FRYDRYCHOWICE

(1325 Wridirichowicz, 1327 Wriderichowicz, 1328 villa Wriderici, 1339 Fredrichowicz, 1348 Fredricovicz, 1350 Fredorichowicz, 1364 Fridrichow, 1404 Fridrichowicze, 1406 Fridrichowicz, 1410 Frydrychowicze, 1419 Friczdorf, 1442 Frydrychow, 1470-80 Fredrichowycze, 1490 Frydrichowicze, 1503 Fridrichow) 6 km na NW od Wadowic.

1. 1507 ks. zator. (MS 4, 8515); 1581 pow. śl. (ŹD s. 103); 1325 n. par. własna; dek. Zator (MV 1 s. 128); 1470-80 dek. Oświęcim (DLb. 2 s. 231); 1529 dek. Zator (LR s. 156).

3. Własn. szlach. 1364 Niczko Rusin (Ruthenus) z F. (ZDM 1, 110); 1380 Mieszko z F. (ZDM 4, 1056); 1388 Pieszyk z F. właśc. Kosarzewa, Piotrkowic i Jakubowic w ziemi lubelskiej (ZDM 6, 1549); 1395 Miczek z F. (ZDM 4, 1117); 1402 Piechna c Dziersława Mleczki z Błonia [pow. pilzn.] ż. Przecława z F. (ZK 3 s. 343); 1404-13 Michał Rusin z F., br. Janusza, star. ośw. 1413 (ZDM 1, 252; 5, 1256; Mog. 111); 1406 Janusz Rusin z F. br. Michała (Mog. s. 111); 1410 Władysław Jag. zapisuje Januszowi z F. 60 grz. na wsi Mytarz w pow. biec; 1411 tenże zapisuje temuż 40 grz. na wsi Mytarz (ZDM 6, 1744, 1761); 1419 Piotr Falkimberg z F. (ZDM 5, 1314); 1434 Stanisław z F. (OK 5 s. 86v); 1436-42 Michał z F. (OK 5s. 186v; ZDM 2, 565; 3, 618); 1440-1 Jan z F. star. ośw. (ZDM 2, 565; GrünMark. 2 s. 586); 1452 Aleksander z F. (Mp. 5 A 71); 1470-80 właśc. Aleksander Frydrychowski z F. i Przybradzy h. Kornicz. Łany kmiece (DLb. 1 s. 81-2; 2 s. 231); 1480 Michał Frydrychowski (SOK s. 56); 1482 Mik. Frydrychowski (Tyn. 276); 1490 br. Mikołaj, Aleksy i Jan z F. (Tyn. 283); 1495, 1503-8 Jan Frydrychowski, Fedrychowski z F. ziemianin w ks. zator. (BJ rps 5377 II k. 522, 526, 543; Mysz. 25; Mog. 159; MS 4, 8515; O. Balzer, Corpus iuris Polonici 3, 36; Pol. 4, 116); 1498 Mik. Frydrychowski; Marusza Frydrychowska ż. Jana, właścicielka cz.→ Krzeszowa (Mysz. 22); 1508 Jan Frydrychowski szlachcic ziemi zator. (MS 4, 359); 1515 → p. 6; 1518 br. Aleksy i Jan z F. (AG perg. 4963); 1525 Jan Frydrychowski z F. (BJ rps 5377 II k. 587); 1529 2 role kmiece uprawiane przez dwóch dziedziców (LR s. 156); 1530 Jan Starszy Frydrychowski z F. (AG perg. 4969); 1544-8 Aleksy Frydrychowski z Radoczy (ZZ 12 s. 576, 596); 1550 Jakub Radocki odsprzedał swoje dobra w → Radoczy Jakubowi Frydrychowskiemu (ZZ 12 s. 610); 1559 Aleksy, Stanisław, Jan i Sebastian Frydrychowscy dzieci zm. Jana Frydrychowskiego z Tomic (ZZ 12 s. 643); 1560 Jakub Radocki z Radoczy syn zm. Jana Radockiego pozywa swych młodszych braci, ww. dzieci ich wspólnego ojca zm. Jana Frydrychowskiego z Tomic, o swoją ojcowiznę w Radoczy z folwarkiem i ludźmi oraz o dobra w F. (ZZ 12 s. 646-7).

5. 1325-7 pleb. Mikołaj. Par. oceniona na 2 1/2 grz. (MV 1 s. 128-9, 200); 1328 świętop. 6 sk. (MV 1 s. 300); 1346-57 świętop. 5 1/2 sk.; 1358 świętop. 5 sk. (MV 2 wg indeksu); 1470-80 dzies. snop. należy do scholasterii kat. krak., zamieniona obecnie na dzies. pien. wynosi 1/2 grz. Pleban ma do swego użytku wolne role i łąki. Do par. należy wieś Przybradz (DLb. 1 s. 81; 2 s. 231); 1529 1/2 grz. dzies. pien. należy do bpa w kluczu krak. Pleban Kasper z Wadowic. Do plebana należy dzies. snop. wart. 22 gr z 2 ról kmiec. uprawianych przez dwóch dziedziców, meszne w życie i owsie z F., klerykatura wart. 1 grz. 36 gr z wsi parafialnych oraz 1 grz. czynszu od kmieci w Przybradzy (LR s. 156).

6. 1515 Mikołaj szklarz z F. przyjęty do pr. miejskiego w Krakowie (Cracovia artificum 5, 1250).