan Koyasek alias Gładki ongiś młynarz z D. (AGZ 16, 3331-4); 1484 zm. Anna młynarka z D., bratanica Łukasza Morawy ze Szczepańcowej [ziemia sanocka] (AGZ 16, 3349); tenutariusz Dębowca procesuje się z dziedzicem D. o uprowadzonego mu łaziebnika Jakuba (A. Kamiński, → p. 7, s. 418); 1503 młyn na rz. Jasiołce u ujścia potoku Dukielka → p. 3: Stosunki własnościowe; Jan Dymek [mieszcz.] z D. (AGZ 16, 3592); 1507 Zygmunt Stary zwalnia mieszczan i mieszkańców m. D. na 8 lat od wszelkich poborów i podatków król. i publicznych (MS 4, 119); 1530 D. płaci 5 grz. i 42 gr szosu (RP k. 66); młyny w D. i Żmigrodzie płacą 2 grz. poboru (RP k. 66); 1541-50 w D.: młynarze, szewcy, kuśnierze, garncarze, ślusarze, kowale, rymarze, miechownicy, bednarze, krawcy, miecznicy, słodownicy, blechownicy, pergaminiści (A. Kamiński, → p. 7, s. 418).

Handel. 1424 Maciej kupiec z D. (OK 4 k. 342); 1485-6 Mikołaj ze Żmigrodu kaszt. przemyski pozywa Jakuba z D. o to, że wyszedłszy ze swego dworu z D. na drogę król. k. młyna wsi Wietrzno, która prowadzi z m. D. do Krosna, odbił bezprawnie 2 wozy z 10 końmi pociągowymi, na których było 6 waz wina alias polucuffki i inne towary wart. 100 grz. Zajęła to służba Mikołaja i prowadziła do Żmigrodu z powodu pominięcia cła, należącego do zamku i m. Żmigrodu (ZB 2 s. 207-8; 3 s. 73-4); 1524 Zygmunt Stary nadaje m. Krosnu przyw. zabraniający kupcom jadącym z Węgier lub na Węgry wystawiania towarów w D. i Rymanowie [ziemia sanocka] (A. Kamiński, → p. 7, s. 422); 1540 Zygmunt Stary na prośbę Jana Jordana dz. Zakliczyna, Melsztyna i D. ustanawia w m. D. 2 jarmarki na 22 VII i 25 XI oraz targ tygodniowy na poniedziałek (MS 4, 6872); mieszcz. dukielscy Wojciech Kwaśny i Jan Mrozek pozywają Andrzeja Stadnickiego ze Żmigrodu kaszt. sanockiego o zabranie im 2 wozów wart. po 20 fl., które ominęły cło [w Żmigrodzie], a wiezione na nich wina należą do mieszcz. dukielskiego Wojciecha Siodlarza i były kupione na Węgrzech (A. Kamiński, → p. 7, s. 422).

4. Lokacja, przywileje. Ok. 1380 nie zachowany przyw. król. na założenie miasta we wsi Dukli na pr. magd. i kontrakt lokacyjny dla wójta → 1402; 1402 Jan i Jakub dz. m. D. zebrani w towarzystwie świadków w domu wójta Tylka w D., chcąc powiększyć swe dochody w m. D. oraz na Przedmieściu, tj. Dukli Starej i Lipowicy, które to miasto zaczęto lokować przed 22 laty, nadają wójtostwo Tylkowi, który własnym nakładem wykarczował role stanowiące jego uposażenie. Wójt obow. osadzić kmieci na pr. magd. z obu stron Dukielki do 60 ł., które będzie wymierzał i oznaczał. Wójt dostaje 2 ł. na przedmieściu, trzeci w Lipowicy oraz szósty denar z czynszów i trzeci z kar. Dla kościoła dają 1 ł. i tyleż na skotnicę. Wójt może wybudować 2 młyny na Jasiołce ze stawami, a wg potrzeby jatki rzeźnicze, ławy sukiennicze, szewskie i piekarskie, łaźnię. Dziedzice uwalniają wójta, mieszczan, mieszkańców przedmieścia i Lipowicy od jurysdykcji pr. polskiego; wójt odpowiada przed sądem siedmiu sołtysów, a ww. mieszkańcy przed wójtem w m. D. Ten ma pr. osadzania kmieci na nowiznach w Lipowicy aż po strumień zw. Zaspity, którzy będą korzystać z 20-letniej wolnizny i będą mieć pół łanu na skotnicę. Po wolniźnie wójt obow. do udziału w wyprawie generalnej z włócznią i z tym, co jej przynależy. Każdy kmieć [z Lipowicy] będzie płacił z łanu 1 grz. czynszu i dawał 2 sery, 12 jaj, 2 ćw. owsa i 2 kury, dawał meszne w owsie i życie po ćwiertni miejscowemu plebanowi, a dzies. po wiardunku z łanu bpowi krak. Wójt i kmiecie będą dawać lub płacić obiedne dziedzicowi (ZDM 1, 240); 1504 Aleksander Jag. na prośbę Stan. Cikowskiego z Mikluszowic przenosi na pr. magd. jego dobra dziedz.: m. D. z przedmieściami i wsiami: Starą Duklą, Iwlą, Hyrową, Mszaną, Tylawą, Litliczową, nowo wykarczowanymi Trzciana i Lipowicą w pow. biec. oraz Mojkowice w pow. prosz. (MS 3, 1161).

Wójtowie, podwójci i ława. 1402-4 Tylek wójt D. (GB 1 s. 105, 106; w r. 1417 ongiś wójt ― GB 2 s. 76); 1408 Jakub wójt D. (AGZ 8, 38); 1426 rajcy, podwójci, ławnicy i cała powszechność m. Dukli procesuje się z Przecławem z Kobylan (GB 4a s. 19); 1472-9 sławetny Stanisław podwójci w D. (AGZ 16, 3267-8, 3293; w r. 1496 wymieniony jako stary wójt z D. ― AGZ 16, 3558-9); 1540-1674 księga sądowa ławnicza dukielska (WAP Dep. 76); 1541 → Dukla Stara p. 3; 1546 wójt sądowy Maciej Kędra i przysięgli: Jakub Garczarz, Marcin Chamerla, Jakub Bobrek, Marcin Brach, Jan Byzyga, Wojciech Garczarz, Wojciech Serwatka (A. Kamiński, → p. 7, s. 413).

Samorząd miejski. 1426 rajcowie → p. 4: wójtowie; 1541 burmistrz i rada miejska (A. Kamiński, → p. 7, s. 413); 1564 pieczęć m. D. (A. Kamiński, → p. 7, s. 416).

Wójtostwo. 1418 Ficek z Dębowca ma się ugodzić z wójtem dukielskim o wójtostwo w D. (GB 2 s. 78); Ficek z Dębowca pozywa szl. Zygmunta Cichawskiego o sołectwo i o szósty denar [z czynszu] w D., a ten okazuje opieczętowany dok. pana i dziedzica. Ficek twierdzi natomiast, że sołectwo i czynsz nigdy nie były zastawione Zygmuntowi, ma więc okazać odnośny dok. dz. Janusza i Jakuba Kobyleńskich (ZB 1a s. 171); 1419 tenże Zygmunt pozywa Wincentego wójta z D. o szósty denar z czynszu w D., a ten okazuje dok. br. przyrodnich Janusza, Domarada i Przecława dziedziców z Kobylan i sąd ziemski przysądza mu ten czynsz (ZB 1a s. 181); 1424 Przecław z Kobylan sprzedaje Janowi Grzymałce z Pieczeniegów wójtostwo w m. D. (GB 2 s. 173); 1438 Janusz z Kobylan łowczy krak. wyznacza ż. Annie 500 grz. posagu na wójtostwie w D. wraz z przynależnymi do niego wsiami Lipowicą i Hyrową (GB 2 s. 350); 1451 łany wójtowskie → Dukla Stara p. 3; 1472, 1499, 1503, 1507, 1524, 1539 wójtostwo w mieście i na Przedmieściu, czyli w Dukli Starej → p. 3: Stosunki własnościowe.

5. 1461 Paweł ongiś prebendarz z Nozdrzca [ziemia sanocka], obecnie wikary plebana w D. (AGZ 8, 87); 1503 kościół w m. D. → p. 3: Stosunki własnościowe; 1529 pleb. Bernard z Krosna, jego uposażenie: meszne w życie i w owsie po 15 ćw. miary jasielskiej wart. 4 grz. i 10 gr z m. D., tamże dzies. snop. z ról folwarcznych wart. 2 grz., z ról folwarcznych w Iwli i z folwarku na Przemieściu D. wart. 2 grz., meszne 2 ćw. z 2 ról kmiecych w D., które uprawiają dziedzice, kolęda w m. D. wart. 3 wiard., dzies. pien. od wszystkich kmieci z wyjątkiem jednego z Przedmieścia Dukielskiego wart. 30 gr, a ten jeden płaci 12 gr, kolęda w Lipowicy i Iwli wart. 18 gr, stułowe (mensalia) w Iwli wart. 12 gr, dzies. pien. w Trzcianie wart. 12 gr (LR s. 113-4)1Przy Iwli, z której dzies. wybierał bp krak., podano: cum plebano (LR s. 37, a wcześniej wymieniono m. D. Wg wyd. dzies. z tej wsi wybierał bp krak. zamiennie z plebanem dukielskim. W opisie uposażenia plebana D. z r. 1595 brak tej dzies. (WR); dzies. pien. w m. D. wart. 3 grz. bpowi krak. (LR s. 37); 1541 Stanisław magister szkoły w D. (F. Kiryk, → p. 7); 1581, 1595 w par.: m. D., Przedmieście Wyższe i Niższe [Dukla Stara], Iwla, Lipowica (ŹD s. 117; WR k. 111).

6. 1414-84 Jan z D. franciszkanin, później bernardyn, beatyfikowany w r. 1733 (H. E. Wyczawski, Błogosławiony Jan z Dukli. Życie i cześć pośmiertna, Kr. 1957); 1441 ksiądz Stanisław z D. (OK s. 305); 1420 Bernhardt Waltir z D. przyjęty do pr. miej. krak. (Kacz. 3325); 1441-5 ksiądz Jan z D. (OK 6 s. 316, 816); 1425 szewc Benedykt s. młynarza z D. przyjął pr. miej. krak. (Kacz. 3804); 1457 Bartłomiej s. Jakuba z D. student Ak. Krak. (Al. s. 152); 1474 Węgrzy w czasie łupieżczej wyprawy na ziemie polskie palą m. D. (DH 5 s. 598); 1529 ksiądz Marcin z D. pełnomocnik plebana w Tarnowcu (LR s. 75).

7. A. Kamiński, Nieznane karty z przeszłości miasteczka Dukli (1358-1540), [w:] Prace z dziejów Polski feudalnej, W. 1960, s. 401-430; F. Kiryk, Rozwój urbanizacji Małopolski w XIII-XVI w. (maszynopis w Pracowni); tenże, Stosunki handlowe Jasła i miast okolicznych z miastami słowackimi w XV wieku, [w:] Studia z dziejów Jasła i powiatu jasielskiego, Kr. 1964, s. 143-62; E. Świeykowski, Studia do historii sztuki i kultury wieku osiemnastego w Polsce, t. 1: Monografia Dukli, „RAU Wydz. Filol.”, seria 2, t. 20, z. 1, ogólnego zbioru t. 35, Kr. 1902; J. Wyrozumski, Rozwój życia miejskiego do połowy XVI wieku, Dukla, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1, Kr. 1972, s. 112-7.

8. Luźne znalezisko monety cesarza Justyniana I (527-65); A. Kunisz, Chronologia napływu pieniądza rzymskiego na ziemie Małopolski, Wr. 1969 s. 142; osada wczesnośredn. (Żaki s. 524); pierwotny kościół Ś. Marcina z XIV w. przetrwał jako kaplica na Przedmieściu Wyższym, czyli Nadolu, do XIX w.; gotycki kościół par. Ś. Marii Magdaleny przebudowany; obronny dwór z XV w., później na jego miejscu wzniesiono pałac (Kat.Zab. seria nowa, t. 1, z. 1, s. 13, 26; J. Bogdanowski, Średniowieczne dzieła obronne w Karpatach polskich, „Acta Archeologica Carpathica”, 8, 1966, s. 129).

1 Przy Iwli, z której dzies. wybierał bp krak., podano: cum plebano (LR s. 37, a wcześniej wymieniono m. D. Wg wyd. dzies. z tej wsi wybierał bp krak. zamiennie z plebanem dukielskim. W opisie uposażenia plebana D. z r. 1595 brak tej dzies. (WR).